BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 4.46 Mb.
trang30/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   45

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo


Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học


Thạc sỹ


Tiến sỹ


Thực tập sinh khoa học

11. Quá trình công tác
Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác


Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

12. Các công trình công bố chủ yếu

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn trong 05 năm gần nhất)
TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình


Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)Năm công bố

1

2
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)


TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

12
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)
TT

Tên công trình


Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)1


2

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 05 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)Thuộc Chương trình

(nếu có)


Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)Thuộc Chương trình

(nếu có)


Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)16. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)


1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   45


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương