DỰ kiến chưƠng trình truyền hình bình đỊnhtải về 63.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích63.83 Kb.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH BÌNH ĐỊNH

(Từ ngày 18 - 11 - 2013 đến ngày 24 - 11 - 2013)

THỨ HAI - 18/11/2013

06h00: Thời sự BTV; 06h30: Ca nhạc; 07h00: Phim: Tình yêu của tôi, gia đình của tôi (T.19+20); 08h30: Khám phá thế giới: Thung lũng Great Rift (P.1); 09h00: Phim HH: Alice lạc vào xứ sở thần tiên (P.1); 09h15: Chương trình giải trí; 10h00: Tư vấn sức khỏe: Phòng ngừa ung thư cổ tử cung; 10h45: Chương trình giải trí; 11h00: Phim: Lạc thần (T.6); 11h45: Thời sự BTV; 12h00: Bản tin thị trường; 12h10: Phim: Ước mơ lấp lánh (T.45); 13h00: Chương trình thiếu nhi; 13h20: Phim HH: Alice lạc vào xứ sở thần tiên (P.1); 14h00: Phim: Nghĩa hải hào tình (T.11+12); 14h45: Chương trình giải trí; 15h30: 360 độ làm đẹp; 16h00: Phim VN: Đi qua ngày biển dộng (T.18); 16h45: Chương trình giải trí; 17h00: Dân ca nhạc cổ: Màu xanh quê hương; 17h25: Chương trình giải trí; 17h45: Hộp thư truyền hình; 18h00: Phim: Người cha nội trợ (T.11); 19h00: Tiếp sóng Bản tin Thời sự của Đài THVN; 19h50: Thời sự BTV; 20h20: An ninh Bình Định: Phối hợp tuần tra kiểm sóat đảm bảo ATGT trên QL 1A; 20h40: Phim: Cuộc đời lớn (T.7); 21h30: Bản tin thị trường; 21h40: Phim VN: Thái sư Trần Thủ Độ (T.11); 22h30: Thời sự BTV; 22h55: Dân ca nhạc cổ: Màu xanh quê hương.

THỨ BA - 19/11/2013

06h00: Thời sự BTV; 06h30: Ca nhạc; 07h00: Phim: Tình yêu của tôi, gia đình của tôi (T.21+22); 08h30: Khám phá thế giới: Thung lũng Great Rift (P.2-hết); 09h00: Phim HH: Alice lạc vào xứ sở thần tiên (P.2); 09h20: Chương trình giải trí; 10h00: Truyền hình nhân đạo: Doanh nghiệp Phương Nghi với công tác từ thiện nhân đạo; 10h15: Chương trình giải trí; 11h00: Phim: Lạc thần (T.7); 11h45: Thời sự BTV; 12h00: Bản tin thị trường; 12h10: Phim: Ước mơ lấp lánh (T.46); 13h00: Phim HH: Alice lạc vào xứ sở thần tiên (P.2); 13h20: Chương trình giải trí; 14h00: Phim: Nghĩa hải hào tình (T.13+14); 15h30: Không gian hòan hảo; 16h00: Phim VN: Đi qua ngày biển dộng (T.19); 16h45: Chương trình giải trí; 17h00: Nghệ thuật và cuộc sống: Bong bóng nghệ thuật*; 17h20: Chương trình giải trí; 18h00: Phim: Người cha nội trợ (T.12); 19h00: Tiếp sóng Bản tin Thời sự của Đài THVN; 19h50: Thời sự BTV; 20h20: Tạp chí sở hữu trí tuệ và cuộc sống; 20h40: Phim: Cuộc đời lớn (T.8); 21h45: Bản tin thị trường; 21h55: Phim VN: Thái sư Trần Thủ Độ (T.12); 22h45: Thời sự BTV; 23h10: Nghệ thuật và cuộc sống: Bong bóng nghệ thuật.

THỨ TƯ - 20/11/2013

06h00: Thời sự BTV; 06h30: Ca nhạc; 07h00: Phim: Tình yêu của tôi, gia đình của tôi (T.23+24); 08h30: Khám phá thế giới: Châu Mỹ hoang dã (P.1); 09h00: Phim HH: Alice lạc vào xứ sở thần tiên (P.3); 09h20: Chương trình giải trí; 10h00: An ninh Bình Định: Phối hợp tuần tra kiểm sóat đảm bảo ATGT trên QL 1A; 10h20: Hộp thư truyền hình; 10h35: Chương trình giải trí; 11h00: Phim: Lạc thần (T.8); 11h45: Thời sự BTV; 12h00: Bản tin thị trường; 12h10: Phim: Ước mơ lấp lánh (T.47); 13h00: Phim HH: Alice lạc vào xứ sở thần tiên (P.3); 13h20: Chương trình giải trí; 14h00: Phim: Nghĩa hải hào tình (T.15+16); 15h30: Chương trình giải trí; 16h00: Phim VN: Đi qua ngày biển dộng (T.20); 16h45: Giao lưu: Với nhạc sĩ thầy giáo Nguyễn Thanh Hùng*; 17h10: TH Tiếng Chăm H’Roi: Chuyện dạy và học ở O2; 17h40: Nhịp cầu âm nhạc*; 18h00: Phim: Người cha nội trợ (T.13); 19h00: Tiếp sóng Bản tin Thời sự của Đài THVN; 19h50: Thời sự BTV; 20h20: Tạp chí sức khỏe cho mọi người: Phòng bệnh mùa mưa; 20h40: Phim: Cuộc đời lớn (T.9); 21h25: Bản tin thị trường; 21h35: Phim VN: Thái sư Trần Thủ Độ (T.13); 22h20: Thời sự BTV; 22h45: Nhịp cầu âm nhạc.

THỨ NĂM - 21/11/2013

06h00: Thời sự BTV; 06h30: Ca nhạc; 07h00: Phim: Tình yêu của tôi, gia đình của tôi (T.25+26); 08h30: Khám phá thế giới: Châu Mỹ hoang dã (P.2-hết); 09h00: Phim HH: Alice lạc vào xứ sở thần tiên (P.4-hết); 09h20: Chương trình giải trí; 10h00: Tạp chí sở hữu trí tuệ và cuộc sống; 10h20: Giao lưu: Với nhạc sĩ thầy giáo Nguyễn Thanh Hùng; 10h45: Chương trình giải trí; 11h00: Phim: Lạc thần (T.9); 11h45: Thời sự BTV; 12h00: Bản tin thị trường; 12h10: Phim: Ước mơ lấp lánh (T.48); 13h00: Phim HH: Alice lạc vào xứ sở thần tiên (P.4-hết); 13h20: Chương trình gỉai trí; 14h00: Phim: Nghĩa hải hào tình (T.17+18); 15h30: 360 độ làm đẹp; 16h00: Phim VN: Đi qua ngày biển dộng (T.21); 16h45: Chương trình giải trí; 17h00: Tác giả- tác phẩm: Người đưa đò*; 17h25: Chương trình giải trí; 17h45: Hộp thư truyền hình; 18h00: Phim: Người cha nội trợ (T.14); 19h00: Tiếp sóng Bản tin Thời sự của Đài THVN; 19h45: Thời sự BTV; 20h20: Quốc phòng tòan dân Bình Định: Trường quân sự tỉnh- chiếc nôi đào tạo cán bộ quân sự cơ sở; 20h40: Phim: Cuộc đời lớn (T.10); 21h25: Bản tin thị trường; 21h35: Phim VN: Thái sư Trần Thủ Độ (T.14); 22h25: Thời sự BTV; 22h45: Tác giả- tác phẩm: Người đưa đò.

THỨ SÁU - 22/11/2013

06h00: Thời sự BTV; 06h30: Ca nhạc; 07h00: Phim: Tình yêu của tôi, gia đình của tôi (T.27+28); 08h30: Khám phá thế giới: Vẻ đẹp của lòai rắn (P.1); 09h00: Chương trình thiếu nhi; 09h15: Chương trình giải trí; 10h00: Tạp chí sức khỏe cho mọi người: Phòng bệnh mùa mưa; 10h20: TH Tiếng Chăm H’Roi: Chuyện dạy và học ở O2; 11h00: Phim: Lạc thần (T.10); 11h45: Thời sự BTV; 12h00: Bản tin thị trường; 12h10: Phim: Ước mơ lấp lánh (T.49); 13h00: Chương trình thiếu nhi; 13h20: Chương trình giải trí; 14h00: Phim: Nghĩa hải hào tình (T.19+20); 15h30: Phóng sự: Hội chữ thập đỏ với công tác nhân đạo; 15h45: Chương trình giải trí; 16h00: Tiếp sóng AVG; 18h00: Phim: Người cha nội trợ (T.15); 19h00: Tiếp sóng Bản tin Thời sự của Đài THVN; 19h45: Thời sự BTV; 20h20: Nông nghiệp và nông thôn: Tọa đàm- Triển khai sản xuất vụ Đông Xuân; 20h40: Phim: Cuộc đời lớn (T.11); 21h35: Bản tin thị trường; 21h45: Phim VN: Thái sư Trần Thủ Độ (T.15); 22h30: Thời sự BTV; 22h50: Vần thơ quê hương: Nhà giáo Lê Bá Duy đồng cảm với văn chương*

THỨ BẢY - 23/11/2013

06h00: Thời sự BTV; 06h30: Ca nhạc; 07h00: Phim: Tình yêu của tôi, gia đình của tôi (T.29+30); 08h30: Khám phá thế giới: Vẻ đẹp của lòai rắn (P.2-hết); 09h00: Tạp chí tuổi thơ; 09h15: Chương trình giải trí ; 09h45: Phóng sự: Hội chữ thập đỏ với công tác nhân đạo; 10h00: Quốc phòng tòan dân Bình Định: Trường quân sự tỉnh- chiếc nôi đào tạo cán bộ quân sự cơ sở; 10h15: Hộp thư truyền hình; 10h30: Vần thơ quê hương: Nhà giáo Lê Bá Duy đồng cảm với văn chương; 11h00: Phim: Lạc thần (T.11); 11h45: Thời sự BTV; 12h00: Bản tin thị trường; 12h10: Phim: Ước mơ lấp lánh (T.50); 13h00: Chương trình thiếu nhi; 13h20: Chương trình giải trí; 14h00: Phim: Nghĩa hải hào tình (T.21+22); 15h30: New MTV; 16h00: Tiếp sóng AVG; 18h00: Phim: Người cha nội trợ (T.16); 19h00: Tiếp sóng Bản tin Thời sự của Đài THVN; 19h45: Thời sự BTV; 20h20: Tọa đàm: Những bất cập trong dự thảo luật đấu thầu (Sửa đổi); 20h45: Phim: Cuộc đời lớn (T.12); 21h30: Bản tin thị trường; 21h40: Phim VN: Thái sư Trần Thủ Độ (T.16); 22h30: Thời sự BTV.

CHỦ NHẬT - 24/11/2013

06h00: Thời sự BTV; 06h30: Ca nhạc; 07h00: Phim: Tình yêu của tôi, gia đình của tôi (T.31+32); 08h30: Khám phá thế giới: Cảng lớn nhất Trung Quốc (P.1) ; 09h00: Văn nghệ thiếu nhi*; 09h15: Chương trình giải trí; 10h00: Nông nghiệp và nông thôn: Tọa đàm- Triển khai sản xuất vụ Đông Xuân; 10h20: Chương trình giải trí; 11h00: Phim: Lạc thần (T.12); 11h45: Thời sự BTV; 12h00: Bản tin thị trường; 12h10: Phim: Ước mơ lấp lánh (T.51); 13h00: Chương trình thiếu nhi; 13h20: Chương trình giải trí; 14h00: Sân khấu: Cải lương- Sóng biển tình đời; 16h00: Tiếp sóng AVG; 18h00: Phim: Người cha nội trợ (T.17); 19h00: Tiếp sóng Bản tin Thời sự của Đài THVN; 19h45: Thời sự BTV; 20h10: THTT Tư vấn sức khỏe: Viêm gan B và ung thư gan; 20h50: Phim: Cuộc đời lớn (T.13); 21h30: Bản tin thị trường; 21h40: Phim VN: Thái sư Trần Thủ Độ (T.17); 22h25: Thời sự BTV.


* Chương trình dự kiến có thể thay đổi vào giờ chót.

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH BÌNH ĐỊNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương