Danh sách luận văn tốt nghiệp ngàNH: trồng trọt lớp : Nông Học K33 (nh k33)tải về 216.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích216.73 Kb.
#21158
DANH SÁCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: TRỒNG TRỌT

Lớp : Nông Học K33 (NH k33)

Năm 2010


Số TT

Tên ĐỀ Tài


Sinh viên thỰc hiỆn

SỐ lưỢng

Mã sỐ

LuẬn vănẢnh hưởng ức chế của CuSO4 đến sự nẩy mầm hạt phấn, kéo dài ống phấn bưởi lông và sự tạo trái không hột của Bưởi Năm Roi (Citrus grandis cv. ‘Nam Roi’

Võ văn Nhiều

02

TT

4225/2010

4226/2010
Ảnh hưởng của phân ủ rơm rạ đến sinh trưởng & năng suất lúa OM4900 vụ Đông Xuân 2009-2010

Dương Chí Linh

02

TT

4231/2010

4232/2010
Ảnh hưởng của Calcium Clorua lên chiều cao & độ cứng của giống lúa Koshihikari

Nguyễn văn Lùn

02

TT

4233/2010

4234/2010
Ảnh hưởng của phân ủ rơm rạ đến sinh trưởng & năng suất lúa OM4900 vụ Thu Đông 2009

Lê Hòa Bình

02

TT

4235/2010

4236/2010
Ảnh hưởng của phân ủ rơm rạ đến sinh trưởng & năng suất lúa Jasmine 85 vụ Đông Xuân 2009-2010

Nguyễn văn Đăng

02

TT

4237/2010

4238/2010
Ảnh hưởng của phân ủ rơm rạ đến sinh trưởng & năng suất lúa Jasmine 85 vụ Thu Đông 2009

Danh Thạo

02

TT

4239/2010

4240/2010
Ảnh hưởng của Gibberellin kết hợp với 2,4 Dichlorophenoxy Acetic Acid đến sự rụng trái non Nhãn xuồng cơm vàng (Dimocarpus longan Lour.) tại huyện Châu Thành – tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Bùi Anh Phương

02

TT

4241/2010

4242/2010
Ảnh hưởng của phân ủ rơm rạ đến sinh trưởng & năng suất lúa MTL392 vụ Thu Đông 2009

Đặng Bích Duy

02

TT

4243/2010

4244/2010
Ảnh hưởng của phân ủ rơm rạ đến sinh trưởng & năng suất lúa MTL392 vụ Đông Xuân 2009-2010

Nguyễn Hữu Hợp

02

TT

4245/2010

4246/2010
Khảo sát đặc điểm hình thái, sự nẩy mầm & ảnh hưởng Borax đến sức sống của hạt phấn Nhãn xuồng cơm vàng (Dimocarpus longan Lour.) tại huyện Châu Thành-Đồng Tháp

Đoàn thị Hồng Thắm

02

TT

4247/2010

4248/2010
Ảnh hưởng của nồng độ và thời điểm phun Nitrat Kali trước thu hoạch đến phẩm chất trái dâu Hạ Châu (Baccaurea ramiflora) tại huyện Phong Điền – TP.Cần Thơ

Phạm thị Mỹ Xuyên

02

TT

4251/2010

4252/2010
Điều tra kỹ thuật trồng & xử lý ra hoa Mận An Phước (Syzygium Samarangense (Blume) merr & perry) tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền giang & huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn thị Bích Tuyền

02

TT

4253/2010

4254/2010
Điều tra hiện trạng canh tác Nhãn xuồng cơm vàng (Dimocarpus longan Lour.) và Nhãn Edor tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Võ thị Thùy Ngân

02

TT

4255/2010

4256/2010
Ảnh hưởng của GẢ3 kết hợp NAA đến sự rụng trái non Nhãn xuồng cơm vàng (Dimocarpus longan Lour.) tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Từ Thế Thưởng

02

TT

4257/2010

4258/2010
Ảnh hưởng của 3 khoảng cách hàng & 2 mật độ cây trên hốc lên sự sinh trưởng và năng suất của giống đậu nành MTĐ517-8 vụ Xuân Hè 2010

Nguyễn Thanh Huy

02

TT

4259/2010

4260/2010
Đánh giá vài loại thuốc trừ sâu và cách xử lý để kiểm sóat sâu đục trái (Etiella zinckenella) trên giống đậu nành MTĐ760-4 tại trường ĐHCT – vụ Xuân Hè 2010

Lê Minh Đương

02

TT

4261/2010

4262/2010
Ảnh hưởng của nồng độ Paclobutrazol lên sự ra hoa trên Mai giảo (Ochna integerrima) tại TP.CT

Đỗ thị Hiền

02

TT

4263/2010

4264/2010
So sánh 4 công thức bón phân NPK khác nhau trên 4 giống đậu nành [Glycine max (L) Merril] tại Trường ĐHCT- vụ Xuân Hè 2010

Phạm thị Viễn

02

TT

4265/2010

4266/2010
Ảnh hưởng 2 công thức phân lên 2 giống đậu nành MTĐ517-8 và MTĐ760-4 tại Trường ĐHCT – vụ Xuân Hè 2010

Danh Manh

02

TT

4267/2010

4268/2010
Ảnh hưởng của 4 loại giá thể xơ dừa & 3 loại dinh dưỡng lên cà chua Savior thủy canh tại Trại Thực Nghiệm Nông Nghiệp ĐHCT

Nguyễn Tứ Lanh

02

TT

4269/2010

4270/2010
Ảnh hưởng của 4 loại giá thể xơ dừa & 3 loại dinh dưỡng lên sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng cà chua Savior thủy canh

Lê Trần Hoàng Vũ

02

TT

4271/2010

4272/2010
Điều tra hiện trạng kỹ thuật canh tác và khảo sát một số đặc tính trái cam soàn (citrus senensis L. cv. Soan) tại huyện Trà ôn- tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn thị Quyên

02

TT

4273/2010

4274/2010
So sánh 9 giống đậu nành (Glycine max) tại trường ĐHCT, vụ Đông Xuân 2009-2010

Nguyễn thị Phương Quyên

02

TT

4275/2010

4276/2010
Ảnh hưởng của Calcium & Prohexadione Calcium lên sự đổ ngã của Lúa Hananomai ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, vụ Đông Xuân 2009-2010

Phan thị Cẩm Nhung

02

TT

4277/2010

4278/2010
So sánh năng suất & phẩm chất gạo của 12 giống /dòng lúa vụ Xuân Hè 2010 tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Nguyễn thị Lam Viên

02

TT

4279/2010

4280/2010
So sánh năng suất & phẩm chất của 12 giống/dòng lúa vụ Xuân Hè 2010 tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang


Phan thị Bé Sáu

02

TT

4281/2010

4282/2010
So sánh năng suất 7 giống đậu xanh (Vigna radiate) nhập từ ACRDC-Thái Lan, vụ Hè Thu 2010 tại Cần Thơ.

Trần thị Ngọc Đồng

02

TT

4283/2010

4284/2010
Ảnh hưởng của 3 khoảng cách hàng&2 mật độ cây trên hốc lên sự sinh trưởng&năng suất của giống đậu nành MTĐ760-4 tại ĐHCT- Xuân Hè 2010

Nguyễn văn Khánh

02

TT

4289/2010

4290/2010
Ảnh hưởng của Natri Silicate lên tính chịu mặn của giống lúa ÕM900

Phạm Minh Thuỳ

02

TT

4301/2010

4302/2010
Ảnh hưởng của phân Bioted, pH và nồng độ muối lên sự phát triển khuẩn lạc Nấm bào ngư xám (pleurotus sajor – caju) trong đĩa Petri

Trần thị Thuý Huỳnh

02

TT

4311/2010

4312/2010
So sánh năng suất & phẩm chất gạo của 15 giống/dòng lúa thơm vụ Đông Xuân 2009-2010 tại xã Hiệp lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Nhật Nam

02

TT

4313/2010

4314/2010
So sánh năng suất & phẩm chất gạo của 15 giống / dòng lúa thơm vụ Đông Xuân 2009-2010 tại xã Tân Hoà, huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Lê thị Nhiên

02

TT

4315/2010

4316/2010
So sánh năng suất & phẩm chất gạo của 15 giống / dòng lúa thơm vụ Đông Xuân năm 2009-2010 tại Thị Trấn Bảy Ngàn , huyện Châu Thành A, HG

Lê Vũ Bằng

02

TT

4317/2010

4318/2010
So sánh năng suất & phẩm chất gạo của 15 giống / dòng lúa thơm vụ Đông Xuân năm 2009-2010 tại xã Vị Đông , huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang

Hồ thị Thuý Ngọc

02

TT

4319/2010

4320/2010
So sánh năng suất & phẩm chất gạo của 12 giống / dòng lúa vụ Xuân Hè năm 2010 tại xã Hiệp Lợi , thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Huỳnh thị Kim Thoại

02

TT

4321/2010

4322/2010
So sánh năng suất & phẩm chất gạo của 15 giống / dòng lúa thơm vụ Đông Xuân năm 2009-2010 tại xã Trường Long Tây , h.Châu Thành A, Hậu Giang

Nguyễn thị Hồng Nhung

02

TT

4323/2010

4324/2010
Ảnh hưởng của mật độ sạ đến năng suất lúa MTL645 trong vụ Hè Thu năm 2010 tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Trường Giang

02

TT

4325/2010

4326/2010
Hiệu quả của dinh dưỡng bổ sung qua lá lên sinh trưởng, năng suất & chất lượng rau cần nước (Oenanthe javanica DC.) vụ Đông Xuân2009-2010

Nguyễn văn Nhí

02

TT

4327/2010

4328/2010
So sánh sự tăng trưởng, năng suất & phẩm chất 8 giống dưa leo nhập nội (Cucumis sativus L.) tại nhà lưới ĐHCT – Xuân Hè 2010

Trần thị Mỹ Giang

02

TT

4329/2010

4330/2010
Ảnh hưởng của giống & liều lượng phân dơi lên sinh trưởng & năng suất cà chua bán thuỷ canh

Nguyễn thị Mỹ An

02

TT

4331/2010

4332/2010
Ảnh hưởng của Humic trong điều kiện dinh dưỡng tối thiểu lên sự sinh trưởng, năng suất & phẩm chất cà chua Savior bán thủy canh.

Nguyễn Trọng Hiếu

02

TT

4333/2010

4334/2010
Ảnh hưởng của 3 loại dinh dưỡng thủy canh lên sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng cà Cherry Ruby

Thạch Ngọc Vân

02

TT

4335/2010

4336/2010
Ảnh hưởng của Humic trong điếu kiện dinh dưỡng tối thiểu lên cà chua Savior bán thủy canh tại nhà lưới Trại Nghiên cứu & Thực nghiệm NN-ĐHCT

Huỳnh Phúc Vinh

02

TT

4337/2010

4338/2010
Ảnh hưởng của các mức bón vôi đến khoáng hóa đạm & cacbon trong đất phèn (Thionic fluvisol) tại Tri Tôn – An Giang & Long Mỹ - Hậu Giang

Thanh Phong

02

TT

4339/2010

4340/2010
Điều tra kỹ thuật canh tác & khảo sát phẩm chất trái của một số giống đu đủ (Carica papaya L.) tại huyện Phong Điền – TP. Cần Thơ.

Đỗ Thái Nguyên

02

TT

4341/2010

4342/2010
Ảnh hưởng của Gibberellin Acid (GA3) đến sự rụng trái non Nhãn xuồng cơm vàng (Dimocarpus longan Lour.) tại huyện Châu Thành-Đồng Tháp

Nguyễn Tấn Khanh

02

TT

4343/2010

4344/2010
Ảnh hưởng của phân Bioted lên năng suất Nấm Báo Ngư xám (Pleurotus sajor-caju) trên phôi rơm

Nguyễn Đình Hải

02

TT

4345/2010

4346/2010
Đánh giá hiệu quả 4 loại thuốc trừ sâu đục trái (Etiella zinckenella) và các lần phun khác nhau trên giống đậu nành (glycine max) MTĐ760-4 tại trường ĐHCT, vụ Xuân Hè 2010.

Lê thị Thanh Thủy

02

TT

4347/2010

4348/2010
So sánh năng suất của 5 giống đậu phộng tại Ấp Cây Hẹ - xã Phú Cần – huyện Tiểu Cần – tỉnh Trà Vinh, vụ Đông Xuân 2009-2010

Nguyễn Hữu Nam

02

TT

4349/2010

4348/2010
Điều tra hiện trạng canh tác nông nghiệp tại Phường Long Hưng, Quận Ô Môn

Phan Thế Minh

02

TT

4351/2010

4352/2010
Trắc nghiệm sơ khởi 9 dòng đậu nành lai triển vọng (glycine max) tại Đại Học Cần Thơ, vụ Xuân Hè 2009

Nguyễn Đình Phan Thế

02

TT

4353/2010

4354/2010
Ảnh hưởng của biện pháp che sáng lên sự sinh trưởng & năng suất Rau Cần nước (Oenanthe javanica DC.)

Võ Chí Tính

02

TT

4355/2010

4356/2010
Bình tuyển cây ca cao đầu dòng có năng suất, chất lượng cao & kỹ thuật ghép ca cao (Theobroma cacao L.) cải tiến tại Cn Thơ

Hồ thị Ngân

02

TT

4357/2010

4358/2010
Ảnh hưởng của phân hữu cơ và vô cơ lên sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng Rau Cần nước

Huỳnh Đức Tâm

02

TT

4359/2010

4360/2010
Điều tra kỹ thuật canh tác & khảo sát một số đặc tính nông học của các giống đu đủ (Carica papaya L.) tại huyện Cái Bè – tỉnh Tiền Giang

Trần Thanh Dự

02

TT

4361/2010

4362/2010
Đánh giá phản ứng đ/v Sâu đục trái (Etiella zinckenella) và khảo sát một số tính trạng của 14 giống/dòng đậu nành lai trong vụ Xuân Hè 2010


Nguyễn văn Giúp

02

TT

4363/2010

4364/2010
Điều tra hịên trạng hệ thống canh tác vùng sản xuất nông nghiệp phường Thới Long, Quận Ô Môn năm 2010.


Trần Nhân Trung

02

TT

4365/2010

4366/2010
Khảo sát sự tăng trưởng của chồi, hoa và trái trên cây Nhãn Edor (Dimcarpus longan Lour) tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Huỳnh thị Cẩm Thúy

02

TT

4367/2010

4368/2010
Khảo sát khả năng sinh trưởng, phát triển của các loại ngọn ớt kiểng (Capsicum spp.) trên gốc ớt hiểm

Lý Hương Thanh

02

TT

4399/2010

4400/2010
Ảnh hưởng của liều lượng KClO3 lên tỷ lệ ra hoa, năng suất & phẩm chất nhãn EDAW (Dimocarpus longan Lour.) tại Châu Thành- Đồng Tháp

Nguyễn thị Bé Bảy

02

TT

4401/2010

4402/2010
Ảnh hưởng của Sumithion, Flower 94, MKP, chế phẩm khoáng đa vi lượng lên sự ra hoa & hiệu quả các loại bao trái lên phẩm chất trái mận An Phước (Syzygium Samarangenge)

Hồ Thiện Ý

02

TT

4403/2010

4404/2010
Đánh giá hiệu quả của một số loại nấm ký sinh & thuốc trừ sâu gây hại trên đọt cam, Agonopterix sp. . (Lepidoptera: Elachistidae)

Liêu Vũ Vy

02

TT

4411/2010

4412/2010
Ảnh hưởng của nhiệt độ & điều kiện bao gói đến phẩm chất & thời gian tồn trữ trái mận An Phước (Syzygium spp.)

Lê Trương Anh Tuấn

02

TT

4413/2010

4414/2010
Ảnh hưởng của Ethrel, Paclobutrazol, Flower 94, Sumithion, chế phẩm khoáng đa vi lượng lên sự ra hoa & Hiệu quả của các loại bao trái lên phẩm chất trái mận Hồng Đào Đá (Syzygium Samarangenge)

Nguyễn văn Bổn

02

TT

4416/2010

4417/2010
Ảnh hưởng liều lượng bón vôi lên sự thay đổi pH, Acid tổng, Al3+ trao đổi& Lân hữu dụng trong đất phèn tại Tri Tôn–An Giang&Long Mỹ-HậuGiang

Phan văn Trạng

02

TT

4443/2010

4444/2010
Điều tra hiện trạng canh tác nông nghiệp tại Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, TP.Cần Thơ

Hoàng Cao Thành Ngữ

02

TT

4445/2010

4446/2010
So sánh năng suất & phẩm chất gạo của 15 giống /dòng lúa thơm triển vọng vụ Đông Xuân 2009-2010, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, T. Hậu Giang.

Trần Quốc Hưng

02

TT

4511/2010

4512/2010
Ảnh hưởng của phân trấu bón cho bắp, vụ Hè Thu đến sự sinh trưởng & năng suất của Lúa vụ Thu Đông ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Cao Nguyễn Nguyên Khanh

02

TT

4509/2010

4510/2010
Ảnh hưởng của phân rơm hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất lúa OM4900 vụ Hè Thu 2010

Đoàn Thanh Phong

02

TT

4547/2010

4548/2010
Ảnh hưởng của phân rơm hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa MTL392 vụ Hè Thu 2010

Nguyễn Trọng Nghĩa

02

TT

4549/2010

4550/2010
Ảnh hưởng của Calcium phun lá trước thu hoạch đến chất lượng và thời gian tồn trữ trái quýt đường.

Đặng Minh Khánh

02

TT

4553/2010

4554/2010
Ảnh hưởng của Prohexadione Calcium và Calcium lên tính đổ ngã của giống lúa Koshihikari ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, vụ Đông Xuân 2009-2010

Nguyễn thị Thu Nga

02

TT

4559/2010

4560/2010
DANH SÁCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: TRỒNG TRỌT

Lớp : Nông Học K33 (NH k33)

Năm 2011


Số TT

Tên ĐỀ Tài


Sinh viên thỰc hiỆn

SỐ lưỢng

Mã sỐ

LuẬn vănKhảo sát sinh trưởng và năng suất 6 giống Rau non thủy canh với giá thể vải bố.

Lê Quỳnh Trang

02

TT

4455/2011

4456/2011
Khảo sát sinh trưởng, năng suất và chất lượng 11 giống cà chua nhập nội trong nhà lưới, tháng 5 -10/2010.

Nguyễn văn Tạo

02

TT

4457/2011

4458/2011
Ảnh hưởng của nồng độ GA3 lên sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng Rau Cần nước (Oenanthe Javanica DC)

Nguyễn thị Vẽ

02

TT

4459/2011

4460/2011
Hiệu quả bổ sung tro rơm lên năng suất & chất lượng Rau Cần nước (Oenanthe Stolotifera DC)

Lê thị Bé Sáu

02

TT

4461/2011

4462/2011
Khảo sát sự sinh trưởng, năng suất và phẩm chất trái 10 giống cà chua Cherry nhập nội trong nhà lưới, tháng 5 -10/2010.

Võ Thanh Sơn

02

TT

4463/2011

4464/2011
So sánh năng suất trái non của 3 giống dưa lê tại Khoa Nông Nghiệp &SHUD, trường ĐHCT- vụ Xuân Hè 2010

Võ thị Hùynh Anh

02

TT

4465/2011

4466/2011
So sánh năng suất hạt cà chua, cà tím với 2 biện pháp để nhánh vụ Đông Xuân 2009-2010

Nguyễn thị Thùy Dương

02

TT

4467/2011

4468/2011
Ảnh hưởng của 3 loại giá thể xơ dừa chuyên dùng lên sinh trưởng và năng suất cà chua Ruby&cà chua Savior thủy canh trong nhà lưới

Nguyễn Quốc Thắng

02

TT

4469/2011

4470/2011
Chọn dòng thuần từ giống Một Bụi đỏ theo hướng phẩm chất tốt.

Lê văn Tiến

02

TT

4471/2011

4472/2011
Khảo sát đặc tính sinh học sự ra hoa và phát triển trái Mận An Phước (Sygygium Samarangense) tại Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Trần thị Hùynh Giao

02

TT

4473/2011

4474/2011
Ảnh hưởng của liều lượng Paclobutrazol &

thời điểm phun Thiourea kích thích trổ hoa lên sự ra hoa mùa nghịch Mận An Phước (Sygygium Samarangense (Blume) Merr. And Perry) tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.Đặng thị Thu Thảo &

Nguyễn thị Bích Phượng02

TT

4475/2011

4476/2011
Ảnh hưởng của 2 hệ thống phao, phân bón qua lá, phân bón thủy canh lên sự sinh trưởng, năng suất & phẩm chất Cải mầm thủy canh.

Nguyễn Hồng Khuyên

02

TT

4477/2011

4478/2011
Điều tra hiện trạng canh tác lúa tại Phường Phước Thới , Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Huỳnh văn Hiền

02

TT

4479/2011

4480/2011
Khảo sát sinh trưởng và năng suất một số cây trồng xen trong vườn Dừa ta xanh tại vùng ngọt hóa huyện Trần văn Thời-tỉnh Cà Mau.

Phạm thị Tuyết Lan

02

TT

4505/2011

4506/2011
Ảnh hưởng của công thức phân đạm, lân và kali đến sự sinh trưởng & năng suất Dừa ta xanh (Cocos nucifera L.) tại vùng ảnh hưởng mặn huyện Cái nước và vùng ngọt hóa huyện Trần văn Thời, tỉnh Cà Mau

Đào thị Hồng Nhung

02

TT

4507/2011

4508/2011
Khảo sát sự tương quan giữa tuổi cây và năng suất trái với hiện tượng trái chai và khô đầu múi trái quýt hồng (Citrus reticulata Blanco) tại huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp

Lương Bá Tòng

&

Nguyễn Hồ Phương Hà02

TT

4513/2011

4514/2011
Khảo sát đặc tính tăng trưởng và năng suất của 10 giống gừng (Zingiber officinale Rosc.) địa phương & nhập nội.

Nguyễn Minh Chí

02

TT

4515/2011

4516/2011
Bước đầu xác định tính kháng của Rầy Nâu (Nilaparvata lugens Stal) đ/v 2 hoạt chất Fibronil và Abmectin & Đánh giá hiệu quả của một số loại thuốc hóa học trên Rầy nâu tại Quận Bình Thủy – TP.CT

Trần Hán Uôi

02

TT

4517/2011

4518/2011
Ảnh hưởng của thời điểm phun Calcium Silicat lên độ cứng & năng suất của giống lúa Jasmine 85 trồng trong chậu (Thu Đông 2010)

Đỗ Hoài Vui

02

TT

4519/2011

4520/2011
Ảnh hưởng của nhiệt độ, ẩm độ và loại màng bao đến phẩm chất và thời gian tồn trữ trái chôm chôm JAVA.

Nguyễn văn Thê

02

TT

4521/2011

4522/2011
Ảnh hưởng của liều lượng đạm và phương pháp xử lý Cobalt đến năng suất đậu phộng (Arachis hypogaea L.) trên đất giồng cát huyện Tiểu Cần – tỉnh Trà Vinh

Huỳnh Đăng Quang

02

TT

4551/2011

4552/2011
Ảnh hưởng của phân rơm hữu cơ đến tỷ lệ hạt chắc và năng suất của 2 giống lúa OM4900 và Jasmine 85 trong vụ Thu Đông 2010

Hồ Ngọc Quí

02

TT

4555/2011

4556/2011
Ảnh hưởng của phân rơm hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa Jasmine 85 ở vụ Thu Đông 2010

Nguyễn Duy Tân

02

TT

4557/2011

4558/2011
Khảo sát ảnh hưởng cúa điều kiện môi trường nuôi cấy đến sự nhân chồi và tạo rễ IN VITRO cây Tre Rồng (Dendrocalamus gisganteus Wallich ex Munro)

Bùi Minh Tươi

02

TT

4561/2011

4562/2011
Ảnh hưởng của phân rơm hữu cơ đến chồi hữu hiệu và năng suất lúa Jasmine 85 và OM4900 trong vụ Thu Đông 2010

Trần Minh Triết

02

TT

4563/2011

4564/2011
Ảnh hưởng của phân rơm hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất lúa OM4900 trồng trong chậu vụ Thu Đông 2010

Nguyễn văn Đến

02

TT

4565/2011

4566/2011
Ảnh hưởng của phân rơm hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất lúa Jasmine 85 trồng trong chậu vụ Thu Đông 2010

Lâm thị Thu Hương

02

TT

4567/2011

4568/2011
Ảnh hưởng của phân rơm hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất lúa Jasmine 85 và MTL392 trồng trong chậu vụ Thu Đông 2010

Dương Hồng Nga

02

TT

4569/2011

4570/2011
Ảnh hưởng của phân rơm hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất lúa OM4900 vụ Thu Đông 2010

Nguyễn Chí Tâm

02

TT

4571/2011

4572/2011
Ảnh hưởng của phân rơm hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất lúa Jasmine 85 và OM4900 trồng trong chậu vụ Thu Đông 2010

Lê thị Mỹ Linh

02

TT

4573/2011

4574/2011
Ảnh hưởng của một số phương pháp tủ lên hom đến năng suất và chất lượng mía (Saccharum officinarum L.) tại huyện Phụng Hiệp – tỉnh Hậu Giang

Nguyễn thị Ngọc02

TT

4575/2011

4576/2011
Điều tra tình hình cỏ dại & khảo sát ảnh hưởng của một số phương pháp tủ hom mía (Saccharum officinarum L.) đến một số yếu tố ngoại cảnh của ruộng mía tại Phụng Hiệp-HG

Nguyễn thị Thanh Loan

02

TT

4577/2011

4578/2011
Ảnh hưởng của biên pháp làm đất đến năng suất mía (Saccharum officinarum L.) tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Đặng văn Hoàng Tùng

02

TT

4579/2011

4580/2011
Ảnh hưởng của phân rơm hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất lúa Jasmine 85 trong vụ Hè Thu 2010

Nguyễn Phúc Hòa

02

TT

4581/2011

4582/2011
Ảnh hưởng của một số dưỡng chất Calcium và vi lượng với số lần xử lý trước thu hoạch lên chất lượng và hiện tượng khô đầu múi trái quýt hồng (Citrus reticulata Blanco)

Nguyễn văn Năm

02

TT

4655/2011

4656/2011
Khảo sát sự biến dị di truyền của 30 giống đậu nành (Glycine max (L.) Merrill) địa phương dựa trên các đặc tính nông học vụ Đông Xuân 2010 tại Cần Thơ.

Trịnh Xuân Trung

02

TT

4657/2011

4658/2011
Nghiên cứu khắc phục hiện tượng thối canh giâm Gấc (Momodicar cochinchinensis (Lour.) Spreng)


Phạm Thành Luân

02

TT

4659/2011

4660/2011
Ảnh hưởng của phân rơm hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất lúa OM4900 và MTL392 trồng trong chậu vụ Thu Đông 2010

Ngưyễn Tiến Thủ

02

TT

4661/2011

4662/2011
Ảnh hưởng của mùa vụ lên các đặc tính sinh trưởng và nông học của 30 giống đậu nành (Glycine max (L.) Merrill) nhập nội vụ Đông Xuân và Hè Thu 2010 tại Cần Thơ.

Trịnh văn Tuấn Em

02

TT

4663/2011

4664/2011
Ảnh hưởng của mùa vụ lên các đặc tính sinh trưởng và nông học của 30 giống đậu nành (Glycine max (L.) Merrill) địa phương vụ Đông Xuân và Hè Thu 2010 tại Cần Thơ.

Nguyễn Quang Sáng

02

TT

4665/2011

4666/2011
Khảo sát sự biến dị di truyền của các giống đậu nành (Glycine max (L.) Merrill) nhập nội dựa trên các đặc tính nông học vụ Đông Xuân 2010.

Võ Thành An

02

TT

4667/2011

4668/2011
Ảnh hưởng của một số dưỡng chất đa lượng và số lấn xử lý trước thu hoạch lên chất lượng và hiện tượng khô đầu múi trái quýt hồng (Citrus reticulate Blanco)

Lâm Thanh Hải

02

TT

4741/2011

4742/3011
Vi nhân giống cây Gừng giá thành thấp (Zingiber officinale Rose)

Nguyễn thị Như Thơ

02

TT

4743/2011

4744/2011
Ảnh hưởng của phương pháp xử lý và nhiệt độ bảo quản đến sự thay đổi chất lượng khóm Queen (Ananas Comosus (L.) Merr) sau thu hoạch

Nguyễn văn Tình

02

TT

4745/2011

4746/2011
Ảnh hưởng của chất giữ ẩm Gam Sorb P đến sinh trưởng và năng suất lúa MTL500 trồng trong chậu vụ Xuân Hè 2011

Nguyễn Vũ Linh

02

TT

4747/20114748/2011


tải về 216.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương