TRƯỜng đẠi học công nghiệp thành phố HỒ chí minh khoa công nghệ HÓa họCtải về 272.54 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2016
Kích272.54 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
BÁO CÁO THỰC TẬP

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC TRONG DẦU THỰC VẬT

ĐƠN VỊ THỰC TẬP: VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU

Giáo viên hướng dẫn: Th.s Trần Nguyễn An Sa

Cán bộ hướng dẫn: K.s Bùi Thanh Bình

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thu Hồng

MSSV: 09088791

Khóa: 2009-2013

Lớp: ĐHPT5

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2013TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
BÁO CÁO THỰC TẬP

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC TRONG DẦU THỰC VẬT

ĐƠN VỊ THỰC TẬP: VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU

Giáo viên hướng dẫn: Th.s Trần Nguyễn An Sa

Cán bộ hướng dẫn: K.s Bùi Thanh Bình

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thu Hồng

MSSV: 09088791

Khóa: 2009-2013

Lớp: ĐHPT5
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2013

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn tập thể thầy cô hiện là giảng viên khoa hóa trường đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã hết lòng dạy dỗ chúng em trong suốt 4 năm qua. Đồng thời em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến cô Trần Nguyễn An Sa đã nhiệt tình hướng dẫn để em hoàn thành bài báo cáo thực tập, các anh chị kỹ sư tại Viện luôn tận tình chỉ dẫn, cho em thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích khi thực tập ở đây.

Trong suốt thời gian thực tập, Viện luôn tạo điều kiện cho em áp dụng những kiến thức đã học ở trường và cung cấp thêm những kiến thức mới giúp em có thể hoàn thiện hơn. Qua đó cho em hiểu sâu hơn về chuyên nghành phân tích, hình dung trước những khó khăn, thử thách mà công việc thực tế yêu cầu để tự rèn mình nhằm phù hợp với nhu cẩu thực tế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------GIẤY XÁC NHẬN
Kính gửi: BGH Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Phòng Đào tạo

Khoa Công nghệ Hoá học

Tôi tên: …………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………

Thuộc: ……………………………………………………………………

Nay tôi xác nhận sinh viên: Lê Thị Thu Hồng

Đã hoàn thành đợt thực tập tại đơn vị chúng tôi từ ngày…..tháng…năm đến ngày…tháng…năm

Dưới đây là nhận xét của chúng tôi trong thời gian sinh viên thực tập tại Trung tâm:Ngày …tháng …năm

GĐ. Trung tâm…

(ký tên và ghi rõ họ tên)


Ngày …tháng…năm

Trưởng phòng …..

(ký tên và ghi rõ họ tên)NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013

Giảng viên hướng dẫn

MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ VIỆN DẦU VÀ CÂY CÓ DẦU 2

1.1.Giới thiệu về Viện nghiên cứu Dầu và Cây có Dầu [7] 2

1.1.1.Giới thiệu sơ lược về Viện 2

1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của Viện 2

1.1.3.Phương hướng phát triển 4

1.1.4.Các giai đoạn phát triển của Viện 6

1.1.5.Thành tựu của Viện 8

1.2.Giới thiệu bộ môn công nghệ dầu béo và phân tích [7] 91.1.Chức năng, nhiệm vụ 9

1.2.Năng lực phòng thí nghiệm 9

CHƯƠNG 2: THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA DẦU MỠ 11

2.1.Tổng quan về dầu mỡ [1], [2] 11

2.2.Thành phần hóa học của dầu mỡ [1] 132.2.1.Thành phần chính 13

2.2.2.Các thành phần phụ 14

2.3.Tính chất của dầu mỡ [1] 171.1.Tính chất vật lý 17

1.2.Tính chất hóa học 17

2.4.Các chỉ tiêu hóa học của dầu mỡ 191.1.Lấy mẫu [4] 19

1.2.Các chỉ tiêu đặc trưng của dầu mỡ [2] 21

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU DẦU THỰC VẬT 23

3.1.Xác định chỉ số iod [1], [5] 23

3.1.1.Định nghĩa 23

3.1.2.Nguyên tắc 23

3.1.3.Dụng cụ và hóa chất 24

3.1.4.Qui trình 25

3.1.5.Tính toán kết quả 25

3.2.Xác định chỉ số xà phòng [6] 263.2.1.Định nghĩa 26

3.2.2.Nguyên tắc 26

3.2.3. Dụng cụ và hóa chất 27

3.2.4.Qui trình 27

3.2.5.Tính kết quả 28

3.3.Xác định hàm lượng dầu [3] 281.1.Nguyên tắc 28

1.2.Thiết bị, hóa chất 29

1.3.Qui trình 29

1.4.Tính toán kết quả 29

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIỀN NGHỊ 31

4.1.Kết luận 31

4.2.Kiến nghị 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

PHỤ LỤC 33

33
DANH MỤC BẢNG


10


20


DANH MỤC HÌNH ẢNH


DANH MỤC VIẾT TẮT


  • Stt: thứ tự

  • TT: Trung Tâm

  • KL: khối lượng

  • ĐVTT: đơn vị thực tập

  • TTSX: Trung Tâm Sản Xuất

  • KHCN: Khoa Học Công Nghệ

  • TTCG: Trung Tâm Chuyển Giao

  • AOCS: American Oil Chemists’ Society

  • LĐ TPHCM: Lao Động Thành Phố Hồ Chí Minh

  • NN & PTNT: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn


LỜI MỞ ĐẦU


Thực tập là khoảng thời gian cho sinh viên trải nghiệm với những kiến thức được học ở trường và những kiến thức mới mà bản thân người học phải tự cập nhật. Nhưng đây là dịp cho sinh viên có thể cọ sát với các điều kiện làm việc thực tế, rèn luyện tác phong làm việc cũng như sự linh hoạt trong giao tiếp, ứng xử.

Viện nghiên cứu Dầu và Cây có Dầu là cơ quan đứng đầu cả nước về lĩnh vực nghiên cứu, chế biến các sản phẩm từ các cây có dầu. Trong suốt thời gian thực tập ở đây em đã được các anh chị nhiệt tình chỉ dẫn, được nghe báo cáo về các công trình nghiên cứu của Viện trong năm 2012, được làm các chỉ tiêu về dầu thực vật và được kiến tập các thiết bị hiện đại của nghành phân tích.

Nội dung báo cáo thực tập gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về Viện Dầu và Cây có Dầu

Chương 2: Thành phần và tính chất của dầu mỡ

Chương 3: Phân tích một số chỉ tiêu dầu béo

Chương 4: Kết luận và kiến nghị

Bài báo cáo là kết quả của quá trình học và thực tập. Tuy nhiên với kiến thức còn hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi những sai sót. Mong được sự đóng góp ý kiến từ quý thầy cô và các anh chị để bài báo cáo được hoàn chỉnh hơn.: file -> downloadfile5
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7790-5 : 2008 iso 2859-5 : 2005
file -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
file -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
downloadfile5 -> Đề tài báo cáo Thực trạng hoạt động quản trị bán hàng và 1 số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị bán hàng tại công ty A. D. A
downloadfile5 -> English 12 – Vocabulary + Grammar review cách nhận biết từ loại
downloadfile5 -> Tự học lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic 5 trong 21 ngày ấn phẩm 2


  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương