BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔtải về 4.17 Mb.
trang23/33
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.17 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   33
CỬULONG

DFA3.45T2-LK

3.45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

275

1530

CỬULONG

DFA 7050T

4,95 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

275

1531

CỬULONG

DFA 7050T/LK

4,95 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

275

1532

CỬULONG

DFA 7050T-MB

4,7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

275

1533

CỬULONG

DFA 7050T-MB/LK

4,7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

275

1534

CỬULONG

ZB5220D

2,2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

192

1535

CỬULONG

ZB5220D2

2,2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

180

1536

CỬULONG

ZB5225D

2,35 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

188

1537

CỬULONG

ZB5225D2

2,35 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

230

1538

CỬULONG

ZB3810T1

850Kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

140

1539

CỬULONG

ZB3810T1

950 Kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

153

1540

CỬULONG

ZB3810T1-MB

850Kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

153

1541

CỬULONG

ZB3810T1-MB

950Kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

140

1542

CỬULONG

ZB3812T1

1,2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

160

1543

CỬULONG

ZB3812T1-MB

1tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

160

1544

CỬULONG

ZB3812T3N

1,2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

160

1545

CỬULONG

ZB3812T3N-MB

1 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

160

1546

CỬULONG

ZB3812D-T550

1,2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

188

1547

CỬULONG

ZB3812D3N-T550

1,2 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

188

1548

CỬULONG

CL2810 TG, tay lái thường, 990kg

 

Cty cổ phần ôtô (TMT)

90

1549

CỬULONG

CLDFA, trợ lực tay lái 1,25 tấn

 

Cty cổ phần ôtô (TMT)

130

1550

CỬULONG

CLDFA, tay lái thường, 1,25 tấn

 

Cty cổ phần ôtô (TMT)

116

1551

CỬULONG

700-16, trợ lực tay lái, không máy lạnh, 1,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

132

1552

CỬULONG

700-16, trợ lực tay lái, có máy lạnh, 1,8 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

138

1553

CỬULONG

700-16, trợ lực tay lái, có máy lạnh, 2,5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

147

1554

CỬULONG

700-16, trợ lực tay lái, không máy lạnh, 2,5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

142

1555

CỬULONG

825-16, trợ lực tay lái, có máy lạnh, 3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

183

1556

CỬULONG

825-16, trợ lực tay lái, không máy lạnh, 3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

167

1557

CỬULONG

825-16, trợ lực tay lái, có máy lạnh, turbo, 3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

177

1558

CỬULONG

825-16, trợ lực tay lái, không máy lạnh, turbo, 3,45 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

183

1559

CỬULONG

CL2210 FTD A ben đơn 550kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

72

1560

CỬULONG

CL 2810DG ben A, tay lái thường 850kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

110

1561

CỬULONG

CL 2810D2A 800kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

129

1562

CỬULONG

CL 2810DG ben A, tay lái thường 950kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

110

1563

CỬULONG

CL 3810TG xe tải thùng, tay lái thường 1000kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

120

1564

CỬULONG

CL 3810TG ben A, tay lái thường 1000kg

Cty cổ phần ôtô (TMT)

134

1565

CỬULONG

CL 4025DA ben A 2,35 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

157

1566

CỬULONG

CL 4025D1 ben A 2,35 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

176

1567

CỬULONG

CL 5830D3 ben A 3 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

185

1568

CỬULONG

CL 7540D ben đôi 3,45tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

205

1569

CỬULONG

CL 5840D2 ben A 3,45tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

200

1570

CỬULONG

CL 5840 DQ ben A 3,45tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

237

1571

CỬULONG

CL 5840 DQ ben A 4,75tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

245

1572

CỬULONG

7540DA

3,4 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

210

1573

CỬULONG

7540 D2A1

3,4 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

226

1574

CỬULONG

7550 D2B

4,6 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

250

1575

CỬULONG

7550 DA

4,7 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

208

1576

CỬULONG

7550 DQ

4,7 tấn (ben)

Cty cổ phần ôtô (TMT)

256

1577

CỬULONG

7550 DQ1

4,7 tấn (ben đôi)

Cty cổ phần ôtô (TMT)

230

1578

CỬULONG

9650 D2A

5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

361

1579

CỬULONG

9650T2

5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

358

1580

CỬULONG

9650T2-MB

5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

370

1581

CỬULONG

9650T2-MB

4,75 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

385

1582

CỬULONG

DEA9950D-T700

4,95 tấn

CN điện máy xe đạp xe máy HNN

425

1583

CỬULONG

KC6025D-PD

2,5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

234

1584

CỬULONG

KC6025D2-PD

2,5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

263

1585

CỬULONG

KC6025D-PH

2,5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

272

1586

CỬULONG

KC6025D2-PH

2,5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

292

1587

TMT

HUYNDAI HD65/TL

2,5 tấn

Cty cổ phần ôtô (TMT)

390

1588

TMT

HUYNDAI HD65/MB1

2,4 tấn
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương