Danh sách luận văn tốt nghiệp ngành : BẢo vệ thực vậT (Lớp bvtv k 33) Năm : 2010 & 2011tải về 86.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2017
Kích86.13 Kb.
#32825
DANH SÁCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT

(Lớp BVTV k 33)

Năm : 2010 & 2011


SỐ TT

TÊN ĐỀ TÀI

NGƯỜI THỰC HIỆN

SỐ LƯỢNG

MÃ SỐKhảo sát hiệu quả của Pheromone giới tính tổng hợp & Nấm xanh (Metarhizium anisopliae sorokin) trong việc phòng trị sùng khoai lang (Cylas formicarius Fabricius) ở tỉnh Vĩnh Long

Bùi thị Ngọc Liễu

02

TT

4409/2010

4410/2010
Đánh giá khả năng đối kháng của các chủng vi khuẩn vùng rễ đ/v nấm Phytophthora Capsici gây bệnh thối trái trên dưa hấu trong điếu kiện phòng TN

Ngô thị Kim Quyên

02

TT

4419/2010

4420/2010
Đánh giá khả năng đối kháng của vi khuẩn vùng rễ đ/v nấm Fusarium Oxysporum f.sp. niveum gây bệnh héo rũ trên dưa hấu trong điếu kiện phòng TN

Trần Bảo Chấu

02

TT

4429/2010

4430/2010
Khảo sát khả năng đối kháng của một số chủng vi khuẩn vùng rễ đ/v nấm Colletotrichum Lagenarium gây bệnh thán thư trên dưa hấu trong điếu kiện phòng Thí nghiệm

Nguyễn thị Hồng Phương

02

TT

4431/2010

4432/2010
Điều tra hiện trạng canh tác & Khảo sát một số đặc điểm sinh học của Sâu gây hại đọt cam Agonopterix sp. (Lepidoptera: Elachistidae) trên cây cam sành (Citrus nobilis Lour.) ở tỉnh Hậu Giang & TP.Cần Thơ

Lê thị Hoàng Anh

02

TT

4441/2010

4442/2010
Phân lập, đánh giá khả năng gây hại của các chủng vi khuẩn Erwinia carotovora gây bệnh thối nhũn trên bắp cải (Brassica Olereaceave vat capitata (L.))

& Bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học bằng vi khuẩn vùng rễMai Như Phương

02

TT

4523/2011

4524/2011
Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh héo dây do Nấm Fusarium oxysporum f.sp. niveum trên dưa hấu bằng vi khuẩn vùng rễ trong điều kiện nhà lưới

Lâm văn Toán

02

TT

4525/2011

4526/2011
Khảo sát ảnh hưởng của một số thuốc trừ sâu, phân bón lá lên sự sinh trưởng và phát triển của chủng nấm xanh Metarhiizum anisopliae sorokin; hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm nấm xanh.

Dương thị Thu Nhi

02

TT

4527/2011

4528/2011
Đặc điểm hình thái và đặc tính sinh học của Nhện lông nhung (Eriophyes sp.) gây hội chứng chỗi rồng trên nhãn tiêu da bò ở ĐBSCL

Phạm Minh Sang

02

TT

4529/2011

4530/2011
Khảo sát hiệu lực của một số loại thuốc trừ sâu trên Rầy Phấn trắng Bemisia Tabaci Gennadius gây hại Cà phổi.


Nguyễn văn Phú

02

TT

4531/2011

4532/2011
Đánh giá hiệu quả phòng trị bện thán thư trên dưa hấu (Coletotrichum lagenarium) bằng vi khuẩn vùng rễ trong điều kiện nhà lưới

Bùi Thanh Giao

02

TT

4533/2011

4600/2011
Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh đốm lá chảy nhựa thân (Didymella bryoniac) trên dưa hấu bằng 3 chủng vi khuẩn vùng rễ trong điều kiện nhà lưới.

Nguyễn Thanh An

02

TT

4534/2011

4599/2011
Khảo sát sự định vị, khả năng đối kháng và hiệu quả phòng trị bệnh đ/v Nấm Fusarium oxysporum f.sp. niveum của vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa 231-1 ở điều kiện ngoài đồng, vụ xuân hè 2010

Nguyễn Nhật Tiến

02

TT

4535/2011

4536/2011
Khảo sát hiệu lực của một số loại thuốc hóa học trên Rầy Nâu (Nilaparvata lugens Stal) hại lúa tại 2 huyện Tam Bình & Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Nguyễn Hữu Khương

02

TT

4537/2011

4538/2011
Hiệu lực của Nấm xanh (Metarhiizum anisopliae sorokin), Nấm tím (Paecilomyces sp.) &vòng đời Rệp Sáp giả (Dysmicoccus brevipes Cockerell) gây hại trên Mãng Cầu ta (Annona squamosa L.)tại CT.

Trần Xuân Lợi

02

TT

4539/2011

4540/2011
Đánh giá hiệu quả khống chế nấm bệnh Phytophthora Capsici của vi khuẩn vùng rễ bằng biện pháp sinh trắc nghiệm ở đk phòng thí nghiệm.

Nguyễn văn Khởi

02

TT

4541/2011

4542/2011
Nghiên cứu Pheromone giới tính của bướm sâu đục trái, Conogettes punctiferalis Guenée (Lepidoptera: Pyralidae) trên các vườn ổi tại tỉnh Hậu Giang.

Đặng thị Thanh Hiền

02

TT

4543/2011

4544/2011
Phòng trị bệnh đốm lá vi khuẩn trên ớt (Xanthomonas Campestris pv. Vesicatoria) bằng xạ khuẩn trong điều kiện In vitro & nhà lưới

Nguyễn thị Thùy Linh

02

TT

4601/2011

4602/2011
Khảo sát khả năng tiết Enzyme Exo-cellulase của các chủng Nấm Trichoderma trong điều kiện phòng Thí nghiệm.

Võ thị Kim Thư

02

TT

4603/2011

4604/2011
Khảo sát khả năng tiết Enzyme Endo-cellulase của các chủng nấm Trichoderma trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Nguyễn thị Kim Phĩ

02

TT

4605/2011

4606/2011
Khảo sát khả năng phân hủy rơm khi bị ngập úng của các chủng Nấm Trichoderma sưu tập tại Cần Thơ trong điều kiện phòng Thí nghiệm

Nguyễn thị Vàng

02

TT

4607/2011

4608/2011
Khảo sát khả năng đối kháng của các chủng Nấm Trichoderma triển vọng đối với Nấm Phytophthora Nicotianae gây bệnh thối nõn trên cây Khóm trong điều kiện nhà lưới.

Lương thị Hoàng Dung

02

TT

4609/2011

4610/2011
Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia Solanacearum trên khổ qua bằng vi khuẩn vùng rễ trong điều kiện nhà lưới.

Nguyễn Lê Kim Ngân

02

TT

4611/2011

4612/2012
Bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học bệnh thán thư trên ớt do Nấm Colletotrichum sp. gây ra bằng vi khuẩn vùng rễ nhóm Bacillus spp. trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Nguyễn thị Hồng Đào

02

TT

4613/2011

4614/2011
Đánh giá khả năng phòng trị bệnh thối gốc do Nấm Phytophthora Nicotianae gây ra bệnh trên cây Mè bằng vi khuẩn vùng rễ & thuốc trừ Nấm Metalaxyl trong điều kiện nhà lưới.

Nguyễn Quốc Hữu

02

TT

4615/2011

4616/2011
Khảo sát khả năng phân hủy rơm rạ của các chủng Trichoderma đến sự sinh trưởng của giống lúa Jasmine85 trong điều kiện nhà lưới.

Lê thị Phương

Phạm văn Sol02

TT

4617/2011

4618/2011
Khảo sát khả năng tiết enzyme cellulase, chitinase và protease của các chủng xạ khuẩn (actinomycetes) trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Đinh Ngọc Trúc

02

TT

4619/2011

4620/2011
Khảo sát thành phần Sâu cuốn lá nhỏ và thiên địch trên ruộng lúa tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long & Hiệu lực của một số loại thuốc hóa học đ/v loài Sâu cuốn lá nhỏ Marasmia Patnalis Bradley.

Thái Thanh Điền

02

TT

4621/2011

4622/2011
Khảo sát mật số quần thể Sùng khoai lang & Đánh giá hiệu quả phòng trị của Pheromone giới tính đ/v Sùng khoai lang (Cylas formicarius Fabricius) trong mùa nghịch tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Huỳnh Thành Tài

02

TT

4623/2011

4624/2011
Đánh giá khả năng phân hủy Chitin, Protein, cellulose của các chủng vi khuẩn vùng rễ dưa hấu trong điều kiện IN VITRO.

Phan văn Phương

02

TT

4625/2011

4626/2011
Phân lập xạ khuẩn trên đất trồng Rau màu ở các tỉnh ĐBSCL và nghiên cứu loại môi trường thích hợp để xạ khuẩn sinh bào tử.

Lê Ngọc Trúc Linh

02

TT

4627/2011

4628/2011
Hiệu quả ức chế Nấm Fusarium Oxysporum trong điều kiện phòng thí nghiệm & Kiểm sóat bệnh vàng lá thối củ gừng của một số loại thuốc hóa học

Mai Thanh Truyền

02

TT

4629/2011

4630/2011
Khảo sát thành phần Sâu cuốn lá nhỏ và thiên địch trên ruộng lúa tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng & Hiệu lực của một số loại thuốc hóa học đ/v loài Cnaphalocrosis medinalis Guenée (Lepidoptera: Pyralidae).

Đỗ Trung Tính

02

TT

4631/2011

4632/2011
Khảo sát hiệu lực của một số loại thuốc trừ sâu đối với Bọ nhảy gây hại rau cải trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới.

Đỗ văn Thái

02

TT

4633/2011

4634/2011
Khảo sát thành phần Sâu cuốn lá nhỏ và thiên địch trên ruộng lúa tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang & Đặc điểm hình thái của Sâu cuốn lá nhỏ loài Cnaphalocrosis medinalis Guenée (Lepidoptera: Pyralidae).

Nguyễn Xuân Sơn

02

TT

4635/2011

4636/2011
Đánh giá khả năng gây hại của vi khuẩn Xanthomo-nas Campestris pv. Vesicatoria&phòng trị bệnh đốm lá ớt bằng vi khuẩn vùng rễ ở đk INVITRO&nhàlưới.

Nguyễn Vũ Cương

02

TT

4653/2011

4654/2011
Đánh giá khả năng đối kháng của xạ khuẩn đối với Nấm Fusarium Oxysporum f.sp. niveum) trong điều kiện phòng Thí Nghiệm.

Lê thị Bích

02

TT

4701/2011

4702/2011
Khảo sát diễn biến mất số-tỷ lệ gây hại & Đánh giá hiệu quả phòng trị của Pheromone giới tính trên diện rộng đối với sâu đục vỏ trái, Prays sp. trên Bưởi Năm Roi bằng phương pháp bẫy tập hợp tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Phạm Minh Tân

02

TT

4703/2011

4704/2011
Phòng trừ sinh học bệnh thối trái dưa hấu (Phytophthora Capsici) bằng xạ khuẩn trong điều kiện Phòng Thí nghiệm.

Huỳnh Vân An

02

TT

4705/2011

4706/2011
Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh thán thư trên dưa hấu (Colletotrichum lagenarium) bằng vi khuẩn vùng rễ trong điều kiện nhà lưới.

Đặng Xuân Ánh

02

TT

4707/2011

4708/2011
Hiệu quả của một số loại thuốc hóa học đ/v Nhện gié (Steneostarsonemus spinki Smiley) gây bệnh Nấm bẹ trên lúa trong điều kiện phòng thí nghiệm & nhà lưới.

Trần văn Luận

02

TT

4709/2011

4710/2011
Đánh giá khả năng hạn chế bệnh hại lúa của dịch trích cỏ cứt heo (Ageratum Conyzoides L.) và cỏ hôi (Eupatorium odoratum L.) tại huyện Cờ Đỏ, vụ Hè Thu 2010.

Dương Hoàng Thanh

02

TT

4711/2011

4712/2011
Khảo sát ảnh huởng của một số loại thuốc trừ sâu đ/v Bọ Rùa 6 vệt đen (Menochilus sexmaculatus Fab.) trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Lê thị Ngọc Hà

02

TT

4713/2011

4714/2011
Khảo sát khả năng hạn chế bệnh hại lúa của dịch trích cỏ hôi (Eupatorium odoratum L.) và cỏ cứt heo (Ageratum Conyzoides L.) tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, vụ Hè Thu 2010.

Trần Nhựt Thẫm

02

TT

4715/2011

4716/2011
Đánh giá hiệu quả phòng trị của vi khuẩn vùng rễ đối với vi khuẩn Ralstonia Salanacearum gây bệnh héo xanh trên ớt trong điểu kiện IN VITRO và nhà lưới.

Nguyễn Phước Hậu

02

TT

4717/2011

4718/2011
Khảo sát một số đặc điểm hình thái, đặc tính sinh học của Rầy phấn trắng (Aleurocybotus sp.) gây hại trên lúa ở ĐBSCL.

Trần Ngọc Xuyến

02

TT

4719/2011

4720/2011
Điều tra ảnh hưởng của kỹ thuật canh tác đến Bệnh chỗi rồng do Nhện long nhung (Eriophytes sp.) trên nhãn tiêu da bò tại huyện Long Hồ-tỉnh Vĩnh Long

Huỳnh Trọng Tâm

02

TT

4721/2011

4722/2011
Một số đặc điểm sinh học, hình thái và đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc trên dòi đục lá gây hại trên cây Bưởi Năm Roi tại Vĩnh Long

Nguyễn thị Thuý Hằng &

Phạm thị Hạnh02

TT

4723/20114724/2011


tải về 86.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương