Bài giảng thực hành cơ SỞ DỮ liệU


Bài thực hành số 5 ............................................................................................................................................... 52tải về 4.27 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/43
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.27 Mb.
#55638
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
TH CSDL 2015Sep
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
Bài thực hành số 5 ............................................................................................................................................... 52
Các hàm xử lý của MySQL .................................................................................................................................... 52
1.
Hàm xử lý chuỗi SUBSTRING .......................................................................................................................... 52
2.
Hàm CONCAT ................................................................................................................................................. 53
3.
Hàm REPLACE ................................................................................................................................................. 56
4.
Hàm IF ............................................................................................................................................................ 57
5.
Hàm LAST_INSERT_ID .................................................................................................................................... 59
6.
Hàm DATEDIFF ............................................................................................................................................... 61
7.
Hàm ADDDATE, EXTRACT .............................................................................................................................. 62

Bài tập thực hành: ......................................................................................................................................... 66
Bài thực hành số 6 ............................................................................................................................................... 67
Truy vấn nhóm ..................................................................................................................................................... 67
1.
Các hàm nhóm ............................................................................................................................................... 67
2.
Mệnh đề nhóm GROUP BY ............................................................................................................................. 69
3.
Mệnh đề điều kiện HAVING ........................................................................................................................... 73

Bài tập thực hành........................................................................................................................................... 75

tải về 4.27 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương