Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi làO ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt namtải về 11.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.3 Kb.
#3587DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LÀO

ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
Kèm theo Quyết định số 1091 /QĐ-CTN ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ

-----------------------------------------------------------


Bùi Kim Chi, sinh ngày 04/11/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 396 tổ 12 bản SibounHuong, quận Chănthabouly, Vientiane
Giới tính: NữTạ Thanh Tấn, sinh ngày 22/7/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 396 tổ 12 bản SibounHuong, quận Chănthabouly, Vientiane
Giới tính: NamTạ Thanh Tân, sinh ngày 01/11/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 396 tổ 12 bản SibounHuong, quận Chănthabouly, Vientiane
Giới tính: NamNguyễn Văn Hóa, sinh ngày 22/10/1974 tại Campuchia

Hiện trú tại: 229/1 tổ 19 Bản Phônsay, Mương Sayssettha, Vientiane
Giới tính: NamTrần Thị Bé, sinh ngày 03/10/1979 tại Thái Lan

Hiện trú tại: Bản HoàngKhảTảy, huyện Chănthabouly, Vientiane
Giới tính: NữLê Văn Phong, sinh ngày 08/6/1996 tại Lào

Hiện trú tại: xóm Huôi Pun, huyện Paksé, tỉnh Champasak
Giới tính: NamLê Thị Kim Duyên, sinh ngày 29/11/1999 tại Lào

Hiện trú tại: xóm Huôi Pun, huyện Paksé, tỉnh Champasak
Giới tính: NữHồ Kim Thuận, sinh ngày 10/10/1964 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thahine, huyện Paksé, tỉnh Champasak
Giới tính: NamNguyễn Thị Thu, sinh ngày 16/7/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thahine, huyện Pakse, tỉnh Champasak
Giới tính: NữHồ Kim Thơ, sinh ngày 08/5/2001 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Thahine, huyện Paksé, tỉnh Champasak
Giới tính: NữLê Đỗ Vinh, sinh ngày 16/02/1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tha Hay, huyện Paksé, tỉnh Champasak
Giới tính: NamLê Thị Quang, sinh ngày 21/10/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tha Hay, huyện Paksé, tỉnh Champasak./.

Giới tính: NữКаталог: Documents -> Quoctich -> ThoiQT -> 102011
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi chlb đỨC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hàn quốC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nhật bảN ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi nauy đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi vưƠng quốc hà lan đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hongkong đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi cộng hoà SÉC ĐƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠi hồng kông đƯỢc thôi quốc tịch việt nam
102011 -> Danh sách công dân việt nam hiện cư trú TẠI Đan mạch đƯỢC ĐỀ nghị cho thôi quốc tịch việt nam

tải về 11.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương