CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam sở giáo dụC-ĐÀo tạOtải về 30.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích30.78 Kb.
#17343
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số: 280/SGDĐT-GDCN&GDTX Ninh Thuận, ngày 29 tháng 02 năm 2016.

V/v: Triệu tập tham dự chương trình

“Tư vấn mùa thi năm 2016”.
Kính gửi:

- Các Trường Trung học phổ thông;

- Các Trung tâm GDTX, GDTX-DN-HN, KTTH-HN.
Báo Thanh Niên phối hợp với Sở GD&ĐT và các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức Chương trình tư vấn mùa thi năm 2016 cho học sinh lớp 12 vào sáng ngày 12/03/2016. Để phối hợp tổ chức tốt chương trình tư vấn cho phụ huynh và học sinh; Sở GD&ĐT lưu ý các đơn vị thực hiện một số vấn đề sau:

1. Địa điểm tổ chức: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Ninh Thuận - Khu Dân cư Mương Cát, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Thời gian tổ chức: Sáng ngày 12/03/2016 (sáng thứ bảy).

Học sinh có mặt đúng 7g30. Bắt đầu buổi tư vấn cộng đồng từ 8g00 đến 11g30.* Ghi chú: Giám đốc Sở GD&ĐT đồng ý cho học sinh lớp 12 được nghỉ học sáng ngày 12/03/2016 để tham dự chương trình tư vấn.

3. Số lượng tham dự: Toàn bộ giáo viên chủ nhiệm và học sinh khối 12 các trường THPT, các trung tâm GDTX, trung tâm GDTX-DN-HN, trung tâm KTTH-HN trên địa bàn tỉnh.

Các Trường đưa học sinh đi tham dự cần đảm bảo các yêu cầu sau: Mỗi đoàn phải có Trưởng đoàn là cán bộ Đoàn trường hoặc giáo viên phụ trách, quản lý. Học sinh đi tham dự trang phục chỉnh tề (trang phục học sinh), giao tiếp có văn hoá, có mặt tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Ninh Thuận đúng giờ quy định. Các câu hỏi phải chuẩn bị sẵn, ngắn gọn, đầy đủ và có chiều sâu.

Đối với các trường ở xa, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh vận động thêm kinh phí để tổ chức cho học sinh tham dự tư vấn bảo đảm an toàn, chặt chẽ, có kỷ luật, có hiệu quả; Báo Thanh niên hỗ trợ để thuê xe đưa đón học sinh đến tham dự (danh sách các trường được hỗ trợ đính kèm).

Đây là đợt sinh hoạt hướng nghiệp bổ ích, nhằm cung cấp cho phụ huynh và học sinh lớp 12 những thông tin cập nhật về những quy định mới trong tuyển sinh năm 2016; nét mới trong ngành nghề, chỉ tiêu, quy mô đào tạo của các trường; tư vấn chọn ngành, nghề, chọn trường phù hợp...

Đề nghị các Trường quan tâm, thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên; (Đã ký)

- Báo Thanh niên;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng chức năng Sở;

- Lưu: GDCN&GDTX, VT.Nguyễn Bá Ninh

DACH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN XE

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẦN MÙA THI NĂM 2016

DO BÁO THANH NIÊN PHỐI HỢP TỔ CHỨC

(Kèm theo công văn số 280/SGDĐT-GDCN&GDTX, ngày 29/02/2016 của Sở GD&ĐT)STT

Tên trường

Số tiền hỗ trợ

Ghi chú

1

THPT Trường Chinh

1.000.000 đ
2

THPT Nguyễn Du

1.000.000 đ
3

THPT Bác Ái

500.000 đ
4

Phổ thông DTNT Pi Năng Tắc

500.000 đ
5

THPT Lê Duẩn

1.000.000 đ
6

THPT Phan Bội Châu

1.000.000 đ
7

THPT Tôn Đức Thắng

1.000.000 đ
8

THPT Phan Chu Trinh

1.000.000 đ
9

THPT Nguyễn Văn Linh

1.000.000 đ
10

THPT An Phước

1.000.000 đ
11

THPT Nguyễn Huệ

500.000 đ
12

THPT Phạm Văn Đồng

500.000 đ
Tổng cộng

10.000.000 đ

tải về 30.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương