Bài giảng thực hành cơ SỞ DỮ liệUtải về 4.27 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/43
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.27 Mb.
#55638
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
TH CSDL 2015Sep
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL


 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
-------------------oOo-------------------- 
 
 
 
 
BÀI GIẢNG 
THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU 
 
 
 
Giảng viên: 
 
ThS. Vũ Bá Duy 
 
ThS. Dư Phương Hạnh
 
ThS. Lê Hồng Hải 
 
 
 
Hà Nội, Năm 2012 


Lời nói đầu ............................................................................................................................................................ 1
Cài đặt hệ quản trị CSDL và quản lý CSDL .............................................................................................................. 3
1.
Cài đặt hệ quản trị CSDL MySQL Server ........................................................................................................... 3
2.
Cấu trúc MyQSL Server ..................................................................................................................................... 7
3.
Kết nối tới MySQL server .................................................................................................................................. 9
4.
Tạo, xóa cơ sở dữ liệu (CSDL) ......................................................................................................................... 12
Bài thực hành số 2 ............................................................................................................................................... 14
Các kiểu dữ liệu. Tạo và sửa đổi cấu trúc bảng ..................................................................................................... 14
1.
Các kiểu dữ liệu .............................................................................................................................................. 14
2.
Tạo bảng Cơ sở dữ liệu .................................................................................................................................. 16
3.
Thay đổi cấu trúc bảng .................................................................................................................................. 22
4.
Xóa bảng ........................................................................................................................................................ 24

Bài tập thực hành........................................................................................................................................... 24

tải về 4.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương