KẾ hoạch sát hạch cấp gplx ô TÔ tháng 8 NĂM 2013tải về 31.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích31.08 Kb.
KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 8 NĂM 2013


Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng B

Hạng C

Hạng D,E

Hạng FC1

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

104


104

05/8/2013

2

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm sát hạch lái xe số 1 – Chí Linh Hải Dương8
8

20/8/2013

3

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc
3232

09/8/2013

4

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe số 1 – Chí Linh Hải Dương60
60

20/8/2013

5

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

120


120

29/8/2013

6

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

272

32304

18/8/2013

7

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

200

48248

10/8/2013

8

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

200

40240

26/8/2013

9

Trung tâm đào tạo lái xe Đông Đô

Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô

98

64162

04/8/2013

10

Trung tâm đào tạo lái xe Đông Đô

Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô

160

48208

07/8/2013

11

Trung tâm đào tạo lái xe Đông Đô

Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô

220

32252

30/8/2013

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương