Gia Tài của Cha Để Lại cho Con Cáitải về 86.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích86.59 Kb.

Gia Tài của Cha Để Lại cho Con Cái


(The Legacy of a Godly Father)

Châm Ngôn 3:5-6

 

"Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

(Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight.)

 

* Một trong ~phong tục hay của người Hoakỳ… đó là mỗi năm họ thường để dành riêng ra 2 ngày lễ… để nhớ đến công ơn cha mẹ

> Vào Chúa Nhật của tuần lễ thứ 2 trong tháng Năm, c/ta có ngày lễ Từ Mẫu (tiếng Anh gọi là Mother’s Day)

> Còn vào Chúa Nhật của tuần lễ thứ 3 trong tháng Sáu… thì có ngày lễ Từ Phụ (Father’s day)
> Nếu so sánh thì ai cũng nhận biết ngày lễ Mẹ thì lúc nào cũng tưng bừng, nhộn nhịp

… Con cái ở khắp nơi thường trở về xum họp với gia đình… đem theo quà cáp tặng mẹ# Ở H/T của c/ta mỗi năm vào lễ Mẹ… lúc nào cũng có c/trình rất trịnh trọng “cài hoa trên áo mẹ”

và đãi tiệc cho ~người mẹ

# Thống kê cho biết 1 trong ~ngày lễ mà ~đường giây điện thoại bận nhất là ngày lễ Mẹ

Vì biết bao nhiêu con cái chăm gọi về nhà thăm mẹ mình…

> Nhưng khi đến ngày lễ Cha thì thường rất là đơn sơ, có thể chỉ có 1 bữa ăn ngon miệng trong gia đình

Và là lúc mà người cha cũng thường được thêm vài cái quần lót, hay là ~đôi vớ tất mới mỗi năm

> Có ~đứa con cũng chẳng còn nhớ đến ngày lễ Cha nữa…


[PP] > Mặc dầu lễ Cha không nhộn nhịp, trịnh trọng như ngày lễ Mẹ, nhưng trên thực tế… vai trò của ~người cha không kém quan trọng hơn vai trò của ~người mẹ… trong việc xây dựng 1 gia đình hạnh phúc và 1 xã hội an lành…

[PP] > C/ta thấy rõ điều này khi quan xát và thấy sự suy đồi của đạo đức ngày hôm nay… có sự liên hệ trực tiếp với sự xuy đồi trong vai trò cho ~người làm cha trong xã hội ngày nay…

# Thống kê cho biết trong vòng 10 gia đình ở Mỹ ngày nay thì có khoãng gần 4 gia đình… mà ~đứa trẻ không có người cha ruột của c/nó đang sống chung trong 1 mái nhà…

> Vì thế mà xã hội ngày nay đang đối diện với ~nan đề hiện đại như sau:

1) 63% của ~người trẻ (youths) tự tử là từ ~gia đình không có cha ruột sống chung

2) 70% của các thiếu nữ dưới tuổi vị thành niên mang thai hoang… là từ ~gia đình không có cha 

3) 71% của ~đứa trẻ thiếu niên bỏ học Trung học (HS drop outs) là từ ~gia đình không có người cha

4) 80% của ~người phạm tội hiếp dâm (rapists) là từ ~gia đình không có người cha

5) 85% của trẻ em đang ở trong tù là từ ~gia đình không có cha ruột ở chung
I. Gia Tài của Người Cha

[PP] > Thiên chức và vai trò của ~người làm cha… thật quan trọng hơn bao giờ hết

… trong gia đình và xã hội ngày hôm nay…> Không phải vậy thôi… nhưng còn quan trọng hơn nữa

cho sự bảo tồn đạo đức cho ~thế hệ tương lai nữa

# Đúng như Văn chương Việt-nam của c/ta đã có câu:

"Con có cha như nhà có nóc... con không cha như nòng nọc đứt đuôi" là vậy!
> Hay nói cách khác, cha (hay mẹ) nắm vận mệnh của con cháu mình...

> Tùy theo ~gì c/ta đang làm gương, dạy dỗ và ảnh hưởng c/nó ngay bây giờ

… sẽ định đóan tương lai của ~thế hệ tới...

# Cũng đúng như người Trung hoa có 1 câu châm ngôn tương tự:

"Thế hệ này trồng cây… thế hệ sau có bóng mát" là vậy!
[PP] > Nếu ý thức được tầm quan trọng như vậy… thì nhân ngày lễ Cha năm nay… mỗi người cha hãy tự suy nghĩ đến câu hỏi của chủ đề bài giảng sáng nay… đó là “Gia tài của tôi… là người cha trong gia đình sẽ để lại cho con cái điều quí gía gì… sau khi mình “nằm xuống?”

[PP] # Đinh nghĩa 2 chữ “gia tài”… là tiền bạc hay sản nghiệp vật chất

mà đời trước để dành lại cho thế hệ sau…


[PP] > Đương nhiên khi c/ta nói đến “gia tài của cha” ở đây… không phải nói đến ~của cải vật chất mà thôi… nhưng là ~đức hạnh tốt nào mà c/ta sẽ in sâu trong lòng của ~đứa con mình

mà c/nó sẽ làm tiêu chuẩn sống để bắt chước làm theo


> Đề nghị tối thiểu 3 điều sau đây… là gia tài của ~người cha… có thể để dành lại cho con cái mình…

 

II. Năng Khiếu Lãnh Đạo Gia Đình[PP] > Thứ nhất là 1 tấm gương của 1 người lãnh đạo giỏi trong gia đình…
> Người lãnh đạo giỏi là người khéo chăm sóc gia đình của mình…

i) Muốn như vậy thì người lãnh đạo giỏi thứ nhất phải biết rõ ~nhu cầu của vợ con mình mà đáp ứng…

# Chúa Giê-su có lần phán dạy bản năng của 1 người cha biết chăm sóc nhu cầu của con cái như sau trong Math. 7:9-10 – (“Which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake?) "Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?"

> Người cha là 1 người lãnh đạo tài giỏi

… thì phải biết ~nhu cầu cần thiết của con cái mà đáp ứng cho c/nó...
> Nhu cầu của con em và của gia đình c/ta là gì?

> Có thể tóm tắt trong 3 khía cạnh sau đây: a) Nhu cầu vật chất, b) Tinh thần, và c) phần Thuộc linh
a) Ngoại trừ ~trường hợp đặc biệt… ~người cha trong gia đình phải lãnh trách nhiệm chính… siêng năng chịu khó làm việc… để cung cấp đầy đủ tài chánh vật chất cho gia đình mình, đầy đủ cơm ăn áo mặc…

> Ngày xưa, sau khi tổ phụ loài người phạm tội trong vườn của sự sống… thì ĐCT đã phán gì với Ađam?

# STK 3:17-19 – (To Adam he said, "Because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, 'You must not eat of it,' “Cursed is the ground because of you; through painful toil you will eat of it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field.  By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return.") “Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.”

> Công việc của Ađam noí riêng hay của người nam nói chung… đâu phải là việc sanh con đẻ cái… nhưng là “bới đất trồng cây”… để cung cấp nhu cầu thực vật cho gia đình mình được đầy đủ…


> Có lẽ không có gì tệ bằng khi 1 người nam trong gia đình có khả năng và sức khoẻ tốt… nhưng lại cứ lười biếng, chẳng chịu làm việc gì hết… đổ dồn mọi việc cho người vợ phải làm 2 jobs

và thoả lòng với việc lãnh foodstamp, ăn welfare, ở nhà housing, đi shop ở tiệm Goodwill là được rồi… 

> Nếu c/ta không lo công việc đáp ứng nhu cầu vật chất trong gia đình mình… thì thật c/ta đang làm gương xấu cho đạo Chúa… vì lời Chúa có chép rõ trong 1 Timôthê 5:8 – (If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.) “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.”

 

[PP] > Người cha trong 1 gia đình không thể nào bê trễ ~công việc nặng nhọc được

… vì người nam trưởng thành thường có sức mạnh hơn

> Đương nhiên người cha không cần phải là 1 người “handyman”… nhưng phải khéo léo chủ động đứng ra để giải quyết ~vấn đề này nhanh chóng… khi xe hư, nhà dột, cỏ phải cắt… vì đây là công việc của ~người cha, ~người chồng trong 1 gia đình…


[PP] b) Điều thứ hai, 1 người cha lãnh đạo giỏi phải biết đáp ứng nhu cầu tinh thần

(emontional/psychology needs) hay nói 1 cách khác tâm lý của con cái....

> Làm cha phải hiểu con cái c/ta lớn lên trải qua nhiều giai đoạn… với ~nhu cầu khác nhau…

> Tuổi em bé là tuổi lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ… chỉ biết ăn và nghủ… là ~nhu cầu căn bản,

> Đến giai đoạn thành 1 đứa trẻ em… thì vẫn cần được chiều chuộng, chăm sóc… vì chưa tự lập được,

> Đến tuổi thiếu niên… là tuổi “dở dở ương ương” - hay bướng bỉnh, nửa muốn tự lập theo bạn bè, nửa còn muốn lệ thuộc vào gia đình,

> Tuổi thanh niên - chập chững bước vào đời với nhiều ~ước mơ

… bắt đầu đối diện với ~thất bại cũng như ~thành công… trong trường đời

> Tuổi trưởng thành - ra đời chọn vợ, chọn chồng và tạo lập một gia đình riêng cho mình

đương đầu với ~thực tế và ~gian nan trong cuộc sống...

> Mỗi giai đoạn có 1 tâm lý/nhu cầu khác nhau… mà c/ta là ~người cha đã trải qua

> C/ta phải khéo léo giúp đỡ, cố vấn, dậy dỗ con cái mình trong ~giai đoạn biến chuyển của cuộc đời này... truyền lại ~kinh nghiệm sống… để con lớn lên được thành công trong mọi mặt…


[PP] c) Nhu cầu thứ 3 cho con cái… đó là nhu cầu Thuộc Linh… phần linh hồn

# Vô số ~người cha đang sống có lẽ đang có 1 sự suy nghĩ sai lầm… đó là mọi vấn đề thuộc linh đều thuộc "ở nhà thờ" mà thôi… và rồi cứ đổ dồn trách nhiệm lên cho ông Mục Sư, hay các giáo viên TCN...

> Điều này đúng 1 phần... nhưng các ông cứ tự nghĩ đi… thì giờ con em của c/ta nó bước đến nhà thờ… nếu so sánh với thì giờ c/nó sống ở trong gia đình thì quá ít... như vậy sự ảnh hưởng của “gia đạo” trong chính ~gia đình phải là điều quan trọng hơn, có tầm ảnh hưởng mạnh hơn…

# Lời Chúa có chép gì cho ~người cha trong PTLLK 6:5-7? (These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframes of your houses and on your gates.) “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.”

> Trách nhiệm dạy đạo, hướng dẫn con cái cách cầu nguyện, học Kinh Thánh, cách sống đạo, tư cách cư xử với mọi người… rõ ràng chính là bổn phận của ~người làm cha ở trong nhà mình…
> Nếu cha mẹ không lo chu toàn trách nhiệm bằng cách dành thì giờ để chăm sóc và dạy dỗ con cái ~đức hạnh trong lời Chúa… thì theo định luật tự nhiên… chúng nó sẽ bị ảnh hưởng bởi thói tục của "~đám đông" xung quanh… phần nhiều xấu hơn tốt… mà làm nhiều điều dại dột, điên cuồng, không suy xét kỹ càng… và rồi lãnh hậu quả đau thương…

# Đúng như người Việt chúng ta đã có câu ca dao:

"Cha Mẹ ngoảnh đi, con dại; Cha mẹ ngó lại, con khôn" là vậy!
[PP] d) Không phải chỉ biết dậy dỗ con cái ~tiêu chuẩn đạo lý trong lời Chúa mà thôi

… nhưng còn giúp c/nó ý thức được cả ~mối nguy hiểm/cám dỗ nữa mà canh chừng, tránh xa…> Thứ hỏi các người cha có biết ngày nay đang có biết bao nhiêu ~kẻ thù len lỏi vào trong chính giữa gia đình của mình… mà nó nhỏ chỉ bằng có 17”, 20” mà thôi… đó là cái máy điện toán, hay máy TV, hay máy Ipoh không?
1) Nan đề ~phim ảnh và nhạc lý dâm dục đầy dẫy trên ~mạng lưới Internet… thiếu sự kiểm soát của cha mẹ… đã làm hại biết bao nhiêu cuộc đời của ~trẻ em… điều khổ 1 cái là có ~bậc cha mẹ không canh chừng… và khi biết rồi thì đã qúa trễ

> Nan đề tuổi thiếu niên nghiện ngập xem ~hình ảnh ô dâm trên Internet là 1 nan đề đáng lo sợ ở Mỹ ngày hôm nay… vì có cả triệu ~porn sites on Internet… và mỗi ngày ước lượng có thêm ~200 địa chỉ mới

# Nan đề “Sex predators” trên Internet đang dụ dỗ và phá hoại biết bao nhiêu cuộc đời của ~em thiếu nữ… đưa đến ~chuyện ô tục không thể tưởng tượng được… là bởi vì cha mẹ không để ý kiểm soát, dậy dỗ….

 

2) Nan đề của ~video game bạo động đang đầu độc nhiều đứa trẻ có tánh hung bạo… và coi rẻ mạng sống của con người…

# Vì lý do đó mà trong ~năm tháng qua c/ta đã nghe đến biết bao ~vụ bắn giết trong các trường đại học và kể cả trong nhà thờ… ngoài sức tưởng tượng


3) Nan đề nữa là rượu thuốc, cờ bạc và xì ke ma túy… cũng là 1 nan đề đáng lo lắng cho tuổi trẻ ngày nay

# Thống kê cho biết tuy số người hút thuốc giảm dần mỗi năm… nhưng tỉ số ~người trẻ tuổi dưới 18 hút thuốc càng ngày càng tăng lên… vì bị ảnh hưởng bởi ~nhà tài tử trong phim ảnh, và ~quảng cáo

# Ngày nay có ~em tìm mọi cách mua ~loại thuốc ho, thuốc trụ sinh trị đau nhức… đem về chế ra ~thứ khác giống như xì ke để hút hoặc uống… mà làm cho say

 

[PP] > Làm cha là ~người lãnh đạo trong gia đình thì không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, hay cứ đổ thừa trách nhiệm cho ~người khác được… nhưng phải là ~người "đầu tầu" trong gia đình… để hướng dẫn con cái bước đi theo "~con đường ngay thẳng" mà gặt hái được hạnh phước lâu dài> Muốn như vậy thì người cha phải biết để dành thì giờ cho mỗi đứa con mình

nhất là khi c/nó còn nhỏ tuổi

> Phải biết giảm bớt ~điều kém quan trọng hơn… để có giờ cho con cái mình… bằng cách giảm bớt sự làm việc O.T., thì giờ xem ~cuộn phim video, thì giờ với bạn bè... thì mới có thì giờ cho con cái…

> Phải có thì giờ liên hệ với con cái trong ~sinh hoạt của con trong trường học, ~trận đấu bóng rổ của nó, chở con đi tập đánh banh, tập bơi, tập lái xe đạp lần đầu tiên, tập thổi bubble gum, tập cắt cỏ lần đầu tiên, tập lái xe hơi, tập đọc Kinh Thánh…

> Người cha phải kiếm mọi cơ hội để luôn gần gũi… nói chuyện, hỏi han, hiểu biết, thông cảm ~nhu cầu của mỗi đứa con mình… hầu có 1 mối liên hệ mật thiết… lâu bền, không dễ bị lay chuyển
III. Tấm Gương Yêu Thương

[PP] > Không phải là 1 người lãnh đạo giỏi mà thôi… nhưng ~người cha phải còn là “~người mẫu

phản ảnh 1 tấm gương của tình yêu Thiên Chúa trong gia đình mình# Có người đã nói 1 câu đáng cho ~người cha suy nghĩ: “Children are not likely to find a father in God unless they find something of God in their father!” Tạm dịch: “Con cái khó thấy được đặc tánh của ĐCT như là 1 người Cha yêu thương, nếu chưa nhìn thấy tình yêu thương của Chúa… đang ở trong đời sống của cha c/nó”
# Câu chuyện cảm động của 1 người cha biết đứa con mình 17 tuổi bị đau bịnh ung thư mà chỉ còn sống có vài tuần nữa… bên cạnh giường người cha hỏi: "Con có sợ… vì sắp sửa gặp Chúa Giê-su không?"

> Đứa con trả lời: "Không! Nếu Chúa Giê-su là người giống như ba vậy!"
1) Gia tài quí nhất của người cha để lại cho con cái mình… phải là 1 tình yêu vô điều kiện (agape) mà sứ đồ Phaolô đã diễn tả trong 1 Côr. 13… nếu không thì mọi sự đều luống công chăng?

# Trong 1 Côr. 13:1-3 lời Chúa có nhấn mạnh điều này: (If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing.) “Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.”> Diễn ý như thế này: “Dầu cho người cha có là 1 nhà tỉ phú đi nữa nhưng không biết yêu con mình thì cũng như đồng kêu lên; dầu cho người cha mà có thể mua cho con cái mình được đủ mọi thứ đồ chơi mà không biết yêu thương con mình thì cũng chẳng ra gì; dầu cho người cha có là 1 lực sĩ… có thể cử tạ (bench press) đến 200 lbs mà không biết yêu thương con mình thì cũng chẳng có ích chi hết…”

[PP] > Người cha muốn làm người mẫu của tình yêu này… thì phải trước hết đã kinh nghiệm được sự yêu thương của Chúa… vì c/ta không thể yêu con cái với tình yêu “không điều kiện” mà c/ta chưa có

> Tình yêu không điều kiện của Chúa đã bày tỏ qua chính sự hy sinh Con một của mình… như có chép trong Rôma 5:8 – (But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.) “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”


> ĐCT yêu c/ta bằng 1 tình yêu "không điều kiện" – c/ta cũng có thể làm giống vậy với chính con cái mình…

> Không phải bởi vì c/nó học giỏi, ra trường đậu thủ khoa… rồi c/ta mới yêu c/nó

> Không phải khi c/nó chơi thể thao giỏi hơn đứa con của người hàng xóm… thì mới thương..

> ~Người Cha cơ đốc phải bắt chước Chúa mà yêu con cái mình như Chúa đã yêu c/ta vậy

... "mặc dầu" c/nó có khi lỡ làm điều ác, hay chưa đạt được ~ước vọng của mình đi nữa...
[PP] 2) Một điều nữa c/ta cũng cần nên ghi nhớ về tình yêu của người cha… đó là tình yêu của người cha thường được biểu lộ ra khác với tình thương của người mẹ… và thường nghiêng về sự dùng kỷ luật, sự sửa phạt để dạy dỗ con cái được "nên người"… vì thương con

# Châm Ngôn 3:12 – (… because the LORD disciplines those he loves, as a father the son he delights in.) "… Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy. Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình."

# Châm Ngôn 13:24 – (He who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him.) "Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó."
> Con người sinh ra… mang bản ngã tội lỗi... ham thích làm điều xấu và ghét điều tốt… từ đó dễ đi vào ~con đường bại hoại… nên cần có sự dạy dỗ, kỷ luật và sửa phạt

> Khi đề cập đến 2 chữ "kỷ luật"... nhiều người thường hiểu lầm và chỉ nghĩ là "roi đòn" mà thôi...

> Nhưng không hiểu chữ "kỷ luật" mang ý nghĩa của chữ “Teaching & training” dịch ra là “dạy dỗ và huấn luyện…”

> Mục đích người cha dung kỷ luật là để uố nắn và dậy dỗ con cái mình nên người…

> “Roi đòn” chỉ là 1 trong ~phương pháp để “uốn nắn, huấn luyện, dạy dỗ” con cái biết phục các thẩm quyền, biết sống 1 người có trách nhiệm, biết kính sợ Chúa… hầu để gặt hái 1 đời sống trật tự, và phước hạnh…
IV. Kính Sợ Chúa

> Điều cuối cùng về gia tài của cha để lại cho con đó là 1 tấm gương của 1 người biết kính sợ Chúa[PP] > Người biết kính sợ Chúa là người biết tin cậy hoàn toàn ở nơi Ngài… là Đấng ban cho mình mọi điều: từ hơi thở, sự cứu rỗi linh hồn, đến sự khôn ngoan để biết dậy dỗ con cái, và kể cả năng sức/trí khôn để làm việc… cung cấp mọi nhu cầu cho gia đình mình…

 

# Tác gỉa Châm Ngôn 3:5-6 diễn tả sự tin cậy này như sau: (Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight.) “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”> Rõ ràng có 2 phần chính: Việc của Chúa là Ngài hứa sẽ chỉ dẫn mọi nẻo cho c/ta

… còn việc của c/ta là phải tin cậy bước vào ~nẻo ấy…


1) Động từ “tin cậy” (trust) ở đây nguyên nghĩa là từ động từ “to lie down” – nghĩa là “nằm xuống”

# Hình ảnh của 1 đàn chiên đang “nằm xuống” yên nghĩ trên 1 đồng cỏ xanh tươi

… trong sự chăm sóc và bảo vệ của người chăn mình

# Mỗi ngày khi c/ta sửa soạn nằm xuống… không còn suy nghĩ đến mọi lo lắng của cuộc đời

Nhưng trao hết cho Chúa… để nghũ yên giấc…

# Con cái c/ta có thấy c/ta “nằm xuống” tin cậy nơi Chúa không… nhất là khi gia đình đối diện với ~khủng hoản trong cuộc sống… mà không có gia đình nào không gặp phải, không nhiều thì ít?
2) Động từ “nương cậy” (lean) nói lên ý nghĩa của hình ảnh 1 người không chỉ đi theo ý riêng hay sự suy nghĩ khôn ngoan của mình… nhưng lệ thuộc hoàn toàn vào sự hướng dẫn của Chúa

# Nói đến điều này tôi chia xẻ chuyến đi nghỉ mát vừa qua của gia đình qua California thăm gia đình

> Mỗi lần qua đó, việc đầu tiên là chị tôi đưa ngay cho cái máy GPS

> Máy thật là hữu dụng… vì c/tôi không biết đường đi, các tiệm hang ở đâu…

> Chỉ cần biết và bấm vào địa chỉ… thì máy GPS sẽ giúp lái xe 1 cách bình an… vì máy sẽ chỉ rõ bằng tiếng nói hay bản đồ rõ ràng phải làm gì: Turn right to ramp to I-5 N; Keep left to I-405N; In 300’ - take exit 102 Bolsa and keep right… dù cho có đi lạc đi nữa… máy sẽ “recalculate” và chỉ dẫn 1 đường khác

> Điều c/tôi chỉ phải làm là “nghe theo” thì trước sau sẽ đến chỗ mình muốn

> Đó là hình ảnh của sự “nương cậy”… theo máy GPS hướng dẫn

như là 1 người cha nương cậy hoàn toàn nơi sự hướng dẫn của Chúa vậy!


3) Động từ “nhận biết” (acknowledge) nghĩa là “to see, to look for what God wants and desires” – nghĩa là luôn tìm kiếm xem điều gì Chúa muốn cho con cái của mình…

# ĐCT là Đấng có thể nhìn xa; Ngài biết rõ tương lai của mỗi đứa con mình

điều gì tốt c/nó cần, và việc gì xấu nên tránh… để c/ta nhận biết tìm kiếm Chúa mà hướng dẫn con cái
[PP] > Người cha có lòng tin cậy, đi theo sự hướng dẫn của Chúa và nhận biết Ngài

Là người trên thực tế hay cầu nguyện và hay cầu nguyện cho con cái mình thường xuyên# Thử hỏi xem có bao nhiêu người cha đang cầu nguyện cho mỗi đứa con của mình?

> Trách nhiệm của ~người cha chính là “người trung gian” đứng giữa Chúa và con cái của mình

… qua sự cầu nguyện cho con cái mỗi ngày…
--------------

[PP] > Thiên chức làm cha không phải là 1 việc dễ làm

… nhất là trong 1 xã hội đạo lý đang đảo lộn và xuy đồi nhanh chóng

> Điều tôi hết lòng khuyên lơn ~người cha đó là hãy nương cậy nơi Chúa hòan toàn… vì Chúa là người Cha nhơn lành và là Đấng có quyền năng bảo vệ và ban ơn cho gia đình c/ta, cho con cái của c/ta…
[PP] > Công tác của mỗi người cha không phải chỉ là để tạo dựng 1 căn nhà, 1 ngôi biệt thự lộng lẫy thôi

Nhưng là 1 gia đình đạo đức cho Chúa… cho đến nhiều thế hệ nữa…


> Xin Chúa Thánh Linh giúp cho mỗi người cha ở đây… chu toàn thiên chức của mình

… để ~thế hệ tới nổi lên… là ~gia đình cơ đốc gương mẫu… gặt hái nhiều phước hạnh của Chúa ban cho!

 

--------------------------- KÊU GỌI

> Mỗi người cha phải ý thức 1 điều… đó là c/ta đang có 1 gia sản rất qúi gía

> Gia sản này vô gía… không thể đổi chác bằng bất cứ 1 thứ gì ở trên đời này được

> Gia sản này không chỉ có giá trị tạm thời, ngắn ngủi… nhưng lâu dài và trải qua nhiều thế hệ...

> Gia sản này mà nếu đánh mất đi… thì sẽ không có thứ gì có thể thay thế vào hay mua chuộc lại được...

... gia sản đó chính là mỗi đứa con của mình!

# Thi Thiên 127:3 – (Sons are a heritage from the LORD, children a reward from him.) “Con cái là gia sản, cơ nghiệp quí báu - của ĐCT ban cho cha mẹ”
> C/ta được Chúa trao cho trách nhiệm quản lý gia sản quí báu này của Ngài

và cũng chịu trách nhiệm với Chúa trong ngày sau rốt…

> C/ta đang quản lý gia sản này như thế nào?
> Là ~người cha… hãy tự hỏi: Nếu ngày mai tôi "nằm xuống" thì tôi sẽ để lại gia tài gì cho con cái của mình

… để dựa đó mà c/nó tìm được 1 cuộc sống an lành, phước hạnh?

> ~Gia đình của con cháu c/ta sẽ ra sao? Có an lành không giữa 1 xã hội đạo lý xáo trộn? Có sẽ là ~gia đình có trách nhiệm chăm sóc cho nhau, yêu thương nhau không? Có sẽ là ~gia đình sẽ đi theo đường lối ngay thẳng và tin cậy Chúa hết long không?
> Gia tài của cha… sẽ để lại cho con mình là gì?

> Có sẽ là 1 gương mẫu của 1 người đầy lòng yêu thương, giỏi lãnh đạo và biết kính sợ Chúa không?

> C/ta là ~người cha… sẽ hứa nguyện điều gì cần từ bỏ, cần điều chỉnh, cần cải tiến…

Và điều gì cần đầu tư thêm để xây dựng 1 mối liên hệ tốt đẹp với mỗi đứa con của mình…


---------------

> Nhắc đến 1 người Cha… đang chờ đợi mỗi người c/ta trở về với Ngài

> Người Cha đó chính là ĐCT… Đấng đã sáng tạo nên tổ phụ loài người…

# Đi qua Cali thấy ~đồi núi hùng vĩ với cây cối, ~đóa hoa rực rỡ đủ mầu

thì phải công nhận có 1 Đấng đã sáng tạo nên mọi loài

> Chúa là Cha yêu thương… cho dù sau khi tổ phụ c/ta đã phạm tội… Ngài đã có c/trình cứu mỗi c/ta

> ĐCT muốn mỗi người c/ta được ở trong nhà của Ngài là nước thiên đàng đời đời 1 ngày…

> Ngài đã bằng lòng hy sinh Con một giáng thế chết chuộc tội cho c/ta trên cây TTG (Giăng 3:16)

để c/ta có lại bản chất thánh khiết, công bình làm con cái ĐCT

> Món quà không điều kiện, không đòi gía…

> Mong bạn mở lòng và tiếp nhận món quà này… để được làm chính con cái của Chúa… (Giăng 1:12)

Và chắc chắn sẽ được ở trong nước thiên đàng đời đời…

-----------------------THE LEGACY OF A GODLY FATHER (Proverbs 3:5-6)

Although the Father’s Day is less special than the Mother’s Day, the father role is vitally important in building a happy home and a healthy society. The declining morality directly correlates with the weakening father’s role in today society based on many surveys. We cannot neglect the fact that the father’s influence can have greater extend to the next generations. By recognizing this, fathers should ask themselves “what legacy will I leave behind for my children?” “Legacy” is defined as money or property handed down from one generation to the next. The greatest legacy that a father can leave behind for his children is godly characters. These are instilled in their heart and become their standards of living. A father should be a skilful leader in his home to fulfill his responsibilities to care for his children physical, emotional, and spiritual needs. Fathers do not have to be “handymen” but take the initiative to care for all “heavy duties” in the home. Great fathers also understand his children growing-up emotional needs to give them wise counsels. God ordained fathers to teach God’s commandments in their home. Fathers should guard their children from the evil spoils of this world. A father must be willing to sacrifice his time to successfully build a relationship with his children. Fathers should always model God’s love for his children so they can see God as “heavenly Father.” To know how to love his children unconditionally, a father should first experience God’s unconditional love. Father’s love is different from a mother love and usually expressed in discipline. A father’s legacy should be to trust, to lean and to acknowledge God in all things. A father who trusts God often prays for his children. The role of a godly father is not easy so we must depend on God’s help. Our mission is not just building a beautiful house, but a godly home for God’s kingdom on earth.


: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương