BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔtải về 4.17 Mb.
trang22/33
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.17 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   33

1471

CỬULONG

CLDFA9970T3

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

293

1472

CỬULONG

CLDFA9970T3-MB

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

293

1473

CỬULONG

CLDFA9975T-MB

7,2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

348

1474

CỬULONG

CL DFA12080D

8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

405

1475

CỬULONG

CL DFA10307D

7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

293

1476

CỬULONG

CL DFA12080D-HD

8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

455

1477

CỬULONG

5830 D2 ben

2,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

140

1478

CỬULONG

5830 DGA ben

2,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

176

1479

CỬULONG

5830 D ben

2,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

130

1480

CỬULONG

5840 DQ

3,4 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

180

1481

CỬULONG

5840 DQ1

3,4 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

180

1482

CỬULONG

5840 D2

3,4 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

204

1483

CỬULONG

5220 D2A

2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

193

1484

CỬULONG

4025 QT

2,5 tấn (thùng)

Cty cổ phần ôtô (TMT)

141

1485

CỬULONG

4025 QT 1

2,3 tấn (thùng)

Cty cổ phần ôtô (TMT)

120

1486

CỬULONG

4026 QT 7; QT8; QT9 2,5 TẤN

 

Cty cổ phần ôtô (TMT)

143

1487

CỬULONG

4025 DA2

2,3 tấn (ben)

Cty cổ phần ôtô (TMT)

139

1488

CỬULONG

4025 D2A

2,35 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

190

1489

CỬULONG

4025 DA 1

2,3 tấn (ben)

Cty cổ phần ôtô (TMT)

139

1490

CỬULONG

5840 DGA1

3,4 tấn (ben)

Cty cổ phần ôtô (TMT)

160

1491

JIULONG

5840D

3,4 tấn (ben)

Cty cổ phần ôtô (TMT)

185

1492

JIULONG

 

2,8 tấn (ben)

Cty cổ phần ôtô (TMT)

120

1493

JIULONG

5830 D

3 tấn (ben)

Cty cổ phần ôtô (TMT)

120

1494

JIULONG

 

1,8 tấn (thùng)

Cty cổ phần ôtô (TMT)

130

1495

CỬULONG

Ben

1,25 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

107

1496

CỬULONG

Ben

1,05 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

105

1497

CỬULONG

Ben

3,2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

160

1498

CỬULONG

thùng

1,25 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

100

1499

CỬULONG

thùng

1,05 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

90

1500

CỬULONG

thùng

3,2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

130

1501

CỬULONG

4025 DG2

2,35 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

135

1502

CỬULONG

4025 DG3B; DG3C

2,35 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

196

1503

CỬULONG

4025 DG3B-TC

2,35 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

196

1504

CỬULONG

2210 FTDA

1 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

105

1505

CỬULONG

CLDLA 3.2 T1

3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

186

1506

CỬULONG

DFA3810D

950kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

153

1507

CỬULONG

DFA3810T

950kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

124

1508

CỬULONG

DFA3810T-MB

850kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

124

1509

CỬULONG

DFA3810T1-MB

850kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

124

1510

CỬULONG

DFA3810T1

950kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

124

1511

CỬULONG

DFA4215T

1,5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

205

1512

CỬULONG

DFA4215T-MB

1,25 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

205

1513

CỬULONG

DFA4215T1

1,25 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

205

1514

CỬULONG

DFA4215T1-MB

1,05 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

205

1515

CỬULONG

DFA 7027T

2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

130

1516

CỬULONG

DFA 7027T2

2,5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

149

1517

CỬULONG

DFA 7027T3

2,25 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

149

1518

CỬULONG

DFA 7027T3-MB

2,25 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

149

1519

CỬULONG

DFA 7027T2/TK

2,1 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

141

1520

CỬULONG

DFA 2.95T3

2,95 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

164

1521

CỬULONG

DFA 2.95T3/MB

2,75 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

164

1522

CỬULONG

DFA 6027T-MB

2,25 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

224

1523

CỬULONG

DFA 6027T

2,5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

224

1524

CỬULONG

DFA 6027T-MB

2,5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

246

1525

CỬULONG

DFA 6027T1-MB

1,9 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

224

1526

CỬULONG

DFA 3.2T3

3,2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

275

1527

CỬULONG

DFA 3.2T3-LK

3,2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

275

1528

CỬULONG

DFA3.45T2

3.45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

275

1529

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương