168. Thủ tục thanh lý dự án đầu tư 168 Trình tự thực hiện: Gồm 02 bước: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơtải về 12.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích12.09 Kb.
168. Thủ tục thanh lý dự án đầu tư

168.1. Trình tự thực hiện: Gồm 02 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người đại diện cho chủ đầu tư liên hệ với Bộ phận tiếp nhận Phòng Hợp tác Đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 93, đường Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ), cụ thể như sau:

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ .

+ Buổi chiều : Từ 13 giờ 17 giờ.Bước 2: Nộp hồ sơ

Người đại diện cho chủ đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận Phòng Hợp tác Đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chuyên viên thụ lý xem xét tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

+ Nếu không đạt theo quy định thì đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.

+ Nếu đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết biên nhận.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo thời gian làm việc trong tuần nêu tại bước 1.

168.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

168.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

168.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Thông báo thanh lý dự án đầu tư (01 bản chính);

+ Giấy chứng nhận đầu tư (01 bản chính);

168.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ .

168.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày.

168.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

168.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

168.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên nhận.

168.8. Phí, lệ phí: Không.

168.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

168.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

168.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương