GIỚI ĐÀn tăng soạn Dịch: H. T thiện hòA (Nguyên bản chữ Hán) o0o Nguồntải về 0.95 Mb.
trang1/31
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích0.95 Mb.
#8423
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
GIỚI ĐÀN TĂNGSoạn Dịch: H.T THIỆN HÒA

(Nguyên bản chữ Hán)

---o0o---Nguồn

www.quangduc.com

Chuyển sang ebook 11-7-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

LỜI TỰA

PHẦN 1 - NGHI THỨC THỌ QUY GIỚI

LỜI TÁC BẠCH

TÁN LƯ HƯƠNG

GIỚI SƯ KHAI ĐẠO

GIẢI NGHĨA SÁM HỐI

BẢO GIỚI TỬ NGỒI XUỐNG NGHE GIẢNG QUY Y

TRUYỀN TAM QUY

NGHI THỨC THỌ NGŨ GIỚI

1.- GIỚI THỨ NHẤT, KHÔNG ĐƯỢC GIẾT HẠI CHÚNG SANH 

2.- GIỚI THỨ HAI, KHÔNG ĐƯỢC TRỘM CẮP 

3.- GIỚI THỨ BA, KHÔNG ĐƯỢC TÀ DÂM 

4.- GIỚI THỨ TƯ, KHÔNG ĐƯỢC NÓI DỐI 

5.- GIỚI THỨ NĂM, KHÔNG ĐƯỢC UỐNG RƯỢU 

GIẢNG Ý NGHĨA VÀ CÔNG DỤNG CỦA PHÁI QUY Y

GIỚI SƯ CÙNG ĐẠI CHÚNG CỬ TỤNG HỒI HƯỚNG 

THỌ GIỚI BÁT QUAN TRAI

THỈNH GIỚI SƯ RA TRAI ĐƯỜNG

THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ TỔ ĐƯỜNG 

THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ PHẬT TIỀN 

HỒ QUỲ HIỆP CHƯỞNG

GIỚI SƯ TRAO CHO GIỚI TƯỚNG 

GIỚI SƯ BẢO PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG 

BẢO GIỚI TỬ LỄ TẠ 

NGHI LỄ XẢ GIỚI BÁT QUAN TRAI

PHÉP TRUYỀN THỌ GIỚI SA DI

ĐẾN GIỜ ĐĂNG ĐÀN 

THỈNH CUNG AN CHỨC SỰ 

THỈNH GIỚI SƯ ĐĂNG ĐÀN 

HỒ QUỲ


BÀI KỆ TÁN PHÁP

HỌP TĂNG VẤN HÒA 

TRUYỀN MAN Y 

VĂN THỌ MAN Y 

KỆ CHÚ ĐẮP MAN Y 

PHÁP THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC 

KỆ LỌC NƯỚC

NGHI THỨC THỌ GIỚI TỲ KHEO

ĐẾN GIỜ ĐĂNG ĐÀN 

THỈNH CUNG AN CHỨC SỰ 

THỈNH GIỚI SƯ ĐĂNG ĐÀN 

HÒA THƯỢNG VÀ GIỚI SƯ BẠCH SÁM 

KHAI KINH KỆ 

CHO XẢ MAN Y

VĂN THỌ NGŨ ĐIỀU Y

KỆ CHÚ MẶC Y NGŨ ĐIỀU

PHÉP THỌ Y THẤT ĐIỀU 

KỆ CHÚ MẶC Y THẤT ĐIỀU

PHÉP THỌ Y CỬU ĐIỀU

KỆ CHÚ MẶC Y CỬU ĐIỀU

TRUYỀN BÁT 

KỆ CHÚ THỌ BÁT

PHÉP THỌ TỌA CỤ 

KỆ CHÚ TRẢI TỌA CỤ 

PHÉP THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC

KỆ CHÚ THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC 

GIỚI SƯ CHƯ TĂNG TỤNG HỒI HƯỚNG

KHOA TIẾT TRUYỀN GIỚI BỒ TÁT

NGHI THỨC CỦA GIỚI SƯ NI

ĐIỂN LỄ TĂNG BẠCH 

ĐIỂN LỄ TĂNG TUYÊN KỆ

CHO XẢ MAN Y

VĂN THỌ Y NGŨ ĐIỀU 

KỆ CHÚ MẶC Y NGŨ ĐIỀU

PHÉP THỌ Y THẤT ĐIỀU 

KỆ CHÚ MẶC Y THẤT ĐIỀU

PHÉP THỌ Y CỬU ĐIỀU 

KỆ CHÚ MẶC Y CỬU ĐIỀU

TRUYỀN BÁT 

KỆ CHÚ THỌ BÁT

PHÉP THỌ TỌA CỤ 

KỆ CHÚ TRẢI TỌA CỤ 

PHÉP THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC 

KỆ CHÚ THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC 

GIỚI SƯ CHƯ TĂNG, CÙNG GIỚI SƯ NI ĐỒNG TỤNG HỒI HƯỚNG 

VÀI ĐIỀU CẦN YẾU TRONG KHI TRUYỀN GIỚI TỲ KHEO NI.

GIỚI TRÀNG TRUYỀN GIỚI TỲ KHEO NI

PHÉP LỄ CẦU THẦY TRUYỀN GIỚI

PHẦN 2 - PHÉP BẠCH LỄ TẠ

VĂN PHỤC NGUYỆN

PHÉP KIẾT GIỚI TRÀNG VÀ ĐẠI GIỚI

TRƯỚC XƯỚNG NỘI TƯỚNG

THẦY YẾT MA NÊN BẠCH NHƯ THẾ NÀY

PHÉP KIẾT GIỚI KHÔNG MẤT Y

PHÉP GIẢI ĐẠI GIỚI

PHÉP KIẾT TIỂU GIỚI ĐỂ THỌ GIỚI

HỌP TĂNG VẤN ĐÁP NHƯ LỆ THƯỜNG

PHÉP GIẢI TIỂU GIỚI ĐÃ THỌ GIỚI

PHÉP KIẾT GIỚI TỊNH TRÙ

PHÉP GIẢI GIỚI TỊNH TRÙ

PHÉP KIẾT GIỚI TỊNH KHỐ

PHẦN 3 - VÀI ĐIỀU CẦN KHI KIẾT VÀ GIẢI CÁC GIỚI

KIẾT HẠ AN CƯ

SẮP ĐẾN NGÀY AN CƯ

PHÉP THƯỢNG TỌA ĐỐI THÚ AN CƯ

PHÉP HẬU AN CƯ

PHÉP TÂM NIỆM AN CƯ

PHÉP THỤ NHỰT RA NGOÀI GIỚI

PHÉP THỤ BẢY NGÀY RA NGOÀI GIỚI

PHÉP THỌ NGÀY CÒN DƯ RA NGOÀI GIỚI

PHẦN 4 - PHÉP THỌ RA NGOÀI GIỚI NỬA THÁNG HOẶC MỘT THÁNG

PHÉP TỰ TỨ CÁC VIỆC LÀM KHI GẦN MÃN HẠ

PHÉP SÁM HỐI NGÀY 14 LỄ CẦU SÁM HỐI 

PHÉP CHÍNH TỰ TỨ

PHÉP BỐN NGƯỜI TRỞ XUỐNG LẦN LƯỢT TỰ TỨ

PHÉP MỘT NGƯỜI TÂM NIỆM TỰ TỨ

PHÉP TU TIẾN HÀNH ĐẠO VÀ THÊM NGÀY TỰ TỨ

PHÉP CHO CẠO TÓC THỌ GIỚI 

PHÉP CHO CẠO TÓC

PHÉP CHO XUẤT GIA TRAO GIỚI SA DI

PHẦN 5 - PHÉP CHO NGOẠI ĐẠO CÙNG Ở

PHÉP CẦU XIN Y CHỈ

NGHI THỨC THẾ PHÁT

PHÉP TỲ KHEO NI NUÔI CHÚNG

PHÉP NI CHÚNG TRAO GIỚI CHO THỨC XOA MA NA NI

PHÉP TỰ TỨ CỦA NI CHÚNG

PHÉP NI SAI NGƯỜI TỰ TỨ ĐẾN TRONG ĐẠI TĂNG

NGÀY RẰM TỰ TỨ

PHÉP GỞI DỤC 

THỌ DỤC RỒI CHUYỂN TRAO GỞI DỤC CHO VỊ KHÁC

ĐI BÁI TUẾ

NI CHÚNG SẮP ĐẾN NGÀY AN CƯ

THỈNH TAM GIỚI SƯ THẤT TÔN CHỨNG SƯ

CÓ CÁC NẠN SỰ DUYÊN KHÔNG CHO THỌ GIỚI

PHỤC LỤC: NGHI TRUYỀN THỌ THẬP THIỆN

GIỚI SƯ KHAI ĐẠO ---o0o---


LỜI TỰA


            Nguyên bộ Giới Đàn này đã ra đời không biết từ thời nào. Đến đời Tự Đức (1847 – 1881) năm thứ 34, có Ngài Tỳ kheo Phổ Tấn học thông kinh luật, thấy bộ Giới Đàn này còn thiếu văn Yết ma, nên Ngài bạch lên Tổ Vĩnh Nghiêm xin nghiên cứu bộ Huyền Ty và bộ Yết Ma Chỉ Nam thêm vào cho đủ để người sau dễ thực hành. Bộ sách này bằng chữ Hán, từ trước đến nay chưa ai phiên dịch ra Việt văn.

Đến nay Hán học làn kém, nếu không phải là người tham học kinh luật uyên thâm, thì không làm sao mà đường được.

Muốn bớt chỗ khó cho đời sau, chúng tôi chẳng thẹn tài hèn, nguyện dịch bộ Giới Đàn ra chữ Việt, để cho sự truyền thọ giới pháp khỏi phải mất nhiều công nghiên tìm tham khảo. Tuy thế, nhưng cần phải thấy làm qua, hay có giải thích mới hiểu biết tường tận.

Trong bản chữ Hán, Ngài Phổ tấn đã sắp xếp lại rất công phu và đối với thời trước cũng rất thích hợp; nhưng đến đời nay xét kỹ lại thấy còn nhiều chỗ thừa, cần phải bớt ra, những chỗ thiếu cần thêm vào. Để cho việc Yết ma truyền thọ được dễ làm dễ hiểu.

Trong bản dịch này, còn nhiều chỗ cần phải để nguyên văn chữ Hán, để khi xướng lễ kêu gọi mới linh động.

Chương sau có đặt để câu văn tác bạch, vấn đáp sẵn sàng, giới tử sẽ tùy phương tiện mà châm chước và lời huấn thị của Giới Sư cũng sẽ tùy thời cơ mà khyến tấn.

Bộ Giới Đàn này có đủ nghi thức trao Tam quy, Ngũ giới, Bát Quan Trai giới, Sa Di giới, Tỳ Kheo giới, Bồ Tát giới và Tỳ Kheo Ni giới.

Việc dịch và sắp đặt lại bộ Giới Đàn này là cả một vấn đề khó khăn, vì phải so trước xét sau và phải trải qua nhiều năm kinh nghiệm mới dám hoán cải.

Tuy vậy chúng tôi còn mong các bậc cao minh, thấy chỗ nào còn thiếu sót chỉ bảo thêm cho, để bộ Giới Đàn này càng được hoàn bị hơn.

 

                                                                                                                     CẨN CHÍTHÍCH THIỆN HÒA

--- o0o ---
tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương