LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậNtải về 43.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích43.99 Kb.
#1064


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

NINH THUẬN


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH

NINH THUẬN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 40/CĐGD

V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016


Ninh Thuận, ngày 07 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 767/LĐLĐ ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh hướng dẫn công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

I. Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền.

1. Chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”

2. Khẩu hiệu:

- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!

- Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!

- Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!

II. Nội dung, hình thức và thời gian tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016.

1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên hiệp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016 (tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn này).

- Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Giáo dục kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

- Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình, khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

2. Hình thức tuyên truyền:

- Tổ chức các hoạt động như sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công, tọa đàm; chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016.

- Kết hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.- Tổ chức các hoạt động từ thiện, chia sẻ, thăm hỏi giúp đỡ tới nữ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

3. Thời gian tổ chức:

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc được tổ chức từ ngày 10/3/2016 đến ngày 20/3/2016.

Công đoàn cơ sở căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng và thực hiện các nội dung hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc về CĐGD tỉnh chậm nhất vào ngày 30/3/2016./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban TGNC LĐLĐ tỉnh;

- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở GDĐT;

- BCH, UBKT CĐGD tỉnh;

- Trang website Sở GDĐT;

- Lưu: CĐN.


TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH


Đã ký

Phan Chánh Thảo

TÀI LIỆU TUYỂN TRUYỀN

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016

1. Lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là


Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng
cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chât lượng cuộc sống,
xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho
người dân.

Ngày Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Bhutan, một vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, vốn được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Bhutan là quốc gia đã ghi nhận uy thế của hạnh phúc quốc gia hơn là thu nhập quốc gia từ những năm đầu tiên của thập kỷ 70 thế kỷ 20 và nổi tiếng với việc thực thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia thay vì tổng sản phẩm quốc nội. Đại diện quốc gia Bhutan cho rằng nhu cầu về Ngay Hạnh phúc này là đối với tất cả quốc gia và con người trên toàn thế giới để có những bước vượt lên trên sự khác biệt giữa các nước và con người trên toàn thế giới, và liên kết, đoàn kết toàn nhân loại. .

Việc Liên hợp quốc chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, vì
đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên
trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hoa của vũ trụ. Do đó, ngày 20 tháng 3 - Ngày Quốc tế Hạnh phúc cũng truyền tải thông điệp rằng: cân bằng, hài hoa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.

Liên hợp quốc đã tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc đầu tiên vào


20/3/2013 với thông điệp chính được phát động trên toàn thế giới: “Hãy hành động vì hạnh phúc”. Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon: “Ngày Quốc tế Hạnh phúc đầu tiên cho chúng ta cơ hội để tăng cường cam kết nhằm thúc đẩy quá trình phát triển bền vững và toàn diện của nhân loại, cũng như làm mới lại các cam kết của chúng ta để giúp đỡ những người khác. Khi chúng ta đóng góp cho lợi ích chung, chúng ta cũng làm giàu cho chính mình. Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc và giúp chúng ta xây dựng được tương lai như chính chúng ta mong muốn”.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2014, Tổng thư ký Liên hợp quốc tiếp tục gửi thông điệp đi khắp các quốc gia, trong đó ông đã nhấn mạnh “Đối với mỗi người khác nhau, hạnh phúc có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta đều công nhận rằng hạnh phúc nghĩa là làm việc để chấm dứt xung đột, nghèo đói và các điều kiện không may khác và rất nhiều đồng loại của chúng ta hiện đang phải sống trong các điều kiện đó. Hạnh phúc không phải là điều phù phiếm cũng không phải là điều gì xa xỉ. Hạnh phúc là khao khát sâu xa của mọi thành viên trong gia đình nhân loại. Hạnh phúc không nên từ chối một ai và phải là của tất cả mọi người. Khát vọng này ẩn chứa trong cam kết của Hiến chương Liên hợp quốc để thúc đẩy hòa bình, công bằng, nhân quyền, tiến bộ xã hội và mức sống được cải thiện”.2. Hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 của Việt Nam
thời gian qua.

Thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 do Liên họp quốc phát động, ngày 26/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về Ngày Quôc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đông hạnh phúc của người Việt Nam; tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam chính thức tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. Vào ngày này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt Chính phủ gửi thông điệp tới toàn thể nhân dân Việt Nam. Phó Thủ tướng đã khẳng định, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và sau này là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn gắn chặt với tiêu ngữ: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Độc lập là tiền đề của tự do, hạnh phúc của nhân dân. Tự do, hạnh phúc của nhân dân là thước đo giá trị, là mục tiêu của độc lập dân tộc. Hạnh phúc của nhân dân chỉ trọn vẹn khi là công dân của một nước Độc lập và có đời sống vật chất ngày càng đầy đủ, có đời sống tinh thần lành mạnh. Nhân dân phải là người chủ thực thụ của đất nước và của quá trình phát triển. Mọi người đều có điều kiện để phát triển toàn diện, hướng tới chân, thiện, mỹ. Đó cũng luôn là mục tiêu, là động lực để chúng ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết tâm xây dựng và bảo vệ một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn mình”, Phó Thủ tướng khẳng định: Nhân dân Việt Nam đã không quản hy sinh, gian khổ để gìn giữ nền Độc lập của Dân tộc mình, kiến thiết đất nước mình và cũng luôn sẵn lòng chia sẻ, góp sức, đề cao trách nhiệm là một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng, đem lại hanh phúc cho nhân loại, gìn giữ màu xanh của hành tinh. Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc của Việt-Nam là để cùng cả thế giới biểu thị mong muốn, niềm tin và quyềt tâm phấn đấu vì một thế giới hòa binh, không có chiến tranh, không còn đói nghèo; một thế giới phát triển thịnh vượng và bên vững; một thế giới mà tất cả mọi người dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo đều được hưởng trọn niềm hạnh phúc. Phó Thủ tướng kêu gọi: Để ngày Quôc tế Hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực và cao đẹp, chúng ta hãy cùng nhau chung sức đồng lòng, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thăng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, trong đó đặc biệt quan tâm tới các khu vực vùng đồng bào dân tộc ít người còn nhiêu khó khăn, tới các đối tượng chính sách, dễ bị tổn thương. Hãy cũng nhau kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, hiếu nghĩa của dân tộc Việt Nam: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”. Hãy yêu thương và chia sẻ để tìm thấy cho mình và giúp những người quanh ta, trước hết là gia đình, là những người thân có nhiều giây phút hạnh phúc đích thực!

Năm 2015, ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” được tiếp tục phát động và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, ban ngành, cộng đồng và người dân với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, nhân văn gắn với kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của Ngày Quốc tế hạnh phúc; khích lệ các tổ chức, cá nhân có hoạt động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc; cộng đồng hạnh phúc; chia sẽ, giúp đỡ nhau.3. Chủ đề và các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016.

Chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”.

Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!

- Hãy hành động vì mục tiêu: Gia đinh no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!

- Hãy tạo ra một môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn!


tải về 43.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương