Bài giảng thực hành cơ SỞ DỮ liệU


Bài thực hành số 7 ............................................................................................................................................... 76tải về 4.27 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/43
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.27 Mb.
#55638
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
TH CSDL 2015Sep
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
Bài thực hành số 7 ............................................................................................................................................... 76
Các phép nối bảng dữ liệu .................................................................................................................................... 76
1.
PHÉP NỐI TRONG (INNER JOIN) ..................................................................................................................... 76
2.
PHÉP NỐI TRÁI (LEFT JOIN) ............................................................................................................................ 83
3.
PHÉP TỰ NỐI (Self Join) .................................................................................................................................. 87

Bài tập thực hành: ......................................................................................................................................... 88
Bài thực hành số 8 ............................................................................................................................................... 89
Truy vấn con (Subquery) ...................................................................................................................................... 89
1.
Khái niệm truy vấn con ................................................................................................................................... 89
2.
Truy vấn con không tương quan .................................................................................................................... 89
3.
Truy vấn con tương quan ............................................................................................................................... 91
4.
Sử dụng truy vấn con ..................................................................................................................................... 92

Bài tập thực hành........................................................................................................................................... 95

tải về 4.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương