Khoa lịch sử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.01 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu12.05.2018
Kích1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

8. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY


Học kỳ

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

Tổng cộng

Lý thuyết

Thực hành/ TN

Khác (nếu có)

I
Các môn chung do Phòng Đào tạo thiết kế

II

(6 tín chỉ cơ sở ngành)


Các môn chung do Phòng Đào tạo thiết kế

LSU…

Phương pháp luận sử học

04


LUU018

Lưu trữ học đại cương

02


III (14 tín chỉ cơ sở ngành)
Các môn chung do Phòng Đào tạo thiết kế

LSU158

Sử liệu học

02


LUU004

Cơ sở Bảo tàng học

02


LSU015

Cơ sở Khảo cổ học

02


LSU114

Lịch sử thế giới cổ - trung đại

04


LSU107

Lịch sử VN cổ - trung đại

04


IV (18 tín chỉ cơ sở ngành)

LSU207

Lịch sử thế giới cận đại

04


LSU113

Lịch sử Việt Nam cận đại

04


LSU208

Lịch sử thế giới hiện đại

04


LSU115

Lịch sử Việt Nam hiện đại

04


LSU201

Nhập môn quan hệ quốc tế

02

V

(10 tín chỉ bắt buộc + 8 tín chỉ tự chọn)LSU069

Khảo cổ học thời đại đồ Đá

02


LSU070

Khảo cổ học thời đại đồ Đồng

02


LSU071

Khảo cổ học thời đại đồ Sắt

02


LSU006

Các nền văn hóa tiền sử và sơ sử ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam

02


LSU007

Các nền văn hóa tiền sử và sơ sử ở các tỉnh phía Nam Việt Nam

02

Tự chọn

02

Tự chọn

02

Tự chọn

02

Tự chọn

02


VI

(10 tín chỉ bắt buộc + 8 tín chỉ tự chọn)LSU063

Khảo cổ học Đông Nam Á

02


LSU061

Khảo cổ học Chămpa

02


LSU068

Khảo cổ học Óc Eo và Phù Nam

02


LSU008

Các phương pháp nghiên cứu khảo cổ học

02


LSU052

Gốm sứ học và gốm sứ Việt Nam

02

Tự chọn

02

Tự chọn

02

Tự chọn

02

Tự chọn

02


VII (12 TC bắt buộc+6TC tự chọn)

LSU039

Điền dã khảo cổ học

02


LSU074

Khảo cổ học Việt Nam ngày nay

02


LSU065

Khảo cổ học lịch sử Việt Nam

02


LSU076

Kiến trúc và mỹ thuật VN

02


LSU165

Thực tập chuyên ngành

04

Tự chọn

02

Tự chọn

02

Tự chọn

02


VIII (14 tín chỉ tự chọn

/Khóa luận tốt nghiệp)LSU075

Khóa luận tốt nghiệp (áp dụng cho SV có học lực giỏi, khá)

10

Tự chọn

02

Tự chọn

02

Tự chọn

02

Tự chọn

02

Tự chọn

02

Tự chọn

02

Tự chọn

02


: Resources -> Docs -> SubDomain -> lichsu -> Chuong%20trinh%20dao%20tao
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
Chuong%20trinh%20dao%20tao -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Chuong%20trinh%20dao%20tao -> Khoa lịch sử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương