The Third Seal


Khi Chiên Con mở Ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cântải về 332.55 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích332.55 Kb.
1   2   3   4

Khi Chiên Con mở Ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân.
Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng: Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến.
250 Chiên Con lấy quyển Sách trong tay Đức Chúa Trời mở Ấn ra. Mở ra cái Ấn thứ nhất, thứ nhì, và bây giờ, Ngài mở cái Ấn thứ ba. Khi Ngài mở nó ra, Chiên Con mở ra, cái Ấn Thứ Ba, con sinh vật thứ ba... Có bao nhiêu người biết con sinh vật thứ ba trông như thế nào? Trông giống như con người. Con sinh vật thứ nhất trông như một con sư tử; Con tiếp theo giống như con bê hay con bò đực, và con thứ ba giống như con người, như con người.
Giăng đã nghe thấy -- Sinh vật sống -- Con sinh vật, sinh vật sống có vẻ như một con người -- nói rằng, “Hãy đến, xem điều này, điều mầu nhiệm đã từng được dấu kín.” Xuyên suốt thời gian của sự cứu chuộc, từ khi sáng thế, Nó đã được dấu kín bởi Cái Ấn này, bây giờ điều gì đây. Hãy đến xem nó là gì.” Vậy ông mở nó ra; Một tiếng sấm nổ vang; Chiên con mở những Ấn.

/253 Giăng bước đã đến để xem. Ông thấy điều gì? Ông thấy một con ngựa ô, người cưỡi ngựa tay cầm một cái cân. Đó là điều đầu tiên ông đã thấy. Khi Chiên Con công bố, mở cái Ấn ra, thì có một con sinh vật khác... Thấy đó, những con sinh vật lần lựơt công bố, “Hãy đến xem.” Giăng, từ chỗ mình đang đứng, có lẽ như thế này, ông bước lại chỗ kia khi Chiên Con mở Ấn, bước đến, có tiếng sấm rền nổ như chúng ta đã thấy trong Ấn Thứ Nhất.
Ông nhìn những điều đang diễn ra, ông thấy trước hết, một con người bước ra trên lưng ngựa bạch; Ông thấy người cưỡi ngựa đi xuống; Giăng nhìn người này cho đến cùng. Ông thấy người người cưỡi ngựa đi xuống, với con ngựa bạch của mình, tay cầm một cái cung, nhưng không có một mũi tên nào. Điều tiếp theo mà ông thấy, đó là người này nhận một cái mão triều thiên, cưỡi ngựa xuống.
255 Chúng ta nhận thấy Chiên Con lại đến một lần nữa. Ngài mở cái ấn khác để xem. Rồi một con ngựa sắc hồng đến. Người cưỡi ngựa này tay cầm một thanh gươm. Người cưỡi qua những phần Kinh Thánh với một thanh gươm trong tay để giết chóc và cất lấy sự hoà bình khỏi thế gian.
Bấy giờ, Chiên Con mở cái Ấn tiếp theo. Một con sinh vật sống khác như một con người nói rằng, “Hãy đến xem.” Giăng bước đến để xem thử điều gì. Khi ông đang xem, thì có người cưỡi ngựa ô xuất hiện.
257 Tối hôm qua chúng ta đã thấy người cưỡi ngựa bạch và người cưỡi ngựa sắc hồng là một. Và có tiếng nói rằng -- Từ trong con sinh vật gọi ra, hãy đến xem; Trong khi ông đang ở trong con sinh vật sống này. Ông thấy một con ngựa ô, rồi ông lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng, “Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha ban một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ đến.”
259 Đối với người cưỡi ngựa này, chúng ta cùng nhau thảo luận. Nếu anh chị em để ý người cưỡi ngựa đầu tiên, người là ai, chúng ta đã nhận ra trong buổi tối hôm qua, theo Kinh Thánh, người cưỡi ngựa thứ hai cũng chính là người cưỡi ngựa thứ nhất đó, chỉ khác nhau ở chỗ con ngựa. Điều gì đã xảy ra? Người đã thay đổi chức vụ của mình. Đúng vậy. Chúng ta nhận ra người là một anti-christ, hắn thay đổi địa vị của mình. Chúng ta thấy lúc đầu hắn cưỡi ngựa bạch, hắn trở nên một giáo lý. Chúng ta đang rút ra từng vấn đề từ trong Kinh Thánh. Đúng không?
261 Hãy xem chúng ta đang ở đâu trong buổi tối hôm nay, một thời đại Hội Thánh khác. Chúng ta đã đi đến thời đại Hội Thánh thứ ba. Đúng là thời đại Hội Thánh thứ ba là con ngựa thứ ba.
Thời đại Hội Thánh đầu tiên là gì? Đảng Ni-cô-lai có một giáo lý, đó là người cưỡi ngựa đầu tiên. Đúng vậy. Điều đầu tiên chúng ta biết đó là giáo lý Ni-cô-lai đã được chấp nhận và cho là đúng, đã được áp dụng. Người ta đã trao mão triều thiên cho con người này. Thần linh đó, tức là anti-christ, nhập thể trở nên một con người. Rồi chúng ta sẽ nhận ra sau này hắn là một con quỷ nhập thể. Ma quỷ ra đi, rồi ma quỷ lại đến.
263 Như Hội Thánh – Giáo hội anti-christ đó phát triển, Cô Dâu cũng đến với đủ thứ điều khác nhau; Nào sự xưng công bình, nào sự thánh hoá, báp-têm bằng Đức Thánh Linh, cứ đi tới, đi tới như vậy. Chỉ khi nào họ nhận được sự phấn hưng đầu tiên, Hội Thánh mới đạt đến sự cuối cùng.
Trong ba năm đầu, ba giai đoạn đầu họ đã bước đi trong thời đại đen tối, rồi ba giai đoạn khác đến, Hội Thánh trải qua sự xưng công bình, sự thánh hoá, báp-têm bằng Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời nhập thể được bày tỏ ra giữa chúng ta.
263 Hắn đến như một anti-christ, một tiên tri giả, rồi con sanh vật, trong thời đại đen tối. Hội Thánh ra khỏi thời đại đen tối đó, rồi được xưng công bình, được thánh hoá, được báp-têm bằng Đức Thánh Linh, Lời nhập thể, như vậy đó. Ừm-hừm. Hắn đi xuống. Hắn... Hắn đi xuống; Hội Thánh đi lên. Thật là một điều hết sức hoàn hảo. Ôi, thật là đẹp đẽ. Tôi thích quá.
Người cưỡi ngựa cùng là một, nhưng giai đoạn chức vụ khác nhau. Giai đoạn đầu, một con ngựa bạch, hắn là một Giáo sư, một Giáo sư anti-christ; Hắn nghịch lại cùng Lời của Đức Chúa Trời. Này, anh chị em có thể nào là một anti-christ không? Bất cứ ai chối bỏ Lời, cho rằng nó không đúng và dạy dỗ như vậy, là một anti-christ, bởi vì chúng chối bỏ Lời, và Ngài là Lời.
265 Giai đoạn đầu, một con ngựa bạch, hắn là một Giáo sư, nhưng linh anti-christ đang ở trong giáo lý của nó, phẩm chất của nó. Nó thật là ngây thơ, vô tội. Không là tổn hại ai, dường như vậy, cứ tiếp tục... Đó là cách Sa-tan đến. Ôi, hắn là một con người rất khéo léo.

Hắn nói với Ê-va rằng, “Ngươi biết, ngươi đang mong đợi sự khôn ngoan. Ngươi không biết điều gì đúng, điều gì sai.” Tiếp, “Nếu mắt ngươi được mở ra, thì chắc ngươi sẽ biết được,” và nói, “Trái cây rất ngon. Thật là tuyệt. Nó thật là bắt mắt. Ngươi nên ăn nó đi. Bởi hiện tại, ngươi không biết điều gì đúng điều gì sai, phải không?” “Không, tôi không biết, nhưng Đức Chúa Trời bảo rằng không được làm điều đó...”

“Nhưng... Ồ, ta biết, nhưng...”

“Đức Chúa Trời phán rằng Ngài -- Chúng ta sẽ chết...”

Hắn nói, “Chắc chắn Ngài không làm như vậy đâu.” Thật ngọt ngào hết sức. Hãy xem điều gì đã làm đây.
Hãy xem linh anti-christ này dấy lên trong vòng Giáo hội đầu tiên -- Giáo lý Ni-cô-lai. “Ni-cô,” có nghĩa là “chinh phục người thế tục,” khiến họ trở nên một thánh nhân. Ôi, điều đó ở trong...

“Ôi, chúng ta cần có sự thông công. Ôi, anh chị em đang tản lạc ngoài kia; Không ai biết ai. Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên có một tổ chức hay điều gì khác. Chúng ta hãy đến với nhau. Chúng ta nên cất một cái Nhà thờ.”


270 Đó là vấn đề. Không có chuyện Giáo hội Cơ-đốc của những người Giám Lý; Đó không phải là Hội Thánh; Nhưng chỉ là một Giáo hội. Báp-tít, không phải là Hội Thánh; Nhưng là một giáo phái. Chỉ có một Hội Thánh, đó là Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Jêsus Christ, bởi sự định trước anh chị em được sinh ra cho nó. Đúng vậy.
“Tất cả những người Cha đã ban cho Ta sẽ đến. Chẳng ai có thể đến với Ta trừ khi Cha Ta đã gọi, những kẻ Ngài đã ban cho Ta sẽ đến cùng Ta,” Như vậy đó. Ngài... Chiên Con đang ngồi đó thực hiện chức vụ cầu thay cho đến khi người cuối cùng bước đến. Khi những tiếng chuông vang lên, Ngài bước ra nhận lấy quyền sở hữu của Ngài, đem Hội Thánh trở về nhà, những thần dân của Ngài, và ném kẻ thù nghịch vào trong hồ lửa, tất cả những thần dân Ngài sẽ được đến cùng Ngài. Rồi chúng ta bước vào nghìn năm bình an.
273 Cùng người cưỡi ngựa đó... Giai đoạn đầu tiên, hắn ngây thơ, vô tội; Giai đoạn thứ hai (Nếu anh chị em lên cao hơn một chút, hơn một chút so với điều đó, trong giai đoạn thứ hai Kinh Thánh nói rằng hắn được trao một cái mão triều thiên, người ta đội mão triều thiên cho một người, một người vĩ đại,) hắn được trao một cái mão triều thiên. Kinh Thánh không gọi hắn là một giáo hoàng. Kinh Thánh gọi hắn là tiên tri giả. Tại sao? Ồ. Lẽ dĩ nhiên hắn là một tiên tri giả bởi linh anti-christ của hắn, mà linh anti-christ nghịch cùng Lời ban đầu. Bởi vì khi anh chị em dạy dỗ nghịch lại Lời ban đầu, thì đó là anti-christ, còn Lời là Đức Chúa Trời, là Đấng Christ. Đúng vậy.
273a Sau đó, chúng ta thấy hắn được trao một cái mão triều thiên. Hắn được trao mão triều thiên... Hắn là một người ngây thơ, cần được bảo vệ, giúp đỡ; Hắn là kẻ nhỏ nhoi. Nhưng tại Giáo hội nghị Nicene, hắn đã được... Constantine trao cho hắn tất cả tài sản. Hắn đã làm gì? Hắn... Kìa, Sa-tan ban cho hắn ngôi và uy quyền của mình. Kinh Thánh phán đã như vậy khi chúng ta tra xem trong đó.
Điều tiếp theo chúng ta nhận thấy đó là ma quỷ điều khiển tất cả những quyền lực chính trị đã qua và sẽ đến. Chúng ta thấy điều này trong Ma-thi-ơ 4:11. Chúng ta thấy Sa-tan đã có quyền lực chính trị, nhưng hắn cố chiếm đoạt Giáo hội. Vì thế hắn đi xuống lừa dối. Hắn đón nhận siêu nhân của mình, làm cho người đó đi vào tổ chức và trao cho người đó một cái mão triều thiên kẻ đại diện (vicar) cho Đấng Christ. Đấng Christ hành động thay cho Đức Chúa Trời. Kìa cái gã này là một kẻ đại diện cho Đức Chúa Trời. Vẫn giống vậy: Thay thế Đức Chúa Trời, điều mà hắn được cho làm đó là, kẻ đại diện cho Đấng Christ.
277 Khi hắn làm như vậy, hắn đã thực hiện điều gì? Hắn... Sa-tan nắm lấy quyền lực chính trị (điều mà hắn đã có) và quyền lực tôn giáo (điều này hắn đã được ban cho mão triều thiên) kết hợp lại với nhau, hắn tạo cho mình một cái mão triều thiên khác thống lĩnh địa ngục. Khi người ta đi qua, nếu họ trả đủ tiền, thì hắn sẽ cho họ đi. Hắn là kẻ đại diện thống lĩnh thiên đàng, thống lĩnh ngục luyện tội, theo như cách hắn gọi. Không có chuyện như vậy trong Kinh Thánh đâu, nhưng hắn đã tạo nên điều gì đó. Kinh Thánh nói rằng hắn đã ra khỏi vực sâu không đáy, rồi cũng sẽ trở lại đó, trên đất, là một kẻ thủ lĩnh...
279 Hắn đã được ban cho điều gì? Trước hết hắn có một cái cung, nhưng hắn không có lấy một mũi tên nào. Tay hắn cầm một thanh gươm. Hắn có thể làm điều gì đó. Hắn nhảy xuống khỏi con ngựa bạch của mình; Con ngựa bạch đi ra. Bây giờ hắn cưỡi con ngựa gì? Một con ngựa sắc hồng, một con ngựa đỏ máu, máu. Hắn cưỡi con ngựa đó. Ôi, chắc chắn như vậy.
Hắn được trao cho một quyền lực rất lớn cùng với một thanh gươm lớn để giết chóc; Hắn cưỡi trên con ngựa màu đỏ máu của mình.
Chúng ta thấy trong Cái Ấn thứ hai khi nó được mở ra tối hôm qua, hắn cất sự hoà bình ra khỏi thế gian, khiến người ta chém giết lẫn nhau. Tiểu sử những thánh tử đạo Công giáo La-mã của hắn cho thấy người ta đã giết chết 68 triệu người Tin Lành trong thời của Thánh Hippo -- Sau thời Thánh Augustine ở Hippo đến năm 1580: 68 triệu người. (Nếu anh chị em muốn biết, hãy đọc cuốn “Cuộc Cải chánh Vĩ đại” của Smucker, -- “Cuộc Cải chánh Vinh quang,” thì đúng hơn. 68 triệu người bị giết đã được ghi trong tiểu sử các Thánh tử đạo...)
280 Khi một người được cho là thánh của họ nhận lấy sự mặc khải rằng bất cứ ai không đồng ý với Giáo hội La-mã thì phải bị chết như một kẻ dị giáo... Điều đó cứ lẩn quẩn với họ. Các bạn ơi, hắn ta đã đi ra gây sự đổ máu. Hắn - hắn nhảy lên ngựa bạch -- Ngựa sắc hồng, cưỡi đi.
Ôi, quyền lực vĩ đại của hắn đến; Hắn làm nên như một kẻ đại diện của thiên đàng và được tôn thờ như thể là Đức Chúa Trời, người cai trị thế gian. Nhờ sự hợp nhất giữa Giáo hội và nhà nước đã khiến cho hắn làm thủ lĩnh của thế gian, hắn được ban cho mão triều thiên để cai trị. Hắn có thể cầu nguyện để những linh hồn được lên Thiên đàng. Hắn cũng có thể cầu thay... Hắn làm như là một Đức Chúa Trời trên đất: Thay cho Đức Chúa Trời.
281 Với một quyền lực mà hắn có để giết bất cứ ai không đồng ý theo mạng lệnh của hắn. Ai sẽ nói điều gì đó với hắn? Giáo hội không thể làm điều đó; Hắn là kẻ cầm đầu. Quốc gia không thể nói gì được; Bởi hắn là kẻ cầm đầu. Người ta bị chết hằng triệu hằng triệu. Anh em ơi, tất cả những Giáo hội nhỏ đã bị khám xét, bị giết chết, bị ám sát, bị sư tử ăn thịt và đủ mọi thứ khác. Con rồng, La-mã, cho hắn cái ngai và uy quyền. Kinh Thánh đã phán vậy. Hắn cưỡi con ngựa hồng hình bóng của mình dẫm qua huyết con người cho đến chừng con ngựa trở nên ngựa hồng.
Lúc bấy giờ, Giăng thấy hắn ta trên một con ngựa ô. Hắn đã thay đổi điều khác. Tôi phải nói điều này theo cách mà nó đã đến với tôi; Và... Đức Chúa Trời không bao giờ ban cho tôi điều gì mà không hợp với phần còn lại trong Kinh Thánh. Kinh Thánh hiệp nhất với nhau; Nó trình bày một vấn để to lớn, như vậy đó. Kinh Thánh phải hiệp nhất với Kinh Thánh, và bất cứ điều gì mâu thuẩn với Kinh Thánh... Nếu Thiên sứ của Chúa nói với tôi điều gì không đúng với Kinh Thánh, tôi sẽ không tin.
284 Một ngày kia, tôi đã nói với mấy trăm Mục sư Truyền đạo ở Chicago... Có ai ở đây tham gia buổi nhóm đó không? Trong buổi nhóm ở tại Chicago, tôi đã nói, “Tất cả anh chị em nói rằng anh chị em có... Anh chị em nghĩ anh chị em đang vặn vẹo tôi về điều gì đó ở đây.” Dường như ở trong căn phòng này. Tôi hỏi, “Anh chị em có điều gì mà chống nghịch lại tôi?” Tôi nói, “Đức Thánh Linh đã tỏ cho tôi thấy cách đây ba đêm cái chỗ mà mỗi anh chị em sẽ ở và chỗ nào chúng ta không ở...” Cứ hỏi Carl ở đây, nếu không đúng; Có Hank và tất cả những người ở đó. Đúng vậy. Tất cả anh chị em đã nghe điều này.
Tôi nói, “Anh chị em có điều gì nghịch lại lời giảng dạy của tôi. Ấy là vấn đề. Tôi muốn mỗi một anh chị em đến đây, lấy Kinh Thánh của mình, đứng bên tôi mà bác bỏ điều đó.” Cả nhóm người yên lặng nhất mà anh chị em từng biết. Tôi hỏi, “Có điều gì với anh chị em không?” “Nếu anh chị em biết rằng mình không thể chống nghịch lại Lời, thì hãy nghe theo tôi.”
286 “Anh chị em, những Tiến sĩ thần học, học vị này học vị nọ và nói rằng... Giới thiệu mình là Tiến sĩ... Tiến sĩ... Tiến sĩ... Tôi là...” Tôi không biết... Anh Wood và tôi nói “cheechaker,” hay “green horn.” “Tôi không được học, chưa hề qua chủng viện hay trường học nào, nhưng anh chị em cứ việc đem Kinh Thánh đến đây bên cạnh tôi, bác bỏ về vấn đề dòng dõi con rắn, phép báp-têm trong Danh Chúa Jêsus, hay bất cứ điều gì mà tôi đã dạy đi.”
Không ai nói lấy một lời. Anh chị em biết đó. Đó là một nhóm người im lặng nhất anh chị em từng thấy.
Kìa, họ cứ huênh hoang như thể tôi không biết gì. Vậy, bây giờ thấy đó. Tôi không nghĩ mình cần phải bàn tán ồn ào lên với người ta, nhưng rồi có lúc xảy đến việc người ta cố lôi kéo anh chị em vào đó... Tôi sẽ không đi, trừ khi Đức Thánh Linh bảo tôi rằng, “Hãy đi đến đó; Ta sẽ ở bên ngươi.”
/288 Tôi đã nói với họ ba hay bốn ngày sau -- Trước đó... Tất cả anh chị em ở đó nghe Ông Carlson và Tommy Hicks -- Cũng như nhiều người ở đó. Tôi đã đi ba ngày trước đó, tôi nói, “Anh chị em sẽ phải huỷ bỏ chỗ đó thôi.”
Thật là một đêm bão bùng; Tôi đang tham dự nhóm. Chúa phán, “Hãy đi, đứng bên cánh cửa sổ tại cái cửa thứ ba kia. Tôi đã đi đến và đứng tại đó. Tôi nhìn ra ngoài như thế này. Ngài phán, “Người ta đã gài bẫy ngươi. Họ sẽ mời ngươi giảng tại Hội đồng Mục Sư vùng Chicago.” “Họ gài bẫy vì sự giảng dạy của ngươi cho Lời Ta.” Ngài phán, “Họ sẽ hủy bỏ chỗ này. Họ sẽ không đến đó, họ sẽ đi đến một nơi trời rám nắng.” Kìa hãy nhìn...291 Tôi dừng lại, tôi thấy mình ở trong một xó góc, nhìn lại đằng kia và thấy, tôi thấy tất cả bọn họ. Tôi thấy tất cả những Mục sư ở đó, lối mà họ đang ở. Tôi nhìn tất cả họ, và Chúa phán... “Ồ,” tôi nghĩ, “Tốt hơn con sẽ không đi đến đó, Chúa ơi, nếu họ làm như vậy. Con không muốn làm tổn thương những cảm xúc của họ hay làm gì đó sai trật.”
Ngài phán, “Hãy đi; Ta sẽ ở bên ngươi.” Ngài đã phán vậy. Đúng. Tất cả anh chị em... Có những nhân chứng ở đây đã từng ở đó biết điều này. Đúng vậy. Ồ, anh chị em cũng đã nhận những cuốn băng. Đúng là như vậy.
294 Đây là sự mầu nhiệm của cái Ấn này. Khi nó được tỏ ra cho tôi vào sáng sớm hôm nay trước khi trời sáng, tôi đi vội đến với Kinh Thánh và bắt đầu xem -- tìm xem nó. Ba trong số những Ấn đã được bày tỏ một cách siêu nhiên tuyệt đối. Đúng. Bây giờ, đây là sự mầu nhiệm về con ngựa ô theo những gì đã được tỏ ra cho tôi.
Hắn đã bắt đầu cưỡi ngựa từ trong khoảng thời gian của những thời đại bóng tối. Đây chính là điều mà con ngựa ô tượng trưng cho: Những thời đại bóng tối, vì đây là lúc nửa đêm đối với những tín hữu chân thật còn lại. Hãy xem xét thời đại Hội Thánh này, thời đại Hội Thánh trung cổ, thời đại Hội Thánh đen tối. Xem hắn nói, “Ngươi chỉ có một chút sức mạnh.” Đây chính là lúc nửa đêm đối với những tín hữu chân thật.
295 Hãy xem. Thực tế, tất cả những hy vọng đều đã ra đi khỏi Hội Thánh thật vì con người này đã kiểm soát cả hai: Giáo hội lẫn nhà nước. Người ta sẽ làm gì? Giáo hội Công giáo đã nắm quyền cai trị trên cả Giáo hội lẫn quốc gia, tất cả những ai không đồng ý với Công giáo đều bị giết. Đây là lý do hắn cưỡi trên con ngựa ô. Hãy xem điều gì đen tối hắn đã làm, rồi anh chị em sẽ hiểu. Anh chị em... Nếu anh chị em biết lịch sử của mình, hãy xem xét nó. Ồ, anh chị em không có một kiến thức nào để biết điều này.
Hãy xem. Tất cả những hy vọng đều đã ra đi; Đó chính là con ngựa ô. Hắn cưỡi trên con ngựa bạch, sự khôn khéo; Rồi hắn được ban cho quyền lực, hắn cất sự hoà bình đi, giết chết hàng triệu người. Những điều hắn làm khi hắn cưỡi ngựa đi qua; Và hắn vẫn còn làm điều đó. Bây giờ, hắn đang ngồi trên con ngựa ô, bước đến, đây chính là thời đại đen tối, khoảng thời gian sau khi Giáo hội được thành lập và bắt đầu có quyền lực, người ta bưng bít mọi thứ trải qua hàng trăm, hàng trăm năm mà mọi độc giả đều biết rằng đây là những thời đại đen tối. Có bao nhiêu người biết điều này? Chắc chắn, những thời đại đen tối. Con ngựa ô đại diện cho thời đại đen tối đó.
297 Tất cả hy vọng đều tiêu tan, không còn chút hy vọng nào cả; Mọi thứ trông tối tăm đối với những tín hữu. Đó là lý do tại sao nó được gọi là -- Được tượng trưng bởi con ngựa ô.
Hắn cầm cái cân trong tay, và có tiếng nói rằng, “Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê.” Thực sự đây là... Lúa mì và mạch nha là những loại thức ăn thiên nhiên căn bản để nuôi sống con người. Nó dùng để làm bánh mì và những loại thức ăn khác. Nhưng anh chị em thấy đó, hắn đang ra giá.
Điều đó có nghĩa, hắn đang ra giá với những thần dân của mình vì sự hy vọng sống mà hắn sẽ gửi đến cho họ bởi việc làm... hắn bắt đầu thời đại đó bởi việc bắt người ta trả tiền để được cầu nguyện, trả giá để được cầu nguyện. Họ vẫn còn làm điều này -- Buổi cầu nguyện đặc biệt.
Điều gì hắn đã thực hiện? Chiếm đoạt tài sản của thế gian, cân một đấu lúa mì để đổi lấy một đơ-ni-ê, và ba đấu mạch nha để lấy một đơ-ni-ê. Người cưỡi ngựa ô, hắn bóc lột tiền bạc của dân mình, khi Kinh Thánh tiên báo rằng hắn nắm giữ của cải thế gian. Như chúng ta đã nói tối hôm qua về Nước Nga, họ lấy hết tiền, bóc lột dân chúng tất cả những gì họ có. Đúng vậy anh chị em ạ.
300 Hãy để ý. Anh chị em có biết những đồng tiền cổ mang vào trong Giáo hội được lấy từ đâu? Thu những đồng tiền đó để xây dựng tổ chức, một cái gì đó to lớn -- Một triệu đô-la và... Anh chị em biết nguyên nhân của vấn đề là gì không?
Cảm ơn Chúa. Ôi. Tôi thật vui mừng. Vâng, thưa quý vị. Đúng, ân điển của Ngài là tất cả. Đúng, thời điểm nửa đêm. Anh chị em có hiểu điều này không? Hắn đang ra giá cho vật chất nuôi sống, đó là mạch nha và những nguyên liệu thiên nhiên. Đây không phải vấn đề thuộc linh; Nó là mạch nha.
Cho nên... Bánh mạch nha và bánh mì... Hắn ra giá những nguyên liệu nuôi sống mà hắn ban cho thần dân của mình, ra giá cho sự cầu nguyện mà thầy tư tế cầu nguyện cho người ta ra khỏi ngục luyện tội. Ra giá... (Tôi rút ra điều này ngay trong lịch sử). Ra giá, tôi nghĩ, đó chính là buổi cầu nguyện đặc biệt, tôi nghĩ mọi người điều biết điều đó. Buổi cầu nguyện đặc biệt, tôi nghĩ rằng đó chính là điều anh chị em phải làm, anh chị em biết, một số của lễ ăn năn. Phải có người trả giá cho điều đó. Đem những của cải thế gian đến cho hắn, chính hắn, Giáo hội của hắn, hắn vẫn đang cưỡi ngựa. Ôi, chắc chắn như vậy. Vâng, thưa qúy vị, hắn vẫn đang cưỡi ngựa.
303 Lưu ý... Có một phần tốt ở đây. Hãy để ý, “Còn dầu và rượu chớ động tới.” Anh chị em ơi, chỉ có một chút phải chừa lại. “Chớ động tới.” Dầu tượng trưng cho Thánh Linh, Đức Thánh Linh.
Tôi sẽ cho anh chị em một vài câu Kinh Thánh nếu anh chị em muốn, một vài câu Kinh Thánh trong Lê-vi ký 8:12, chỗ A-rôn, trước khi ông được xức dầu, anh chị em biết; Xa-cha-ri 4:12, dầu chảy ra, đổ ra từ những ống dẫn và nói rằng, “Đây là Thánh Linh của Ta,” dầu. Một chỗ khác, nếu anh chị em muốn xem Ma-thi-ơ 14:25, có người nữ đồng trinh dại dột (25:3), người nữ đồng trinh dại dột không có dầu, không có Thánh Linh. Và Ma-thi-ơ 25: 4, người nữ đồng trinh khôn ngoan có dầu trong đèn mình, được đổ đầy Đức Thánh Linh. Thánh Linh... Dầu là hình bóng về Thánh Linh. Ôi, vinh thay. Anh chị em có hiểu điều này không? Được rồi.
308 Dầu tiêu biểu cho Thánh Linh, và rượu tượng trưng cho sự phấn khích trong việc được mặc khải. Các bạn ơi, tôi như muốn chạy khắp nơi. Thật là ngạc nhiên tôi không còn nhận thức về người hàng xóm nữa khi Chúa bày tỏ cho tôi điều này. Sự phấn khích về việc được mặc khải... Dầu và rượu trong Kinh Thánh luôn luôn kết hợp với nhau. Tôi lấy quyển Thánh kinh Phụ dẫn ra xem, thấy có một sợi dây ràng buộc giữa chúng, rượu và dầu luôn đi chung với nhau.
308 Khi Lẽ thật về Lời Hứa của Đức Chúa Trời thật sự được bày tỏ cho các thánh đồ, đó là lúc được đổ đầy bởi dầu, tất cả họ đều được phấn khích. Rượu là sự phấn khích. Vinh thay, tôi cảm thấy dễ chịu, được phấn khích với niềm vui, sự ca ngợi. Khi nó tác động, nó đem lại cùng một hiệu quả trên con người -- Rượu điều khiển trên con người xác thịt; Trong khi đó sự mặc khải, Lẽ thật của Đức Chúa Trời được ban ra, người tín hữu chân thật được đổ đầy bởi dầu, và sự mặc khải được tỏ ra, sự phấn khích trở nên vô cùng mạnh mẽ đến nỗi khiến cho họ xử sự một cách bất thường. Đúng vậy. Vinh hiển thay. Có lẽ điều này có vấn đề gì đó với họ. Đúng. Nó khiến cho họ cư xử một cách lạ thường.
309 Nếu anh chị em muốn trưng dẫn Kinh Thánh cho điều này, xin hãy đọc trong Công vụ 2. Họ đã có điều gì? Họ có lời hứa, lời hứa được ban cho họ. Khi tất cả lời hứa của Đức Thánh Linh tuôn đổ trên họ, đây là một sự xác chứng theo Kinh Thánh...
Hãy xem... Điều gì xảy ra nếu họ nói rằng, “Này, hãy đợi. Ngài đã bảo chúng ta phải ở đây chờ đợi mục vụ của chúng ta.” Sau tám ngày, họ nói, “Ồ, hỡi những chàng trai, tôi bảo các anh...” Mác nói với Ma-thi-ơ, “Tôi tin rằng chúng ta đã có điều này rồi. Anh không nghĩ như vậy chứ?” “Chúng ta đã có điều này rồi. Tại sao chúng ta còn chờ đợi mục vụ của mình nữa? Chúng ta nên đi ra giảng dạy. Ngài bảo chúng ta lên đây chờ đợi, chúng ta đã ở đây tám ngày rồi.”

“Ồ, chúng ta hãy chờ đợi một điều khác.”Ngày thứ chín đến. Mác thì đi lòng vòng và có thể một người nào đó trong bọn họ, Giăng, đã nói, “Tôi nghĩ chúng ta không nên chờ đợi gì nữa. Tôi tin rằng chúng ta đã có rồi, phải không?”
312 Tôi có thể nhận ra Si-môn, bởi vì ông có chìa khoá, anh chị em biết. “Hãy đợi một tí, những chàng trai ạ. Kinh Thánh đã nói về điều này mà. Ngài không hề bảo chúng ta phải chờ đợi bao nhiêu ngày. Ngài nói, “Các ngươi cứ ở đó cho đến khi... Các ngươi cứ ở đó cho đến khi lời tiên tri của Giô-ên được ứng nghiệm, cho đến khi lời tiên tri của Ê-sai được xác chứng. Ta sẽ dùng môi lạ, lưỡi khác mà phán cùng dân này, đây chính là thức uống. Đây chính là rượu được đổ ra.”
Rượu trong Kinh Thánh là gì? Thức uống. Nó chính là thức uống đến từ Sự Hiện Diện của Chúa. Điều này đúng theo Kinh Thánh.
Vậy, anh chị em thấy đó, rượu đại diện cho sự phấn khích trong việc mặc khải, khi Đức Thánh Linh giáng xuống, họ thấy lửa của Đức Chúa Trời đậu trên họ, ôi, bắt đầu kích thích họ, và điều đầu tiên anh chị em biết, họ quá phấn khích đến nỗi người ta tưởng rằng họ say rượu, nhưng họ được phấn khích bởi sự mặc khải.
314 Bởi Đức Chúa Trời... Đúng vậy. Sự mặc khải được xác chứng của Đức Chúa Trời tỏ ra một cách rõ ràng cho họ, họ thật vui mừng vì điều đó. Đức Chúa Trời đã hứa. Bây giờ nó được tỏ ra và được xác chứng cho họ. A-men! Có một người đứng lên nói rằng, “Đây chính là điều đó; Đúng là điều đó,” nó đang được xác chứng cùng những dấu hiệu... ? ... Họ thật sự được phấn khích bởi sự mặc khải.
Đây chính là lý do tại sao Phi-e-rơ có thể bước ra và nói, “Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy lắng tai nghe lời ta. Tất cả những Tiến sĩ Thần học, hãy lắng tai nghe lời ta nói cùng các ngươi.” Ôi, thật là tuyệt vời. Được mặc khải, được mặc khải, họ trở nên quá phấn khích khi họ thấy Lẽ thật được xác chứng. Luôn luôn như vậy; Sự việc luôn luôn xảy ra như vậy.1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương