Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháytải về 25.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.04.2018
Kích25.22 Kb.

HƯỚNG DẪN SỮ DỤNG TỦ BÁO CHÁY

TRUNG TÂM HOCHIKI FIRE-NET


---------oOo---------
Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy.

I.Ý Nghĩa Của Dãy Đèn Báo Trung Tâm

 1. AC power on: Đèn xanh sáng biểu thị có nguồn cung cấp.

 2. Pre- alarm: Chuẩn bị có báo cháy.

 3. On test: Chế độ kiểm tra

 4. Panel sounder silence: Tắt chuông

 5. Delay active: Đang báo trễ

 6. More event: Có nhiều hơn một sự kiện.

 7. Genenral alarm: Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy .

 8. Common trouble: Lỗi hệ thống.

II.Mô Tả Chức Năng Của Các Nút Nhấn:


 1. Re-Sound alarm: Bật chuông trở lại

 2. Alarm silense: Tắt chuông báo.

 3. Panel sounder silence: Tắt chuông của tủ

 4. Lamp test: Kiềm tra đèn.

 5. Reset: Reset tủ.

 6. Các nút còn lại : Sữ dụng cho lập trình.

III. Qui Trình Xử Lí Khi Có Báo Động:

Khi các đầu dò khói hot động hoc ta nhn nút nhn khn. Màn hình hiển th khu vực đầu dò khói hoc nút nhn khn tương ng. Chuông trên tủ và các chuông kết ni bên ngoài s kêu.

Mở chìa khóa Enable control

Muốn tắt chuông báo tại tủ nhấn nút Panel sounder silence.

Muốn tắt chuông ngoài nhấn nút Alarm silence.

Muốn kêu chuông ngoài trở lại nhấn nút Re-sound alarm.

Sau khi trung tâm có báo động cần phải Reset để hệ thống hoạt động lại bình thường phải nhấn nút Reset.Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “Reset” sẽ không có tác dụng. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “Reset”.

---------oOo---------
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương