BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔtải về 4.17 Mb.
trang19/33
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.17 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   33
HD 1800 TL có ĐH

1,8 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

195

1297

Hoa Mai

HD 1800 TK Không ĐH

1,8 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

199

1298

Hoa Mai

HD 1800 TK có ĐH

1,8 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

204

1299

Hoa Mai

HD2000TL

2 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

180

1300

Hoa Mai

HD2000TL/MB1

2 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

188

1301

Hoa Mai

HD2000A-TK không ĐH - Cabin đơn

2 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

205

1302

Hoa Mai

HD2350

2,3 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

205

1303

Hoa Mai

HD2350 4x4

2,3 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

210

1304

Hoa Mai

HD2500

2,5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

287

1305

Hoa Mai

HD2500 4x4

2,5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

260

1306

Hoa Mai

HD2500A. 4x4- E2TD

2,5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

276

1307

Hoa Mai

T.3T

3 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

206

1308

Hoa Mai

T.3T/MB

3 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

218

1309

Hoa Mai

TĐ2TA-1

2 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

205

1310

Hoa Mai

TĐ3Tc-1

3 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

236

1311

Hoa Mai

TĐ3T(4x4)-1

3 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

260

1312

Hoa Mai

HD3000

3 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

268

1313

Hoa Mai

HD3250

3,25 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

242

1314

Hoa Mai

HD3250. 4x4

3,25 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

266

1315

Hoa Mai

HD3450.

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

280

1316

Hoa Mai

HD3450. 4X4 Lốp 825-20

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

315

1317

Hoa Mai

HD3450. 4X4 Lốp 900-20

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

320

1318

Hoa Mai

HD3450MP 4X4 Lốp 825-20

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

340

1319

Hoa Mai

HD3450MP 4X4 Lốp 900-22

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

345

1320

Hoa Mai

HD3450A - MP 4x4 Cabin đôi, có đh

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

382

1321

Hoa Mai

HD3450A - Cabin đơn

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

316

1322

Hoa Mai

HD3450A-E2TD - Cabin đơn

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

336

1323

Hoa Mai

HD3450B - Cabin kép

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa mai

334

1324

Hoa Mai

HD3450A. 4x4 Cabin đơn

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa mai

357

1325

Hoa Mai

HD3450A. 4x4-E2TD Cabin đơn

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa mai

377

1326

Hoa Mai

HD3450B. 4x4 Cabin kép

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa mai

375

1327

Hoa Mai

HD3450MP có ĐH - Cabin đôi

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

332

1328

Hoa Mai

HD3450A-E2MP có ĐH - Cabin đôi

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

352

1329

Hoa Mai

HD3450A 4x4- E2MP có ĐH - Cabin đôi

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

390

1330

Hoa Mai

HD3600

3,6 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

255

1331

Hoa Mai

HD3600MP có ĐH - Cabin đôi

3,6 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

332

1332

Hoa Mai

TĐ 4,5T

4,5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

195

1333

Hoa Mai

HD4500

4,5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

316

1334

Hoa Mai

HD4500A. 4x4

4,5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

215

1335

Hoa Mai

HD4650

4,65 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

250

1336

Hoa Mai

HD4650. 4x4

4,65 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

275

1337

Hoa Mai

HD4950 Cabin đơn

4,95 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

346

1338

Hoa Mai

HD4950 4x4 Cabin đơn

4,95 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

387

1339

Hoa Mai

HD4950A-E2TD cabin đơn

4,95 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

366

1340

Hoa Mai

HD4950A.4X4-E2TD cabin đơn

4,95 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

407

1341

Hoa Mai

HD4950A cabin kép

4,95 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

364

1342

Hoa Mai

HD4950A 4x4cabin kép

4,95 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

405

1343

Hoa Mai

HD4950MP có ĐH - Cabin đôi

4,95 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

382

1344

Hoa Mai

HD5000

5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

310

1345

Hoa Mai

HD5000 4x4

5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

345

1346

Hoa Mai

HD5000MP 4x4 không ĐH

5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

365

1347

Hoa Mai

HD5000A-MP.4x4 có ĐH

5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

409

1348

Hoa Mai

HD5000A- E2MP có ĐH - Cabin đôi

5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

422

1349

Hoa Mai

HD5000A 4x4- E2MP có ĐH thùng 5,5m

5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

418

1350

Hoa Mai

HD5000B 4x4- E2MP có ĐH thùng 6,8m

5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

425

1351

Hoa Mai

HD5000C 4x4- E2MP có ĐH thùng 5,5m

5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

418

1352

Hoa Mai

HD5000MP 4x4 có ĐH

5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

415

1353

Hoa Mai

HD6450A-E2TD Cabin đơn

6,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

376

1354

Hoa Mai

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương