Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NÔng nghiệP &ptnttải về 3.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/79
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích3.02 Mb.
#52758
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   79
1 Toàn văn LA Đinh Ngọc Bách

4. Tính mới của đề tài 
Lần đầu tiên công ố công trình nghiên cứu khoa học có hệ thống về việc lai 
tạo các tổ hợp đực lai cuối cùng để sản xuất lợn lai thương phẩm phục vụ chăn nuôi 
vùng trung du miền núi phía ắc. Đề tài luận án tạo ra 2 tổ hợp lợn đực lai cuối cùng xP và P có tốc độ 
tăng khối lượng tương đối cao, dày mỡ lưng và tiêu tốn thức ăn thấp, t lệ nạc cao, 
góp phần làm tăng nguồn gen lợn đực giống cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn lai 
thương phẩm nuôi trong điều kiện vùng trung du miền núi phía Bắc là những điểm 
mới mà các nghiên cứu trước đây chưa đề cập đầy đủ và trọn vẹn.Chương 1 
TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 
1.1.1. Chọn lọc giống trong chăn nuôi 
1.1.1.1. Cơ sở khoa học của chọn lọc 
Chọn lọc được hiểu là do tác động của con người hoặc do tác động của môi 
trường tại một thời điểm trong tự nhiên mà từ đó một số cá thể được tồn tại, thích 
nghi được môi trường và điều kiện sống mới để sinh sản và tái sinh cho quần thể và 
đồng thời hạn chế hoặc loại một số khác kh i quá trình sinh sản và tái sinh cho 
quần thể. Mục tiêu chính của chọn lọc là làm thay đổi giá trị trung ình của một số 
tính trạng sản xuất ở mỗi thế hệ theo ý muốn của con người. Những tính trạng chọn 
lọc được chia làm 2 nhóm, đó là nhóm các tính trạng số lượng: Số con đẻ ra, TKL, 
TTTA, TLN, ML... và nhóm tính trạng chất lượng: Màu sắc lông da, hình dáng 
tai, số lượng vú. Chọn lọc được phân thành 2 loại: Chọn lọc tự nhiên và chọn lọc 
nhân tạo. Đác-uyn cho rằng, chọn lọc nhân tạo cũng như chọn lọc tự nhiên, đều tác 
động đến những thay đổi cơ ản xảy ra ngay trong ản thân của các cá thể sống. 
- Chọn lọc tự nhiên: Là chọn lọc không có tác động của con người mà do sự 
iến đổi về môi trường. Những cá thể không có khả năng thích nghi với điều kiện 
mới sẽ tự chết, những cá thể có khả năng thích nghi sẽ tồn tại và tiếp tục hoàn thiện, 
sau đó tiếp tục sinh sản để duy trì nòi giống.
- Chọn lọc nhân tạo: Là quá trình chọn lọc do con người tiến hành, nhằm chọn 
những cá thể có đặc điểm ngoại hình và tính năng sản xuất hướng vào việc thoả 
mãn nhu cầu kinh tế hoặc tự nhiên của con người. Chọn lọc nhân tạo là nền tảng của 
công tác cải tạo giống. Thông qua chọn lọc để xác định mục đích sử dụng con vật 
trong tương lai, là để nhân giống hay để sử dụng cho mục đích thương phẩm. 
Trong hệ thống giống lợn hiện đại, chọn giống lợn có ý nghĩa lớn nhất về đánh 
giá và chọn lọc ao gồm những tính trạng số lượng: Số con đẻ ra, TKL, TTTA, 
TLN, ML,... tùy theo chức năng của mỗi nhóm/dòng/giống, đồng thời đánh giá 
giá trị giống ước tính của mỗi cá thể lợn giống hay một nhóm lợn giống được xác 
định không phải chỉ dựa trên từng tính trạng tách iệt mà là đồng thời một lúc trên 
nhiều tính trạng, (Nguyễn ăn Đức. 2013). 1.1.1.2. Giá trị giống ước tính và ứng dụng trong chọn lọc 

tải về 3.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   79
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương