BỒi dưỠng nghiệp vụ quản lý giống cây trồng lâm nghiệPtải về 0.51 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích0.51 Mb.
  1   2   3   4   5


CỤC KIỂM LÂM

CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG III

TÀI LIỆU


BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIỐNG

CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

(Biên soạn theo theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp)

Tp Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2015
MỤC LỤC

PHẦN I

TỔNG QUAN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

  1. KHÁI NIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP:

Giống cây trồng (cultivar, varieti): là một quần thể cây trồng có chung những đặc điểm đặc trưng về hình thái, cấu trúc tế bào, đặc tính sinh lí, sinh hóa, đặc tính kinh tế….để phân biệt giống này với giống khác và có tính năng sử dụng nhất định (lấy hạt, lấy dầu, lấy củ…). Những đặc trưng, đặc tính của giống được bảo tồn, truyền lại cho đời sau thông qua quá trình sinh sản hữu tính hoặc nhân vô tính

II. PHÂN LOẠI GIỐNG CÂY TRỒNG

Dựa vào cấu trúc di truyền:

Giống dòng


Giống quần thể

Giống dòng vô tính


Giống lai sử dụng ưu thế lai
Giống hỗn hợp

Dựa vào nguồn gốc lịch sử hình thành giống:

Giống địa phương
Giống tạo thành

- Giống dòng: là giống được hình thành từ các dòng thuần ở cây tự thụ phấn.

- Giống quần thể: là giống được hình thành từ tập hợp các dòng ở cây tự thụ phần hay từ các dạng, các gia đình khác nhau ở cây giao phấn.

- Giống dòng vô tính: là giống được hình thành từ thế hệ sau của các dòng vô tính (clone), ở những cây trồng có khả năng sinh sản vô tính

- Giống hỗn hợp: là giống được hình thành trên nền cân bằng di truyền của nhiều dòng hay giống.

- Giống lai sử dụng ưu thế lai: là giống được hình thành khi lai hai hay nhiều dòng thuần, có khả năng kết hợp cao những tính trạng kinh tế mong muốn. Đặc điểm đặc trưng của giống lai là có các tính trạng kinh tế vượt trội hơn hẳn bố mẹ chúng, hạt lai F1 chỉ sử dụng làm giống một lần trong sản xuất.

- Giống tạo thành: là giống được tạo thành nhờ qúa trình lao động có mục đích, sáng tạo của con người → có mức độ đồng đều về sinh học, hình thái, đặc trưng kinh tế cao; nhưng khả năng chống chịu với dịch hại, điều kiện ngoại cảnh bất thuận thường yếu hơn giống địa phương.

- Giống địa phương: là một quần thể cây trồng phức tạp được hình thành dưới ảnh hưởng của qúa trình thụ phấn tự do, đột biến tự nhiên và chọn lọc tự nhiên, được nhà nông gìn giữ, gieo trồng từ thế hệ này sang thế hệ khác, không có bất kì sự can thiệp nào của nhà chọn giống → năng suất ổn định, nhưng không cao.III. VAI TRÒ CỦA GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP:

3.1 Vai trò của giống cây trồng Lâm nghiệp

“ Cố công không bằng tốt giống”

Giống là một trong những khâu quan trọng nhất của trồng rừng và rừng trồng, đặc biệt là rừng trồng sản xuất. Không có giống được cải thiện theo mục tiêu kinh tế thì không thể đưa năng suất rừng trồng lên cao. Theo Davidson (1996) thì giống được cải thiện có thể chiếm đến 50 -60% năng suất rừng trồng. Vì thế, cải thiện giống cây rừng nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng gỗ và các sản phẩm mong muốn khác là một yêu cầu cấp bách đối với sản xuất lâm nghiệp ở nước ta.

Hiện nay một số nước có nền lâm nghiệp tiên tiến đã tạo được năng suất rừng trồng 40 -50 m3/ha/năm trên diện rộng, có nơi đã đạt năng suất 60 - 70 m3/ha/năm. Gần đây, với việc đưa một số giống Keo lai và bạch đàn cao sản vào sản xuất, một số nơi đã đạt năng suất rừng trồng 30- 40 m3/ha/năm, mở ra triển vọng mới cho công tác giống và trồng rừng sản xuất ở nước ta. Cùng với việc đưa giống mới vào sản xuất là việc áp dụng công nghệ nhân giống hom có quy mô hàng trăm ngàn cây/năm ở nhiều lâm trường và hợp tác xã. Nhiều cơ sở nhân giống bằng nuôi cấy mô cũng ra đời, góp phần quan trọng vào việc đưa nhanh các giống mới có năng suất cao vào sản xuất.3.2. Vai trò của việc chọn tạo giống cây trồng Lâm nghiệp

- Tạo ra giống cây trồng mới:

Thích ứng, chống chịu cao với điều kiện ngoại cảnh bất thuận, côn trùng, địch hại.

- Năng suất cao, phẩm chất tốt:

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người (lương thực thực phẩm, thức ăn cho gia súc, nguyên liệu cho công nghiệp, làm đẹp cuộc sống…) “chọn giống cây trồng là quá trình điều khiển sự tiến hóa của sinh giới bởi bàn tay con người” (Vavilop). Hoàn thiện những đặc trưng đặc tính của giống hiện có.

3.3. Vai trò và nhiệm vụ của sản xuất Giống cây Lâm nghiệp

Chọn lọc, duy trì giống: do cơ quan nhân giống và sản xuất giống quốc gia đảm nhận:

Giữ gìn phẩm chất của giống và sản xuất giống (hạt giống, hom giống) ưu tú, tổ chức nhân giống để có đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng hạt giống, hom giống tốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất ở mọi miền đất nước.

PHẦN 2

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC CHÍNH SÁCH VỀ CẢI THIỆN GIỐNG, BẢO TỒN QUẢN LÝ NGUỒN GEN GÂY RỪNG


  1. Lịch sử cải thiện và bảo tồn gen cây rừng ở Việt Nam:

Có thể chia lịch sử cải thiện giống cây rừng ở Việt Nam thành bốn giai đoạn chủ yếu: Trước năm 1945, từ năm 1945 đến năm 1975, từ năm 1975 đến năm 1990 và thời kỳ đổi mới (từ năm 1990 đến nay).

1.1. Thời kỳ trước năm 1945

Thời kỳ trước năm 1945 cải thiện giống cây rừng ở nước ta chủ yếu là hoạt động tự phát của người dân trong các hộ gia đình gắn với một số kỹ thuật chọn giống và chiết ghép cây ăn quả như Nhãn, Vải, Cam ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Đến những năm 1930 mới thật sự có hoạt động cải thiện giống cây rừng, khi các nhà lâm nghiệp người Pháp xây dựng các khu khảo nghiệm cho Lim xanh (rythrophloeum fordii), Ngân hoa (Grevillia robusta), Bạch quả (Ginkgo biloba), Long não (Cinnamomum camphora), Bạch đàn caman (Eucalyptus camaldulensis), Bạch đàn đỏ (E. robusta) v.v... ở một số vùng sinh thái chính trong nước. Một số khu khảo nghiệm ở một số nơi như Cầu Cấm ở Nghệ An đã tồn tại đến đầu những năm 1960 và một số giống như Ngân hoa đến nay đã được trồng trồng thử ở một số nơi.

1.2. Thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1975

Đây là thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Lúc này nhiệm vụ chính của cả nước là đấu tranh giải phóng dân tộc, nên các hoạt động về cải thiện giống trong vùng giải phóng chủ yếu là cung cấp giống cho trồng rừng, các hoạt động cải thiện giống chỉ được tiến hành ở một số nơi có điều kiện.

Ở miền Nam giữa những năm 1950 đã xây dựng được các khu khảo nghiệm loài có tính chất trồng thử tại Đà Lạt cho 18 loài Bạch đàn như Eucalyptus saligna, E. microcorys, E.camaldulensis, E. punctata, E. robusta, E. citriodora, E. globulus, E. botryoides, E. maideni, E.longifolia, E. resinifera v.v., trong đó các loài E. microcorys E. saligna đến nay vẫn là những loài có khả năng thích ứng khá nhất và sinh trưởng nhanh nhất tại vùng này.

Một số khu tập hợp giống và trồng thử cho một số loài cây gỗ có giá trị kinh tế tại Trảng Bom (Đồng Nai), Lang Hanh (Lâm Đồng), Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) cũng được xây dựng trong thời kỳ này.

Tiếp đến, trong những năm 1960 đã xây dựng các khu khảo nghiệm loài cho một số loài cây lá kim như Pinus kesiya, P. caribaea, P. patula, P. taeda, P. massoniana, P. elliottii, P.radiata, P. taiwanensis, P. pinea, P. longifolia, P. thunbergii, Fokienia hodginsii, Cupresus benthami, C. pyramidalis, C. funebris, C. macrocarpa, Calitris obtusa, C. robusta, C.cupresiformis v.v. Cùng thời gian này một số loài keo thuộc chi Acacia trong đó có Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) và Mimosa (Acacia podalyriifolia) cũng được đưa vào khảo nghiệm.

Ở miền Bắc Công ty giống được thành lập vào năm 1963 nhằm sản xuất giống cung cấp cho nhu cầu trồng cây phủ xanh, trồng rừng phòng hộ chống cát bay ven biển, trồng cây phân tán và cung cấp giống cho các "Tết trồng cây". Phòng nghiên cứu giống cây rừng thuộc Viện Lâm nghiệp ra đời cùng với việc thành lập Viện vào năm 1961 đã có một số nghiên cứu bước đầu về xây dựng rừng giống và bảo quản hạt giống cho một số loài cây như Bồ đề, Mỡ, Phi lao, Bạch đàn, v.v.


Rừng Sao đen (Hopea odorata) 50 tuổi được trồng thử đầu tiên tại Buôn Ma Thuột (Ảnh Lê Đình Khả, 2005)

1.3. Thời kỳ từ năm 1975 đến năm 1990

Sau khi giải phóng miền Nam vào năm 1975 công tác cải thiện giống có điều kiện hoạt động trong điều kiện hòa bình và thống nhất đất nước. Tuy vậy thời kỳ từ năm 1975 đến 1990 hoạt động cải thiện giống chủ yếu là khảo nghiệm loài và xuất xứ cho một số loài cây ở một số tỉnh miền Bắc, trong đó có khảo nghiệm xuất xứ các loài thông do dự án Sida tài trợ như Pinuscaribaea, P. oocarpa, P. kesiya, P. merkusii và các loài thông khác ở vùng Trung tâm Miền Bắc.

Một số loài bạch đàn chủ yếu cũng được khảo nghiệm xuất xứ trong thời gian này như Bạch đàn caman (Eucalyptus camaldulensis), Bạch đàn têrê (E. tereticornis), Bạch đàn liễu (E. exserta), một số loài keo cũng bước đầu được trồng thử ở một số vùng. Thời kỳ này cũng bắt đầu có nghiện cứu về chọn lọc cây trội và xây dựng vườn giống cho cây Mỡ (Manglietia conifera), Thông ba lá (Pinuskesiya), Thông nhựa (P. merkusii), cũng như có nghiên cứu về hạt giống, song kết quả đạt được trong thời kỳ này không nhiều.

Chọn lọc cây trội và xây dựng vườn giống bằng cây ghép cũng được Công ty Giống lâm nghiệp thực hiện cho Thông ba lá ở Lang Hanh và Xuân Thọ thuộc tỉnh Lâm Đồng và Thông nhựa ở Lang Hanh (Lâm Đồng) và ở Thụ Lộc (Quảng Bình), Mỡ ở Cầu Hai (Phú Thọ) vào cuối những năm 1970 và đầu 1980. Công ty Giống lâm nghiệp cũng là đơn vị đã cung cấp hàng ngàn tấn giống cho các chương trình trồng rừng phủ xanh và trồng cây phân tán ở các địa phương (trong đó có "Tết trồng cây").1.4. Thời kỳ đổi mới (sau năm 1990)

Thời kỳ sau năm 1990, đặc biệt là khoảng 10 năm gần đây, là thời kỳ công tác cải thiện giống cây rừng hoạt động mạnh mẽ nhất và có hiệu quả nhất. Đây là thời kỳ đất nước đã có những chuyển biến quan trọng theo hướng đổi mới, mở cửa và hội nhập với kinh tế thế giới nên công tác cải thiện giống cây rừng cũng có những chuyển biến mạnh mẽ. Chúng ta đã có điều kiện xây dựng các khảo nghiệm giống trên các vùng sinh thái chính. Có thể chia hoạt động cải thiện giống trong thời kỳ này theo các nội dung sau đây:

- Khảo nghiệm loài và xuất xứ. Ngoài việc tiếp tục theo dõi và mở rộng các khảo nghiệm loài và xuất xứ cho các loài thông và bạch đàn nói trên chúng ta đã xây dựng thêm các khu khảo nghiệm loài - xuất xứ cho một số loài cây chủ yếu như Bạch đàn uro (E. urophylla), các loài E.grandis, E. pelita, E. cloeziana v.v. ở một số vùng sinh thái chính trong nước.

Đầu những năm 1990 bên cạnh việc tiếp tục xây dựng các khảo nghiệm loài - xuất xứ cho các loài bạch đàn, một loạt khảo nghiệm cho các loài keo vùng thấp như Keo lá tràm (A.auriculiformis), Keo tai tượng (A. mangium), Keo lá liềm (A. crassicarpa), Keo nâu (A.aulococarpa) và Keo quả xoắn (A. cincinnata) đã được xây dựng ở nhiều nơi trong nước.

Năm 1993 khảo nghiệm cho các loài keo chịu hạn như A. tumida, A. difficilis, A. Torulosa v.v. đã được xây dựng tại Tuy Phong (nơi có lượng mưa 700 - 800mm/năm) thuộc tỉnh Bình Thuận. Các năm 1994 - 1996 khảo nghiệm xuất xứ các loài keo vùng cao như A. mearnsii, A.melanoxylon v.v. được xây dựng tại Đà Lạt (1600m trên mặt biển), núi Ba Vì (600m trên mặt biển) và một số nơi khác.

Trong các năm 1993 - 1995 một loạt các khảo nghiệm xuất xứ cho các loài tràm như Melaleuca leucadendra, M. cajuputi v.v. được xây dựng trên một số lập địa đất ngập phèn ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 1994 khảo nghiệm xuất xứ Phi lao (Casuarina equisetifolia) đã được xây dựng ở vùng cát ven biển thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam và Bình Thuận, sau đó là khảo nghiệm xuất xứ Phi lao đồi (Casuarina junghuniana) tại Đà Nẵng và Ba Vì.

Ngoài ra, khảo nghiệm xuất xứ Xoan chịu hạn (Azadirachta indica) cũng được xây dựng tại Ba Vì (Hà Tây) và một số nơi khác vào năm 1996. Tuy ở Ba Vì Xoan chịu hạn sinh trưởng kém, song tại Ninh Thuận đã có một số giống thích nghi và sinh trưởng tốt trên đất cát khô hạn ven biển.

Năm 1999 khảo nghiệm xuất xứ cho Lát hoa (Chukrasia tabularis) được xây dựng ở một

- Chọn lọc cây trội, khảo nghiệm giống và xây dựng rừng giống, vườn giống ở nước ta mới thật sự bắt đầu từ đầu những năm 1980, khi có các nghiên cứu về chọn giống cho cây Mỡ (Manglietia conifera), sau đó là chọn giống Thông nhựa có lượng nhựa cao (1987-2000), chọn giống Sở cho vùng Lạng Sơn (1988 - 1990), chọn giống Thông đuôi ngựa (1994-2000) và Thông ba lá (1996-2000) sinh trưởng nhanh. Cùng với việc chọn lọc cây trội chúng ta đã xây dựng được các vườn giống bằng cây ghép cho Thông nhựa có lượng nhựa cao tại Nghệ An, Quảng Ninh, Hà Tây và Vĩnh Phúc; cho Thông đuôi ngựa để lấy gỗ tại Lạng Sơn. Đến nay một số vườn giống đã phát huy tác dụng cung cấp giống được cải thiện cho sản xuất, một số vườn giống cần được đầu tư và nâng cấp mới đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Việc chọn lọc cây trội có sinh trưởng nhanh có chất lượng thân cây tốt cũng được thực thiện cho các loài Bạch đàn caman và Bạch đàn urô, qua khảo nghiệm dòng vô tính đã chọn được một số dòng có năng suất cao để đưa vào sản xuất. Đến nay đã có 5 dòng Bạch đàn urô được công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật để phát triển trên diện rộng ở vùng Trung tâm miền Bắc.

Từ năm 1999 lần đầu tiên việc chọn giống chống chịu bệnh và sinh trưởng nhanh được thực hiện cho Bạch đàn caman, qua khảo nghiệm dòng vô tính đã chọn được hai dòng có năng suất cao và chống bệnh hại lá cho vùng Đông Nam Bộ.

Từ kết quả khảo nghiệm xuất xứ và chọn lọc cây trội chúng ta đã xây dựng dược một số rừng giống và vườn giống cho một số loài cây như Keo tai tượng, Keo lá tràm, Keo lá liềm, Bạch đàn uro, Bạch đàn caman, Bạch đàn pelita (E. pellita), Tràm lá dài (Melaleuca leucadendra) v.v.

Trong các năm 1995-2000 rừng giống chuyển hóa từ rừng sản xuất của một số loài cây khác như Thông ba lá, Thông đuôi ngựa (P. massoniana), Sa mu (Cunninghamia lanceolata), Pơmu (Fokienia hodginsii), Phi lao, Trám trắng (Canarium album), Vạng trứng (Endospermum chinensis), Huỷnh (Tarrietia javanica) cũng được Công ty Giống lâm nghiệp xây dựng tại một số vùng trong nước.

- Sử dụng giống lai tự nhiên và lai giống là một lĩnh vực được áp dụng ở nước ta từ đầu những năm 1970 khi có phát hiện và nghiên cứu về giống lai tự nhiên giữa Bạch đàn camam (E.camandulensis) và Bạch đàn đỏ (E. robusta) (Lê Đình Khả, 1970), song mới thật sự có thành tựu nổi bật vào đầu những năm 1990, khi phát hiện, chọn lọc và khảo nghiệm một số dòng Keo lai tự nhiên giữa Keo tai tượng với Keo lá tràm có năng suất cao gấp 1,5- 2 lần các loài cây bố mẹ, lai tạo được một số tổ hợp lai và chọn lọc được một số dòng vô tính có năng suất cao giữa hai loài cây này, cũng như giữa các loài Bạch đàn caman (E. camadulelsis). Bạch đàn urô (E. urophylla) và

Bạch đàn liễu (E. exserta).

- Nhân giống sinh dưỡng trong cải thiện giống cây rừng ở nước ta được thực hiện theo từng bước khác nhau. Kỹ thuật ghép đã được áp dụng để xây dựng vườn giống Thông ba lá và Thông nhựa từ năm 1978, sau đó đã được áp dung để xây dựng vườn giống Thông nhựa có lượng nhựa cao, Thông đuôi ngựa, Mỡ, Tếch (Tectona grandis), v.v. Hiện nay kỹ thuật ghép cũng đang được áp dụng có kết quả để nhân giống Trám trắng, Sấu, Macadamia (Macadamia intergifolia), v.v.Nhân giống hom đã được thử nghiệm ở nước ta từ những năm 1960, song mới được áp dụng ở quy mô sản xuất trong khoảng 10 năm gần đây, khi các giống cây có năng suất cao như Keo lai, các giống Phi lao 601, 701 và một số dòng bạch đàn cao sản (chọn trong nước và được nhập từ Trung Quốc) được đưa vào sản xuất. Ngoài ra, kỹ thuật nhân giống hom cành cho một số loài cây khác như Luồng và các giống tre măng cũng đang được áp dụng trên quy mô sản xuất.

- Nuôi cấy mô cho cây rừng tuy mới được áp dụng ở nước ta từ sau năm 1993, khi nhà nước cho nhập công nghệ nuôi cấy mô và một số dòng bạch đàn cao sản của Trung Quốc, đến nay đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều cơ sở trong cả nước để nhân giống Keo lai và một số dòng bạch đàn cao sản.

- Bảo tồn nguồn gen cây rừng là một lĩnh vực mới được thực hiện ở nước ta từ năm 1987, khi Nhà nước có chủ trương bảo tồn nguồn gen cho các giống cây trồng vật nuôi và vi sinh vật quan trọng nhất. Đến nay một hệ thống các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên cũng như một số vườn sưu tập thực vật đã được xây dựng góp phần tích cực vào việc lưu giữ nguồn gen cây rừng ở nước ta làm cơ sở cho công tác cải thiện giống sau này. Các hoạt động bảo tồn nguồn gen cũng góp phần làm rõ mức độ đe dọa, phương thức khai thác và bảo tồn cho một số loài cây quan trọng nhất.- Ban hành các quy trình, quy phạm và các tiêu chuẩn công nhận giống cây lâm nghiệp. Giống cây trồng lâm nghiệp là một bộ phận của giống cây trồng, vì thế việc quản lý giống cây trồng lâm nghiệp cũng phải tuân thủ các quy định chung về quản lý giống cây trồng của Nhà nước. Để từng bước đưa công tác sản xuất và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp vào nề nếp năm 1993 Bộ lâm nghiệp đã ban hành quy phạm xây dựng rừng giống, vườn giống và rừng giống chuyển hóa mà đến nay vẫn có giá trị. Trong các năm sau đó Bộ lâm nghiệp cũng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành nhiều tiêu chuẩn về hạt giống cho một số loài cây trồng quan trọng nhất, trong đó có tiêu chuẩn ngành về phương pháp kiểm nghiệm hạt giống cây

trồng lâm nghiệp được ban hành năm 2001.

Năm 1996 Chính phủ Việt Nam có Nghị định về quản lý giống cây trồng trong đó có quy định về khảo nghiệm và sử dụng giống trong sản xuất. Năm 1998 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp, sau đó được sửa đổi và bổ sung vào năm 2003. Năm 2001 chính phủ có Nghị định bảo hộ giống cây trồng trong đó quy định điều kiện các giống cây trồng được bảo hộ và cách thức tiến hành bảo hộ. Năm 2004 đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác giống với sự ra đời của Pháp lệnh giống cây trồng.

Ngoài ra còn có nhiều quyết định của Nhà nước về bảo vệ rừng và xây dựng các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên tạo điều kiện cho công tác bảo tồn nguồn gen hoạt động có kết quả. Hiện nay ngành Lâm nghiệp đang chuẩn bị ban hành một số văn bản về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp góp phần tăng năng suất rừng trồng ở nước ta.

Nét nổi bật khác trong công tác cải thiện giống cây rừng ở thời kỳ này là có sự hợp tác và giúp đỡ nhiều mặt của các tổ chức quốc tế như Sida-SAREC của Thụy Điển, CSIRO và ACIAR của Australia, DANIDA của Đan Mạch, cũng như của UNDP, IPGRI, JICA và một số tổ chức quốc tế khác. Nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức này mà công tác giống cây rừng của nước ta đã có những chuyển biến mau chóng theo xu hướng chung của thế giới.

II. Các văn bản pháp lý về nghiên cứu, sản xuất và quản lý giống cây Lâm nghiệp

Nhận thức rõ tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của việc sử dụng giống tốt đối với sự thành bại của công tác trồng rừng, Nhà nước và ngành lâm nghiệp đã ban hành các văn bản pháp qui và những chính sách hỗ trợ nhằm tăng cường việc quản lý chặt chẽ quá trình nghiên cứu, sản xuất và cung ứng; đồng thời khuyến khích sử dụng giống có chất lượng dần dần được cải thiện trong trồng rừng. Nổi bật nhất là các văn bản pháp qui về nghiên cứu, sản xuất và quản lý giống cây lâm nghiệp sau đây đã được ban hành và áp dụng trong toàn quốc, đó là:

1- QĐ 264 (22/7/1992) của Bộ Lâm nghiệp về Đầu tư phát triển giống lâm nghiệp bằng ngân sách nhà nước, xây dựng và phát triển hệ thống nguồn giống cải thiện.

2- HD 08/KHKT (24/5/1993) của Bộ Lâm nghiệp Hướng dẫn tăng cường xây dựng và phát triển hệ thống nguồn giống và vườn ươm ở cấp tỉnh.

3- QĐ 804/QĐ-KT (02/11/1993) của Bộ Lâm nghiệp ban hành Qui phạm kỹ thuật xây dựng rừng giống, vườn giống và rừng giống chuyển hoá.

4- QĐ 556/TTg (12/9//1995) của Thủ tướng chính phủ về Cơ cấu rừng phòng hộ và sử dụng hạt giống các loài cây bản địa quí.

5- Nghị định số 07/CP, ngày 05/02/1996 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng.

6- Thông tư số 02/NN-KNKL/TT, ngày 01/3/1997 của Bộ NN&PTNT. Hướng dẫn thi hành Nghị định 07/CP của Chính phủ về:

Kiểm tra công nhận giống mới, cây mẹ, nguồn giống.

Khảo nghiệm hoặc sản xuất thử giống mới chọn tạo, giống nhập khẩu và giống đưa từ vùng này sang vùng khác.

7- Quyết định số 124/198/QĐ/BNN/KHCN ngày 31/8/1998 của Bộ NN&PTNT ban hành Tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp (TCN 17 - 98).

8- Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Chính phủ ban hành Qui chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất nhập khẩu.

9- Thông tư số 75/2000/TT-BNN-KHCN ngày 17/7/2000 của Bộ NN&PTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Chính phủ.

10- Quyết định số 34/2001/QĐ-BNN-VP ngày 30/3/2001 của Bộ NN&PTNT ban hành Qui định về điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc ngành trồng trọt và chăn nuôi.

11- Thông tư số 62/2001/TT-BNN ngày 05/6/2001 của Bộ NN&PTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Chính phủ về Quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005.

12- Quyết định số 86/2001/QĐ/BNN-KHCN ngày 23/8/2001 của Bộ NN&PTNT ban hành Qui định tạm thời công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa chuyên ngành nông nghiệp.

13- Quyết định số 58/2001/QĐ-BNN-KNKL ngày 23/5/2001 của Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục giống cây trồng, vật nuôi quí hiếm cấm xuất khẩu, Danh mục giống cây trồng, vật nuôi được nhập khẩu.

14- Nghị định số 13/2001/NĐ-CP ngày 20/4/2001 của Chính phủ về Bảo hộ giống cây trồng mới.

15- Thông tư số 119/2001/TT-BNN ngày 02/12/2001 của Bộ NN&PTNT Hướng dẫn thi hành Nghị định số 13/CP của Chính phủ về bảo hộ giống cây trồng mới

16- Quyết định số 199/QĐ-BNN-PTLN ngày 22 tháng 1 năm 2002 của Bộ NN&PTNT về Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2001 - 2010, trong đó Giống cây lâm nghiệp là một trong 6 chương trình được ưu tiên với ba mục tiêu:

Đảm bảo cung cấp đủ giống chất lượng cao của các loài cây chính.

Thiết lập cơ chế thị trường thích hợp trong sản xuất, cung ứng và sử dụng giống.

Áp dụng công nghệ truyền thống và tiên tiến trong sản xuất, nhân giống và cải thiện giống.

17- Quyết định số 188/2003/QĐ-BNN ngày 23/1/2003 của Bộ NN&PTNT ban hành Tiêu chuẩn công nhận giống cây lâm nghiệp (04TCN - 64 - 2003).

18- Lệnh số 03/204/L/CTN ngày 05/4/2004 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ban hành Pháp lệnh giống cây trồng.

19- Quyết định của Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về giống cây trồng.20- Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 của Bộ NN&PTNT ban hành

Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính,

Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh,

Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành,

Danh mục các loài cây chủ yếu trong trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp.

21- Quyết định Số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005, Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

PHẦN 3

QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Giống cây trồng lâm nghiệp là một loại vật tư kỹ thuật quan trọng và là tiền đề của công tác trồng rừng. Có giống tốt và đủ giống thì mới hoàn thành được kế hoạch trồng rừng, đảm bảo rừng trồng đạt chất lượng và năng suất cao.

Hệ thống sản xuất và cung ứng giống cây lâm nghiệp tại Việt Nam được hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước. Cùng với sự tăng trưởng không ngừng của các chương trình trồng rừng, khoanh nuôi và làm giàu rừng, công tác giống ngày càng phát triển, hệ thống sản xuất, cung ứng và sử dụng giống được tăng cường từ trung ương đến địa phương kể cả về quy mô, số lượng và chất lượng.

Trong những năm gần đây, ngành giống cây trồng lâm nghiệp đã sản xuất và cung ứng một khối lượng giống rất lớn, góp phần quan trọng cho sự thành công của các chương trình/dự án trồng rừng trọng điểm (như chương trình 327, dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng,...).: upload -> hinhanh
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
hinhanh -> KT2-999 epi-bond (emulsion polymeric isocyanate) kt2-999 là loại keo epi-bond(emulsion polymeric isocyanate), đạt tiêu chuẩn dinen 204 D4 có khả năng kết dính trong môi trường pH trung tính
hinhanh -> CÔng ty tnhh kim bàNG
hinhanh -> Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy
hinhanh -> I.Ý Nghĩa Của Dãy Đèn Báo Trung Tâm


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương