CHỦ TỊch nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 405.3 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích405.3 Kb.
  1   2   3

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 219/2005/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 /2001/ QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10,
Căn cứ vào  luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 08 / CP-XDPL ngày 01 / 02 / 2005,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 247 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức; 23 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 9 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan; 37 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Aó; 21 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan; 4 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Xin-ga-po; 35 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc; 77 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 22 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản; 128 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Hồng Kông); 5 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ; 1 công dân hiện đang cư trú tại Estonia; 222 công dân hiện đang cư trú tại Slovakia; 7 công dân hiện đang cư trú tại Đại Công quốc Luxembourg; 37 công dân hiện đang cư trú tại V­ương quốc Đan Mạch (có tên trong Danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ tr­ưởng Bộ Tư­ pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đức Lương


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 219/2005/QĐ-CTN ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Chủ tịch nước).

1. Bùi Thị Hồng, sinh ngày 22/10/1975 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 79822 TITISEE-NEUS-TADT, AN DER FEHRN 28

2. Nguyễn Trần Hiệp, sinh ngày 08/9/1960 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: STR. DER REPUBLIK 13, 39638 GARDELEGEN

3. Nguyễn Hoàng Diễm Huyền, sinh ngày 27/10/1994 tại Đức (con anh Hiệp); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: STR. DER REPUBLIK 13, 39638 GARDELEGEN

4. Vũ Văn Dũng, sinh ngày 21/10/1961 tại Nam Định; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: WELZHEIMER WALD STR.37, 73614 SCHORNDORF

5. Vũ Thị Kim Thanh, sinh ngày 20/4/1998 tại Đức (con anh Dũng); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WELZHEIMER WALD STR.37, 73614 SCHORNDORF

6. Vũ Việt Đức, sinh ngày 26/6/1997 tại Đức (con anh Dũng); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: WELZHEIMER WALD STR.37, 73614 SCHORNDORF

7. Huỳnh Công Đức, sinh ngày 24/6/1956 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: WALDBREIBACHER STR.85A, 53557 BADHOENNINGEN

8. Bùi Kinh Thiên, sinh ngày 05/10/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: WALDSCHULSTR.21, 65933 FRANKFURT/M

9. Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 23/02/1970 tại Thái Bình; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 67059 LUDWIGSHA- FEN, MASRT.60

10. Nguyễn Phi Long, sinh ngày 24/ll/1964 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GERH. HAUPTMANN- RING 11/1, 81737 MUENCHEN .

11. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 10/6/1968 tại Hà Nội (vợ anh Long); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GERH. HAUPTMANN- RING 11/1, 81737 MUENCHEN

12. Nguyễn Linh Diệp, sinh ngày 17/9/1991 tại Đức (con anh Long); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GERH. HAUPTMANN- RING 11/1, 81737 MUENCHEN

13. Nguyễn Thu Sang, sinh ngày 28/8/1998 tại Đức (con anh Long); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GERH. HAUPTMANN- RING 11/1, 81737 MUENCHEN

14. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 13/4/2000 tại Đức (con anh Long); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GERH. HAUPTMANN- RING 11/1, 81737 MUENCHEN

15. Nguyễn Mạnh Hà, sinh ngày 06/02/1970 tại Nam Định; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MITTLERE UFER STR.78, 73614 SCHORNDORF

16. Thi Văn Nghĩa, sinh ngày 14/4/1954 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MAX-PORZIG STR.44, 78224 SINGEN

17. Thi Vũ Nam Ph­ương, sinh ngày 22/02/1991 tại Đức (con chị Nguyệt); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MAX-PORZIG STR.44, 78224 SINGEN

18. Phạm Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 24/6/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Nghĩa); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MAX-PORZIG STR.44, 78224 SINGEN

19. Trần Thị Anh Kim, sinh ngày 25/12/1968 tại Đà Lạt; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: STUHLINGERSTR.17, 79106 FREIBURG I.BR

20. Mai Thị Lệ ái, sinh ngày 06/10/1967 tại Nam Định; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12527 BERLIN, KAROLI- NENHOFWEG 54

21. Bùi Minh Đức, sinh ngày 07/12/1964 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ALFRED-NEUMANN- ANGER 15, 81737 MUENCHEN

22. Võ Thị Minh Huyền, sinh ngày 31/5/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KASSLERFELDER STR.5, 47059 DUISBURG

23. Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 03/5/1970 tại Bắc Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ERNST-FRIEDRICH- STR.l0, 76227 KARLSRUHE

24. Vũ Lan H­ương, sinh ngày 31/7/1992 tại Đức (con chị Hải); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ERNST-FRIEDRICH- STR.10,76277 KARLSRUHE

25. Vũ Hưng, sinh ngày 05/11/1996 tại Đức (con chị Hải); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ERNST-FRIEDRICH- STR.l0,76277 KARLSRUHE

26. Nguyễn Vĩnh Thảo, sinh ngày 01/9/1961 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SPANGENBERGERWEG 10, 63741 ASCHAFFENBURG

27. Nguyễn Thái Hòa, sinh ngày 20/01/1963 tại Tiền Giang; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KOLPINGSTR. 8, 53557 BAD HOENNINGEN

28. Nguyễn Hiền Hans, sinh ngày 13/9/1990 tại Đức (con anh Hòa); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KOLPINGSTR.8, 53557 BAD HOENNINGEN

29. Phạm Hùng Cường, sinh ngày 18/01/1962 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BERTHAVONSUTTNER ALLEE 19-21614 BUXTEHUDE

30. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 02/3/1968 tại Quảng Ninh (vợ anh Cường); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BERTHAVONSUTTNER ALLEE 19-21614 BUXTEHUDE

31. Phạm Ph­ương Anh, sinh ngày 26/6/1992 tại Đức (con anh Cường); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BERTHAVONSUTTNER ALLEE 19-21614 BUXTEHUDE

32. Phạm Trung Kiên, sinh ngày 23/10/1993 tại Đức (con anh Cường); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BERTHAVONSUTTNER ALLEE 19-21614 BUXTEHUDE

33. D­ương Anh Minh, sinh ngày 0410/1970 tại Hải Phòng; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 86154 AUGSBURG,

34. Ngô Hà Anh Khoa, sinh ngày 26/3/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh ; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: WEDEL, PINNEBERG

35. Nguyễn Thị Quốc Huy, sinh ngày 20/7/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: NEUHERBERGSTR.107/7, 80937 MEUNCHEN

36. L­ương Thị Vỹ Phượng, sinh ngày 04/4/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10963 BERLIN, MOCKER- NSTR.121

37. Trần Đình Toàn, sinh ngày 06/2/1964 tại Thanh Hóa; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 31061 ALFELD (LEINE), HANNOVERSCHE STR.25

38. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 10/12/1967 tại Bắc Ninh (vợ anh Toàn); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 81061 ALFELD (LEINE), HANNOVERSCHE STR.25

39. Trần Thu H­ương, sinh ngày 17/8/1990 tại Bắc Ninh (con chị Thu); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31061 ALFELD (LINE), HANNOVERSEHE STR.25

40. Trần Anh Tuấn, sinh ngày 29/7/1992 tại Đức (con chị Thu); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 31061 ALFELD (LEINE), HANNOVERSCHE STR.25

41. Lê Hồng Minh, sinh ngày 05/10/1970 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BUERGERMEISTER HAINZ STR 17, 68165 MUEHLHEIM AM MAIN

42. Lư­u Thị Vân, sinh ngày 23/6/1956 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 76571 GAGGENAU, AM HANG 13

43. Phan Văn Thành, sinh ngày 21/9/1957 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HAUPTSTR.8, 91233 NEUNKIRCHEN AM SAND

44. Đặng Thị Thanh Phụng, sinh ngày 21/8/1954 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Thành); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HAUPTSTR.8, 91233 NEUNKIRCHN AM SAND

45. Phan Đặng Thanh Xuân, sinh ngày 23/01/1990 tại Đức (con chị Phụng); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HAUPTSTR.8, 91238 NEUNKIRCHEN AM SAND

46. Phan Thanh An, sinh ngày 09/7/1988 tại Đức (con chị Phụng) ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HAUPTSTR.8, 91233 NEUNKIRCHEN AM SAND

47. Nguyễn Thị Dự, sinh ngày 20/01/1978 tại Quảng Nam; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HOLTENAUER STR. 11, 24103 KIEL

48. Trần Thị Trúc Loan, sinh ngày 12/9/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HOCHMANNWEG 3, 88400 BIBERACH

49. Nguyễn Thị Thin, sinh ngày 15/3/1952 tại Hải Phòng; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BACHWEG.3, 84347 PFARRKIRCHEN

50. Đặng Thanh Tân, sinh ngày 13/8/1969 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: EISENBAHN STR.64, 66117SAABRUCKEN

51. Tạ Cao Sơn, sinh ngày 08/5/1998 tại Đức (con chị Tân); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: EISENBAHN STR.64, 66117-SAABRUCKEN

52.  Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 02/01/1967 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 66482 ZWEIBRUCKEN, DINGLERSTR.6

53. Am Jany Hồng Nhung, sinh ngày 27/7/1992 tại Đức (con chị Bích); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 66482 ZWEIBRUCKEN, DINGLERSTR.6

54. Nguyễn Văn Năm, sinh ngày 20/12/1976 tại Hà Nam; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LUITPOLDSTR.43, 82152 KRAILLING

55. L­ương Thị Hồng Vân, sinh ngày 18/6/1968 tại Hà Tây; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LUDWIGSHAFENER STR. 10, 28325 BREMEN

56. Nguyễn Minh Duy, sinh ngày 13/01/1992 tại Đức (con chị Vân); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LUDWIGSHAFENER STR.l0, 28325 BREMEN

57. Nguyễn Tư­ờng Vi, sinh ngày 16/12/1993 tại Đức (con chị Vân); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LUDWIGSHAFENER STR.l0, 28325 BREMEN

58. Nguyễn Minh Thy, sinh ngày 26/7/1996 tại Đức (con chị Vân); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LUDWIGSHAFENER STR.l0, 28325 BREMEN

59. Nguyễn Thị Lụa, sinh ngày 05/10/1970 tại Hà Nam; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: AINDORFERSTR. 89, 80689 MUNCHEN

60. Phạm Duy Khôi Dominik, sinh ngày 18/5/1997 tại Đức (con chị Lụa); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AINDORFERSTR. 89, 80689 MUNCHEN

61. L­ư Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 11/9/1960 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: OTTO STR. 111A, 85521 OTTOBRUNN

62. Vũ Tuấn Linh, sinh ngày 18/8/1993 tại Đức Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SUHLER STR. 8, 12629 BERLIN

63. Nguyễn Thị Thu Yến, sinh ngày 30/01/1969 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: VINCENT VAN GOGH STR. 32, 13057 BERLIN

64. Nguyễn Hoàng Dung, sinh ngày 13/02/1998 tại Đức (con chị Yến); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: VINCENT VAN GOGH STR. 32, 13057 BERLIN

65. Trần Duy Hiển, sinh ngày 09/10/1981 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 12435 BERLIN, BEER MANN STR. 18

66. Nguyễn Lan Ph­ương, sinh ngày 12/01/1970 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SEILER STR. 5, 67063 LUDWIGSHAFEN

67. Nguyễn Huy Hùng, sinh ngày 01/9/1965 tại Hà Nội (chồng chị Ph­ương); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SEILER STR. 5,67063 LUDWIGSHAFEN

68. Nguyễn Hoài Thu, sinh ngày 20/9/1991 tại Đức (con chị Ph­ương); Giới tính : Nữ

Hiện trú tại: SEILER STR. 5,67063 LUDWIGSHAFEN

69. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 04/3/1996 tại Đức (con chị Ph­ương); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SEILER STR. 5,67063 LUDWIGSHAFEN

70. D­ương Hoàng Hiệp, sinh ngày 16/4/1970 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: TEGERNSEER LAND STR. 110/5, 81539 MUNCHEN

71. Vũ Thị Thúy Huyền, sinh ngày 13/3/1986 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WALD STR 35, 06803 GREPPIN

72. Trần Thùy D­ương, sinh ngày 26/4/1968 tại Vĩnh Phúc; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BAHNHOF STR.30, 73329 KUCHEN

73. Nguyễn Thị Thủ Khoa, sinh ngày 20/01/1964 tại Đồng Nai (vợ anh D­ương); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BAHNHOF STR. 30, 73329 KUCHEN

74. Trần Quang, sinh ngày 25/01/1994 tại Đức (con chị Khoa); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BAHNHOF STR. 30, 73329 KUCHEN

75. Vũ Giáng H­ương, sinh ngày 18/01/1997 tại Đức; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 28865 LILIENTHAL, DANZIGER STR.31

76. Nguyễn Thành Công, sinh ngày 09/4/1992 tại Đức; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SCHAEFERWEG 16, 71706 MARKGROENINGEN

77. Nguyễn Thu Hằng, sinh ngày 15/02/1981 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SCHNELLER STR.23, 12439 BERLIN

78. Nguyễn Vân Phi, sinh ngày 28/8/2008 tại Đức (con chị Hằng); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SCHNLLER STR.23, 12439 BERLIN

79. Nguyễn Ngọc Anh Thư­, sinh ngày 26/9/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: NECKAR STR. 82, 64711 ERBACH

80. Phạm Văn Vang, sinh ngày 19/9/1953 tại Thanh Hóa; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AM TIERPARK 50, 10319 BERLIN

81. Đinh Thị Thoa sinh ngày 08/01/1969 tại Hà Nội;  Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: THEODOR BILLROTH STR 105, 28277 BREMEN

82. Dinh Trọng Minh, sinh ngày 20/3/1997 tại Đức (con chị Thoa); Giới tính Nam

Hiện trú tại: THEODOR BILLROTH STR 105, 28277 BREMEN

83. Dinh Minh Chi, sinh ngày 31/5/1998 tại Đức (con chị Thoa); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: THEODOR BILLROTH STR 105, 28277 BREMEN

84. Phạm Khắc Cần, sinh ngày 15/12/1958 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HUBERTUSDAMM 75, 14480 POSDAM

85. Phạm Khắc Anh Tuấn, sinh ngày 28/11/1992 tại Đức (con anh Cẩn); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HUBERTUSDAMM 75, 14480 POSDAM

86. Phạm Diệu Vân, sinh ngày 07/9/1997 tại Đức (con anh Cần); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HUBERTUSDAMM 75, 14480 POSDAM

87. Nguyễn Văn Tú, sinh ngày 13/6/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KORVETTEN STR. 63, 23558 LUEBECK

88. Phan Minh Tuấn, sinh ngày 07/12/1964 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LUTHERGASSE 13, 07937 ZEULENRODA

89. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 20/6/1982 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HEINRIEH HEINE STR. 55, 10179 BERLIN

90. Nguyễn Đắc Nghiệp, sinh ngày 13/8/1952 tại Vĩnh Phúc; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 06502 THALE, LINDENB- ERGSWEG 11

91. Nguyễn Đức Minh, sinh ngày 23/11/1987 tại Hà Nội (con anh Nghiệp); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 06502 THALE, LINDEN- BERGSWEG 11

92. Huỳnh Anh, sinh ngày 31/10/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 67059 LUDWIGSHAFEN, BERLINER STR.27

93. Trịnh Nam, sinh ngày 17/8/1982 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 99085 ERFURT, GRETE, REICHARDT, STR 4

94. Lê Thi Kh­ương, sinh ngày 20/3/1953 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SIGMUND STR. 2, 90429 NURNBERG

95. Phan Hùng, sinh ngày 05/11/1969 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KATZHEIMER STR.lB, 96050 BAMBERG

96. Phan Ph­ương Khanh, sinh ngày 20/10/1994 tại Đức (con anh Hùng); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KATZHEIMER STR.1B 96050 BAMBERG

97. Phan Thanh Tùng David, sinh ngày 07/6/1998 tại Đức (con anh Hùng); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KATZHEIMER STR.1B 96050 BAMBERG

98. Lê Đình Thi, sinh ngày 01/10/1970 tại Quảng Nam; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SOOTBORN 18 H 22453 HAMBURG

99. Nguyễn Thị Ngọc Liên, sinh ngày 16/12/1963 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MULLNER STR.32, 90429 NURNBERG

100. Công Khắc Dũng, sinh ngày 31/7/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LLM STR.16, 81829 MUNCHEN

101. Phạm Thị Bích Hà, sinh ngày 21/12/1957 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 48157 MUNSTER KONIG- SBERGER STR. 94

102. Vũ Bá Linh, sinh ngày 22/6/1991 tại Đức; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SUHLER STR.8, 12629 BERLIN

103. Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 21/7/1986 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: IM BRUCH 10, 29646 BISPINGEN

104. Trần Phi Long, sinh ngày 09/9/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 79395 NEUENBURG AMRHEIN, BREISACHER STR.25

105. Phạm Huỳnh Thùy Trang, sinh ngày 11/10/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: NORDEND STR.5, 63110 RODGAU

106. Nguyễn Chung Ngọc, sinh ngày 10/3/1976 tại Phú Thọ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ECHINGER STR.7C, 80805 MUNCHEN

107. Nguyễn Thị Song, sinh ngày 26/12/1963 tại Phú Thọ; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KORL MARX STR.29, 16816 NEURUPPIN

108. Lại Thị Yến Ly, sinh ngày 17/5/1991 tại Đức (con chị Song); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KORL MARX STR.29, 16816 NEURUPPIN

109. Lại Việt Hoàng, sinh ngày 19/01/1994 tại Đức (con chị Song); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KORL MARX STR.29, 16816 NEURUPPIN

110. Trần Ngọc Hưởng, sinh ngày 30/12/1955 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BLUMEN STR.21, 93055 REGENSBURG

111. Trần Ngọc Hiếu, sinh ngày 08/02/1988 tại thành phố Hồ Chí Minh (con anh Hưởng); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BLUMEN STR. 21, 93055 REGENSBURG

112. Lại Minh Thống, sinh ngày 01/5/1965 tại Long An; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 67059 LUDWIGSHAFEN, LUDWIG STR.6

113. Tr­ương Thị Hồng Cúc, sinh ngày 03/01/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Thống) ; Giới tính : Nữ

Hiện trú tại: 67059 LUDWIGSHAFEN, LUDWIG STR. 6

114. Lại Kiều Trang, sinh ngày 29/11/1997 tại Đức (con chị Cúc); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 67059 LUDWIGSHAFEN, LUDWIG STR.6

115. Nguyễn Văn Năng, sinh ngày 08/9/1951 tại Hải D­ương; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 74653 KUNZELSAU, NAGELSBERG, BRUNO, LAMBERT, STR.30

116. Nguyễn Văn Phước, sinh ngày 12/02/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ELISABETH GRANIER HOP 14, 30161 HANNOVE

117. Nguyễn Tú Thanh, sinh ngày 28/5/2000 tại Đức (con anh Phước); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ELISABETH GRANIER HOP 14, 30161 HANNOVER

118. Nguyễn Văn Sâm, sinh ngày 03/12/1958 tại Nam Định; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LERCHEN STR.37, 74072 HEILBRONN

119. Nguyễn Văn Vinh, sinh ngày 01/12/1962 tại Hải Phòng; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 67063 LUDWIG SHAFEN BLUCHER STR.24

120. Nguyễn Hải yến, sinh ngày 11/10/1992 tại Đức (con anh Vinh); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 67063 LUDWIG SHAFEN BLUCHER STR.24

121. Nguyễn Thị Lệ Thanh, sinh ngày 26/3/1967 tại Hà Tây; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROON STR.11, 13585 BERLIN

122. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 15/3/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: CORINTH STR 24C, 10245 BERLIN

123. Trần Ngọc Trâm, sinh ngày 21/3/1992 tại Đức (con chị Hà); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: CORINTH STR 24C, 10245 BERLIN

124. Lê Hồng Anh, sinh ngày 28/8/1970 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KONIGSBERGER STR.22, 41063 MONCHENGLADBACH

125. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 17/7/1960 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 26608 AURICH, BENI NGAWEG 12

126. Bùi Lisa Thu Hà, sinh ngày 17/5/1995 tại Đức (con chị Yến); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 26603 AURICH, BENINGA- WEG 12

127. Nguyễn Hoàng Minh, sinh ngày 22/5/1994 tại Đức; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 71706 MARKGRONIN- GEN SCHAFERWEG 16

128. Đặng Thế Phượng, sinh ngày 09/01/1964 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 19057 SCHWERIN, JULIUS, POLENTZ STR.6

129. Đặng Thị Thanh H­ương, sinh ngày 17/02/1965 tại Hà Nội (vợ anh Phượng); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19057 SCHWERIN, JULIUS, POLENTZ STR.6

130. Đặng Thế Đức, sinh ngày 27/4/1991 tại Hà Nội (con chị H­ương); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 19057 SCHWERIN, JULIUS, POLENTZ STR.6

131. Đặng Thế Hoàng Anh, sinh ngày 23/10/1992 tại Đức (con chị H­ương); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 19057 SCHWERIN, JULIUS, POLENTZ STR.6

132. Trịnh Lợi, sinh ngày 07/3/1962 tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PARK STR.2, 66111 SAARBRUCKEN

133. Nguyễn Đức Hoàng, sinh ngày 05/4/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AGRICOLASTR.14,09599 FREIBERG - ĐỨC

134. Bùi Xuân Kiểm, sinh ngày 31/10/1968 tại Hà Nam; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: IM ZWIEKEI 8, 36199 ROTENBURG AD-FULDA

135. Bùi Hoàng Long, sinh ngày 22/8/1993 tại Đức (con anh Kiểm); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: IM ZWIEKEI 8, 36199 ROTENBURG AD-FULDA

136. Bùi Đặng Hoàng Dung, sinh ngày 27/4/1996 tại Đức (con anh Kiểm); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: IM ZWIEKEI 8, 36199 ROTENBURG AD-FULDA

137. Võ Anh Tuấn, sinh ngày 18/11/1962 tại Hà Nội; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: RECHBERGHAUSE- RWEG 56Q, 73035 GOEPPINGEN

138. Phan Thị Xuân Thu, sinh ngày 02/02/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Tuấn); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: RECHBERGHAUSER- WEG 56Q, 73035 GOEPPINGEN

139. Võ Anh Thy, sinh ngày 02/11/1991 tại Đức (con chị Thu); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: RECHBERGHAUSER-WEG 56Q, 73035 GOEPPINGEN

140. Võ Thu Trang, sinh ngày 11/11/1999 tại Đức (con chi Thu); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: RECHBERGHAUSER- WEG 56Q, 73035 GOEPPINGEN

141. Võ Minh Trâm, sinh ngày 10/9/2001 tại Đức (con chị Thu); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: RECHBERGHAUSER- WEG 56Q, 73035 GOEPPINGEN

142. Phan Công Thanh Tâm, sinh ngày 01/3/1985 tại Đức; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: INNTRABE 21B, 38120 BRAUNSCHWEIG

143. Huỳnh Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 03/01/1986 tại Đức; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HEIDTER BERG 31 42289 WUPPERTAL

144. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 20/9/1969 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KIESLINGSTRABE 46, 90491 NURNBERG

145. Đinh Thị Thanh Hiếu, sinh ngày 01/4/1979 tại Quảng Ninh; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GRUNER WEG 16359 BIESENTHAL

146. Trần Văn T­ươi, sinh ngày 02/3/1955 tại Vĩnh Long; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SAATWINKLER DAMM 141, 13629 BERLIN

147. Đặng Minh Dũng, sinh ngày 14/6/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BELFASTER STR.50, 13349 BERLIN

148. Nguyễn Thị Hoài Linh, sinh ngày 07/9/1983 tại Hà Nội; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FRIEDENSTR.14, 90765 FURTH

149. Đào Thị Bích (Bạch Bích), sinh ngày 31/3/1967 tại Hà Tây; Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 94469 DEGGENDORF, OSTLICHER STADTGABEN 35

150. Phan Trọng Thảo, sinh ngày 25/12/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SUDETENDENTSCHE STR. 71, 94315 STRAUBING

151. Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 19/5/1962 tại thành phố Hồ Chí Minh (vợ anh Thảo); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SUDETENDENTSCHE STR.71, 94315 STRAUBING

152. Phan Ngọc Nhi, sinh ngày 26/10/1992 tại Đức (con chị Thảo); Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SUDETENDENTSCHE STR . 71 , 94315 STRAUBING

153. Phan Trọng Khang - David, sinh ngày 09/10/2000 tại Đức (con chị Thảo); Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SUDETNDENTSCHE STR. 71 , 94315 STRAUBING

154. Nguyễn Thành Kính, sinh ngày 06/6/1960 tại An Giang; Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KATHE-KOLLWITZ. STR.7-93055 REGENSBURG

155. Nguyễn Lê Mi, sinh ngày 13/7/1992 tại Đức (con anh Kính); Giới tính: Nữ
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương