Báo cáo thẩm tratải về 1.58 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2023
Kích1.58 Mb.
#54110
  1   2   3   4   5
1. BC KS PA SChua 17 cong V6


mỤC lỤC


DANH MỤC HÌNH VẼ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2019.BÁO CÁO KHẢO SÁT, PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA


CÔNG TRÌNH: CỐNG CHUI DÂN SINH
GÓI THẦU EX2: ĐOẠN QUA TỈNH HƯNG YÊN (KM6+200 - KM19+000)


  1. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KHẢO SÁT, KIỂM TRA KẾT CẤU


  1. Nội dung thực hiện:

  • Kiểm tra hiện trạng các bộ phận của kết cấu.

  • Đo, vẽ vị trí, chiều dài các vết nứt.

  • Đo độ rộng vết nứt dọc theo chiều dài vết nứt với khoảng cách đo từ 20 – 50cm.

  • Đánh dấu, tiến hành khoá các vết nứt theo quy định, nhằm so sánh đối chiếu sự phát triển của các vết nứt ở lần khảo sát sau.

  1. Kết quả thực hiện:

  • Hiện trạng các vết nứt được thể hiện chi tiết trong phụ lục 3 phần bản vẽ.

  • Tổng thể hiện trạng vết nứt của từng cống như sau:

  • Hiện trạng vết nứt cống km 6+394:

+ Phần tường cống có 20 vết nứt, điểm dưới vết nứt cách đáy cống khoảng 150-400mm, kéo dài theo phương thẳng đứng đến đỉnh phần vút và phân bố dọc theo chiều dài cống (Hình 1). Các vết nứt có độ mở rộng thay đổi từ 0.2-0.4mm.
+ Phần đỉnh cống có 5 vết nứt, có phương chạy ngang vuông góc với trục cống và phân bố dọc theo chiều dài cống. Các vết nứt có độ mở rộng thay đổi từ 0.2-0.4mm. Một số vết nứt phần đỉnh nối liền với vết nứt ở phần tường cống.
+ Phần đáy cống có 14 vết nứt, có phương song song với trục cống và phân bố tập trung tại giữa đáy cống. Các vết nứt có độ mở rộng thay đổi từ 0.3-0.4mm.

Hình 1. Sơ họa vết nứt cống chui km 6+394

+ Chiều dài, độ mở rộng các vết nứt được thể hiện trong bảng sau:


Bảng 1. Thống kê chiều dài, độ mở rộng vết nứt cống km 6+394


tải về 1.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương