Danh sách công dân việt nam hiệN Đang cư trú TẠI ĐÀi loan đƯỢc thôi quốc tịch việt namtải về 1.16 Mb.
trang1/18
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1449/QĐ-CTN ngày 25/8/2011 của Chủ tịch nước)
Bùi Ngọc Hường, sinh ngày 15/7/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 260, phố Vĩnh Hòa, khóm 015, phường Quảng Liêu, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam
Giới tính: Nữ


Trần Thị Mỹ Dung, sinh ngày 02/8/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1, hẻm 3, ngõ 65, phố Tự Tín, khóm 004, phượng Tự Tín, khu Tân Trang, thành phố Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Đỗ Thị Son, sinh ngày 31/12/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 29/4, Quảng Phúc, khóm 003, phường Nam Hưng, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên
Giới tính: Nữ


Đỗ Thị Hồng Lụa, sinh ngày 19/9/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26/1, ngõ 266, đoạn 1, đường Vĩnh Hưng, khóm 012, phường Vĩnh Ninh, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Ngô Thị Thanh Tâm, sinh ngày 17/7/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 8, Hạ Hồ, khóm 011, thôn Đông Hưng, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Cao Út Sự, sinh ngày 15/7/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 401, ngõ 464, đoạn 7, đường Chương Tân, khóm 017, thôn Định Hưng, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Phạm Thanh Huyền, sinh ngày 01/3/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2/10, số 266, phố Đông Thành Tam, khóm 021, phường Kiến Thành, khu Bắc, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 22/02/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 194, Sư Sơn, khóm 015, thôn Sư Sơn, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Lê Bích Ngọc, sinh ngày 14/7/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 278, đoạn 3, đường Mai Xuyên Tây, khóm 005, phường Trung Đạt, khu Bắc, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Trần Thị Hạnh, sinh ngày 20/10/1978 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 189, phố Hàng Đại Nhất, khóm 002, thôn Đại Giáp, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam
Giới tính: Nữ


Bùi Bé Ngọc, sinh ngày 16/11/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 206, phố Trúc Viên Nhị, khóm 003, phường Điểu Trúc, thành phố Vĩnh Khang
Giới tính: Nữ


Võ Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 21/6/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 213, đường Thái Bình Tây, khóm 035, phường Đông Thế, thành phố Bình Trấn, huyện Đào ViênGiới tính: Nữ


Phạm Thị Mai, sinh ngày 20/8/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 119 Tân Phục, khóm 008, phường Tân Phục, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Trần Thanh Trúc, sinh ngày 24/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 32 Văn Phúc, khóm 005, phường Văn Thánh, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 23/7/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 17, ngõ 201, đường Dân Tộc, khóm 003, phường Phúc An, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Trần Thị Tiên, sinh ngày 19/7/1976 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 63, ngõ 210, phố Đỉnh Cống, khóm 016, phường Bác Ái, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Trịnh Thị Kim Vui, sinh ngày 05/02/1975 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 3/1, hẻm 18, ngõ 103, phố Dục Dân, phường Dục Dân, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 01/6/1968 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 240, đường Thiết Sơn, khóm 003, phường Thiết Sơn, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu
Giới tính: Nữ


Chung Thị Hồng Nhung, sinh ngày 19/10/1982 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 329, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 028, phường Đại Thành, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Tiên, sinh ngày 20/01/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 35, đường Nhị Kết, khóm 003, thôn Nhị Kết, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Mộng, sinh ngày 23/3/1984 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 106, đường Quang Minh, khóm 025, phường Trung Chính, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Huỳnh Thị Lệ Thâu, sinh ngày 30/4/1970 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 7, ngõ 72, đường Trung Chính Nam, khóm 009, phường Trung Dân, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Vòng Nhục Sâu, sinh ngày 26/9/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7/13, Vĩnh Cửu, khóm 001, thôn Vĩnh Cửu, xã Tân Thành, huyện Đài Nam
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 03/01/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, hẻm 2, ngõ 67, phố Trường Giang, khóm 003, phường Giang Bắc, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Phạm Hồng Nhiên, sinh ngày 09/6/1976 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 33/3, Bạch Đông, khóm 005, phường Bạch Đông, thị trấn Thông Giao, huyện Miêu Lật
Giới tính: Nữ


Bùi Thị Thu Diễm, sinh ngày 01/9/1969 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 120/40, đoạn 2, đường Kiến Quốc, khóm 018, thôn Song Phúc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa
Giới tính: Nữ


Mai Thị Dốn, sinh ngày 31/12/1976 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 59, đoạn 1, đường Kim Thành, khóm 001, phường Tì Đường, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 18/5/1987 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12, ngõ 7, phố Khánh Lợi, khóm 029, phường Viên Nhân, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Trần Thị Nâu, sinh ngày 08/10/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 6, số 39/7, đường Đại Học, khóm 012, phường Long Ân, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Lâm Mỹ Khanh, sinh ngày 15/01/1975 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 45/1, đoạn 3, khóm 004, thôn Tam Cổ, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam
Giới tính: Nữ


Đinh Thị Mỹ Dung, sinh ngày 30/6/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3/3, số 75/1, đoạn 2, đường Dân An, khóm 017, thôn Tân Điền, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam
Giới tính: Nữ


Trương Thị Khánh Tuyết, sinh ngày 12/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 217 Khê Đỉnh, khóm 028, thôn Khê Đỉnh, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Bạch Huệ, sinh ngày 28/02/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 6/104, Nam Bộ, khóm 001, thôn Nam Bộ, xã Quan Điền, huyện Đài Nam
Giới tính: Nữ


Đặng Thị Linh, sinh ngày 14/10/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 229/26, đường Trung Hưng, khóm 029, phường Nội Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu
Giới tính: Nữ


Hoàng Thị Hường, sinh ngày 06/9/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 66, đường Hải Âu, khóm 002, thôn Đại Trang, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông
Giới tính: Nữ


Hồ Xuân Diễm, sinh ngày 09/10/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 109, đường Đông Lan, khóm 006, phường Hưng long, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Đông
Giới tính: Nữ


Phan Thị Kim Ngân, sinh ngày 02/9/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 71/2 Ngõa Điêu, khóm 001, thôn Ngõa Điêu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Huỳnh Cẩm Tú, sinh ngày 12/12/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 47/6 Thành công, khóm 007, thôn Ngưu Thố, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Hồ Thị Kim Thoa, sinh ngày 02/4/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 20, Đỉnh Sơn Cước, khóm 004, phường Ngọc Phong, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Ngoan, sinh ngày 18/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 174, đoạn 4, đường Đăng Sơn, khóm 011, thôn Cựu Mi, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Võ Thị Nhung, sinh ngày 31/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 461, đoạn 1, đường Đại Khê, khóm 009, phường Trung Sơn, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Huỳnh Kim Hiệp, sinh ngày 30/4/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 68, ngõ 746, đoạn 4, đường Chương Nam, khóm 001, thôn Dại Bổ, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 26/6/1967 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 19, ngõ 332, đoạn 2, đường Phong Thế, khóm 018, phường Ong Tử, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Phạm Thị Thu Hương, sinh ngày 10/9/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 7/3, số 4/5, ngõ 315, đoạn 3, đường Tam dân, khóm 022, phường Kim Long, khu Bắc, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 25/02/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 200, đường Đại Lâm, khóm 017, thôn Viên Lâm, xã Đại Nhã, huyện Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Cẩm Quyền, sinh ngày 06/6/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 65, ngõ 566, đường Tam Phong, khóm 029, phường Đông Nam, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung
Giới tính: Nữ


Huỳnh Thị Tươi, sinh ngày 20/9/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 25, hẻm 23, ngõ 247, đường Điền Tâm, khóm 025, phường Phong Điền, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung
Giới tính: Nữ


Trường Thị Khánh Vân, sinh ngày 19/12/1983 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 8, đường Dân Ích, khóm 013, phường Tam Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Trần Thị Mộng Thảo, sinh ngày 30/9/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 59, ngõ Vĩnh Sinh, đường Triển Bửu, khóm 006, thôn Điền Bửu, xã Tử Quan, huyện Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Trần Thị Phượng, sinh ngày 13/9/1973 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 11, đường Hiền Minh, khóm 003, phường Trúc Nội, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Rết, sinh ngày 01/01/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 72, ngõ 38, đường Trung Xa, khóm 008, thôn Hạ Lê, xã Tuyến Tây, huyện Chương HóaGiới tính: Nữ


Nguyễn Nguyệt Vân, sinh ngày 14/02/1981 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 367, phố Tam Kiều, khóm 016, phường Tam Kiều, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Phan Thị Hường, sinh ngày 02/02/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 168/5, đường Đỉnh Trang, khóm 016, thôn Đỉnh Trang, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Bùi Thị Mỹ Dung, sinh ngày 10/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 16, phố Đông Hưng, khóm 016, phường Đông Sơn, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc
Giới tính: Nữ


Phan Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 01/01/1969 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 145, phố Huệ An, khóm 012, phường Khê Đỉnh, khu An Nam, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Bế Thị Tươi, sinh ngày 30/01/1976 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 84, phố Cổ Bảo, khóm 016, phường Hải Đầu, khu An Bình, thành phố Đài Nam
Giới tính: Nữ


Chu Thị Lan, sinh ngày 10/5/1965 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 13 Hà Bao Thố, khóm 008, thôn Hà Bao, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm
Giới tính: Nữ


Chung Thị Tuyết Loan, sinh ngày 06/4/1972 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 155, đoạn 1, đường Kiến Quốc, khóm 003, thôn Bắc Xương, xã Cổ An, huyện Hoa Liên
Giới tính: Nữ


Sơn Thị Tâm, sinh ngày 15/5/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 11/2, ngõ Tiền Trang, khóm 008, thôn Thành Công, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Trương Mỹ Thanh, sinh ngày 06/9/1987 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 111, đường Nam Điền, khóm 018, thôn Đại Trang, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 24/5/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 39, phố Hoàng Trạch, khóm 012, thôn Văn Đức, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Lâm Thanh Tuyền, sinh ngày 28/6/1979 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 10, phố Đại Đức, khóm 007, thôn Đại hán, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên
Giới tính: Nữ


Phan Thị Thảo, sinh ngày 09/8/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 76, ngõ Đại Đột, đường Nhị Khê, khóm 003, phường Đại Đột, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa
Giới tính: Nữ


Nguyễn Thị Hồng Đào, sinh ngày 25/3/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 12, đường Vĩnh Bình, khóm 001, phường Tiền Khê, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ


Lỷ Nhục Cú, sinh ngày 08/01/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 245/59/6F, lộ Trọng Khánh, khóm 010, phường Quảng Đức, khu Bản Kiều, huyện Đài Bắc
Giới tính: Nữ
: Documents -> Quoctich -> ThoiQT -> 102011
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hồng kông đƯỢc thôi quốc tịch việt nam


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương