The Third Sealtải về 332.55 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích332.55 Kb.
1   2   3   4

Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ... Và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết.
120 Con Người đã được chứng minh là Đức Chúa Trời ở giữa anh chị em. Bởi những điều Ngài đã làm chứng minh cho Ngài. Ở đây Phi-e-rơ đang đứng tại Toà Công Luận để nói với họ. Ni-cô-đem đã biết điều đó. Ông nói, “Thưa Thầy, chúng ta thảy đều biết Ngài là Giáo sư đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì không ai có thể làm được những điều này trừ ra Đấng đến từ Đức Chúa Trời.” Họ biết điều đó. Nhưng tại sao?
122 Hãy xem. Ê-va đã được hứa điều này, nhưng rồi Cô Dâu lại tiếp tục từ chối... Khi Lời Thật đến với nàng, nàng đã phải từ chối nhận làm Cô Dâu Hê-bơ-rơ, vì cô ta là Cô Dâu của Đức Chúa Trời. Ngài đã ly dị cô ta. Đúng vậy không? Cô ta đã là Cô Dâu của Đức Chúa Trời.
Anh chị em nói rằng, “Ồ, họ chưa bao giờ kết hôn mà.” Đúng, nhưng Giô-sép định sẽ từ bỏ Ma-ry trước khi họ kết hôn với nhau. Ông đã đính hôn với cô.
Khi Ngài đến và Lời mà Ngài đã hứa đến để cưới, Ngài đã thấy cô được bao phủ trong những vật thay thế quá tệ đến nỗi không nhận lấy lời hứa thật sự được ứng nghiệm, là Lời, Đấng Christ.
125 Có lẽ anh chị em không hiểu điều này. Tôi xin tóm lượt lại điều này một lần nữa. Tôi muốn anh chị em phải hiểu điều nầy. Cô Dâu Ê-va đã được hứa ban một đấng Cứu chuộc. Đấng Cứu Chuộc của cô sẽ là Lời. Khi Lời đến, Lời trở nên xác thịt, thì cô đã từ chối.
Cô đã được ban cho những của lễ thay thế (Cứ giữ những của lễ thay thế đó), được ban cho những của lễ thay thế cho đến khi Đấng Cứu Chuộc đến, nhưng khi Đấng Cứu Chuộc đến cô vẫn cứ muốn tiếp tục giữ của lễ thay thế của mình và khước từ Lời thật, đó là Cô Dâu Hê-bơ-rơ.
Ngài cũng làm như vậy đối với cô Dâu Ê-va thứ hai, mẹ của tất cả sự sống thuộc linh. Ê-va có nghĩa là mẹ của tất những linh hồn--Tất cả những người đang sống: Ê-va, mẹ của tất cả những kẻ đang sống.
128 Khi Ngài đến với Cô Dâu Hê-bơ-rơ, mẹ của tất cả những kẻ đang sống, nhưng cô đã từ chối. Ê-va xác thịt đã sa ngã tại vườn Ê-đen bởi việc lắng nghe những lý lẽ của Sa-tan nghịch lại Lời Chúa. Điều đó đã khiến cho bà sa ngã. Đúng vậy, thưa quý vị. Bà sa ngã bởi vì đã làm như vậy.
Ê-va thuộc linh, tức là Hội Thánh, Cô Dâu của Đấng Christ, Cô không sa ngã tại vườn Ê-đen, nhưng tại La-mã. Tại Giáo hội nghị Nicene, cô đã chối bỏ Hội Thánh Ngũ Tuần trải dài đến Giáo hội nghị Nicaea để nghe theo những lý lẽ của La-mã thay vì vâng giữ Lời Chúa, cô đã sa ngã và mọi thứ đã tuột mất khỏi cô ta, sự chết đã đến với cô, vây phủ cô.
130 Như Ê-va xác thịt đã sa ngã, Ê-va thuộc linh cũng sa ngã. Cô Dâu của Đức Chúa Trời thất bại-- Sa ngã tại vườn Ê-đen; Cô Dâu của Đấng Christ sa ngã tại La-mã bởi cùng một lý lẽ nghịch cùng Lời Đức Chúa Trời. Cô đã đánh mất quyền trinh bạch trước Sa-tan, chúng ta thấy trong việc mở những Ấn nầy mà trước kia chính là Sa-tan, bây giờ cũng vẫn là Sa-tan. Kinh Thánh đã nói rằng, đó chính là ngai của Sa-tan.
Như Ê-va đã đánh mất quyền trinh bạch và trao nó cho Sa-tan tại vườn Ê-đen, Hội Thánh, Cô Dâu của Đức Chúa Trời đã làm điều tương tự tại La-mã khi họ đánh đổi Kinh Thánh để lấy những lý lẽ và tín điều của chính họ.
Thấy điều đó làm hình bóng như thế nào không? Anh chị em hãy đến với những hình bóng kia để có thể hướng đến những điều đúng và thật. Nếu tay của tôi trông giống như... Nếu tôi chưa bao giờ nhìn thấy chính mình nhưng khi tôi thấy cái bóng của tôi, tôi sẽ biết mình trông giống như thế nào. Đó là cách... Nếu anh chị em muốn biết điều gì sẽ xảy ra, hãy xem những gì đã xảy ra rồi. Vì tất cả những điều đã qua là hình bóng của những điều sẽ đến, Kinh Thánh nói vậy. Đúng thế. Vì...
Cô ta đã đánh mất Lời đức hạnh của mình (Lời của Đức Chúa Trời), khi bán đi Kinh Thánh và đặt con người thay vào trong đó, cho rằng, Giáo hội có quyền thay đổi bất kỳ điều gì họ muốn; Họ đã làm điều đó. Cô Dâu của Đấng Christ, Cô Dâu Ngũ Tuần, đã bán mất phẩm hạnh của mình tại Nicaea, giống y như Ê-va đã bán phẩm hạnh của mình cho Sa-tan tại vườn Ê-đen vậy. Đúng thế.
134 Đức Chúa Trời đã hứa với Hội Thánh này, Hội Thánh Ngũ Tuần [thời đầu tiên], dẫu biết rằng nó sẽ làm điều đó, giống như Ngài đã hứa với Ê-va... Đức Chúa Trời đã hứa với Hội Thánh Ngũ Tuần... Anh chị em có tin rằng nàng đã bán đi cái quyền làm con của mình trước khi tôi -- Trước khi nàng đánh mất phẩm hạnh của mình ở đó hay không? Anh chị em có tin điều này không? Nó... Chắc chắn, nó đã làm như vậy. Thế thì ích lợi gì với một tín điều không đặt nền tảng trên Kinh Thánh này?
Tôi muốn ai đó tìm cho ra những điều gọi là Tín điều các Sứ đồ hay thậm chí một từ nào đó của nó ở trong Kinh Thánh. Đó là Tín điều Công giáo, không phải là Tín điều các Sứ đồ. Hãy đọc Công vụ 2:38; Đây mới chính là Tín điều Các Sứ đồ, nếu muốn có một tín điều. Đấy, thấy không? Dầu sao đi nữa, đó là cái mà người ta đã sử dụng trong mọi lúc. Vì thế nếu anh chị em…
137 Vậy họ đã bán đi quyền làm con của mình. Không chỉ: Những người Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, Ngũ Tuần và tất cả những kẻ còn lại đều đã làm điều tương tự như vậy. Nó đã lập ra hệ phái, La-mã. Điều gì khiến nó làm điều đó, nó đã tạo nên hệ phái đặt con người vào chỗ đứng đầu, và những người Giám Lý, Báp-tít, Ngũ Tuần cũng như nhiều kẻ khác đã làm điều tương tự: Đặt một nhóm người vào vị trí lãnh đạo.

Mặc cho Đức Chúa Trời có nói điều gì, họ -- Anh chị em cứ làm theo cách mà người ta bảo phải làm. Ồ, điều gì vậy? Thật chẳng có gì khác ngoài việc làm điếm đĩ thuộc linh, một loại đàn bà bậy bạ. Vâng, thưa quý vị.


Những tín điều dối trá, bởi con người tạo ra... Và khi nó làm như vậy, nó trở thành gái điếm đối với Đức Chúa Trời. Anh chị em có tin Kinh Thánh nói như vậy không? Vâng, thưa qúy vị. Những đứa con gái của nó cũng đã làm điều tương tự như vậy.
139 Trong Khải huyền 17 (Nếu anh chị em muốn ghi chú xuống), Giăng đã được cất lên trong Thánh Linh và thấy một dâm phụ đang ngồi trên... (Chúng ta đã đọc điều nầy vào tối hôm qua.) ... Có bảy ngọn núi và đúng là điều nó đã làm, nó đã đem đến cho thế gian sự gian dâm bẩn thỉu của mình. Có đúng vậy không? Tất cả những vị vua trên đất đã thông dâm với nó: Lừa đảo, trộm cắp, dối trá, ăn năn, cầu nguyện, và mọi điều khác.
Ồ, nên nhớ, nó có những đứa con gái. Ồ, nếu nó trở nên một thân thể dưới một hệ thống tổ chức, thì toàn bộ hệ thống đó đều sai trật. Nếu Ê-va, không vâng lời Đức Chúa Trời, đã kéo mọi thứ dưới quyền mình đi vào cõi chết, thì những Giáo hội được tổ chức cũng đẩy mọi điều dưới quyền của nó đi vào sự chết... Đúng. Tất cả mọi thứ đều chết. Đúng theo Lời Kinh Thánh.
140 Hãy đọc Khải huyền 17, Kinh Thánh chép rằng Thiên sứ sẽ thiêu đốt nó trong lửa cùng với tất cả con cái của nó. Đúng vậy. Điều đó có nghĩa là mọi hệ thống tổ chức sẽ bị thiêu huỷ cùng với người dâm phụ kia. Điều này nghe có vẻ thẳng thừng nhưng... Tôi - tôi biết anh chị em sẽ nghe, và tôi - tôi muốn anh chị em lắng nghe. Và tôi-- tôi... Đây là điều sẽ xảy ra. Kinh Thánh đã nói vậy, cho nên Kinh Thánh sẽ làm cho đúng. Vâng, thưa quý vị.
Nó trở nên một dâm phụ. Anh chị em có thể đọc điều này trong Khải huyền chương 17. Nó... Nó đã làm điều gì? Nó gian dâm và nghịch cùng chồng mình. Anh chị em nói, “Ồ, không.” Nhưng đó là Lời Kinh thánh. Lời của Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em lấy bớt điều gì... Anh chị em có muốn vợ mình đi hôn những người đàn ông khác không? Cô ta không làm điều gì hơn thế, mà anh chị em đã không muốn rồi. Nó chứng tỏ sự thiếu chung thuỷ của mình. “Kẻ nào thêm hay bớt điều nào trong...” Ha-lê-lu-gia!
144 Đấng Christ muốn người vợ của mình phải trong sạch với Lời. Đó là điều mà nó phải có. Bởi vì không có gì, không có một chấm một nét nào trong luật pháp, trong Kinh Thánh qua đi cho đến khi mọi sự được trọn.
Ngài đã phán, “Trời đất sẽ qua đi, như Lời Ta còn lại Đời đời.” Đừng áp đặt lời giải nghĩa theo ý riêng của mình cho Kinh Thánh. Ngài muốn sự trong sạch, không gian dâm, không ô uế. Tôi không muốn vợ tôi ô uế với người đàn ông khác, và khi anh chị em đi nghe theo cái loại lý lẽ đó, có nghĩa là anh chị em đang bị ô uế cùng với Sa-tan. A-men! Điều này chẳng khiến cho anh chị em nóng nảy sao? Đức Chúa Trời muốn anh chị em giữ sự tinh sạch. Cứ ở ngay tại đó cùng với Lời. Ở ngay đó cùng với Lời. Đúng.
147 Đức Chúa Trời đã hứa với nó, như Ngài đã hứa với Ê-va tại vườn Ê-đen, hứa cho Ê-va cuối cùng ở đây, tức là Giáo hội Ngũ Tuần, ngay từ buổi khai sinh Hội Thánh, chính Hội Thánh là mẹ của tất cả những kẻ sống; Bởi vì chừng nào họ còn bước đi trong... Nhưng anh chị em thấy, khi họ phạm những tội lỗi của nó, họ sẽ chết cùng với nó.

Có một người đến; Anh chị em nói, “Tôi-- tôi muốn hầu việc Chúa.”

Họ nói, “Ồ, đây là điều anh cần làm. Hãy đi xuống kia và ăn năn.”

“Được, tôi sẽ làm điều đó.” “Vinh thay cho Đức Chúa Trời;” Cứ xuống ăn năn đi.

“Này, hãy đến gia nhập với chúng tôi.”

Ừ-hừm. Cứ đến đó đi. Được. Rồi chết cùng với nó. Đây chính là -- chính là điều Kinh Thánh dạy, không phải tôi tự nói đâu, điều đó cũng được nói ở chỗ này. Đúng vậy.


151 Đức Chúa Trời đã hứa với nó như đã hứa với Ê-va. Ngài bảo với Ê-va rằng sẽ có lúc Lời quay trở lại với nó. Anh chị em có nhớ điều đó không? Nó đã lạc mất khỏi điều gì, điều đó sẽ được phục hồi, bởi vì có một Đấng duy nhất có thể phục hồi, đó là Lời. Đúng như vậy.
Như tôi đã nói, “Bắn một phát súng. Nếu anh chị em thấy không trúng được mục tiêu, hãy nhận ra đã sai lầm ở chỗ nào. Anh chị em phải quay về chỗ cũ để bắt đầu bắn lại.” Nếu anh chị em quay lại, anh chị em phải đến với Nicaea. Đó là nơi để anh chị em bắt đầu thực hiện lại. Hãy ra khỏi những tổ chức, ra khỏi tất cả Giáo hội đó... Chúng ta sẽ được thấy những cái Ấn này một cách trọn vẹn...
Tôi luôn tự hỏi trong suốt cuộc đời của tôi tại sao cứ chống nghịch lại những hệ thống tổ chức, không phải con người, không. Người ta cũng giống như tôi, như anh chị em thôi, nhưng hệ thống, hệ thống giáo phái đó... Tôi thấy nó ở ngay tại đây. Tôi không hề biết điều đó cho đến lúc này. Đúng vậy.
155 Đức Chúa Trời đã hứa với Ê-va thuộc linh như Ngài đã hứa với Ê-va xác thịt rằng Lời sẽ được phục hồi cho nó một lần nữa. Trong những ngày cuối cùng Ngài sẽ phục hồi, cho Hội Thánh, Lời ban đầu.
Này hãy nhìn cho rõ. Tôi muốn anh chị em phải tin chắc. Đức Chúa Trời đã hứa với Ê-va rằng sẽ có lúc Lời được phục hồi trở lại trong dòng dõi của mình. Lời, chính Lời, sẽ trở nên Hạt Giống. Khi... Anh chị em nói, ban cho nó một của lễ thay thế...” Và nó đã giữ của lễ thay thế đó. Khi Lời đến với nó, nó đã làm gì? “Tôi không muốn điều này đâu.” Nó thật quá đơn giản, khiêm tốn. Trông không hợp với nó, không đủ bóng bẩy.
“Chuồng chiên à? Ôi. Cái gã như thế, không được học hành gì cả, đúng không? Ôi, tôi không thể chấp nhận được. Đó không phải là Đấng Mê-si. Một con người để người ta đạp, đá như thế mà được gọi là Đấng Mê-si, để cho người ta mắng vào mặt, đánh vào đầu, Hắn gọi tự xưng mình là một Tiên tri mà được à? Một Tiên tri thật được dấy lên sau khi người ta...”
Họ không nhận biết những Tiên tri. Chúa Jêsus đã phán vậy. Ngài phán, “Nếu các ngươi biết các đấng Tiên tri, ắt hẳn các ngươi sẽ biết Ta.” Đúng vậy.
158 Hãy lưu ý. Khi Lời đến với nó theo cách mà Đức Chúa Trời bảo phải đến, nó đã tô vẽ sự việc thành những kiểu khác. Tôi đang nói đến Cô Dâu -- Cô Dâu Do-thái, Cô Dâu Hê-bơ-rơ. Đó chính là Ê-va đầu tiên. Khi sự việc xảy đến, nàng đã không muốn đón nhận. Nó muốn cứ tiếp tục giữ của tế lễ thay thế của mình.
Đức Chúa Trời đã hứa với Cô Dâu thuộc linh vào Lễ Ngũ Tuần, rằng trước khi sự việc xảy ra (400 năm trước khi Hội thánh bị sa ngã), rằng họ sẽ bị sa ngã, họ sẽ làm những điều mà bấy giờ họ đã làm, nhưng Ngài hứa trong những ngày cuối cùng Ngài sẽ sai Lời đến một lần nữa.
160 Chúa Jêsus cũng phán tương tự như vậy khi còn ở trên đất. Ngài sẽ sai điều đó đến một lần nữa, rồi nó sẽ thấy điều gì? Nó sẽ thấy chính cái điều mà nó đã từng thấy khi nó đến lần đầu. Đúng vậy. Người ta cứ muốn giữ những của lễ thay thế của họ; Họ cần những giáo phái của họ; Họ muốn những tín điều của họ; Họ thích sống theo cách mà họ muốn... “Ồ, tôi là ông này bà nọ. Tôi thuộc về hội này hội kia.” Đừng làm gì khác với điều Đức Chúa Trời đang làm, Ngài bày tỏ chính mình như thế nào. Ngài có thể kêu kẻ chết sống lại; Ngài có thể nói những điều bí mật trong lòng người ta; Ngài có thể làm mọi điều Kinh Thánh nói Ngài sẽ làm. Đừng làm điều gì khác biệt -- “Nếu tôi không được chấp nhận trong tổ chức của tôi, thì cũng chẳng sao cả.”
Tương tự như việc Cô Dâu Hê-bơ-rơ đã làm. Đúng. Họ đã lắng nghe những vật thay thế của họ. Đức Chúa Trời đã hứa với họ thứ thật, nhưng khi điều thật đến, họ không muốn tiếp nhận; Bởi nó quá đơn sơ, khiêm tốn.
162 Điều tương tự như vậy xảy ra trong ngày hôm nay khi - khi nó xuất hiện. Đức Chúa Trời phán trong Ma-la-chi 4 rằng Ngài sẽ ban Sứ điệp của Ngài trong những ngày cuối cùng để phục hồi... Giô-ên nói rằng, “Ta sẽ bù lại cho tất cả những năm...” Tất cả những gì mà La-mã đã nhai nuốt hết, những người Giám lý, Báp-tít đã nhai nuốt hết không còn cành lá gì của Giáo hội Ngũ Tuần nguyên thủy, Đức Chúa Trời phán, “Ta sẽ phục hồi lại trong những ngày cuối cùng.” Đúng vậy.
Ngài có thể sai chúng ta như người sẽ làm... Chỉ một phương cách mà Đức Chúa Trời gửi lời của Ngài đến là qua Tiên tri, không phải những nhà cải chánh, nhưng những Tiên tri. Bởi trước đó không phải là thời điểm, nhưng bây giờ thời điểm đang đến, đây là lý do tại sao chúng ta trông chờ thời điểm này. Nó sẽ khiêm tốn, hoà nhã và...
164 Ôi. Anh chị em suy nghĩ đến những người Giám lý, Báp-tít, Trưởng Lão hay Ngũ Tuần quý phái nào đó sẽ đón nhận nó chăng?

Anh chị em nói, “Ồ, những người Ngũ Tuần hả?”

Những người Ngũ Tuần là những người Lao-đi-xê: Giàu có và chẳng cần gì nữa. Như có chép, “Ngươi không biết sự nghèo ngặt khốn khó của mình.” Anh chị em có thể xây những toà nhà hàng triệu đô-la, nhưng anh chị em vẫn nghèo ngặt, nghèo ngặt thuộc linh.
Anh chị em nói, “Ồ, Phứơc thay cho Đức Chúa Trời, tôi đã được che phủ.” Sự loã lồ...

“Ồ, tôi chắc... Ồ, những đứa con trai của tôi... Chúng tôi đã tham gia những khóa học, chúng tôi...” Nhưng chẳng biết gì... Thật đây là điều hoàn toàn trái ngược. Nếu Kinh Thánh bảo rằng Hội Thánh Lao-đi-xê ở trong tình trạng như vậy, thì không ai trên thế gian này chối rằng đây không phải là thời đại cuối cùng, bởi vì Thời đại Hội Thánh Lao-đi-xê hay thời đại Hội Thánh thứ bảy, và chúng ta đang ở trong thời đại này. 2000 năm lần thứ hai đang đi đến kết thúc. Không còn thời đại Hội Thánh nào nữa.


Đó là lý do tại sao những anh em Cơn Mưa Cuối Mùa (Latter Rain) không thể khởi sự một tổ chức khác. Sẽ không còn thời đại Hội Thánh nào nữa. Đúng vậy. Nó đã kết thúc. A-men! Không thể có thêm một thời đại Hội Thánh nào nữa. Đã hết rồi.
169 Rồi, nếu Sứ điệp Ngũ Tuần là Sứ điệp cuối cùng trong những Sứ điệp về sự xưng công bình (justification), sự thánh hoá (sanctification), báp-têm bằng Đức Thánh Linh... Ba Sứ điệp cuối cùng, ba thời đại Hội Thánh cuối cùng đã thực hiện xong sự sinh nở. Giống như khi người đàn bà sắp có con. Điều trước hết xảy ra là nước; Tiếp theo là huyết; Tiếp theo nữa là sự sống. Khi người ta giết Chúa Jêsus trên thập tự giá, chất thể ra từ thân thể của Ngài hoàn chỉnh sự sinh nở. Người ta đâm vào hông Ngài, nước và huyết trào ra, và “Con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.” Những điều ra từ thân thể của Ngài là nước, huyết, và linh hồn. I Giăng 5:7 nói cho anh chị em biết điều đó.
172 Có ba lời chứng trên trời: Cha, Lời (là Đấng Christ ), và Đức Thánh Linh và ba nầy trở nên Một. Ba đó không phải là Một, nhưng đồng ý ở trong Một. Có ba lời chứng… Hay tôi muốn nói ba ấy là Một. Tôi nhầm… Ba lời chứng trên đất đó là nước, huyết, và linh, và chúng là một.
Anh chị em có thể được thánh hóa mà không được xưng công bình, và anh chị em có thể được xưng công bình mà không được thánh hóa. anh chị em có thể được nên thánh mà không có Đức Thánh Linh. Chính xác. Những môn đồ trong Giăng 17:17 đã được nên thánh và được ban cho quyền năng để đuổi quỉ mà vẫn không có Đức Thánh Linh. Chắc chắn. Phải cho tới lễ Ngũ tuần và chờ đợi cho đến khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Đó là lúc Giu-đa đã lộ rõ bản chất của mình. Thấy linh đó đã làm việc như thế nào qua sự xưng công bình và sự nên thánh, nhưng khi đến kết cuộc, nó lộ rõ bản chất của mình. Đúng thế.
176 Lưu ý, bây giờ chúng ta đang ở trong thời điểm chung kết. Ê-va thuộc linh cũng đã được hứa giống như Ê-va Hê-bơ-rơ... Cô Dâu Hê-bơ-rơ đã được hứa rằng Lời sẽ trở lại, Cô Dâu thuộc linh từ Lễ Ngũ Tuần, khi cô sa ngã tại Nicaea, cô đã được hứa rằng Lời sẽ quay lại trong những ngày cuối cùng.
Anh chị em nói... Nếu anh chị em cần xem một chỗ khác trong Kinh Thánh, hãy mở ra trong Khải huyền 10. Chép rằng, “Đến ngày mà vị Thiên sứ Thứ Bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, Lời sẽ được phục hồi trở lại.
Kinh Thánh nói rằng vị Sứ giả của những ngày sau rốt sẽ phục hồi họ trở lại với đức tin ban đầu, trở lại đức tin của của những tổ phụ. Nhưng anh chị em nghĩ người ta có tiếp nhận nó không? Không, thưa quý vị. Như Ngài đã phán trong Ma-la-chi 4 rằng, trong những ngày sau rốt, Ngài sẽ phục hồi Lời ban đầu trở lại, điều mà Hội Thánh đã đánh mất.
Hội Thánh đã đánh mất Lời tại [Giáo hội nghị] Nicaea. Ê-va đã đánh mất tại vườn Ê-đen. Như Ê-va đã khước từ của lễ thật của cô tại đồi Gô-gô-tha, nhóm người của Nicaea sẽ khước từ của lễ thật của họ trong những ngày cuối cùng -- Cùng một cách. Ôi. Nhưng khi Lời trở nên xác thịt, cô ta, Ê-va, Hội Thánh Hê-bơ-rơ, mẹ của tất cả những người đang sống, khước từ điều nó; Cô đã chết chìm trong những truyền thống và những tín điều của mình đến nỗi bỏ lỡ mất nó. Ê-va này cũng vậy thôi. Đúng thế.
180 Đúng vậy. Họ đã bỏ qua Ngài, Lời Hằng Sống đã tỏ mình trong xác thịt, Lời mà đã được hứa ban. Lời đã hứa đến để làm những điều này. Lời hứa đã ứng nghiệm, và cũng sẽ như vậy trong những ngày sau rốt. “Như ngày của Sô-đôm thể nào, ngày Con Người ngự cũng một thể ấy.” Điều gì đã xảy ra tại Sô-đôm. “Như ngày của Sô-đôm thể nào, ngày Con Người ngự đến cũng một thể ấy.” Hãy xem điều gì đã xảy ra. Ngài đã phán, rồi sẽ có điều tương tự như vậy, và chúng ta đang sống trong cái ngày mà có thể... Tôi ước đoán tôi có thể thấy khoảng sáu trăm lời hứa liên quan đến điều này được rút ra từ trong Kinh Thánh. Nhưng họ đã từ chối.
Giáo hội đã giữ lấy những truyền thống của mình và của lễ thay thế thay vì của lễ... Nó cố giữ huyết thay thế thay vì Huyết thật sự. Chúa Jêsus, Lời đã phán... Khi Ngài bày tỏ chính mình cho nó... Vì nó giữ những truyền thống, nên Lời hiện ra trong Chúa Jêsus, nói với Cô Dâu, Cô Dâu Hê-bơ-rơ, “Bởi vì ngươi giữ truyền thống của mình, ngươi làm cho Lời của Đức Chúa Trời trở nên vô hiệu nghiệm cho ngươi.” Thật không thể có hiệu nghiệm.
182 Đó cũng là lý do tại sao ngày hôm nay những cuộc phục hưng mà chúng ta cho là có... Chúng ta có những cuộc phục hưng mang tính hệ phái; Nhưng chúng ta không có một sự khuấy động thật sự. Không, không, không, không! Không, thưa quý vị. Đừng nghĩ rằng chúng ta có những cuộc phấn hưng. Chúng ta không có đâu. Ôi, họ có hàng triệu hàng triệu thành viên trong Giáo hội, nhưng không ở đâu có sự phấn hưng. Không, không!
Cô Dâu chưa có sự phấn hưng nào. Chưa có sự phấn hưng nào, chưa có sự thăm viếng nào của Đức Chúa Trời để khuấy động Cô Dâu. Chúng ta đang trông đợi điều đó. Rồi sẽ có bảy tiếng sấm không được biết kia trở lại để đánh thức Nàng dậy. Ngài sẽ sai đến. Ngài đã hứa. Này, hãy xem. Bây giờ, nàng đang -- Nàng đang chết.
184 Nếu những Giáo hội quên đi những tín điều của mình, bỏ hết những luật lệ tôn giáo của mình, và chỉ tiếp nhận Kinh Thánh, bênh vực cho Lời hứa, thì nó sẽ trở nên hiệu nghiệm đối với họ. Nhưng thấy đó, Chúa Jêsus đã phán, “Bởi vì sự giữ truyền thống của các ngươi mà khiến cho Lời của Đức Chúa Trời trở nên vô hiệu nghiệm cho các ngươi.” Ồ, điều tương tự như vậy lại xảy ra cho Ê-va thuộc linh ngày hôm nay. Cô Dâu thuộc linh ngày hôm nay -- Người mà được gọi là Hội Thánh -- Nàng có Lời của Đức Chúa Trời; Nhưng không tiếp nhận nó, thay vào đó đã tiếp nhận những luật lệ tôn giáo. Vì vậy, Lời trở nên vô tác dụng với nàng, bởi nàng cố gắng gán cho Lời những tín điều của mình, cho nên nó sẽ không tác động.
185 Điều chúng ta cần trong ngày hôm nay... Tôi đang đọc bài viết này “Sự Báo Trước về Việc Chúa Trở Lại.” Nó có phần tóm tắt ý chính rằng, “Chúng ta cần một Tiên tri trở lại. Chúng ta cần một Tiên tri trở lại.” Và tôi nghĩ khi Ngài quay trở lại người ta sẽ không hay biết gì về điều đó, như tôi đã nói. Đúng vậy. Sự việc luôn luôn như vậy. “Chúng ta cần một...” Mọi điều mà anh chị em nói đến: “Chúng ta cần một Tiên tri quay trở lại để mang đến Lời của Đức Giê-hô-va, một cách can đảm. Chúng ta tin rằng Kinh Thánh đã hứa điều này.”
Tôi biết Anh -- Anh Moore và gia đình anh, tôi đã ăn cơm ở nhà anh (người biên tập); Anh là một người rất đàng hoàng, tử tế hay đi giày da, tôi nghĩ anh là một trong những người bạn đàng hoàng, tử tế nhất. Nhưng... Thấy đó, anh biết rằng rồi chúng ta sẽ phải đối diện với việc này.
Chị Moore, một trong những người phụ nữ đàng hoàng, một người bạn nghèo khó, nhưng họ biết hy sinh. Và theo quan điểm của tôi, đây là một trong những bài báo hay nhất, “Sự Báo Trước về Việc Chúa Trở Lại.” Anh chị em thấy họ đã tạo nên sự rúng động bởi câu nói, “Chúng ta cần một Tiên tri. Chúng ta cần một Tiên tri.” Thấy không? Ôi, đó là điều họ muốn nói đến.
189 Từ hôm qua đến hôm nay, người ta thông báo trên đài phát thanh rằng đối những Giáo hội Báp-tít, chúng ta không chấp nhận quan điểm của người Công giáo, nhưng chúng ta cần có mối thông công với họ. Đây chính là Sứ điệp ban ra để tránh khỏi liều thuốc độc đó. “Làm sao hai người có thể đi chung với nhau được trừ khi họ thuận ý với nhau?”
Ánh Sáng và bóng tối không thể nào thông đồng với nhau được. Khi ánh sáng đến, thì bóng tối phải ra đi. Nó không thể -- Quyền năng mạnh mẽ nhất... Anh chị em không thể xua đuổi ánh sáng bởi sự tối tăm, nhưng anh chị em có thể xua đuổi sự tối tăm bởi ánh sáng. Đúng vậy. Ngài là Ánh Sáng, Ngài là Lời. Cho nên, anh chị em phải quay trở lại ngay. Anh chị em không thể lừa dối hay làm những điều sai lầm. Hãy quay trở lại với điểm này. Vâng, thưa quý vị.
190 Giống như những gã kia cố gắng quấy rầy anh chị em, nếu anh chị em biết mình đứng chỗ nào, biết anh ta đang tin vào điều gì... Giống như việc bắt một con thỏ bỏ vào trong chuồng, anh chị em đã chặn hết các lỗ trống lại. Rồi cứ đứng ở chỗ cửa chuồng; Nó sẽ phải quay trở ra. Cho nên... Nó phải quay trở lại chỗ cửa chuồng bởi vì đó là con đường duy nhất mà nó có thể chui ra. Nó sẽ chun đầu qua chỗ này chỗ kia, để cố thoát ra. Nhưng cứ đứng đó xem, nó sẽ quay trở ra. Đúng vậy. Đó là cách duy nhất để làm: Cứ giữ lấy Lời. Hãy phá vỡ vòng vây bởi những tín điều của anh chị em, hãy cố tìm chỗ nào đó để thoát ra, nhưng rồi anh chị em cũng sẽ phải quay trở lại với Lời này. Đó là chính là tất cả vấn đề.
193 Thấy đó, họ không muốn nhận điều này. Họ không muốn Lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì nó muốn giữ những truyền thống của mình, nó muốn làm cho Lời của Đức Chúa Trời trở nên vô hiệu nghiệm. Cũng như Ê-va thuộc linh ngày hôm nay, không muốn... Nó muốn giữ lấy truyền thống của mình và trốn khỏi Lời của Đức Chúa Trời. Nó cố giữ những hệ phái của mình, những tín điều và truyền thống của những Trưởng lão mình thay vì tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời.
Khi lời hứa trong Kinh Thánh dành cho những ngày sau rốt được mang đến cho nó, nó không nhận lấy, bởi vì nó muốn giữ truyền thống của mình, giống như Cô Dâu Hê-bơ-rơ đã làm, Lời thật, dầu đã tỏ ra, đã minh chứng, đã thuyết phục, nó vẫn không tiếp nhận. Tại sao nó không tiếp nhận?
Bởi vì đó là hình bóng của nó. Nó không thể làm điều này. Đúng vậy. Nó không thể phá vỡ hình bóng của mình. Như đã tiên báo trước nó sẽ làm vậy, làm sao anh chị em tránh khỏi được...

Chỉ một điều cần phải làm ấy là vui với tình trạng của mình. Đúng vậy, phải sẵn sàng cho điều đó. Đức Chúa Trời đã hứa rằng trong những ngày sau rốt Ngài sẽ tỏ ra, sẽ xác chứng Lời Ngài cho nó, nhưng nó vẫn không nhận lấy. Tất cả những gì Đức Chúa Trời đã hứa với nó qua những tôi tớ của Ngài, những Tiên tri, Đức Chúa Trời đã hứa qua Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời đã hứa qua Tiên tri Giô-ên, Đức Chúa Trời đã hứa qua Phao-lô, Đức Chúa Trời đã hứa qua Ma-la-chi, Giăng, Đức Chúa Trời đã hứa qua Giăng, người được Khải thị, tất cả những Tiên tri, như là Sứ điệp cuối cùng dành cho nó.


197 Nếu anh chị em muốn ghi chú xuống, dĩ nhiên anh chị em biết: Chúa Jêsus: Giăng 14:12; Giô-ên: Giô-ên 2:38; Phao-lô; II Ti-mô-thê 3; Ma-la-chi chương thứ 4, Giăng, người được khải thị: Khải huyền 10:1-17. Đúng như điều sẽ xảy ra. Đối với Hội Thánh, điều này có nghĩa gì? Lời nhập thể trở nên xác thịt ở giữa dân sự của Ngài một lần nữa, nhưng họ thật sự không tin.
198 Anh chị em biết điều Chúa Jêsus đã phán khi Ngài thấy -- Khi Ngài thực hiện những phép lạ trước mặt họ và chứng minh rằng Ngài là Đức Chúa Trời, chứng minh điều Ngài đang làm, Ngài làm một cách chính xác. Ngài - Ngài đã phán với họ, Ngài phán rằng, “Còn mầy, Ca-bê-na-um, là thành đã được cao tới trời. Nếu các phép lạ đã làm giữa mầy, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay.” Đúng vậy.
Tại Ca-bê-na-um, Ngài không hề làm điều gì ngoài việc chữa lành cho một vài người và nói cho họ biết những bí mật trong lòng họ và ra khỏi. Vâng. Họ không biết những công việc quyền năng là gì. Họ nghĩ nó phải là một chương trình to tát, vĩ đại khiến người ta trổi dậy; Một vị quan toà thực hiện một bài phát biểu; Những ban nhạc biểu diễn, những sắc màu phấp phới, và những phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ và... Những mong đợi, những bằng Tiến sĩ Triết học (Ph.D.), Tiến sĩ Văn chương (L.L.D.), những chiếc mũ cao lớn, những chiếc vòng đeo vào cổ v. v... Tất cả bọn họ phải bước vào; Đó là những điều vĩ đại. Chúa phán, “Đây chính là sự dại dột.”
200 Ngài đem đến những điều nhỏ đến nỗi họ không biết -- Thật là khác biệt giữa hai bên, có lẽ, sự hiểu biết sơ đẳng thật khó nhọc để thực hiện điều gì đem lại sự bốc lửa thật sự cho Hội Thánh; Những người kia nói rằng, “Một đám thánh cuồng tín (holy-rollers).” Đức Chúa Trời xem điều đó là vĩ đại, nhưng thế gian cho là rồ dại. Thế gian cho là tuyệt vời, thì Đức Chúa Trời lại cho là rồ dại, trái ngược với nhau. Điều gì Đức Chúa Trời đã hứa, thì Ngài chắc chắn sẽ làm. Đúng vậy.
201 Cô Dâu vẫn tiếp tục làm những gì cô đã làm, Ê-va Hê-bơ-rơ. Cô không tiếp nhận điều đó. Anh chị em có thể kêu kẻ chết sống lại; Anh chị em có thể thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đã giáng xuống, đã xác chứng chính Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Ngay từ khi mới bắt đầu giảng dạy. Ồ, họ nghĩ, “Ồ, người này hơi kỳ cục đây. Ông ta là ai nhỉ?”
Ồ, điều trước hết anh chị em biết, họ bắt đầu hỏi... Dĩ nhiên họ đã hỏi trước đó khi người dọn đường của Ngài đến, Giăng -- Họ hỏi, “Ông có phải là Đấng Mê-si không?”

Ông đáp, “Không, Ngài đang ở giữa các ngươi.” Tại sao? Vì ông biết Sứ điệp của ông rao ra cho điều gì. Ông biết điều gì ông phải làm.


/204 Như Nô-ê canh chừng Hê-nóc. Lúc Hê-nóc ra đi, Nô-ê nói, “Tốt hơn nên bước lại gần con tàu. Thời điểm đã đến gần.” Nô-ê đã canh chừng Hê-nóc và Giăng nhìn thấy dấu hiệu mà Chúa Jêsus đã nói với ông -- hay Đức Chúa Trời đã nói với ông. Ông nói, “Ngài đang ở giữa các ngươi. Ta không biết Ngài, nhưng rồi ta sẽ biết.”

Đứng đó, họ hỏi rằng, “Ông có phải là Đấng Mê-si không?” “Chúng ta được sai đến từ ban lãnh đạo.” “Những vị Trưởng lão đã sai chúng ta xuống đây. Nếu ông là Đấng Mê-si, tại sao ông không lên kia mà tỏ mình ra ở đó, không xuống kia để trổ ra những tài nghệ này. Ông phải lên kia và tỏ mình ra ở đó chứ.”

Ông nói, “Ta không phải là Đấng Mê-si.” “Ta chỉ là tiếng kêu ở trong đồng vắng.”

Điều này thật là xa vời đối với đầu óc của họ. Họ không biết gì về nó cả, dầu họ đang mong đợi ông đến, nhưng ông không thể là cái gã như thế. Ôi, thật là kinh khủng.

“Ông học trường nào?”

“Không học trường nào hết.”

“Ông có thẻ hội viên không?”
209 “Cái đó là gì?” Ông là đấng được Đức Chúa Trời xức dầu. Ông nói, “Một thứ mà có, đó là cái rìu đang để dưới gốc cây kia.” Đó là tất cả những gì ông có. Ông nói chuyện với những ngôn từ của một người tiều phu, không phải của giới Tu sĩ (hàng giáo phẩm) -- Những rắn độc, rìu, cây v. v... Ông - ông không dùng những ngôn từ của Giáo sĩ, nhưng Chúa Jêsus phán rằng chưa bao giờ có Tiên tri nào giống như ông, xưa nay chưa có người nào được sinh ra bởi người nữ mà giống như ông. Đúng vậy.
Ông là người hơn cả Tiên tri; Ông là vị Sứ giả của giao ước: Ở giữa hai hệ thống tín ngưỡng, hơn cả một Tiên tri. Vì thế cho nên... Tại đó, họ không biết ông. Họ không hiểu được ông. Ông là loại người kỳ quặc, cho nên họ đã bỏ qua ông.
212 Rồi lúc Chúa Jêsus đến, chắc chắn họ sẽ không tiếp nhận Ngài, con trai của người thợ mộc (Không có ai giống như vậy) với danh hiệu xấu đằng sau, đứa con hoang. Ngài... Họ không muốn nhìn thấy Con Người như vậy.
Nhưng hãy xem điều Đức Chúa Trời đã làm. Ngài nhận lấy những người đánh cá nghèo khó, thất học, những tiều phu, những nông dân, những kỵ nữ và mặc kệ những người quyền cao chức trọng ở đó. Tại sao? Tại sao Ngài làm như vậy? Tại sao Ngài làm điều đó? (Anh chị em có thể nào tưởng tượng đựơc không?) Bởi vì họ là những người đã nhận ra Ngài là Lời.
/213 Chúng ta hãy xem họ một chút. Một người đánh cá dốt nát, không thể viết được cái tên của mình. Kinh Thánh nói ông là một kẻ dốt nát, thất học. Ông đem cá của mình lên đặt nó xuống, đi xuống kia xem thử điều gì mà ồn ào vậy, nhưng một nẻo lối sâu thẳm trong ông khiến ông biết rằng Kinh Thánh đã phán đó là Đấng Mê-si... Tất cả những người Hê-bơ-rơ đều trông đợi Đấng Mê-si, bởi vì Kinh Thánh nói sẽ có những điều xảy ra khi Ngài đến.
215 Đã từng có nhiều người tự xưng là Mê-si dấy lên nói rằng, “Ta là Đấng đó.” Mặc cho hàng trăm người bọn họ bị dẫn đến sự hư mất; Nhưng ở đây, là khước từ Đấng Mê-si Thật khi Ngài đến. Chúng ta có những chiếc áo choàng, áo khoác của Ê-li cũng như mọi thứ khác, nhưng lại chối bỏ điều thật khi Ngài đến. Đúng vậy. Tất cả những kẻ mặc áo choàng và quần này áo nọ sẽ được quấn quanh bởi những thứ đó để đem chôn... Điều đó không... Điều đó sẽ xác chứng. Giống như đồng đô-la giả cho thấy có đồng đô-la thật ở đâu đó nếu chúng ta thật sự có thể tìm thấy nó. Việc Ngài đến cũng vậy.
Những người quyền cao chức trọng bước ra, họ cứ giữ những của lễ thay thế của họ, họ nói, “Ồ, nếu Đấng Mê-si đến, chắc chắn Ngài đến chỗ Cai-phe. Ngài sẽ đến với hệ phái của chúng tôi. Ngài sẽ đến với người Pha-ri-si.”

Người Sa-đu-sê nói: “Đó là điều anh nghĩ thôi; Ngài sẽ đến với người Sa-đu-sê.”


217 Người ta cũng làm điều tương tự như vậy ngày nay. Nhưng khi Ngài đến, Ngài là một kẻ lạ. Ngài đến, ôi, thật mâu thuẫn với những gì họ nghĩ, Ngài đến theo lời Kinh Thánh, nhưng người ta không biết Lời.

Tôi xin nói sự thật, anh chị em sẽ bị chết chìm thôi. Tôi muốn chúng ta nhận biết điều này: Đây chính là nan đề của anh chị em ngày hôm nay. Anh chị em không biết Lời.

Chúa Jêsus phán, “Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư.”

“Chúng ta đã có Môi-se...”

Chúa Jêsus phán, “Nếu các ngươi biết Môi-se, thì các ngươi sẽ biết Ta.” Đúng vậy. Vì họ không biết Môi-se, cho nên họ không biết Ngài. Họ chỉ biết những tín điều mà họ đã đặt ra thôi.
222 Chúng ta hãy đến với người đánh cá già nua. Ông để cái giỏ cá của mình xuống, vuốt lại chòm râu quai nón điểm bạc của mình, bước xuống, “Tôi tin rằng tôi sẽ biết đó là ai.

Người em trai của ông nói, “Nhanh lên nào. Chúng ta hãy xuống đó. Chính con người đó; Người mà người ta đã nói trong ngày hôm kia. Tôi đã ở với Người suốt đêm hôm qua. Anh có biết ông Giăng mà tôi đã nói không?

“Vâng, con người hoang dã ở dưới đó phải không? Tôi có nghe đến ông ta.”

Ồ, Si-môn, anh chị em biết, đã nói rằng “Tôi có nghe đến con người này ở dưới đó. Vâng, đã ở dưới đó hai ba tháng trước đây rồi.”

“Ồ, ông đã nói... Một ngày kia ông ta đã đứng nói một điều kỳ quặc. Ông nói, Các ngươi biết, Ngài đã đến rồi. Họ hỏi, Làm sao ông biết? Ông ngước lên, có một Người bình thường đang đứng đó. Ông nói, Ta đã thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong hình chim bồ câu giáng xuống trên Ngài. Ta nghe có tiếng phán rằng, “Đây chính là Đấng đó. Đây là Con yêu dấu của Ta, Người mà Ta vui lòng ngự vào.” Sau đó, ông bước ngay xuống nước làm báp-têm cho Ngài. Ồ, ông nói rằng ông đã biết Ngài.

“Ôi, tôi không biết,” Si-môn nói. “Dầu tôi có nghe nói những điều này rất nhiều lần rồi.” Nhưng bây giờ ông mới hiểu được; Sâu thẳm trong lòng ông đã có hạt giống được định trước. Chúa Jêsus phán vậy. Đúng. Ông đã bước đến với Ngài. Bước đến nói rằng, “Tôi sẽ đi xuống nhóm xem.”


227 Đi lên kia, Chúa Jêsus đứng đó, chỉ là một Con Người bình thường. Đi đến -- Nói rằng, “Ô, tên ngươi là Si-môn, cha ngươi tên là Giô-na.” Điều này làm ông ngạc nhiên. Tại sao? Hạt giống Sự Sống Đời đời ở trong ông được chiếu rọi. Vâng, thưa quý vị.

Ông nói, “Chờ một chút. Điều đó có nghĩa là sao? Ngài chưa bao giờ gặp tôi, cũng không biết cha của tôi, bởi vì ông ấy đã chết lâu rồi, nhưng tại đây Ngài nói với tôi điều này. Tôi biết rằng Kinh Thánh nói...” (Điều này không liên quan gì đến những điều các Trưởng lão nói.) Nhưng “Kinh Thánh đã nói rằng Đấng Mê-si sẽ là một Tiên tri. Đây chính là Ngài. Đúng là Ngài.”


229 Một hôm Ngài đi qua thành Sa-ma-ri xuống dưới kia với đám người Giu-đa. Ngài rời khỏi đám môn đồ. Một người đàn bà có tiếng xấu đi đến, có lẽ cô là một phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp, anh chị em biết; Cô đã ăn diện trên đường phố như một đứa trẻ, cô đi ngang qua. Có lẽ cô đang nghĩ đến điều gì đó. Cô bước đến, để vò nước xuống, cô bắt đầu thả gàu múc nước, anh chị em biết, cô nghe tiếng một Người Đàn Ông ng nói, “Hãy cho Ta uống.”

Cô nhìn quanh, thấy một người Giu-đa trung niên đang ngồi chỗ kia. Cô nói, “Kìa, ông có phải là người Giu-đa không? Ông không nên làm như vậy. Theo phong tục, ông không nên nói chuyện với tôi. Bởi tôi là một người Sa-ma-ri.”

Ngài đáp, “Nhưng nếu ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai, ngươi sẽ xin Ta cho ngươi uống.”

Cô nói, “Gàu của ông ở đâu? Dây của ông đâu?”

Ngài đáp, “Ồ, nước mà Ta ban cho ngươi là Nước Sống.”

“Ôi, Cái gì?” Cô nói, “Ồ, tất cả các ông thờ phượng tại Giê-ru-sa-lem. Còn tổ phụ của chúng tôi thờ phượng tại...”

Ngài đáp, “Ôi, đúng vậy, người Giu-đa chúng ta biết điều gì chúng ta thờ phượng,” nhưng Ngài lại phán, “Ngươi biết, đã đến lúc người ta không cần phải thờ phượng tại Giê-ru-sa-lem hay trên núi này.”Ngài phán, “Người ta sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời bằng Tâm Thần; Bởi vì Ngài là Thần; Ngài là Thần và Lẽ thật.”

Ồ, cô ta bắt đầu học hỏi, anh chị em biết.

Ngài phán, “Hãy đi, gọi chồng ngươi đến đây.”

Cô đáp, “Chồng của tôi à? Tôi không có chồng.”

Ôi, Ngài phán, “Ngươi nói phải.” “Ngươi đã trải qua năm đời chồng và bây giờ ngươi lấy người thứ sáu.” “Ngươi-- ngươi đã có năm đời chồng. Ngươi-- ngươi biết, nên ngươi--ngươi đã nói đúng.”
236 Xem đó. Điều này có nghĩa là gì? Ánh Sáng đã chiếu rọi lên hạt giống đã được đặt trong đó, điều đã được phán ra bởi Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị. Hạt giống đã được đặt trên đất. Khi Đức Chúa Trời khiến cho nước lui đi và mặt trời chiếu lên nó, nó bắt đầu nảy mầm. Đúng vậy. Điều mà nó cần là mặt trời. Nó cần ánh sáng. Vâng, thưa quý vị.
Khi Đức Thánh Linh của Ngài khiến cho đời sống cũ của cô ra đi và tỏ điều đó cho cô, Ánh Sáng đã chiếu rọi lên; Cô đáp, “Thưa Ngài, tôi nhận thức rằng Ngài là một Tiên tri.” Cô nói, “Đó là lý do... Chúng tôi biết -- Tôi biết điều này, khi Đấng Mê-si đến, đây chính là những điều Ngài sẽ làm, chúng tôi không có một Tiên tri nào đã hằng trăm năm rồi. Hàng trăm năm rồi, chúng tôi chưa từng có một Tiên tri thật. Cô nói, “Thể nào... Ngài đã nói cho tôi về chồng của tôi và bao nhiêu chồng tôi đã có v. v... Ôi, tôi không hiểu điều này, khi Đấng Mê-si đến, ồ, Ngài sẽ làm điều đó, còn Ngài là ai?”

Ngài đáp, “Ta chính là Đấng đó.” Người chỉ là: Một kỵ nữ.


/239 Thầy Tế lễ nhìn quanh rồi nói... Ồ, họ phải trả lời cho hội chúng, họ nói rằng, “Đừng có ngu dại mà theo con người đó. Hắn là kẻ đã bị quỷ ám.”
Thật là khác biệt. Ngày hôm nay cũng tương tự như vậy. Giống y hệt. Vâng, thưa quý vị. Cô biết điều đó bởi vì Ánh sáng đã chiếu rọi. Họ... Những người đánh cá, tiều phu, nông dân, người thu thuế, kỵ nữ, họ thấy nơi Ngài đơn giản là những điều Kinh Thánh nói rằng Ngài sẽ làm, còn người Pha-ri-si không thể thấy được bởi vì những truyền thống của họ. A-men! Họ không thể thấy được bởi vì những truyền thống của họ; Nhưng kẻ điếm đĩ, nông dân có thể thấy được. Tất cả đã được định trước, khi những nghi ngờ đã lăn xa, hạt giống bắt đầu mọc lên. Đúng vậy.
/241 Cô đã làm gì? Cô nói, “Ồ, tôi rất vui được gặp Đấng Mê-si.” Ô, không, anh em ơi. Cô chạy thẳng vào thành. Cô quên việc lấy nước. Cô nói, “Hãy đến xem Con Người, Đấng đã nói với tôi điều gì tôi đã làm. Đây chẳng phải điều mà Kinh Thánh đã nói rằng khi Đấng Mê-si đến Ngài sẽ làm sao? Đây chẳng đúng là điều đó sao? Và người ta đã có thể chứng kiến cùng một điều mà Chúa Jêsus Christ đã phán trong Giăng 14:12, điều đó lại sẽ xảy ra.
Ngài đã phán điều này trong Lu-ca, “Như trong ngày của Nô-ê thể nào...” Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài trong Con Người và nói cho kẻ theo Ngài, điều Sa-ra đã làm (cười ở trong trại), cũng như tất cả những điều trong Kinh Thánh Ma-la-chi v. v... Báo trước về ngày cuối cùng.
Hê-bơ-rơ 4 đã chép, khi Ngôi Lời quay trở lại... Ma-la-chi 4 chép rằng điều này sẽ trở lại bởi một người; Hê-bơ-rơ 4 nói rằng Lời Của Đức Chúa Trời xem xét tư tưởng và ý định trong lòng, nhưng họ thấy được điều đã làm mà lại tránh né. Những truyền thống của họ khiến cho nó trở nên vô tác dụng. Ồ, thật chúng ta đây. Chỉ thế thôi.
/244 Anh chị em biết, Ngài có thể làm điều như vậy trong ngày hôm nay. Ngài sẽ hiện ra ngay trên màn ảnh và tạo ra những điều mà Ngài đã làm cũng như những điều Ngài đã nói rằng Ngài sẽ làm. Ngài hứa sẽ làm điều đó. Ngài đã hứa. Nếu Ngài làm những điều đó... Sứ giả Lao-đi-xê được chỉ định để làm điều này; Khi Hội Thánh Lao-đi-xê thấy sự việc được làm nên, họ cũng sẽ xử sự giống như Hội Thánh Hê-bơ-rơ đã xử sự từ buổi ban đầu. Không cần biết điều đó được xác chứng như thế nào, họ vẫn cứ xử sự như vậy. Ôi.
Như có chép rằng chúng ta sẽ trở lại với Lời nguyên thủy ban đầu và được bày tỏ như đã hứa sẽ phục hồi lại đức tin, đức tin ban đầu. Nếu Ngài đã bày tỏ chính mình rằng Ngài đã ngự giữa dân Ngài bởi những điều này...
Ngài có thể có một bức ảnh chụp, chứng minh một cách khoa học, người ta vẫn cứ không tin... ? ... Mặc cho con mắt máy móc của máy chụp hình bắt gặp Ngài đang đứng ở đó, cùng một Trụ Lửa, hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời (Hê-bơ-rơ 13:8), bày tỏ rằng đó là khoa học trong một phương diện khác, một cách khoa học, trong lãnh vực thuộc linh, bằng mọi cách nó có thể được xác chứng, nó đã được xác chứng, nhưng anh chị em biết, người ta vẫn cứ xử sự như vậy. Người ta muốn quay đi để tiếp tục làm những điều mà họ đã làm.
248 Ôi, Đức Chúa Trời ôi, xin giúp cho chúng con. Chúng ta sẽ dừng lại nơi đây. Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta thấy khi chúng ta đến, đó là lời cầu xin của tôi, bởi vì tôi không muốn giữ anh chị em quá lâu. Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta thấy. Tôi tin rằng, Đức Thánh Linh bao phủ chúng ta giờ này và Ngài sẽ giúp chúng ta mở ra, bày tỏ cái Ấn này.
Xin chúng ta hãy đọc như chúng ta thấy câu tuyên bố của Hội Thánh. Chúng ta thấy nó ở chỗ nào, thấy họ làm gì, thấy nó được chỉ định để đến đâu, thấy nó được định để làm gì. Người ta đã làm như vậy. Anh chị em thấy mình đang ở đâu? Anh chị em tự xét. Tôi không thể xét đoán. Tôi chỉ có trách nhiệm mang Lời này đến. Đúng như điều đã ban cho tôi, tôi có thể ban nó ra. Chừng nào nó chưa ban cho tôi, tôi không thể đưa ra. Không ai khác có thể.


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương