Update game: i-audition ở server( Máy Chủ)tải về 1.63 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích1.63 Mb.
UPDATE GAME:

I-AUDITION

Ở SERVER( Máy Chủ):

- Vào trang web : http://au.vtc.vn/- Chọn vào: Download . Chọn-Ta thấy bản cập nhật mới nhất ở trên cùng . Ví dụ: Audition - Bản cập nhật 6066 -  40 MB . Chọn tiếp MIỀN NAM để download ban cap nhat về. Rồi chọn save vào thư mục CAP NHAT. Đợi chương trình download xong co dung lương đúng trên web. Ví dụ: Audition - Bản cập nhật 6066 -  40 MB Co dung lượng 40MB.Ở Client( May con):

-Đăng nhập bằng ADMIN ở máy con. Ví dụ : BDTP ( tùy đơn vị)

0312

-Tháo bỏ Chương trình đóng băng DriveVaccine .Nhập password: 6z Chọn Restart Now -> OK!- Sau đó cũng đăng nhập bằng ADMIN . Ví dụ : BDTP

0312


-Vào Start -> Run. Gõ: \\Server.

-Ta thấy được bản cập nhât : Audition - Bản cập nhật 6066 - Nhấp vô chạy bản update: Chọn Next -> Next để nguyên đường dẫn mặc định -> Finish là xong.

Lưu ý: Sau khi cập nhật xong nhớ đóng băng lại:Bấm tổ hợp phím CTRL+\ . Chọn ENABLE -> RESTART NOW

II-Đột Kích: CF

Ở SERVER( Máy Chủ):

  • Vào trang web : http://cf.vtc.vn/