Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦUtải về 3.4 Mb.
trang12/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27

Biªn b¶n kiÓm nghiÖm

(Vật tư, sản phẩm, hàng hóa)

Ngày 26 tháng 5 năm 2010

Số 05..


Căn cứ QĐ/BGĐ ngày 26 tháng 04 năm 2010

Của ban giám đốc

Ông (bà) : Lê Minh Loan ....Trưởng ban

Ông (bà) : Vũ Quốc Việt ........Uỷ viên

Ông (bà) : Nguyễn Thanh Loan ..Uỷ viên

Đã kiểm nghiệm các loại :STT

Tên nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, hàng hóa

Mã số


Phương thức kiểm nghiệm

Đơn vị tính

Số lượng theo chứng từ

Kết quả kiểm nghiệp

Ghi

Chú


SL đúng quy cách, phẩm chất

SL không đúng quy cách, phẩm chất

A

B

C

D

E

1

2

3

4

1

Vải bò loại 1
Đo

M

2 500

2 500

0
2

Vải bò loại 2
Đo

M

2 815

2 815

0ý kiến của ban kiểm nghiệm: Sản phẩm đạt chất lượng

Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (ký,họ tên


HÓA ĐƠN (GTGT) Số:124376

Liên 2: Giao cho khách hàng

Ngày 26 tháng 04 năm 2010
Đơn vị bán hàng: Công ty Giang Minh

Địa chỉ: 567 Ngọc khánh – Ba Đình - Hà Nội

Số tài khoản:000 657 7869

Điện thoại 043.6553 768 MST……………………………….


Họ và tên người mua hàng: Đỗ Ngọc Dung

Đơn vị : Công ty Sản Xuất và Thương Mại Đại Hoàng Nam

Địa chỉ: Quốc lộ 2- Phú Cường- Sóc Sơn- HN

Số tài khoản: 1440 205 213 134

Hình thức thanh toán: TM MST……………………….STT

Tên hàng hóa dịch vụ

Đvt

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3= 1.2

1

Vải bò loại 1

m

2 500

17 650

44 125 000

2

Vải bò loại 2

m

2 815

18 410

51 824 150

Cộng tiền hàng

95 949 150

Thuế suất GTGT 10% Tiền thuế GTGT

9 594 915

Tổng cộng tiền thanh toán

105 544 065

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm linh lăm triệu nam trăm bốn mươi bốn ngàn không trăm sáu mươi lăm đồng chẵn.

Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị

(đã ký) (đã ký) (đã ký)


( Cần kiểm tra đối chiếu khi nhập hóa đơn)
Đơn vị: Công ty SX và TM Đại Hoàng Nam Mẫu số: 02-TT

Địa chỉ: Quốc lộ 2-Phú Cường- Sóc Sơn- HN Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng 03 năm 2006 Của bộ

Trưởng BTCPHIẾU NHẬP KHO Số 320

Ngày 26 tháng 04 năm 2010 Nợ TK 152, 133

Có TK 33,111

Họ tên người giao hàng : Chu Đình Nam

Theo HĐGTGT số 472379 ngày 26 tháng 04 năm 2010 của Công ty

Nhập tại kho: 01
STT

Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Số


Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chừng

Từ


Thực nhập

A

B

C

D

1

2.

3

4

1

Khóa đồng
Chiếc

1 350

1 350

2 570

3 469 500
Cộng
3 469 500

Tổng số tiền (viết bằng chữ) Ba triệu bốn trăm sáu chín ngàn năm trăm đồng chẵn.

Số chứng từ gốc kèm theo……………………………………………
Ngày 26 tháng 04 năm 2010.
Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

(đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký) ( đã ký)Đơn vị :........... Mẫu số : 05-VT

Bộ phận :....... Ban hành theo QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT

Ngày 01 tháng 11 năm 1995

Của BộTài Chính


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương