Thủ tục: Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Trình tự thực hiệntải về 11.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích11.83 Kb.
Thủ tục: Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

- Trình tự thực hiện

a) Đối với cá nhân, tổ chức

+ UBND cấp xã tự lập và hoàn thiện hồ sơ hoặc đến phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện để được tư vấn hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

+ Nộp hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

+ Nhận quyết định tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ UBND cấp xã chuyển đến.

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện để trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét quyết đinh.

+ Trả Quyết định của UBND huyện cho xã, phường, thị trấn.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đao tạo cấp huyện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình của Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị thành lập trung tâm thành lập cộng đồng, trong đó có các nội dung:

+ Việc thành lập trung tâm phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng.

+ Có địa điểm cụ thể, có cơ sở vật chất, thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên, kế toán, thủ quỹ theo quy định của pháp luật.

- Đề án thành lập Trung tâm học tập cộng đồng.

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý trung tâm.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo

d) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng, có địa điểm cụ thể, có cơ sở vật chất thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên, kế toán, thủ quỹ.- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương