Megavnn. 2 (Phiếu yêu cầu này là phụ lục kèm theo hợp đồng số : )tải về 27.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích27.24 Kb.
Số Hồ sơ
Ngày nhận

/ /

Người nhận
MegaVNN.2


(Phiếu yêu cầu này là phụ lục kèm theo hợp đồng số : )


MegaVNN số:

Tên khách hàng: Lĩnh vực hoạt động/Nghề nghiệp:

Đại diện pháp nhân là Ông/Bà: Chức vụ:

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Ngày hết hạn:

Ngày thành lập/Ngày sinh: Nam/Nữ (cá nhân): Quốc tịch (nước ngoài): Dân tộc (Việt Nam):

Địa chỉ giao dịch:

Mã số thuế:


Số điện thọai đang sử dụng (nếu có): Mã khách hàng

Tên người liên lạc: Điện thoại: Fax: E-mail:


CÁC YÊU CẦU:

1Cấp lại Password Mail

 Cấp lại Password truy cập

2Đổi Username mới

3
Đổi gói cước MegaVNN (theo tốc độ download/upload)

Basic'>Tính cước theo Mbyte

Tính cước trọn gói

Basic (1.536 Kbps/512 Kpbs)

Easy (3.072 Kbps/512 Kpbs)

Family (4.096 Kbps/640 Kpbs)


Maxi (6.144 Kbps/ 640 Kpbs)

Pro (8.192 Kbps/640 Kpbs)Basic (1.536 Kbps/512 Kpbs)

Easy (3.072 Kbps/512 Kpbs)

Family (4.096 Kbps/640 Kpbs)


Maxi (6.144 Kbps/ 640 Kpbs)

Pro (8.192 Kbps/640 Kpbs)4Hủy Hợp đồng Mega VNN (Trường hợp chưa có biên bản bàn giao)

Lưu ý: Đối với khách hàng là Doanh Nghiệp khi nhận lại tiền hòa mạng cần cung cấp các loại hồ sơ chứng từ sau:

  • Giấy giới thiệu và CMND của người thực hiện giao dịch.

  • Xuất lại hóa đơn tài chính hoặc hóa đơn tiêu thụ đặc thù của Doanh Nghiệp ghi đầy đủ các yếu tố trên hóa đơn theo quy định.

5Đổi hình thức thanh toán: thanh toán chung/riêng hóa đơn điện thoại (ghi rõ số điện thoại: )

6Khác:


Ghi chú

  1. Giấy CMND/Hộ chiếu bản chính hoặc bản sao (nếu là cá nhân).

  2. Thanh toán hết cước tháng gần nhất.

  3. Không thực hiện được yêu cầu nếu dịch vụ đang tạm ngưng.

  4. Việc thay đổi gói cước sẽ được thực hiện vào đầu tháng sau.

Đính kèm:

Chữ ký Khách Hàng

(Ký tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)
Họ và tên:
Điện thọai liên hệ: Công ty Điện thoại Tây Thành phố: 38.336666, Công ty Điện thoại Đông Thành phố: 39.111888

: Data -> Uploads
Data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
Data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
Data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
Uploads -> 1. Kiến thức : hs phải làm được 1 tiêu bản tbtv ( tb vảy hành hoặc tb thịt quả cà chua chín). Kĩ năng
Uploads -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chíNH
Uploads -> Ban chấp hành trung ưƠng số: 128-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
Uploads -> CUỘc họp kỹ thuật hội nghị CÔng vụ asean lần thứ 11 30-31 tháng 10 năm 2002, tại thành phố Hồ Chí Minh BÁo cáo cuộc họp kỹ thuậT
Uploads -> CẬp nhật các dự Án trung tâm nguồn nước
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương