4. LĨNh vực quy hoạch xây dựNG: 06 thủ TỤc cung cấp thông tin quy hoạch đối với nhà ở riêng lẻtải về 81.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích81.33 Kb.
4. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG: 06 THỦ TỤC

1. Cung cấp thông tin quy hoạch đối với nhà ở riêng lẻ. Mã số hồ sơ 094959

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chủ đầu tư xây dựng công trình khi có nhu cầu đầu tư xây dựng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Thời gian làm việc buổi sáng từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận văn bản cung cấp thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Thời gian làm việc buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hằng tuần).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của chủ đầu tư

- Bản vẽ địa chính vị trí khu đất (tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200) do cơ quan có tư cách pháp nhân lập, thời hạn chưa quá 02 năm.

- Bản Sao các Giấy tờ về quyền sử dụng đất; các văn bản pháp lý liên quan (nếu có)

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi có yêu cầu

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân ;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý đô thị quận;

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị quận

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Việc cung cấp thông tin được thực hiện dưới các hình thức sau đây:

+ Công khai đồ án quy hoạch xây dựng bao gồm: sơ đồ, mô hình, bản vẽ quy hoạch xây dựng;

+ Giải thích quy hoạch xây dựng;

+ Cung cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng.

* Người có yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản phải chịu toàn bộ chi phí về tài liệu do mình yêu cầu

2. Thủ tục Cung cấp thông tin quy hoạch công trình khác nhà ở riêng lẻ

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Khi có yêu cầu xác định các thông tin và số liệu về quy hoạch xây dựng được duyệt, cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Thời gian làm việc buổi sáng từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận văn bản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần ).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị của chủ đầu tư .

+ Bản vẽ địa chính vị trí khu đất (tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200) do cơ quan có tư cách pháp nhân lập, thời hạn chưa quá 02 năm.

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất; các văn bản pháp lý liên quan (nếu có).

+ Phương án thiết kế kiến trúc sơ phác (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân ; Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý đô thị quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị quận;

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

3. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Thời gian làm việc buổi sáng từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận văn bản xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị của chủ đầu tư;

+ Báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý của cộng đồng dân cư có liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

+ Các văn bản ý kiến của các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (nếu có)

+ Thuyết minh đính kèm các văn bản pháp lý có liên quan và bản vẽ thu nhỏ

+ Thành phần bản vẽ:

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch 1/2000, QH phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị;

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500.

+ Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết bao gồm thuyết minh, bản vẽ.

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ

- Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị quận;

* Cơ quan phối hợp (nếu có): phòng TNMT, TCKH, Kinh tế, Văn phòng UBND.

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

4. Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết.

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận quyết định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của chủ đầu tư

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch và bản sao chứng chỉ hành nghề của các Kiến trúc sư, Kỹ sư quy hoạch đô thị tham gia lập đồ án quy hoạch

- Báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý của cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch chi tiết.

- Các văn bản ý kiến của các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan đến đồ án quy hoạch chi tiết.

- Văn bản công nhận là chủ đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền (đối với các dự án phát triển nhà ở).

- Giấy phép quy hoạch (đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép quy hoạch) hoặc bản sao chứng chỉ quy hoạch được cấp trên lô đất (đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc diện cấp giấy phép quy hoạch) hoặc bản sao văn bản cung cấp thông tin quy hoạch còn hiệu lực của cấp có thẩm quyền (nếu có).

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết của cơ quan có thẩm quyền .

- Các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có).

-Thuyết minh tổng hợp (có đính kèm các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3)

- Thành phần bản vẽ:

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500;

+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500;

+ Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan;

+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết bao gồm thuyết minh, bản vẽ và dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân ; Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị quận

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở - ngành của thành phố có liên quan; các phòng chuyên môn thuộc quận – huyện; Ủy ban nhân dân phường

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

5. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch.

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần ).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Số lượng thành phần hồ sơ tương tự như trường hợp lập mới nhiệm vụ hoặc đồ án quy hoạch và có thêm:

- Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản sao Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) của cơ quan có thẩm quyền đính kèm bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng QLĐT

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có6. Thủ tục Thỏa thuận qui hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình (đối với dự án không phải lập qui hoạch chi tiết)

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của chủ đầu tư

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch và bản sao chứng chỉ hành nghề của các Kiến trúc sư, Kỹ sư quy hoạch đô thị tham gia lập phương án thiết kế

- Giấy phép quy hoạch (đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép quy hoạch) hoặc bản sao chứng chỉ quy hoạch được cấp trên lô đất (đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc diện cấp giấy phép quy hoạch) hoặc bản sao văn bản cung cấp thông tin quy hoạch còn hiệu lực của cấp có thẩm quyền (nếu có)

- Văn bản công nhận là chủ đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền (đối với các dự án phát triển nhà ở)

- Văn bản hoặc quyết định của chủ đầu tư về việc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình thông qua thi tuyển đính kèm các bản vẽ phương án được lựa chọn (đối với các dự án đầu tư thực hiện thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình)

- Bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm định

- Thuyết minh tóm tắt

- Thành phần bản vẽ:

+ Tổng mặt bằng toàn khu đất tỷ lệ 1/500, có thể hiện sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 và các mặt đứng triển khai không gian kiến trúc theo chiều ngang và chiều dọc khu đất (tối thiểu 02 mặt đứng triển khai), tỷ lệ 1/200 – 1/500;

+ Mặt bằng các tầng, mặt bằng mái của các hạng mục công trình chính, tỷ lệ 1/100 – 1/200;

+ Mặt cắt ngang và mặt cắt dọc các hạng mục công trình chính (chỉ thể hiện từ tầng bán hầm trở lên), tỷ lệ 1/100 – 1/200;

+ Các mặt đứng các hạng mục công trình chính (tối thiểu 02 mặt đứng), tỷ lệ 1/100 – 1/200;

+ Phối cảnh màu tổng thể công trình hoặc phối cảnh màu công trình (đối với công trình độc lập);

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ thuyết minh, bản vẽ thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ

- Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân ; Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng QLĐT

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài chính – kế hoạch.

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Mức thu theo định mức chi phí theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Xây dựng năm 2003;

* Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006;

* Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

* Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

* Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; có hiệu lực thi hành ngày 08/8/2010

* Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ xây dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;

* Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;

* Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ từng loại quy hoạch đô thị;

* Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.* Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD 22/07/2005 của Bộ xây dựng về ban hành về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch vây dựng.

* Nghị Quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự an khu nhà ở, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

* Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD 22/07/2005 của Bộ xây dựng về ban hành về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch vây dựng.

* Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

* Quyết định 30/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006 của Bộ xây dựng về ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ, công chức trong việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch;

* Quyết định 93/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;

* Công văn số 2839/ SQHKT-QHKV2 ngày 12/10/2010 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về việc hướng dẫn công tác lập, thẩm định và phê duyệt qui hoạch đô thị theo Luật Qui hoạch đô thị, Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng ;

* Thông báo số 2840/TB-SQHKT ngày 12/10/2010 của Sở Quy họach - Kiến trúc về việc hướng dẫn thành phần hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án qui hoạch đô thị và thiết kế đô thị riêng, trên địa bàn thành phố;

* Thông báo số 2030/TB-SQHKT ngày 05/06/2008 của Sở QHKT thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin quy hoạch - kiến trúc đối với dự án nhà ở và thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500.

* Văn bản số 2148/QHKT-TH ngày 13/09/2005 của Sở Qui hoạch kiến trúc về việc hướng dẫn về giải quyết hồ sơ để phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 và tỷ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các quận, huyện.* Văn bản số 1168/UBND-ĐTMT ngày 23/03/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2011-8
2011-8 -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2011-8 -> 6. Thủ tục Xét tuyển giáo viên, nhân viên hợp đồng ngạch b theo Luật Lao động
2011-8 -> BỘ TƯ pháp số: 1676/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2011-8 -> Thanh tra chính phủ
2011-8 -> V/v Phổ biến tài liệu Hướng dẫn các chủ đầu tư khi được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố
2011-8 -> Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2011-8 -> QuyếT ĐỊnh về giao đất cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt để đầu tư xây dựng khu dân cư tại phường Phú Thuận, quận 7
2011-8 -> Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-cp ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương