Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre


L XE DO HÃNG YAMAHA SẢN XUẤTtải về 453.31 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích453.31 Kb.
1   2   3   4

L

XE DO HÃNG YAMAHA SẢN XUẤTYamaha Sirus 5C63 (đùm)

16.600.000
Yamaha Exciter 19S2

33.300.000
Yamaha Nouvo 22S2

24.800.000
Yamaha Gravita 31C2 (đĩa)

23.000.000
Yamaha Gravita 31C2 (đùm)

21.700.000
Yamaha Gravita 31C1

21.500.000
Yamaha Luvias 44S1

25.400.000
Yamaha Cuxi 1Dw1

31.200.000
Yamaha Maximo 4P82, 4P83

20.000.000
Yamaha Jockey SR

28.000.000
Yamaha Lexam 15C1 (căm)

22.500.000
Yamaha Lexam 15C1 (đúc)

24.000.000
Yamaha Lexam 15C2

25.700.000
Jupiter 31C3 (đúc)

25.300.000
Jupiter 31C2 (đĩa)

23.100.000
Sirius (5HU8)

14.500.000
Sirius (5HU9; 3S31; 5C61; 5C63)

15.500.000
Sirius (3S41; 5C62; 4C64; 5C64)

16.500.000
Sirius 5C64 (đĩa)

17.600.000
Sirius 5C64 (đùm)

15.600.000
Sirius 5C64 (mâm)

19.000.000
Jupiter (5B94)

22.000.000
Jupiter (5B95; 2S01; 5B92)

22.600.000
Jupiter (5B96)

24.500.000
Jupiter (5B93)

23.200.000
Jupiter MX (2S11; 5B91)

22.300.000
Jupiter V (5VT1)

21.500.000
Jupiter V (5VT2)

22.500.000
Jupiter (5SD1; 5SD2; 5SD3; 4B21)

24.000.000
Jupiter (5VT1; 5VT7)

26.200.000
Nouvo (2B52)

24.500.000
Nouvo (2B51)

23.000.000
Nouvo (2B56)

24.500.000
Nouvo (22S2 STD)

25.000.000
Nouvo (22S2 RC)

25.200.000
Nouvo (5P11)

31.700.000
Nouvo (22BST)

25.000.000
Mio Ultimo 23B3

21.200.000
Mio Ultimo 23B1

19.200.000
Mio Ultimo

17.000.000
Mio Ultimo (4P82; 4P83; 23B3; 4P84)

21.200.000
Mio Classio 23C1

22.000.000
Mio Classio 5WP1

17.000.000
Mio Classio 5wP4; 5wP5; 5wPC; 5wPA

16.000.000
Mio Classio 4D11; 4D12

21.000.000
Mio Classio 23B1

19.000.000
Amore 5wP2

17.000.000
Maximo 5wP3; 5wP4; 5wP9

17.500.000
Amore

18.000.000
Cygnus 125

28.000.000
Exciter (1S94; 1S92)

28.900.000
Exciter (1S91)

27.500.000
Exciter 5P71

33.800.000
Exciter 1S94, 1S96

31.300.000
Taurus 16S1

15.300.000
Taurus 16S2

14.300.000
MaJesty

100.000.000

M

XE DO HÃNG SUZUKI SẢN XUẤTHayete UW 125ZSC

24.300.000
Smash Revo FK 110D

15.000.000
Smash (XCD)

14.000.000
Smash (XD)

15.900.000
Smash (FK 110 ZSD; Revo 110 SD)

16.000.000
Smash (FK 110 SCD)

17.300.000
Viva (CDX)

20.300.000
Viva (CSD)

21.300.000
Viva (TSD; RFD)

22.500.000
Wetcap

12.500.000
Hayate 125SC

22.800.000
Hayate 125S

21.000.000
Hayate (UW 125SC; 125ZSC)

23.600.000
Hayate (UW 125ZSCL)

24.000.000
Xbike FL 125SD

21.000.000
Xbike FL 125SCD

22.000.000
Xbike XL 125ZSCL

24.000.000
Skydrive UK 125SC

23.800.000
Shogun R (XSD 125)

22.500.000
Juara; FX; Fix; Khiss; RGV; RT; RLRV 120-125

38.000.000
Amity 125

25.000.000
Stria

32.000.000
Stria R

36.000.000
Avenis 150

68.000.000
Epicuro 150

74.000.000

N

MỘT SỐ HIỆU KHÁCHongking 125

8.000.000
Excel II 150

35.500.000
Excel I 150

31.000.000
Honda Mastep 125

25.000.000
Honda Joying 110

22.000.000
Honda Joying 125

25.000.000
Honda Racing 150

30.000.000
Sapphire Bella 125

19.000.000
Wendy

78.000.000
Kwa đen, xám CKD 110

15.000.000
Vivio

23.000.000
Fantom 125 dáng @

26.000.000
Shapphire 125

21.000.000
Mater Moto

16.000.000
Dance

10.000.000
Solona

44.400.000
Candy

17.800.000
Enjoy

18.900.000
Moda

11.500.000
ESH @

15.000.000
Rebel Min1

14.900.000
Rebellusa

28.800.000
Rebel Sport 170

30.700.000
Rebel RB 125

15.000.000
Rebel USA DD 150 E-8

45.000.000
Rebel XL 150 ZH

16.380.000
Biu S

59.200.000
Maxarmanl

9.500.000
Atlanta

15.000.000
Max III plus

9.000.000
Citi @

7.000.000
Chituma

16.000.000
Exotic

14.000.000
Fortupe

24.200.000
Asyw

10.000.000
Huyue

23.000.000
Super Harley

28.800.000
Fondar S

20.000.000
Honda CKD

11.500.000
Kawasaki

11.000.000
Vento Rebellian

50.000.000
Zong Shen ZS 150ZH-2D 150cc

18.500.000
Zong Shen ZS 175ZH-3D 175cc

19.000.000
ZN 125T (K; F)

17.800.000
Tuk -Tuk (xe lam)

17.000.000

O

SƠ MI RƠ MOOC (gắn với máy cày)

3.000.000

P

PIAGGIO VESPAVespa 125-150cc (nhập)

125.000.000

Q

PIAGGIO VESPA VIỆT NAM SẢN XUẤTVespa LX 125-110

64.700.000
Vespa LX 150-210

78.000.000
Vespa S 125-111

67.500.000
Vespa S 150-211

79.500.000

R

XE BA BÁNH TRUNG QUỐC CÁC HIỆU

60.000.000

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Cao Văn Trọng

1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương