BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔtải về 4.17 Mb.
trang30/33
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.17 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
250

1915

KIA

K2700II/THACO-TMB-C, THÙNG CÓ MUI PHỦ 1 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

215

1916

KIA

K2700II/THACO-TK-C, THÙNG KÍN 1 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

220

1917

KIA

K3000S

1,4 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

290

1918

KIA

K3000S/THACO-TMB-C, THÙNG CÓ MUI PHỦ 1,2 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

245

1919

KIA

K3000S/THACO-MBB-C, THÙNG CÓ MUI PHỦ 1,2 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

305

1920

KIA

K3000S/THACO-TK-C, THÙNG KÍN 1,1 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

320

1921

HUYNDAI

HD65/THACO-TB

2,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

508

1922

HUYNDAI

HD120/THACO

5,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

744

1923

HUYNDAI

HD120/THACO-MBB

Có Mui 5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

781

1924

HUYNDAI

HD120/THACO-L

5,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

764

1925

HUYNDAI

HD120/THACO-L-MBB

Có Mui 5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

807

1926

HUYNDAI

HD170

SAT-XI CÓ BUỒNG LÁI

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

1,179

1927

HUYNDAI

HD170/THACO-MBB

CÓ MUI 8,1 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

1,179

1928

HUYNDAI

HD250

SAT-XI CÓ BUỒNG LÁI

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

1,489

1929

HUYNDAI

HD250/THACO-MBB

CÓ MUI 13,1 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

1,489

1930

HUYNDAI

HD320

SAT-XI CÓ BUỒNG LÁI

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

1,669

1931

HUYNDAI

HD320/THACO-MBB

CÓ MUI 17 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

1,669

1932

HUYNDAI

HD700

SAT-XI CÓ BUỒNG LÁI

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

1,309

1933

HUYNDAI

HD1000

SAT-XI CÓ BUỒNG LÁI

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

1,489

1934

AN THÁI

AC7000TD1

7 tấn

Cty CP ô tô An Thái

335

1935

AN THÁI

AC7500KM1

Có mui 7,5 tấn

Cty CP ô tô An Thái

457

1936

AN THÁI

4950TĐ2

4,95 tấn

Cty CP CONECO thương mại

365

1937

TRƯƠNGGIANG

DFM TD7TA

XE TẢI BEN 7 tấn 5 Số Cầu gang, SX năm 2010

Cty TNHH ôtô Đông Phong

387

1938

TRƯƠNGGIANG

DFM TD7TA

XE TẢI BEN 7 tấn 5 Số Cầu thép, SX năm 2010

Cty TNHH ôtô Đông Phong

400

1939

TRƯƠNGGIANG

DFM TD7TA

XE TẢI BEN 7 tấn 6 Số Cầu thép, SX năm 2010

Cty TNHH ôtô Đông Phong

430

1940

TRƯƠNGGIANG

DFM TD7TB XE TẢI BEN 7 Tấn 6 Số Cầu thép, SX năm 2010, 2011, 2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

450

1941

TRƯƠNGGIANG

DFM TD7,5TA

XE TẢI BEN 7,5 tấn 6 số 1 cầu sx năm 2010, 2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

435

1942

TRƯƠNGGIANG

DFM TD7.5TA

XE TẢI BEN 7,5 tấn; 6 số 1 cầu sx 2011,2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

475

1943

TRƯƠNGGIANG

DFM TD2.35TA

XE TẢI BEN 2,35 Tấn

Cty TNHH ôtô Đông Phong

265

1944

TRƯƠNGGIANG

DFM TD2.35TB

XE TẢI BEN 2,35 tấn, loại 5 số SX năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

270

1945

TRƯƠNGGIANG

DFM TD2.35TC

XE TẢI BEN 2,35 tấn, loại 7 số SX năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

275

1946

TRƯƠNGGIANG

DFM TD2.5B

XE TẢI BEN 2,5 tấn sx năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

225

1947

TRƯƠNGGIANG

DEM TD3.35T4X2

XE TẢI BEN 3,45 Tấn

Cty TNHH ôtô Đông Phong

275

1948

TRƯƠNGGIANG

DFM TD3.45-4X2

XE TẢI BEN 3,45 Tấn Máy 85KW, SX năm 2009

Cty TNHH ôtô Đông Phong

295

1949

TRƯƠNGGIANG

DFM TD3.45-4X2

XE TẢI BEN 3,45 Tấn Máy 96KW, SX năm 2010, 2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

355

1950

TRƯƠNGGIANG

DFM TD3.45B

XE TẢI BEN 3,45 tấn, loại 5 số SX năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

270

1951

TRƯƠNGGIANG

DFM TD3.45TC4X4

XE TẢI BEN 2 cầu 3,45 Tấn SX năm 2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

390

1952

TRƯƠNGGIANG

DFM TD3.45TA4x2

Xe tải ben 1 cầu 3,45 tấn, loại máy 96kw, sx năm 2013

Cty TNHH ôtô Đông Phong

390

1953

TRƯƠNGGIANG

DFM 3.45TD

XE TẢI BEN 3,45 Tấn SX năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

365

1954

TRƯƠNGGIANG

DFM TD3.45M

XE TẢI BEN 3,45 tấn, loại 7 số, SX năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

275

1955

TRƯƠNGGIANG

DFMEQ5T-TMB

XE TẢI THÙNG 4,9 Tấn

Cty TNHH ôtô Đông Phong

270

1956

TRƯƠNGGIANG

DEM EQ7TA-KM

XE TẢI THÙNG 6,9 Tấn

Cty TNHH ôtô Đông Phong

313

1957

TRƯƠNGGIANG

DFM TD7T

XE TẢI BEN 7 Tấn

Cty TNHH ôtô Đông Phong

345

1958

TRƯƠNGGIANG

DFM TD7T 4x4

XE TẢI BEN 2 cầu 6,5 Tấn, SX năm 2010

Cty TNHH ôtô Đông Phong

430

1959

TRƯƠNGGIANG

DFM TD4.95T

XE TẢI BEN 4,95 Tấn

Cty TNHH ôtô Đông Phong

320

1960

TRƯƠNGGIANG

DFM TD4.98TC4x4

Xe tải ben 2 cầu máy 96kw, 4,98 tấn sx năm 2013

Cty TNHH ôtô Đông Phong

440

1961

TRƯƠNGGIANG

DEM TD4.98T4X4

XE TẢI BEN 2 cầu 4,98 tấn Máy 96Kw, SX năm 2010

Cty TNHH ôtô Đông Phong

395

1962

TRƯƠNGGIANG

DEM TD4.98T4X4

XE TẢI BEN 4,98 Tấn Máy 96Kw, SX năm 2009

Cty TNHH ôtô Đông Phong

349

1963

TRƯƠNGGIANG

DFM TD4.99T

XE TẢI BEN 4,99 Tấn SX năm 2010, 2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

450

1964

TRƯƠNGGIANG
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương