3 Các loại kỷ niệm chương, Huy hiệu và giải thưởngtải về 13.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích13.94 Kb.
TRÍCH QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 170-QĐ/TWĐTN

NGÀY 19/6/2008 CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN3 - Các loại kỷ niệm chương, Huy hiệu và giải thưởng

3.1- Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - Phần thưởng cao quí nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đê tặng hoặc truy tận cho cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bôi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam, đạt các tiêu chuẩn sau:a) Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách, không chuyên trách và cán bộ, công nhân viên làm việc tại cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt các tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn chung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, có phẩm chất đạo đức tốt có sáng kiến đem lại hiệu quả cho công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi; đạt danh hiệu lao động giỏi trở lên; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian quy định để xét tặng.
- Thời gian giữ chức vụ công tác

+ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, uỷ viên Ban Chấp hành tỉnh, thành Đoàn và tương đương, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp huyện và tương đương có thời gian giữ chức vụ 5 năm liên tục trở lên.

+ Uỷ viên Ban Chấp hành huyện Đoàn và tương đương; cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, cán bộ Đội chuyên trách từ cấp cơ sở trở lên; cán bộ phụ trách công tác Đội, cán bội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp xã, phường, huyện có thời gian công tác 7 năm trở lên.

+ Cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, cán bộ Đội không chuyên trách, có thời gian công tác 8 năm trở lên.

+ Cán bộ làm công tác phục vụ tại cơ quan chuyên trách của Đoàn có thời gian công tác từ 10 năm trở lên.b - Cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp

- Tiêu chuẩn chung

+ Có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, công tác xây dựng và củng cố công tác Đoàn, Hội, Đội ở địa phương, đơn vị công tác; tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở địa phương, đơn vị 3 năm liền được công nhận là đơn vị xuất sắc.

+ Là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi noi theo.

- Thời gian giữ chức vụ công tác

+ Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng, các đồng chí trưởng, phó ban Đảng; các đồng chí cấp trưởng, phó các đoàn thể ở Trung ương; lãnh đạo chủ chốt các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Quốc hội, Chính phủ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư tỉnh, thành uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và tương đương; sĩ quan có quân hàm từ đại tá trở lên, giữ chức vụ tư lệnh, chủ nhiệm chính trị hoặc tương đương trở lên trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân có thời gian giữ các chức vụ từ 3 năm trở lên.

- Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương

thuộc các ban của Đảng, đoàn thể Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ; các đông chí Bí thư, Phó Bí thư huyện, thị, thành uỷ và tương đương, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và tương đương; lãnh đạo chủ chốt sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố, các đồng chí chính ủy, thủ trưởng các đơn vị trong quân đội từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên; các đồng chí là trưởng, phó công an từ cấp huyện và tương đương trở lên có thời gian giữ các chức vụ tư 5 năm trở lên.

- Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã, phường và tương đương, lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc các đơn vi tương đương cấp huyện có thời gian giữ các chức vụ từ 7 năm trở lên.c) Những người hoạt động trong các lĩnh vực khác:

- Những người có nhiều công lao trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam; củng cô, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh.

- Những người công tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ có nhiều công trình khoa học, nghiên cứu, giảng dạy đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.

- Những người công tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí, xuất bản có nhiều công trình, tác phẩm có ý nghĩa quan trọng cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.

- Những người công tác trong lĩnh vực kinh tế, xã hội có nhiều đóng góp, hỗ trợ các hoạt động giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam- Những người có công lao trong sự nghiệp xây dựng và củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa thanh thiếu niên Việt Nam với thanh thiếu niên và nhân dân các nước (đối với người nước ngoài).
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương