Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt namtải về 17.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích17.76 Kb.
#4675


DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HOÀ SÉC

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1181/QD-CTN ngày 25.7. 2011)

-----------------------------------------------

1.

Đoàn Thái, sinh ngày 12/5/1995 tại Séc

Hiện trú tại: Majerskeho 2048/3 Chodov Praha 4
Giới tính: Nam

2.

Đoàn Sơn, sinh ngày 10/11/1992 tại Séc

Hiện trú tại: Majerskeho 2048/3 Chodov Praha 4
Giới tính: Nam3.

Vũ Việt Anh, sinh ngày 31/5/1991 tại Liên bang Nga

Hiện trú tại: Na Cikorce 19 Praha 4 Modrany 14300
Giới tính: Nam

4.

Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 23/01/1992 tại Thái Bình

Hiện trú tại: K Remizku 425 Vestre Praha Zapad 25242
Giới tính: Nam5.

Phạm Thị Phương Nhung, sinh ngày 27/10/1987 tại Nam Định

Hiện trú tại: Majova 39 35002 Cheb
Giới tính: Nữ


6.

Lê Thị Huyền Trang, sinh ngày 04/10/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: U Pruhonu 2/1141 Praha 7 17000
Giới tính: Nữ


7.

Lê Thị Ngọc Lan, sinh ngày 17/9/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Trsnice 26 Cheb
Giới tính: Nữ

8.

Lê Quang Dũng, sinh ngày 15/02/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Riegrova 15 Cheb
Giới tính: Nam

9.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 12/3/1991 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Olstynska 607/1 Trola Praha 8
Giới tính: Nữ

10.

Vũ Quỳnh Nga, sinh ngày 13/10/1994 tại Séc

Hiện trú tại: Hyacintova 8/3208, Praha 10
Giới tính: Nữ


11.

Ngô Quang Huy, sinh ngày 29/10/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Stredoskolska 2979/2 Ostrava Zabreh
Giới tính: Nam

12.

Đỗ Thị Mai Anh, sinh ngày 21/4/1992 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lou du 831 33441 Dobrany
Giới tính: Nữ


13.

Cao Thị Eva, sinh ngày 04/3/1991 tại Séc

Hiện trú tại: Stracenka 616 Steti 41108
Giới tính: Nữ


14.

Vũ Thị Phương Thảo, sinh ngày 14/6/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Husinecka 948/12 39002 Tabor
Giới tính: Nữ

15.

Mai Lan Anh, sinh ngày 20/12/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Jana Masaryra 436/51 Praha 2
Giới tính: Nữ


16.

Trần Hoàng Anh, sinh ngày 27/10/2001 tại Séc

Hiện trú tại: K Rozkosi 274 Praha 4 Seberov
Giới tính: Nữ

17.

Trần Khánh Ly, sinh ngày 12/8/1995 tại Séc

Hiện trú tại: K Rozkosi 274 Praha 4 Seberov
Giới tính: Nữ

18.

Vũ Tố Mai, sinh ngày 01/5/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lucni 330, Vestec 25242, Praha Zapad
Giới tính: Nữ

19.

Trần Thanh Tùng, sinh ngày 10/4/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Chleboradova 3, Brno
Giới tính: Nam

-------------------------------------------------


Каталог: Documents -> Quoctich -> ThoiQT -> 102011
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hồng kông đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠI Đan mạch đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam

tải về 17.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương