BÀi tập microsoft wordtải về 1.32 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu19.01.2018
Kích1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC CHỨNG NHẬN


Họ và tên: Lê Diễm Đào Mộng MơNgày tháng năm sinh: 12/01/1988 Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi sinh : Hà Nội Ngành đào tạo: CNTT

Môn hoc

CC

Điểm 1

Điểm 2

Điểm 3

TBC

1. Công nghệ phần mềm

7.3

8

9.1

8.5

?

2. Lập trình hướng đối tượng

8.5

8

8.4

6.3

?

3. Thuật toán và lập trình

8.8

8

8.7

7.2

?

4. Hệ thống thông minh

8.5

8

8

9.5

?

Kết quả thi cuối khoá Mạng: 8 Bài tập lớn: 7.5 Công nghệ phần mềm: 8.5

Kết quả khoá luận TN Điểm trung bình toàn khoá: 7.71 xếp loại : KháTrưởng khoa T/L Hiệu trưởng
Bài 19: Bảng biểu và công thức, sắp xếp

a) Giả sử ta có bảng số liệu sau:TT

Họ tên

Lương

Phụ cấp

Thực linh

1

Nguyễn Nam

507000

150000

7

2

Tran Khánh

600000

150000

7

3

Minh Hoa

630000

200000

7

Tổng cộng:

7

7

7
Dùng hàm tính tổng SUM của Word để điền giá trị vào các ô có dấu ? 1. Bảng điểm tổng kết lớp THCS


TT

Ho đêm

Tên

ĐTB HK1

ĐTB HK2

ĐTB cả năm

1

Nguyễn Quang

Anh

5.5

8.5

?

2

Trần Mạnh

Hòa

7.G

3.5

?

3

Nguyễn Đức

Bình

6.5

6.5

?

4

Nguyễn Xuân

Thắng

9.G

7.5

?

5

Nguyễn Thí1G

4.G

?

Điểm trung bình cả lớp

?

?

?

Dùng hàm tính tổng Average của Word để điền giá trị vào các ô có dấu ? Sắp xếp dữ liệu trong bảng trên theo thứ tự ưu tiên Tên, Họ đệm


Bài 20: Soạn thảo mẫu phiếu thu thập thông tin như sau (tổng hợp kỹ năng):

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN PHÁT TRIÈN giáo viên Tiểu học

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN GIÁO VIÊN TIÈU HỌC

Mã số giáo viên:

Xin Ông/ Bà vui lòng cung cấp những thông tin và ghi các câu trả lời bằng việc đánh dấu (x) vào vào những ô hoặc điền chữ vào những chỗ thích hợp. Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà. 1. SƠ YẾU

1. Họ tên giáo viên : 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

 1. Năm sinh : 4. Dân tộc : Kinh ũ Dân tộc khác □

 1. Ông/ Bà tham gia công tác ngành giáo dục từ năm :

 2. Ông/ Bà tham gia dạy tiểu học từ năm

 3. Ông/ Bà thuộc loại giáo viên: Biên chế □ Hợp đồng □

 4. Trường Tiểu học đang công tác:

 5. Xã/Phường : Quận/Huyện:

 6. Trường ông/bà dạy thuộc khu vực địa bàn nào dưới đây?

Vùng núi, Nông thôn □ Thị xã, Thị trấn ũ Thành phố □ Vùng sâu vùng xa


 1. THÔNG TIN CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN


 1. tham gia Sẽ tham gia

  Đang
  Ông/ Bà đang và sẽ tham gia các khoá đào tạo nào?

 1. Nâng trình độ để đạt chuẩn THSP

 2. Nâng trình độ từ THSP lên CĐSP

 3. Liên thông từ trình độ THSP lên CĐSP2. Ông/ Bà đã hoàn thành các môđun bồi dưỡng nào của Dự án?

Tên mô đun

Kết quả bồi dưỡng

Sẽ tham gia

Yếu

Trung

bình

Khá

Gii

MBD1

Dạy lớp 1 theo chương trình tiểu học mới
MBD2

Dạy lớp 2 theo chương trình tiểu học mới
MBD3

Dạy lớp 3 theo chương trình tiểu học mới1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương