Bài giảng thực hành cơ SỞ DỮ liệU


Bước 5: Cấu hình tài khoản quản trị MySQL servertải về 4.27 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/43
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.27 Mb.
#55638
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43
TH CSDL 2015Sep
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
Bước 5: Cấu hình tài khoản quản trị MySQL server Bước này thiết lập mật khẩu cho tài khoản root quản trị hệ thống. 
 Nếu Enable root access from remote machines được chọn. Tài khoản này có thể 
đăng nhập quản trị MySQL từ máy tính ở xa. 
Anonymous Account: nếu được lựa chọn, thì người dùng bất kỳ có thể đăng nhập 
vào hệ thống (chỉ nên sử dụng trong quá trình phát triển, kiểm thử, không sử dụng 
khi triển khai hệ thống). 
2. Cấu trúc MyQSL Server 
File cấu hình 
Tất cả các cấu hình cài đặt hệ thống đều được lưu lại trong file cấu hình. Tên file là 
my.ini nếu sử dụng Windows hoặc my.cnf Linux, Unix, và Mac. Nội dung chính của 
file cấu hình như sau (dòng bắt đầu bằng kí tự # là dòng chú thích): 
# The TCP/IP Port the MySQL Server will listen onport=3306
# Path to installation directory. All paths are 
# usually resolved relative to this.
basedir="C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.5/" 
# Path to the database root
datadir="C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.5/Data/" 
 Tùy chọn port: xác định số hiệu cổng làm việc của MySQL Server 
 Tùy chọn basedir: chỉ thư mục cài đặt MySQL server. 
 Tùy chọn datadir: đường dẫn chỉ tới thư mục lưu trữ dữ liệu. 
Gợi ý: Người sử dụng nên sử dụng thư mục làm việc và thư mục lưu trữ dữ liệu khác với 
cài đặt ngầm định để tăng tính bảo mật của hệ thống.
Cấu trúc thư mục MySQL 
Thư mục 
Nội dung 
bin 
File nhị phân - mysqld chương trình server, tất cả các chương trình khách 
và công cụ để sử dụng và quản trị MySQL server. 
data 
Nơi MySQL lưu trữ (đọc và ghi) dữ liệu, và các file log của server. 
include 
Tập các file header, sử dụng khi viết và biên dịch các chương trình sử 
dụng các thư viện của MySQL. 
lib 
Các file thư viện của MySQL. 
scripts 
mysql_install_db script, được sử dụng để khởi tạo file dữ liệu và các tài 
khoản. share 
SQL scripts để sửa các đặc quyền, cũng như tập các file ngôn ngữ. 
 Thư mục Bin chứa các file chương trình của MySQL. Dưới đây là mô tả một số 
chương trình trong thư mục: 

tải về 4.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương