Ba mưƠi hai tưỚng tốt và TÁm mưƠi vẻ ÐẸp của phậT 三 十 二 相tải về 378.17 Kb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích378.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
BA MƯƠI HAI TƯỚNG TỐT

VÀ TÁM MƯƠI VẺ ÐẸP CỦA PHẬT

*三 十 二 相 * 八 十 種 好

TAM THẬP NHỊ TƯỚNG – BÁT THẬP CHỦNG HẢO


Khảo Dịch: HT.Huyền-Tôn.

考译: 释玄宗 和尚

---o0o---Nguồn

http://www.quangduc.com

Chuyển sang ebook 16-8-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

BA MƯƠI HAI TƯỚNG TỐT CỦA PHẬT

1/32 - Túc Hạ An Bình Lập Tướng

2/32 - Thiên Phúc (Bức) Luân Tướng

3/32 - Trường Chỉ Tướng.  Hay, Chỉ Tiêm Trường Tướng

4/32 - Mang Võng Tướng. Tướng mạng lưới mềm

5/32 -   Thủ Túc Chỉ, Viên Mãn Tiêm Tướng

6/32 - Gót Chân Tròn Ðầy, Tốt Thắng Hơn Cả Cõi Hữu Tình

7/32 - Mu Bàn Chân Nổi Cao Ðầy Ðặn, Mềm Mại Tương Xứng Với Gót

8/32 - Ðùi Vế Thon Tròn, Chân Dài

9/32 - Ðứng Thẳng Bàn Tay Úp Lên Ðầu Gối

10/32 - Âm Tàng Tướng

11/32 - Lông Tươi Mướt Màu Xanh

12/32 - Thân Kim Sắc, Lông Tóc Xanh Biếc

13/32 - Da Mịn Không Dính Bụi

14/32 - Thân Sáng Chói Như Vàng Diêm-Phù-Ðàn

15/32 - Bảy Chỗ Ðều Ðầy Ðặn

16/32 - Kiên Ðảnh Thật Thù Diệu

17/32 - Xứ Long Mãn Tướng

18/32 - Dung Nghi Ðoan Chánh.

19/32 - Thân Tướng Trang Nghiêm

20/32 - Thân Tướng Hảo Mãn Như Nặc-Câu-Ðà

21/32 - Hàm Ức Uy Dung Quảng Ðại 

22/32 - Thân Sáng Chói

23/32 - Bốn Mươi Răng Trong Trắng

24/32 - Răng Và Bốn Răng Cửa Ðều Trong Suốt

25/32 - Cổ Có Mạch Hầu Biến Chất Ăn Thành Thượng Vị.

26/32 - Lưỡi Che Trùm Cả Mặt

27/32 - Tiếng Nói Âm Vang Trong Suốt Như Tần-Già Âm

28/32 - Lông Mi Xanh Biếc, Dày Và Thẳng 

29/32 - Ðôi Mắt Trong Xanh Ngời Sáng

30/32 - Mặt Tròn Sáng Như Vầng Trăng Tròn

31/32 - Tướng Bạch Ngọc Hào

32/32 - Khuôn Trán Như  Ô-Sắc-Nị-Ca

KINH BÁT NHÃ NÓI VỀ 80 TÙY HÌNH HẢO

1/80 :   Tướng Móng Tay, Chân Màu Như Hoa Ðồng Ðỏ

2/80 :  Tướng Ngón Tay Chân Thon Dài Mềm Dịu

3/80 :  Tướng Tốt Ngón Tay Chân Tròn Ðầy Kín Không Hở

4/80 : Tướng Tay Chân Tươi Ðẹp Như Hoa Sen

5/80 : Tướng Gân Mạch Ẩn Kín

6/80 : Tướng Mắt Cá Chân Không Nổi Cao

7/80 : Tướng Bước Ði Ung Dung Ðều Ðặn

8/80 : Tướng Chân Ði Cách Mặt Ðất Bốn Tất 

9/80 : Chân Bước Thong Dong, Khoảng Cách Bằng Nhau

10/80 : Tướng Từng Bước Chân Ðiềm Tỉnh Hòa Dịu

11/80 : Tướng Ðổi Hướng Bước Ði Ðều Phía Phải

12/80 : Tướng Các Lóng Ðốt Ðều Tròn

13/80 : Tướng Các Khớp Xương Kết Kít

14/80 : Tướng Ðầu Gối Tròn Chắc

15/80 : Tướng Chỉ Văn Trong Ðẹp

16/80 : Tướng Tinh Sạch Trần Cấu Không Dính

17/80 : Tướng Tôn Dung Ðôn Túc

18/80 : Tướng Tươi Mát Hoàn Hảo

19/80 : Tướng An Ðịnh Vững Trụ

20/80 : Tướng Sáng Suốt Ðoan Nghiêm

21/80 : Tướng Hào Quang Thường Rực Rỡ Bao Quanh

22/80 : Tướng Bụng Hiện Ngấn Vuông

23/80 : Tướng Rún Tròn Trong Sáng

24/80 : Tướng Rún Tròn Ðẹp

25/80 : Tướng Da Thịt Mịn Màng

26/80 : Tướng Tay Chân Ðầy Ðặn Mềm Mại 

27/80 : Tướng Chỉ Văn Sáng

28/80 : Tướng Môi Ðỏ Như Son

29/80 : Tướng Thể Lượng Cân Ðối

30/80 : Tướng Lưỡi Rộng Lớn

31/80 : Tướng Tiếng Vang Cùng Khắp

32/80 : Tướng Âm Vang Xa Thẳm

33/80 : Tướng Sống Mũi Cao, Lỗ Nhỏ

34/80 : Tướng Răng Bằng Trong Sáng

35/80 : Tướng Răng Trong Thơm Sạch

36/80 : Tướng Mắt Trong Xanh Sáng Rõ

37/80 : Tướng Mắt Ðẹp Như Hoa Sen

38/80 : Tướng Lông Mi Dài Mịn

39/80 : Tướng Mày Dài Và Cong

40/80 : Tướng Mày Biếc Tợ Lưu Ly

41/80 : Tướng Ðôi Mày Cong Tợ Trăng Non

42/80 : Tướng Vành Tai Dài Rộng

43/80 : Tướng Hai Trái Tai Rủ Như (Giọt Ngọc)

44/80 : Tướng Tôn Duy Ái Kỉnh

45/80 : Tướng Vần Trán Cao Quí

46/80 : Tướng Oai Nghiêm Vô Ðối

47/80 : Tướng Tóc Xanh Biếc

48/80 : Tướng Tóc Xoay Hướng Phải

49/80 : Tướng Tóc Không Rối Không Dính Bụi

50/80 : Tướng Tóc Không Rơi Rụng

51/80 :Tướng Tóc Sáng Lóng Lánh

52/80 : Tướng Thân Na-La-Diên

53/80 : Tướng Thân Thẳng Cao Lớn

54/80 : Tướng Các Khiếu Mạch Trong Sạch

55/80 : Tướng, Các Tướng Ðều Là Thù Thắng

56/80 : Tướng Nhìn Không Nhàm Chán

57/80 : Tướng Mặt Tợ Trăng Tròn

58/80 : Tướng Dung Nhan Sáng Rỡ

59/80 : Tướng Diện Mạo Tươi Vui

60/80 : Tướng Mặt Da Trong Sạch Sáng Láng

61/80 : Các Sợi Lông Ðều Tỏa Hương Thơm

62/80 : Tướng Diệu Hương Tỏa Thơm Từ Mặt

63/80 : Tướng Ðầu Tròn Ðẹp

64/80 : Tướng Màu Lông Xanh Biếc

65/80 : Pháp Âm Thế Tôn Xa Gần Ðều Rõ

66/80 :  Ðảnh Tướng Mầu Nhiệm

67/80 : Tướng Móng Tay Chân Như Màu Ðồng Ðỏ

68/80 : Chân Tuy Cách Ðất, Vẫn Hiện Ấn Văn

69/80 : Tướng Tự Trì và Tự Liệu

70/80 : Tướng Oai Ðức Vô Lượng

71/80 : Tiếng Nói Của Phật Làm Hòa Duyệt Tất Cả

72/80 : Âm Ngữ Của Phật Ðều An Lạc Tất Cả

73/80 : Tùy Loại Chúng Sanh Nghe Pháp Ðều Giải Thoát

74/80 : Ðức Tướng Thuyết Pháp Lời Lời Ðều Toàn Thiện

75/80 : Ðức Tướng Bình Ðẳng Yêu Thương Chúng Sanh

76/80 : Tướng Phạm Hạnh Ðầy Ðủ

77/80 : Chúng Sanh Không Thể Thấy Cùng Tận Ðược Tướng Tốt

78/80 : Tướng Xương Trán Tròn, Tóc Xoắn Tròn

79/80 : Màu Tóc Ðẹp Như Ngọc Thanh Châu

80/80 : Tay Chân Hông Ngực Ðều Ðủ Ðức Tướng Cát Tường

DO NHÂN HẠNH GÌ MÀ CÓ CÁC TƯỚNG HẢO  ?


---o0o---


Phạn Ngữ : Dvātrimsánmahā-purusa-laksanāni. Thuộc hệ Chuyển Luân Vương. Tuy nhiên, trong 32 tướng, Chuyển Luân Vương lại không có hai tướng ...Cát Tường Hải Vân (Vạn Ðức. -Chữ Vạn ở trước ngực) và Nhục Kế (phóng quang đảnh tướng) như Phật được.

Ba Li Ngữ : Dvattimsa mahā-purisa-lakkhanāni.

Tướng tốt của Phật Thích Cachư Phật là tướng tốt từ ở thân ứng hóa mà nói. Những tướng tốt về dung mạo thù thắng vi diệu nầy, nếu nói :

Riêng về các Ðại Bồ Tát cũng có đủ 32 tướng, như Chuyển Luân Vương, nhưng trong đó lại còn có 7 tướng thù thắng hơn Chuyển Luân Vương. Luận Trí Ðộ Q-381 nói : “ Bồ Tát tướng giả, hữu thất sự thắng Chuyển Luân Thánh Vương Tướng, Nhứt Tịnh Hảo, Nhị phân minh, Tam Bất thất Xứ, Tứ Cụ túc, Ngũ Thâm nhập, Lục Tùy trí tuệ hạnh bất tùy thế gian, Thất Tùy viễn ly chuyển luân thánh vương tướng ”. (Ðẹp và thanh tịnh – Sáng suốt rõ ràng –Vĩnh viễn không mất bổn xứ – Tròn đầy – Vào chỗ tột cùng – Theo trí tuệ độ sanh không bị thế gian lôi cuốn – Không dính mắc vào tướng của Chuyển luân).

Còn các danh tự khác để gọi 32 hảo tướng, như :

-Tam thập nhị đại nhơn tướng

-Tam thập nhị đại trượng phu tướng

-Ðaïi nhơn tam thập nhị tướng

Và lược xưng là : _Ðại Nhơn Tướng. –Tứ Bát Tướng. (lối gọi của Tàu 8x4) –Ðại Sĩ Tướng. –Ðại Trượng Phu Tướng .v.v... Tóm lại, gọi tắt là “Tướng Hảo”.

 Tướng hảo, là Tướng Tốt ! Mà người diễn dịch làm cho xấu tệ đi. Thì sao gọi là “Tướng Hảo”?  Tuy không hẳn là một lỗi lớn, nhưng liệu tránh sao khỏi “Tội ly kinh” còn cứ thẳng thừng “Voi, Nai, Ngỗng”thì không lẽ không bị tội “Y kinh”sao? Thực tế, là sẽ  buồn lòng bao người con chí kính với đấng Ðại Hùng, Ðại Lực, Ðại Từ Bi! Cẩn thận, chín chắn đừng nói ma, đừng oan Phật. Vì lẽ đó, nay chúng ta đem trưng dẫn ra một ít kinh điển để so sánh đỉnh kết cho nghiêm chỉnh về các Tướng Hảo của Phật. Và đó là y cứ cho bài khảo dịch nầy :

A - Kinh Ðại Bát Nhã S9/165/LT (y cứ).

B - Trường A Hàm Kinh Ðại Bổn Duyên (tham khảo).

C - Ðại Trí Ðộ Luận  S.78 Q4,178/LT. & S.80 Q89 (y cứ).

D - Phật Quang Ðại Từ Ðiển Hán Tự Q1/507-32. 268/80 (y cứ).

Ð - Phật Học Ðại Từ Ðiển Hán Văn Q1/275 (tham khảo).

E - Từ Ðiển Phật Học Hán-Việt 127/80. 1127/32 (tham khảo).

G -  Niết Bàn  Kinh  /28 (y cứ).

H - Trung A Hàm Tam Thập Nhị Tướng kinh PHÐTÐ (Ðinh) 1/276.

      (& tham khảo bản dịch Ðại Tạng Việt Nam. Chỉ có 28 tướng !)

I – Phật Bản Hạnh Tập Kinh. (tham khảo) [Chỉ nói 77 tướng. Cho rằng chính kinh bản gốc thiếu 3 tướng]K- Du Ðà Sư Ðịa Luận. (tham khảo) gồm 100 quyển ÐT. Sách 80-81-82. (32 tướng và 80 hình hảo, Q49, trang 412-417) Thuộc đoạn : Bồ Tát Ðịa “Trì cứu cánh Du Gìa Xứ  Ðịa” phẩm.

Qua 5 bộ Kinh Tạng và 3 Ðại Từ Ðiển và 2 bộ luận nêu trên, để dịch về 32 Hảo Tướng và 80 Tùy Hình Hảo của Chư Phật và Boà Tát để tạo nền tảng “Quán Tưởng” Phật Tướng cho phần tu Tán Thán công đức Phật. Nên biết các “Tướng Tốt” mầu nhiệm đó là do Phật đã trải qua vô lượng kiếp tu nhân hạnh “Lục Ðộ” mới cảm được cái quả thù thắng đó, cho thân tướng Ứng Hóa khi hiện thế độ sanh.

Có một điều tưởng cũng nên lưu tâm : Hơn 2600 năm về trước, các vị “Tướng Sư” trong dòng Bà-la-môn ở Ma-kiệt-đà thời đó, ngôn ngữ của họ, có lẽ dùng thí dụ hơn là mỹ từ  đeå diễn tả những nét đẹp kỳ diệu ? Cho nên họ hay dùng hình ảnh vóc dáng một vài chúa của loài cầm thú để so sánh và miêu tả cái vẻ hùng vĩ, mềm mại của “Hảo Tướng” như ta đã thấy xen vào trong Tam Thập Nhị Tướng và Baùt Thập Chủng Hảo. Về mặt dịch thuật tôi không dám bỏ [............câu lấy thú tướng thay tướng người, hay chỉ là thí dụï], tôi sẽ dùng trọn Việt-ngữ. Nhưng xin đóng ngoặc những thú tướng đó lại (...) nhằm  bảo tồn lời nói cuûa các vị tướng sư thuở xa xưa trong kinh điển. Tôi cố tâm dùng các mỹ từ của tiếng Việt để mô tả; Dù biết những mỹ từ đó vị tất đã chuyên chở trọn vẹn ý nghĩa ! Vẫn hơn  “đẹp như Ðùi Nai chúa ”! v.v...Mà đùi nai thì dẹp đâu có tròn! ?.

Cúi lạy hồng đức Tam Bảo xá tội ! Vì con  nghĩ “Thú vẫn là thú ! Làm sao sánh đước Diệu Tướng của Ðấng Chí Tôn”.

Về mặt sưu khảo để dịch thuật, tôi áp  dụng “Ngũ Pháp” dịch thuật của Phật Giáo, tôi vẫn biết dù kỹ đến đâu cũng không tránh khỏi thiếu sót ! Mong sự chỉ giáo chung của các bậc trí tuệ đã tham thấu cao siêu huấn thị lại cho, hy vọng có ngày bổ túc được đầy đủ hơn. 

Ðoạn dưới đây thuộc Kim Cang Bộ : Ðại Trí Ðộ Luận S78, trang 178. Lược đoạn mở đầu nói về 32 Hảo Tướng:

-Kinhvăn :

菩萨先已行了知是父是母。是父是母能长养我Ị。我ỊỊ父母生身得阿耨đ矶罗三藐三菩嘈提。是净心念?父母。相续入胎。是名正慧入母胎。是菩萨满十月新正慧不失念?。出u胎行七步。发口言逴。是我末后i身。乃至将示相师。汝观我Ĩ实有三十二大衖人相不。若o有三十二相具足者。是应笑有二法。若衞在家?当为转轮猆圣王。若ou?当成佛。诸相师言O。地天太子I实有三十二大衖人相。若o在家?者当作 转  轮U王。若ou?者当成佛。王言O。何?等三十二相。

相师答言O ......................

-Lời kinh : [Bồ Tát tiên dĩ liễu tri thị phụ thị mẫu, thị Phụ thị Mẫu năng trưởng dưỡng ngã thân. Ngã y phụ mẫu sanh thân đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, thị tịnh tâm niệm phụ mẫu. Tương tục nhập thai, thị danh Chánh Tuệ nhập mẫu thai, thị Bồ Tát mãn thập nguyệt Chánh Tuệ bất thất niệm. Xuất thai hành thất bộ, phát khẩu ngôn : Thị ngã mạt hậu thân. Nãi chí tương thị tướng sư. Nhữ quang ngã tử thật hữu tam-thập-nhị đại nhân tướng phủ? Nhược hưũ tam thập nhị tướng cụ túc giả! Thị ưng hữu nhị pháp : -Nhược tại gia, đương vi Chuyển Luân Thánh Vương! –Nhược xuất-gia đương thành Phật!  Chư tướng-sư ngôn : “Ðịa thiên Thái Tưû thật hưũ tam thập nhị đại nhân tướng. Nhược tại gia giả đương tác Chuyển Luân Vương! Nhược xuất gia giả đương thành Phật”.

Vương ngôn : Hà đẳng tam thập nhị tướng?  Tướng sư đáp ngôn ]:-Nghĩa Kinh: [ ............Bồ Tát trươùc đã biết ai xứng làm cha ai xứng làm mẹ, là Cha hay là Mẹ phải có đủ khả năng trưởng dưỡng thân của Bồ Tát. Bồ Tát nương nơi cha mẹ thành thân mà được Chánh Ðẳng Chánh Giác. Bồ Tát luôn tịnh tâm niệm ân Cha Mẹ ! Suoát luôn như vậy để vào thai, đó là Chánh Tuệ. Bồ Tát không hề “mất Chánh Tuệ” cho đến khi đủ mười tháng. Lúc đản sanh rồi, liền đi bảy bước và tuyên nói : Ðây là thân sau cùng của ta...  Cho đến khi ... ở trước mặt của các tướng sư, đức Vua hỏi họ, các ông xem con ta có đủ 32 Ðại Nhân Tướng không?  Nếu có, thì sẽ xảy ra hai điều –Tại gia làm Thánh Vương Chuyển Luân. –Xuất Gia sẽ thành Phật, có phải vậy không?  Các vị tướng sư tâu : Bệ hạ, trong cõi bao la (đất trời) nầy Thái Tử Ngài quả có đủ ba mươi hai tướng của bậc đại-nhân. Nếu Thái Tử ở ngôi Ngài là bậc Chuyển Luân Thánh Vương, còn Ngài xuất-gia đi tu đương nhiên  là bậc Ðại-giác Ðại-ngộ.

Ðức Vua hỏi: Những tướng gì là 32 tướng?    

Thuộc Về Bộ Kinh Ðại Bát Nhã :

(Ðể khỏi nhầm các tên kinh, viết tắt : –Luận Ðại Trí Ðộ, viết là [ÐTÐ]. –Trung A Hàm, viết là [TAH] . –Phật Học Từ  Ðiển Hán Việt, viết là [PHTÐHV].  –Phật Quang Ðại Từ Ðiển, viết là [PQÐTÐ]. Ðể So sánh và nhận biết các câu “Hảo Tướng” thuộc về kinh nào. Những câu -Kinh Văn : đương nhiên là của Bộ Ðại Bát Nhã. Ngoài ra các câu tương đồng không đem vào).  Chữ  [ td : ]  là  thí dụ.

---o0o---
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương