BÀi tập microsoft wordtải về 1.32 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu19.01.2018
Kích1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6
BUSINESS FORMS
ROOM FOR RENT
1985 BMW 3181

MFT.CO.

112 Ng Thi Minh Khal St. Dist.3, Ho Chi Minh City Fax: (848) 8225133
Add: 327 Le Van Sy St. Ward 2, Tan Binh Dist. (2km from the Airport)
2doors, dark green, in good condition

Price: 9.400 USD

Tel: 8225851
Well-equipped room. Include air-con., water
Xheater, IDD, phone, fax
Y Computer forms with 1 to 5 ply NCR


Pis. Contact:

carbonless

Business forms


Mr. F .Nonnenmacher

printing


F2 \V J


1

fiBài 25: Vẽ các sơ đồ sau
Chương 5: Hoàn tất tài liệu

Bài 26: Dùng chức năng Header and Footer và Page numbers để định dạng cho văn bản như hình sau:

Header: Bài tập thực hành Microsoft Word 2003

Đánh số trang: Trang số/ Tổng số

Nội dung: không bắt buộc phải như hình minh họa

Bài tập thực hành Microsoft Word 2003

BÁI TẬP MICROSOFT WORDBài 1 : Luyện tập xừ lý font chữ

Microsoft Word là một chuơng trình năm ưong bộ phán mêm văn phòng MS Office của Microsoft xù lý văn bãns ngoài các chức năng giúp người sừ dụng nhanh vả đúng một văn bản, nó còn cho phép chúng ta dảng chèn các ký tự đặc biệt vảo văn bản như © ® U4 SE tSíííì,'ĩ:í!1>%Í“, làm cho vãn bản phong phú hcrn.

Người soạn thảo thẻ nhập ván băn ò dạng chữ thường hoặc CHỬ IN đế rồi sau đó có thè đỏi sang một kiêu chữ thích hợp. Các lệnh thướng dùng trong văn bán thè trình bảy nhanh nhớ biẻu tượng (Bold) đè tạo chừ đậm, (Italic) đẻ tạo chữ nghiêng, ĩỉ (Underline) đê tạo ra chữ gach dưói. hay kẽt ìiơy cà ba.

Ngoài ra còn có các lệnh khác cầu kv hơn phãi vảo menu đế trình biv như: Words Only chi each dưói cho tửng chủ mot. Double đẽ gạch dưoi hai néĩ. Dotted đẽ gaçh dưới bặng, dậụ chậm, Strikethrough tạo ra chữ gạch giữa, các lệnh Sup"sclipt Subcript giúp chúng ta tạo được một biêu thức đom giãn dạng như aiX’ +■ bl Y' = 0: từ cách chữ thướng có thê đổi sang dạng CHỮ IN hoặc CHỬ co KICH THƯỚC NHO HƠN nhờ vảo lệnh ALL CAPS hoặc SMALL CAPS. Khoảng cách giữa các ký tự có thè thay đòi dè dàng nhớ dùng các lệnh, trong
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương