Học viện công nghệ BƯu chính viễn thông khoa viễn thông 1 Bài giảng Học phần: CƠ SỞ DỮ liệUtải về 4.98 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/82
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.98 Mb.
#55639
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023
TH CSDL 2015Sep, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL


 
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 
KHOA VIỄN THÔNG 1 
Bài giảng
Học phần: CƠ SỞ DỮ LIỆU 
Mã môn học: TEL 1343 
( Lưu hành nội bộ )
 
 
 
Biên soạn
TS. Vũ Thị Thuý Hà 
TS. Trần Hà Nguyên
 
 
 
 
 
Hà Nội, 12/2022 


MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................ 2 
DANH MỤC HÌNH ............................................................................................... 5 
DANH MỤC BẢNG ............................................................................................... 8 
LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 11 
CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU ................................ 1 
1.1. Tổng quan về lý thuyết cơ sở dữ liệu.............................................................. 1 
1.1.1. Giới thiệu chung .......................................................................................... 1 
1.1.2. Cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu ................................................................ 4 
1.1.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và ưu nhược điểm ............................................. 13 
1.1.4. Các ngôn ngữ hệ CSDL ............................................................................ 19 
1.2. Kiến trúc của một hệ quản trị CSDL ........................................................... 22 
1.3. Phân loại các hệ CSDL .................................................................................. 24 
1.3.1. Các hệ cơ sở dữ liệu tập trung ................................................................... 24 
1.3.2. Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán ................................................................... 25 

tải về 4.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương