Độc lập Tự do Hạnh phúc phụ LỤC 01 Kèm theo HĐ: 260816/web/alexan/px danh sách chức năng & YÊu cầU Điều 1: chức năng websitetải về 24.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.05.2018
Kích24.24 Kb.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 01

Kèm theo HĐ: 260816/WEB/ALEXAN/PX

DANH SÁCH CHỨC NĂNG & YÊU CẦU
Điều 1: CHỨC NĂNG WEBSITE

 • Giao diện website: theo mẫu trang web http://btmc.vn có thay đổi về logo, màu sắc và 1 phần nhỏ bố cục.
 1. Trang chủ


Giới thiệu các thông tin tổng quan của website gồm: banner hình ảnh, box sản phẩm, box tin tức,

Phần box giá cả bên phải: • Giá vàng khu vực Hà Tĩnh: Giá vàng 9999, Giá vàng Trang sức 999, Giá vàng Tây, Giá Bạc,

Phần Box Chi nhánh: 3 cột, Trụ sở chính, Chi nhánh Hà Nội, Cơ sở 2

Phần Footer: Giống btmc.vn


 1. Giới thiệu gồm 3 menu giống btmc.vn


Hiển thị thông tin về công ty, hình ảnh hoạt động, quy mô về dịch vụ. Trang giới thiệu đăng tải hình ảnh công ty, hình ảnh hoạt đông, bộ máy sơ đồ tổ chức…
 1. Tin tức: 01 menu vào mục tin tức


Đăng tải các thông tin về dịch vụ về công ty
 1. Sản phẩm


Hiển thị thông tin về các sản phẩm hiện tại công ty đang cung cấp. Có bộ lọc sản phẩm.

 • Trang sức vàng ta

 • Trang sức vàng tây

 • Trang sức cưới

 • Trang sức nhập ngoại

 • Trang sức bạc

 • Trang sức nghệ thuật.
 1. Tư vấn


Giống trang btmc.vn
 1. Tuyển dụng


Hiển thị các các bản tin tuyển dụng cho các vị trí của công ty.
 1. Liên hệ


Hiển thị bản đồ của văn phòng của công ty và các thông tin liên hệ, địa chỉ, số điện thoại…

Chức năng cho phép khách hàng có thể gửi yêu cầu liên hệ đến email công ty.


 1. Quản lý thông tin (Admin)


Phân hệ chức năng cho phép admin có thể tự quản lý và cập nhật thông tin trên toàn bộ website

Điều 2: TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

STT

Giai đoạn

Thời gian

Công việc

1

Xây dựng hồ sơ thiết kế website

1 ngày

Thu thập dữ liệu cho giai đoạn thiết kế website gồm: logo, hình ảnh, thông tin công ty, dịch vụ…

2

Thiết kế giao diện

3 ngày

ALEXAN sẽ lên bố cục và màu sắc của website tuân thủ các quy tắc về Nhận dạng thương hiệu (nếu có) và gửi khách hàng duyệt.

3

Lập trình

10 ngày

Giai đoạn lập trình theo bản thiết kế đã được thống nhất với khách hàng.

4

Nhập liệu

3 ngày

Giai đoạn này Editor sẽ nhập các dữ liệu đã thu thập được ở giai đoạn 1 vào website để chuẩn bị giai đoạn đưa vào hoạt động.

5

Hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu

2 ngày

Nhân viên của ALEXAN sẽ hướng dẫn khách hàng quản trị website và nghiệm thu các công việc đã thực hiện.

 • Tổng thời gian thực hiện là: 19 ngày làm việc

 • Thời gian làm việc không bao gồm ngày lễ, thứ 7, chủ nhật.

 • ALEXAN tiến hành phân tích và lập trình website sau khi Bên A đã duyệt giao diện.

 • Trường hợp website đã và đang được lập trình, Quý khách muốn điều chỉnh giao diện, ALEXAN xem xét tính phí thiết kế mới giao diện. Tiến độ dự án phải quay trở về giai đoạn 2 của bảng tiến độ.

Điều 4: HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ BẢO HÀNH WEBSITE

 1. Hướng dẫn quản trị:

 • Sau khi hoàn thành thiết kế, Bên B sẽ cung cấp cho Bên A hướng dẫn quản trị.

 • Hướng dẫn trực tiếp cho nhân sự quản trị website của Bên A.

 1. Bảo hành website:

 • Bảo hành kỹ thuật 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu với các lỗi phát sinh do quá trình lập trình.

 • Hướng dẫn triển khai website lên máy chủ.

 • Kiểm tra Website về mặt kỹ thuật và vận hành định kỳ 01 tháng/1 lần.

 • Đảm bảo bảo mật tối đa cho dữ liệu của Website.

 • Kiểm tra, khắc phục, xử lý các sự cố kỹ thuật trong trường hợp Website bị tấn công, các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí qua điện thoại, skype và email.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN BTrang / – Phụ lục 01 HĐ 260816/WEB/ALEXAN/PX

: upload -> news
news -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
news -> Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc gia
news -> ĐỀ TÀI: TÍnh toán thiết kế BỂ tuyển nổi daf
news -> ĐỔi mới thể chế phân bổ nguồn lực và phân bổ LỢI Ích đỂ TẠO ĐỘng lực cho phát triển ts. Lê Đăng Doanh
news -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
news -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
news -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 138
news -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
news -> TỈnh thừa thiên huế
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương