Ba mưƠi hai tưỚng tốt và TÁm mưƠi vẻ ÐẸp của phậT 三 十 二 相


/32 - Lông Tươi Mướt Màu Xanhtải về 378.17 Kb.
trang4/13
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích378.17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

11/32 - Lông Tươi Mướt Màu Xanh


-Kinh văn : 世尊毛孔各一毛生。柔润籭绀青右旋宛转。是第十一。»

-Lời kinh : Thế Tôn mao khổng các nhứt mao sanh, nhu nhuận khám thanh, hữu truyền uyển chuyển. Thị đệ thập nhứt.

-Nghĩa kinh : Mỗi lỗ chân lông mọc một lông trên thân Thế Tôn, tươi nhuận mềm mại với một màu xanh mướt đều xếp về phía bên phải. Ðó là tướng tốt thứ mười một.

-TAH : (11) Mỗi chân lông, chỉ sanh một sợi lông. Lông màu xanh lóng lánh như màu của ốc cừ, lông xoay tròn về hướng phải.

-ÐTÐ:    十一者身广长等相。如尼拘卢陀籌树。菩萨身齐须为中四边量等。

Thập nhứt giả thân quảng trường đẳng tướng, như ni-câu-lô-đà thọ. Bồ Tát thân tê vi trung tứ biên lượng đẳng. [ Thân của Bồ Tát chiều cao và chiều ngang dang

tay bằng nhau, như cây ni-câu-lô-đà. Lấy rún làm chuẩn bốn chi đo cân nhau]. (Phạn : Nyagrodha. Dịch là vô-tiết. Cây cao lớn, che rộng, không có lóng đốt, lá gần giống như liễu, dáng đẹp, tàng rộng tươi mát, sống lâu, còn gọi là cây dung. Ficus Indica (nặc-cù-đà)...).

---o0o---


12/32 - Thân Kim Sắc, Lông Tóc Xanh Biếc


 -Kinh văn :    

世尊发毛端皆
O上靡?。右旋宛转柔润i绀青。严金色身甚可爱乐U。是第十二。

-Lời kinh : Thế Tôn phát mao đoan giai thượng mị, hữu truyền uyển chuyển nhu nhuận khám thanh, nghiêm kim sắc thân thậm khả ái nhạo. Thị vi thập nhị.

-Nghĩa kinh : Các đầu lông, tóc của Thế Tôn đều mềm mịn, màu xanh biếc như lưu ly xanh và cùng hướng lên xoay về bên phải, toàn thân màu vàng ròng, ngắm nhìn rất ưa thích. Ðó là thứ mười hai.

-ÐTÐ: 十二者毛上向?相。身有诸忻生。皆玂上向?而稚。É

Thập nhị giả mao thượng hướng tướng. Thân hữu chư mao sanh, giai hướng thượng nhi mị. [Các lông trong thân đều hương lên, mịn màng không rối].

---o0o---

13/32 - Da Mịn Không Dính Bụi


-Kinh văn : 世尊身皮细薄润滑。尘垢水等皆O所不住。是第十三。

-Lời kinh : Thế Tôn thân bì tế bạc nhuận hoạt, Trần cấu thủy đẳng giai sở bất trú. Thị vi thập tam.

-Nghĩa kinh : Làn da trên thân thể của Thế Tôn, mịn màng tươi nhuận, các chất nước bẩn, bụi bặm đều không thể đọng dính trên da. Ðó là tướng mười ba.

-ÐTÐ :  十三者一一换孔一毛生相。毛不乱?青琉璃色。毛右ỊỊ蒙向?

-Thập tam giả, nhứt nhứt khổng nhứt mao sanh tướng, mao bất loạn thanh lưu ly sắc, mao hữu phỉ thượng hướng. [Tướng mỗi chân lông chỉ sanh một lông, lông không rối, màu sắc của lông xanh suốt như màu xanh của lưu ly, các lông đều hướng lên và xoay về cùng chiều tay mặt].

---o0o---

14/32 - Thân Sáng Chói Như Vàng Diêm-Phù-Ðàn


-Kinh văn

世尊身皮皆真?金色。光洁晃?曜如妙?金台。众宝庄严众谮所乐U见。是第十四。

-Lời kinh : Thế Tôn thân bì giai chơn kim sắc, quang cất hoản diệu như diệu kim đài. Chúng sở trang nghiêm, chúng sở nhạo kiến. Thị đệ thập tứ.

-Nghĩa kinh : Trên làn da toàn thân của Thế Tôn màu vàng ròng lóng lánh sáng rỡ trông đẹp như đài vàng diệu kim, các báu nhóm lại để trang nghiêm, các chúng trong cõi nhân thiên đều ưa thích nhìn ngắm và sinh tâm an lạc. Ðó là tướng tốt thứ  mười bốn.

-ÐTÐ: 十四者金色相。问曰驶何?等金色。答曰。若籵铁在金边则诓现籙。今dU在金比佛在谮时金则不现U。佛在时金比阎赨浮那金则不现U。阎U浮那金比大i海中转轮蠻圣王道中金沙则胁现籙。金沙比金山则不现U。金山比须弥U山则不现U。须弥U山金比三十三诸天璎珞i金则不现U。三十三诸天璎珞i金比焰?摩天金则不现U。焰?摩天金比兜率陀I天金则不现U。兜率陀I天金比化自O在天金则不现赨。化自O在天金比他化自贠在天金则诓现籙。他化自O在天金比菩谛萨身色则U。如是色是名金色相。

[Kim sắc tướng phải so sánh như thế nào ? Luận đáp rằng : Nếu đem sắt để sánh với vàng thì màu của sắt sẽ không hiện rõ. Nay đem vàng cõi thế để so sánh với màu vàng “Kim tướng” của Phật thì màu vàng cõi thế không tỏ hiện. Và cứ như thế so sánh vàng của Diêm-phù-na, vàng trong biển lớn của vua Chuyển Luân, vàng của núi Tu Di, vàng anh lạc của cõi trời 33, vàng của Diệm-ma thiên, vàng của Ðâu-suất-đà thiên, vàng của Tha-hóa-tự-tại thiên tất cả các vàng vô lượng quí giá sáng chói đó;  đều không sánh với màu vàng của thân Bồ Tát ! Như vậy đó, là màu vàng của “Kim-sắc” tướng].

---o0o---

15/32 - Bảy Chỗ Ðều Ðầy Ðặn


-Kinh văn :  世尊两足二手U?中颈及双肩七羞处充满。是第十五7875?

-Lời kinh : Thế Tôn lưỡng túc, nhị thủ chưởng trung kỉnh cập song kiên, thất xứ sung mãn. Thị vi thập ngũ.

-Nghĩa kinh : Hai chân, hai bàn tay, cổ và đôi vai của Phật, bảy chỗ nầy đều đầy đặn. Làø thứ mười lăm.

-ÐTÐ: 十五7875?者丈光相。四边皆O有一谢丈光。佛在是光中谛端严第一。如诸惶诸焱宝光明净。õ

Thập ngũ giả, trượng quang tướng, tứ biên giai hữu nhứt trượng quang. Phật tại thị quang trung đoan nghiêm đệ nhứt, như chư thiên chư vương bảo quang minh tịnh. [Tướng quang sáng suốt của Thế Tôn, vầng sáng bao quanh rộng xa hơn trượng. Phật trong ánh quang chói sáng đó thật là đệ nhất trang nghiêm đoan chính. Hơn hẳn hào quang quí báu của các vua ở các cõi trời].

---o0o---
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương