CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trương Tấn Sangtải về 76.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích76.74 Kb.

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2355/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 301/TTr-CP ngày 25/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 125 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 2355/QĐ-CTN ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Diệp Hoa Trâm, sinh ngày 29.11.1983 tại nh Thun

Hiện trú ti: Engelbergerstr.43F, 79106 CHLB Đức

Giới tính: N

2. Nguyễn Việt Dũng, sinh ngày 13.01.1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schwalben str.112, 86633 Neuburg, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

3. Nguyễn Bảo Khánh, sinh ngày 06.01.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karl str.6, 78628 Rottweil, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

4. Nguyễn Quang Trường An, sinh ngày 30.5.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kunreuth str.78, 81249 Muenchen, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

5. Hà Minh Tuyền, sinh ngày 26.8.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Europa Allee 57, 60327 Frankfurt am Main, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

6. Nguyễn Khải Hoàn, sinh ngày 07.5.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwigshafener str.18, 67126 Hochdorf AssenheimGiới tính: Nam

7. Nguyễn Gia Đức, sinh ngày 21.11.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwigshafener str.18, 67126 Hochdorf AssenheimGiới tính: Nam

8. Ngô Sỹ Hồng, sinh ngày 15.8.1965 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Zum Legen Esch 18, 49838 LengenrichGiới tính: Nam

9. Ngô David, sinh ngày 19.3.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zum Legen Esch 18, 49838 LengerichGiới tính: Nam

10. Nguyễn Thị Ngọc Diệp, sinh ngày 01.11.1952 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Entenpfuhl 11, 56068 KoblenzGiới tính: Nữ

11. Trịnh Đức Minh, sinh ngày 03.7.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leipziger str.109, 06766 OT Nolfen, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

12. Nguyễn Minh, sinh ngày 06.8.1983 tại Hà nội

Hiện trú tại: Bahnstr.35, 63305 Dreieich, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

13. Sy Vi Phương, sinh ngày 23.10.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breisgaustr.50, 76532 Baden Baden, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

14. Bùi Thị Kim Chinh, sinh ngày 23.8.1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lise-Meitner-Weg 4, 93055 RegensburgGiới tính: Nữ

15. Mã Linh Anh, sinh ngày 19.01.1993 tại Kempten, CHLB Đức

Hiện trú tại: Wiley Str. 12, 89231 Neu-UlmGiới tính: Nữ

16. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 05.9.1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Im Wäldle 33, 70771 LeinfeldenGiới tính: Nữ

17. Đào Thị Thanh Huyền Monika, sinh ngày 19.7.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fichte 26, 92637 WeidenGiới tính: Nữ

18. Lê Minh, sinh ngày 17.8.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markt Str.80, 68789 Leon-RotGiới tính: Nam

19. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 20.10.1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Hausener Weg 31, 60489 FrankfurtGiới tính: Nữ

20. Trần Tiến, sinh ngày 25.11.1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hausener Weg 31, 60489 FrankfurtGiới tính: Nam

21. Nguyễn Quang Trung, sinh ngày 10.01.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Waldemarstr. 27d, 55543 Bad KreuznachGiới tính: Nam

22. Nguyễn Jana, sinh ngày 05.7.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haupt str.17a, 31542 Bad Nenndorf, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

23. Phạm Phương Anh, sinh ngày 21.6.1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Eisenbahnstr.31, 04315 Leipzig, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

24. Nguyễn Đức Phong, sinh ngày 09.7.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wiesenthauer Str. 16/8, 81249 MünchenGiới tính: Nam

25. Nguyễn Diễm My Daniela, sinh ngày 26.10.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wiesenthauer Str. 16/18, 81249 MünchenGiới tính: Nữ

26. Nguyễn Lê Hồng Ân, sinh ngày 12.8.1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 78234 Engen, Friedrich Hoelderlin str.4, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

27. Nguyễn Ngọc Quỳnh Angelina, sinh ngày 08.12.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wiesenthauerstr. 16/8, 81249 MünchenGiới tính: Nữ

28. Trịnh Hoàng Long, sinh ngày 01.12.1995 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Kapellen str.26, 63500 Seligenstadt, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

29. Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 01.3.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frauenlobstr.43-45, 55118 Mainz, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

30. Nguyễn Viết Huy, sinh ngày 27.01.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koenigsbergerstr.20, 42897 Remscheid, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

31. Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 18.01.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koenigsbergerstr.20, 42894 Remscheid, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

32. Bùi Tuấn Hải, sinh ngày 04.10.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Polk 14a, 86156 Augsburg, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

33. Bùi Hải Anh, sinh ngày 01.3.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Polk 14a, 86156 Augsburg, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

34. Nguyễn Trường Chinh, sinh ngày 26.3.1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Speicherlinie 11, 24937 Flenburg, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

35. Châu Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 01.01.1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hamborner Str. 30, 42317 DuisburgGiới tính: Nữ

36. Trịnh Trọng Tấn, sinh ngày 05.7.1963 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Koenigsberger str.15a, 26655 Westerstede, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

37. Lê Hữu Thọ, sinh ngày 03.5.1980 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Soldnerstr.15, 90766 Fuerth, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

38. Nguyễn Ngọc Vũ, sinh ngày 25.9.1964 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Ziegelei Str. 21, 71384 WeinstadtGiới tính: Nam

39. Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 12.8.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ziegelei Str. 21, 71384 WeinstadtGiới tính: Nữ

40. Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 05.4.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ziegelei Str. 21, 71384 WeinstadtGiới tính: Nam

41. Tôn Nữ Kim Dung, sinh ngày 26.10.1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rechberg Str. 3, 73655 PlüderhausenGiới tính: Nữ

42. Phạm Thùy Anh, sinh ngày 04.5.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alte Stuttgarter str.2, 70195 Stuttgart, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

43. Nguyễn Hà Ly, sinh ngày 07.9.1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Plinganserstr.32, 81369 Muenchen, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

44. Nguyễn Trà My, sinh ngày 07.9.1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Plinganser str.32, 81369 Muenchen, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

45. Trần Thị Hoài Thu, sinh ngày 02.6.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kapuziner str.8, 84503 Altotting, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

46. Tạ Kim Hồng, sinh ngày 20.02.1962 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Radaustr.45, 86199 Augsburg, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

47. Vũ Mỹ Loan Linh, sinh ngày 13.02.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Euckenweg 3 bei Sobotka, 90471 Nuerberg, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

48. Phạm Thu Hiền, sinh ngày 08.4.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hintergasse 11, 55566 Bad SobernheimGiới tính: Nữ

49. Phạm Hạnh Phước, sinh ngày 26.01.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hintergasse 11, 55566 Bad SobernheimGiới tính: Nữ

50. Vũ Duy Cường, sinh ngày 27.11.1996 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Friedrich Engels str.34, 04916 Herzberg, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

51. Nguyễn Việt Hùng, sinh ngày 07.12.1974 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Rahlstedter Kamp 4, 22143 Hamburg, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

52. Lê Thùy Dương, sinh ngày 15.11.1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: John F kenedy Ring 8b, 91301 Forchheim, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

53. Bùi Nguyễn Bích Phương, sinh ngày 03.12.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hugo Eckener Str. 04, 70771 Leinfelden-EchterdingenGiới tính: Nữ

54. Trịnh Thế Anh Sandy, sinh ngày 02.11.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Herrenberger str.9, 72070 Tuebingen, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

55. Trần Mai Anh, sinh ngày 26.01.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Einsteinstr. 185/3, 81677 MünchenGiới tính: Nữ

56. Võ Thị Bạch Yến, sinh ngày 27.5.1969 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Birketweg 55, 80963 MünchenGiới tính: Nữ

57. Trần Hoàng Minh, sinh ngày 18.3.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Allee Str. 3, 77933 LahrGiới tính: Nam

58. Trần Minh Quân, sinh ngày 05.01.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Theodor-Heuss Str. 55, 76726 GermersheimGiới tính: Nam

59. Lê Đức Trung, sinh ngày 14.01.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gigenbacherstr. 17, 81249 MünchenGiới tính: Nam

60. Lê Hoàng Tùng, sinh ngày 14.6.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gigenbacherstr. 17, 81249 MünchenGiới tính: Nam

61. Nguyễn Thị Mai Phương, sinh ngày 07.12.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wiltenberger str.83, 04129 Leipzig, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

62. Nguyễn Tùng Lâm, sinh ngày 03.5.1993 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Mögeldorfer Hauptstr. 44, 90482 NürnbergGiới tính: Nam

63. Hoàng Doanh Chính, sinh ngày 13.10.2003 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wittenberger str.83, 04129 Leipzig, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

64. Nguyễn Hoài Thu, sinh ngày 10.6.1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Masurenweg 70. 41836 Huekelhoven, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

65. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sinh ngày 10.01.2000 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Adalbert Str. 30, 60486 FrankfurtGiới tính: Nữ

66. Hồ Gia Tommy Huy, sinh ngày 18.3.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rudolf Breitscheid Str. 35, 67655 KaiserslauternGiới tính: Nam

67. Ngô Cao Xuân Tùng, sinh ngày 03.9.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Engelburgergasse 3, 93047 Regensburg, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

68. Phạm Hoàng Sơn, sinh ngày 24.5.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markt platz 12, 84048 Mainburg, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

69. Nguyễn Eric Dũng, sinh ngày 02.5.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alleestr.116, 42853 Remscheld, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

70. Trần Thanh Tùng, sinh ngày 24.4.1990 tại Nam Định

Hiện trú tại: Christoph Probst 12, 80805 Muenchen, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

71. Võ Thị Tư, sinh ngày 06.6.1975 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Trierer str.17, 54329 Konz, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

72. Nguyễn Dạ Mi, sinh ngày 18.3.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Trierer str.17, 54329 Konz, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

73. Nguyễn Thùy Anh Adam, sinh ngày 09.11.1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: Am Mariahof 69, 54294 Trier, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

74. Trần Thùy Dương, sinh ngày 26.9.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Michelsberg str.9, 74080 Heilbronn, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

75. Hồ Yến Nhi, sinh ngày 12.01.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weiherwiesen 17a, 61191 Rosbach v.d Hoehe, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

76. Trần Kim Anh, sinh ngày 18.7.1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Suedoststr.16, 55130 Mainz, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

77. Đinh Xuân Thái, sinh ngày 22.6.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Suedost str.16, 55130 Mainz, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

78. Đinh Bảo Anh, sinh ngày 07.8.2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Suedost str.16, 55130 Mainz, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

79. Nguyễn Việt Hoàn, sinh ngày 12.12.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lise Meitner Weg 8, 93055 Regensburg, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

80. Nguyễn Thu Hoài, sinh ngày 27.4.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Harsdoerfferstr.9, 90478 Nuerberg, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

81. Hồ Quyết Thắng Michael, sinh ngày 14.7.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wittelsbacher str.7, 89423 Gundelfingen a.d Donau, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

82. Ngô Thị Minh Hiền, sinh ngày 20.10.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karolinger Str. 131, 45326 EssenGiới tính: Nữ

83. Nguyễn Julia, sinh ngày 19.9.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fichtenstr.02, 66583 Elversberg, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

84. Nguyễn Đình Anh Tuấn, sinh ngày 20.8.1984 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Muhleweg 12, 72800 Eningen unter achalm, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

85. Nguyễn Thành Vũ, sinh ngày 17.7.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dielingerstr.30, 49074 Osnabrueck, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

86. Nguyễn Thị Huyền My, sinh ngày 14.7.1994 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Bahnhof Str. 10, 56626 An der NachGiới tính: Nữ

87. Đinh Quang San, sinh ngày 19.12.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Johann Kalb str.25, 91052 ErlangenGiới tính: Nam

88. Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 06.11.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kaiserwall 34, 45657 RecklinghausenGiới tính: Nữ

89. Hoàng Thị Huyền Chi, sinh ngày 07.6.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Josefsstr.5a, 55118 Mainz, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

90. Lê Hải Yến, sinh ngày 24.02.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Plueschowstr.9, 30163 Hannover, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

91. Nguyễn Thị Diệu Tuyết, sinh ngày 02.5.1984 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Wörth str.3a, 94032 Passa, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

92. Đặng Thị Mai Anh, sinh ngày 28.8.1997 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Sandeldamm 1, 63450 HanauGiới tính: Nữ

93. Đặng Thị Thúy Vinh, sinh ngày 17.9.1970 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Reinsburgstr. 144, 70197 StuttgartGiới tính: Nữ

94. Ngô Mai Hân, sinh ngày 08.4.1999 tại Stuttgart

Hiện trú tại: Reinsburgstr. 144, 70197 StuttgartGiới tính: Nữ

95. Ngô Bảo Hân, sinh ngày 03.10.2000 tại Stuttgart

Hiện trú tại: Reinsburgstr. 144, 70197 StuttgartGiới tính: Nữ

96. Trương Phước Đang, sinh ngày 21.5.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nikolausstr.15, 70190 Stuttgart, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

97. Lý Thu Quỳnh, sinh ngày 16.02.2004 tại Hameln, CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Herzoggraben 22, 85435 ErdingGiới tính: Nữ

98. Dương Lý Quỳnh Mai, sinh ngày 11.7.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Herzoggraben 22, 85435 ErdingGiới tính: Nữ

99. Nguyễn Tomi, sinh ngày 04.01.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mannheimer Str.11, 67098 Bad DürkheimGiới tính: Nam

100. Nguyễn Thảo My, sinh ngày 15.8.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mannheimer Str. 11, 67098 Bad DürkheimGiới tính: Nữ

101. Nguyễn Thị Phượng Jasmin, sinh ngày 29.9.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Obere Rheinau 73, 56170 BendorfGiới tính: Nữ

102. Đỗ Nhật Tân, sinh ngày 04.7.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Willy Graf Str. 17, 80805 MünchenGiới tính: Nam

103. Phan Thị Phương Thảo, sinh ngày 07.9.1978 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Moselstr. 56, 42117 WuppertalGiới tính: Nữ

104. Đặng Mang Quốc Huy, sinh ngày 06.9.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Heidkamp 7, 27324 Eystrup, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

105. Nguyễn Hồng Sơn, sinh ngày 25.01.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schönbuchweg 3, 71144 SteinenbronnGiới tính: Nam

106. Tạ Thị Minh Thư, sinh ngày 24.4.1991 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Mittelseestr.12, 63065 Offenbach am Main, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

107. Đặng Khôi Anh, sinh ngày 30.5.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Angertorstr.1, 80469 München, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

108. Phạm Thị Phương Linh, sinh ngày 15.11.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jagdfeldring 45, 85540 HaarGiới tính: Nữ

109. Nguyễn Xuân Hương, sinh ngày 23.7.1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schmausengarten Str. 27, 90409 NürnbergGiới tính: Nữ

110. Đặng Mang Quốc Sang, sinh ngày 10.8.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Heidkamp 7, 27324 EystrupGiới tính: Nam

111. Trịnh Vương Tường Vy, sinh ngày 19.12.1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 52249 Eschweiler Invalidenstraße 36Giới tính: Nữ

112. Đỗ Thị Hường, sinh ngày 16.01.1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Königsberger str.04, 76744 Wörth am RheinGiới tính: Nữ

113. Nguyễn Quang Duy, sinh ngày 24.11.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Königsberger str.4, 76744 Wörth am RheinGiới tính: Nam

114. Nguyễn Duy Hiếu, sinh ngày 22.5.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Königsberger str.4, 76744 Wörth am RheinGiới tính: Nam

115. Nguyễn Thị Hoàng Kim, sinh ngày 22.12.1989 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Adelung str.33, 64283 Darmstadt, CHLB ĐứcGiới tính: Nữ

116. Bùi Thúy Nga, sinh ngày 13.5.1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fritz Thomas Str. 5, 95615 MarktredwitzGiới tính: Nữ

117. Nguyễn Bùi Đức, sinh ngày 21.9.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fritz Thomas Str. 5, 95615 MarktredwitzGiới tính: Nam

118. Nguyễn Bùi Đức Long, sinh ngày 08.12.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fritz Thomas Str. 5, 95615 MarktredwitzGiới tính: Nam

119. Trịnh Quốc Huy, sinh ngày 31.10.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Engerser str.94, 56564 Neuwied, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

120. Bùi Minh Đức, sinh ngày 31.12.1994 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Nord-West-Ring 9, 70794 FilderstadtGiới tính: Nam

121. Lương Tô Hà, sinh ngày 11.5.1968 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Oeseder str.79, 49124 Georgsmarienhuette, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

122. Đặng Hữu Trí, sinh ngày 01.01.1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Angertor str.1, 80469 München, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

123. Nguyễn Mạnh Duy, sinh ngày 08.9.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Plettstr.38, 81735 Muenchen, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

124. Nguyễn Quang Thành, sinh ngày 10.6.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Walldermar str.27D, 55543 Bad Kreuznach, CHLB ĐứcGiới tính: Nam

125. Vũ Hoài Nam, sinh ngày 20.5.1969 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Kneipp Str.1, 89407 Dillingen a.d.Donau, CHLB Đức.Giới tính: Nam

 

 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương