Ubnd thành phố ĐÀ NẴng sở giao thông vận tải thành phố ĐÀ NẴng ban quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư CƠ SỞ HẠ TẦng ưu tiêNtải về 14.21 Mb.
trang1/43
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích14.21 Mb.
#39337
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN


SFG1972 V1


DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Tín dụng số 5233-VN)

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Hợp phần 3 -Xây dựng đường giao thông chiến lược

Công trình “Cải tạo và nâng cấp tuyến đường ĐH2( Hòa Nhơn-Hòa Sơn)”

Tháng 12/2015


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN


DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Tín dụng số 5233-VN)

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Hợp phần 3 -Xây dựng đường giao thông chiến lược

Công trình “Cải tạo và nâng cấp tuyến đường ĐH2 (Hòa Nhơn-Hòa Sơn)”ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ


ĐƠN VỊ TƯ VẤNTháng 12 năm 2015


tải về 14.21 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương