Bài giảng thực hành cơ SỞ DỮ liệU


Bài thực hành số 9 ............................................................................................................................................... 96tải về 4.27 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/43
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.27 Mb.
#55638
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
TH CSDL 2015Sep
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
Bài thực hành số 9 ............................................................................................................................................... 96
Thêm, sửa, xóa dữ liệu trong bảng ....................................................................................................................... 96


1.
Câu lệnh INSERT ............................................................................................................................................. 96
2.
Câu lệnh UPDATE ........................................................................................................................................... 99
3.
Câu lệnh DELETE ........................................................................................................................................... 100
4.
Cập nhật dữ liệu có ràng buộc ..................................................................................................................... 102

Bài tập thực hành......................................................................................................................................... 104
Bài thực hành số 10 ............................................................................................................................................ 105
Mô hình hóa CSDL sử dụng công cụ MySQL Workbench ..................................................................................... 105
1.
Giới thiệu MySQL Workbench ...................................................................................................................... 105
2.
Tạo mô hình quan hệ thực thể EER .............................................................................................................. 106
3.
Tạo CSDL từ mô hình quan hệ thực thể EER ................................................................................................. 113
4.
Đồng bộ hóa mô hình EER với CSDL trong MySQL Server ............................................................................ 114
5.
Tạo mô hình quan hệ thực thể EER từ CSDL có sẵn ..................................................................................... 116

Bài tập thực hành......................................................................................................................................... 119
tải về 4.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương