CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.14 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : / TBVP Thái bình, ngày 28 tháng 02 năm 2016


DANH SÁCH

Những trường hợp vi phạm hành chính về TTATGT

(Từ ngày 17/2/2016 đến ngày 24/2/2016)

Tổng số thông báo vi phạm là: 410 trường hợp, trong đó:

Địa bàn huyện Đông Hưng : 26 trường hợp

Địa bàn huyện Hưng Hà : 215 trường hợp

Địa bàn huyện Kiến Xương : 38 trường hợp

Địa bàn huyện Quỳnh Phụ : 44 trường hợp

Địa bàn huyện Thái Thụy : 13 trường hợp

Địa bàn thành phố : 21 trường hợp

Địa bàn huyện Tiền Hải : 41 trường hợp

Địa bàn huyện Vũ Thư : 12 trường hợp

Trong tuần không có địa phương nào phản hồi về địa chỉ Phongcsgtcatthaibinh@gmail.com

D ANH SÁCH CỤ THỂ NHƯ SAU:

STT

HỌ VÀ TÊN

SINH NĂM

NƠI CƯ TRÚ

HÀNH VI VI PHẠM

HÌNH THỨC XỬ PHẠT

XÓM, THÔN, TỔ

XÃ, PHƯỜNG

HUYỆN, THÀNH PHỐ

PHẠT TIỀN

BỔ SUNG

1

Trần Văn Thương

1976

Tịnh Xuyên

Hồng Minh

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 30F6-6165

Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000
2

Nguyễn Duy Lâm

1992

Xóm 6

Chi Lăng

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 37N5-3979

Đội mũ bảo hiểm cài quai không đúng qui cách150.000
3

Vũ Văn Thoại

1988

Thượng Ngạn 2

Văn Lang

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B1-47323

Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000
4

Hoàng Văn Báu

1995

Tây Xuyên

TT Hưng Nhân

Hưng Hà

Không đội MBH

150.000
5

Đỗ Văn Khoa

1993

Tây Xuyên

TT Hưng Nhân

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 89D1-03633

 • Không đội MBH

150.000
6

Ngô Đức Cảnh

1988

Trắc Dương

Thái Phương

Hưng Hà


Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-17560

 • Không đội MBH

- Không có BH TNDS

250.000
7

Hoàng Văn Cường

1995

Tây Xuyên

TT Hưng Nhân

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B3-19614

 • Không đội MBH

 • Chở người ngồi sau không đội MBH

 • Chở theo 2 người ngồi sau

 • Xe không gương chiếu hậu

 • Không mang đăng ký xe

 • Không mang GPLX

Không có BH TNDS

840.000
8

Hoàng thị Mai

1982

Lương Ngọc

Tân Tiến

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-17373

Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000
9

Lưu Xuân Duy

1995

Nghĩa Thôn

Kim Trung

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-14627

 • Không đội MBH

- Không có BH TNDS

250.000
10

Phạm Văn Thìn

1988

Hiến Nạp

Minh Khai

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17M4-0263

 • Không đội MBH

150.000
11

Hoàng Đình Nhân

1997

An Tảo

TT Hưng Nhân

Hưng Hà


 • Không đội MBH

150.000
12

Tô Thị Bé

1985

Mỹ Lương

Văn Lang

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-18749

Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000
13

Nguyễn Văn Thuân

1974

An Nhân

Tân Tiến

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-14317

Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000
14

Quách Thị Thoan

1976

Sòi

Phúc Khánh

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-22636

 • Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000
15

Nguyễn Văn Tuyến

1985

Phan

Hòa tiến

Hưng Hà

 • Không đội MBH

150.000
16

Nguyễn Văn Mạnh

1994

Phan

Hòa tiến

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-20245

 • Không đội MBH

 • Chở người ngồi sau không đội MBH

 • Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT

600.000
17

Nguyễn Văn Quân

1997

Phan

Hòa Tiến

Hưng Hà

 • Không đội MBH

150.000
18

Đỗ Văn Kim

1975

Kim Sơn

Kim Trung

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-23094

 • Không đội MBH

 • Không mang GPLX

 • Không mang Đký xe

 • Không có BH TNDS

450.000
19

Trần thị Hương

1994

Tống

Thái Hưng

Hưng Hà

 • Không đội MBH

150.000
20

Lương Xuân Hoàn

1991

Nứa

Liên Hiệp

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17N4-5896

 • Không đội MBH

 • Chở người ngồi sau không đội MBH

300.000
21

Đinh Văn Thưởng

1988

Đô Kỳ

Đông Đô

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-44976

 • Không đội MBH

150.000
22

Vũ Đức Khoái

1968

Thôn trung

Dân Chủ

Hưng Hà

Giao xe mô tô cho người không đủ đk đkpt

900.000
23

Vũ Thị thúy

1999

Thôn Trung

Dân Chủ

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-10180

 • Không đội MBH

 • Không mang ĐK

 • Không có BH TNDS

 • Từ đủ 16t đến dưới 18t đkpt

675.000
24

Nguyễn Phú Biên

1956

Tiền Phong

Chi Lăng

Hưng Hà

Giao xe mô tô cho người không đủ đk đkpt

900.000
25

Nguyễn Phú Long

1988

Tiền Phong

Chi Lăng

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B1-40497

 • Không đội MBH

 • Chở người ngồi sau không đội MBH

 • Chở theo 2 người ngồi sau

 • Xe không gương chiếu hậu

 • Không có GPLX

1.540.000
26

Nguyễn Viết Giang

1991

Hợp Đông

Hồng Lĩnh

Hưng Hà

Giao xe mô tô cho người không đủ đk đkpt

900.000
27

Nguyễn Xuân Vũ

1991

Hợp Đông

Hồng Lĩnh

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-22130

 • Không đội MBH

 • Chở người ngồi sau không đội MBH

 • Không có GPLX

 • Không có BH TNDS

1.400.000
28

Hoàng thị Anh

1987

Nhật Tảo

Tiến Đức

Hưng Hà

 • Không đội MBH

150.000
29

Nguyễn Văn Tuất

1994

Hiệu Vũ

Cộng Hòa

Hưng Hà

 • Giao xe mô tô cho người không đủ đk đkpt

900.000
30

Nguyễn Văn Khang

1994

Bổng Thôn

Hòa Bình

Hưng Hà

 • Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

 • Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT

700.000
31

Nguyễn Đình Đức

1997

Phú Vật

Tiến Đức

Hưng Hà

 • Không đội MBH

150.000
32

Trần Quang Thắng

1997

Phú Vật

Tiến Đức

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 29M1-24680

 • Không đội MBH

 • Chở người ngồi sau không đội MBH

 • Không có GPLX

1.300.000
33

Nguyễn Văn Toản

1997

Nhiễm

Hòa Tiến

Hưng Hà

 • Không đội MBH

150.000
34

Hoàng Văn Hòa

1997

Nhiễm

Hòa Tiến

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-17202

 • Không đội MBH

 • Chở người ngồi sau không đội MBH

 • Không có GPLX

Không có BH TNDS

1.400.000
35

Ninh Viết Trung

1997

Trung Thôn 2

Kim Trung

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 61T-4656

 • Không đội MBH

 • Không có GPLX

 • Không mang Đký xe

Không có BH TNDS

1.350.000
36

Vũ thị Hương Lan

1997

Thôn Lập

Hùng Dũng

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-16303

 • Không đội MBH

 • Không có GPLX

 • Không mang Đký xe

 • Không có BH TNDS

1.350.000
37

Trần Đức Huynh

1995

Vĩnh Bảo

Minh Hòa

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-11410

 • Không đội MBH

 • Chở người ngồi sau không đội MBH

 • Xe không gương chiếu hậu

 • Không có GPLX

 • Không mang Đký xe

Không có BH TNDS

1.590.000
38

Đinh Văn Cường

1991

Hiến Nạp

Minh Khai

Hưng Hà

Giao xe mô tô cho người không đủ đk đkpt

900.000
39

Đinh Thế Mạnh

1994

Hiến Nạp

Minh Khai

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-48064

 • Không đội MBH

 • Chở người ngồi sau không đội MBH

 • Không có GPLX

 • Xe không gương chiếu hậu

 • Tự ý thay đổi tem mác, màu sơn

 • Không có BH TNDS

1.640.000
40

Nguyễn Văn Tiến

1994

Đồng Lâm

Hồng Minh

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS

 • Không đội MBH

 • Chở người ngồi sau không đội MBH

 • Không có GPLX

1.300.000
41

Lưu Ngọc Hà

1993

Khu Lái

TT Hưng Nhân

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-18059

 • Không đội MBH

 • Không có GPLX
1.150.000
42

Tạ Thị Xuyên

1993

Chấp Trung

Đoan Hùng

Hưng Hà

Giao xe mô tô cho người không đủ đk đkpt

900.000
43

Nguyễn Đức Văn

1998

Truy Đình

Văn Cẩm

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-07049

 • Không đội MBH

 • Chở người ngồi sau không đội MBH

 • Không có GPLX

 • Không mang Đký xe

 • Không có BH TNDS

1.500.000
44

Nguyễn Như Tuấn

1995

Mỹ Đình

Văn Cẩm

Hưng Hà

 • Không đội MBH

150.000
45

Nguyễn Như Hào

1995

Mỹ Đình

Văn Cẩm

Hưng Hà

Đkhiển xe mô tô BKS 17k3-7799

 • Không đội MBH

 • Chở người ngồi sau không đội MBH

 • Không có GPLX

 • Không mang Đký xe

 • Không có BH TNDS

: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc


  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương