ĐỀ TÀi ngân hàng trung ưƠng trưỜng trung cấp kt-cn đÔng namtải về 0.58 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu13.07.2016
Kích0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

 

  

 

 BỘ TÀI CHÍNH                                                                    Phụ lục số 06/CKTC-NSNN

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011)

 

 

 

                                                        Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

 năm 2011A

Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương

425,500

I

Chi đầu tư phát triển

78,800

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

72,220

2

Chi xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch

160

3

Góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế

20

4

Chi cho vay chính sách (hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, nhà ở cho người nghèo, cho vay hộ đồng bào nghèo vùng ĐBSCL, xuất khẩu lao động 62 huyện nghèo…).

820

5

Bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi

4,500

6

Hỗ trợ các hoạt động công ích, quốc phòng

200

7

Chi bổ sung dự trữ quốc gia

880

II

Chi trả nợ và viện trợ

86,000

1

Chi trả nợ

85,000

2

Chi viện trợ

1,000

III

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước

224,300

 

Trong đó:

 

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

22,600

2

Chi y tế

10,200

3

Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình

880

4

Chi khoa học, công nghệ

4,870

5

Chi văn hoá thông tin

1,970

6

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

940

7

Chi thể dục thể thao

480

8

Chi lương hưu và bảo đảm xã hội

59,450

9

Chi sự nghiệp kinh tế

17,380

10

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

1,100

11

Chi quản lý hành chính

23,860

12

Chi trợ giá mặt hàng chính sách

450

13

Chi khác

350

IV

Chi điều chỉnh tiền lương

27,000

V

Dự phòng

9,400

B

Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN

46,024

C

Chi từ nguồn vay ngoài nước về cho vay lại

28,640

 

Tổng số (A+B+C)

500,164Mệnh giá

Kích thước

Màu chủ đạo

Miêu tả

Phát hành

Mặt trước

Mặt sau

Loại giấy

100 ₫

120 × 59 mm

Nâu đen

Quốc huy

Tháp Phổ Minh

Cotton

1992

200 ₫

130 × 65 mm

Nâu đỏ

Hồ Chí Minh

Sản xuất nông nghiệp

Cotton

1987

500 ₫

130 × 65 mm

Đỏ cánh sen

Hồ Chí Minh

Cảng Hải Phòng

Cotton

1989

1000 ₫

134 × 65 mm

Tím

Hồ Chí Minh

Khai thác gỗ

Cotton

1989

2000 ₫

134 × 65 mm

Nâu sẫm

Hồ Chí Minh

Xưởng dệt

Cotton

1989

5000 ₫

134 × 65 mm

Xanh lơ sẫm

Hồ Chí Minh

Thủy điện Trị An

Cotton

1993

10000 ₫

140 × 68 mm

Đỏ tía

Hồ Chí Minh

Vịnh Hạ Long

Cotton

1994

132 × 60 mm

Nâu đậm trên nền vàng

Hồ Chí Minh

Khai thác dầu khí

Polymer

2006

20000 ₫

140 × 68 mm

Xanh lơ sẫm

Hồ Chí Minh

Xưởng sản xuất đồ hộp

Cotton

1993136 × 65 mm

Xanh lơ đậm

Hồ Chí Minh

Chùa Cầu

Polymer

2006

50000 ₫

140 × 68 mm

Xanh lá cây sẫm

Hồ Chí Minh

Bến Nhà Rồng

Cotton

1994

140 × 65 mm

Nâu tím đỏ

Hồ Chí Minh

Huế

Polymer

2003

100000 ₫

145 × 71 mm

Nâu sẫm

Hồ Chí Minh

Nhà sàn Bác Hồ

Cotton

2000

144 × 65 mm

Xanh lá cây đậm

Hồ Chí Minh

Quốc tử giám

Polymer

2004

200000 ₫

148 × 65 mm

Đỏ nâu

Hồ Chí Minh

Hạ Long

Polymer

2006

500000 ₫

152 × 65 mm

Xanh lơ tím sẫm

Hồ Chí Minh

Nơi sinh của Hồ Chí Minh, Kim Liên, Nghệ An

Polymer

2003


Quyết toán thu ngân sách Nhà nước

 

Quyết toán chi ngân sách Nhà nước

 

 

Tỷ đồng

 

Tỷ đồng

 

2008

 

2008

TỔNG THU

416783

 

 

Thu trong nước (Không kể thu từ dầu thô)

229786

TỔNG CHI

494600

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước

68490

Trong tổng chi

 

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

43848

Chi đầu tư phát triển

135911

Thu từ khu vực công, thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh

43524

Trong đó: Chi XDCB

124664

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

98

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội

258493

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

12940

Trong đó:

 

Lệ phí trước bạ

7404

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

63547

Thu phí xăng dầu

4517

Chi sự nghiệp y tế

19918

Thu phí, lệ phí

6653

Chi dân số kế họach hoá gia đình

1072

Các khoản thu về nhà đất

38202

Chi sự nghiệp khoa học và CNMT

7744

Các khoản thu khác

4110

Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin

2713

Thu từ dầu thô

88800

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình

1550

Thu từ hải quan

90922

Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

1126

Thuế xuất. nhập khẩu. thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu; Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

59927

Chi lương hưu, đảm bảo xã hội

50265

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

30995

Chi sự nghiệp kinh tế

21538

Thu viện trợ không hoàn lại

7275

Chi quản lý hành chính

32855Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính

152


Căn cứ vào bản tổng thu,chi của ngân sách nhà nứơc năm 2008 ;ta thấy

416783 tỷ đồng - 494600 tỷ đồng = -77 817 tỷ đồng

Như vậy đã thâm hụt ngân sách nhà nước là 77817 tỷ đồng. Chủ yếu chi vào các khoảng giáo dục và đào tạo,kinh tế xã hội ,kế hoạch hoá gia đình, y tế ,quản lý hành chánh,..Là những khoảng chi rất cần thiết cho đời sồng xã hội.Hàng năm chính phủ ta đã chi không ít kinh phí cho các lĩnh vực này.Và chỉ có thể chi nhiều hơn chứ không thể cắt giảm được.Nhất là lĩnh vực giáo dục đào tạo.phải cung cấp các thiết bị,xây dựng trường học và các trung tâm để phục vụ cho việc giảng dạy và học vì đây là 1 lĩnh vực rất quan trọng.lĩnh vực này làm nhiệm vụ đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.Trong giai đoạn hiện nay,đất nước đang cần những nhân tài để đưa đất nước từng bước đi lên chủ nghĩa cộng sản.Nước ta có đội ngủ lao động dồi dào nhưng trình độ quản lý chuyên môn còn thấp so với các nước đang phát triển khác.Tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng lại thiếu kinh nghiệm khai thác.Hoặc khai thác nhưng lại xuất khẩu ở dạng thô như :dầu,cà phê,tiêu,điều…Vì vậy chi cho lĩnh vực này là rất cần thiết.

Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước thu hut vốn đầu tư nước ngoài…

Việc thu-chi không cân đối đang diển ra hầu hết ở nhiều quốc gia.ở nước ta thu>chi đã thiếu hụt ngân sách như vậy cứ diễn ra hàng nam nhưng chính phủ lại chưa có biện pháp để giải quyết vấn đề.theo tôi thì chính phủ nên tăng thu thuế ở các mặt hàng xa xỉ và các dịch vụ như cafe,karaoke…


GVHD:Ths.NGUYỄN MINH NHỰT QUANG SVTH:HUỲNH THỊ DƯƠNG QUÝ Page


: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id50526 114188
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Khoa Dầu Khí Lời mở đầu
UploadDocument server07 id50526 114188 -> MỤc lục mở ĐẦU 10 Xuất xứ của dự án 10
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Thiết kế MÔn học nhà MÁY ĐIỆn lời nóI ĐẦU
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Seminar staphylococcus aureus và những đIỀu cần biếT
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Bài thảo luận Đánh giá chất lượng sản phẩm dầu thực vật Môn Phân Tích Thực Phẩm Nhóm 2 : Hoàng – Hùng Hiếu Hồng
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Luận văn tốt nghiệp gvhd: pgs. Ts nguyền Ngọc Huyền MỤc lục danh mục các chữ viết tắT
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Mục lục Tổng quan về thịt
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Gvhd: Nguyễn Minh Hùng Đề tài: Tìm Hiểu & Nghiên Cứu cpu
UploadDocument server07 id50526 114188 -> MỤc lục phầN 1 20 MỞ ĐẦU 20 chưƠng 1 21 giới thiệu chung về ĐỒ ÁN 21 Chương 1 nêu ra tính cấp thiết của đồ án, từ đó xác định mục tiêu và phạm VI nghiên cứu, xác định các phương pháp, công cụ cần sử dụng tới khi làm đồ án


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương