Tính bền vững và khả năng cạnh tranh của cụm du lịch: đề xuất mô hình hệ thống đo lường tác động du lịch về phát triển địa phươngtải về 45.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích45.43 Kb.
Nghiên cứu về “Tính bền vững và khả năng cạnh tranh của cụm du lịch: đề xuất mô hình hệ thống đo lường tác động du lịch về phát triển địa phương” của Sieglinde Kindl da Cunha và João Carlos da Cunha của đại học Federal do Paraná Curitiba, PR, Brazil (phần 1)

Nhóm tác giả này đề xuất một mô hình để đo lường tác động cụm du lịch phát triển địa phương với một cái nhìn đánh giá du lịch cụm tương tác, khả năng cạnh tranh và tác động bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường

Các cơ sở lý thuyết cho mô hình này được thành lập trên khái niệm cụm và phân loại thích nghi và tích hợp các khả năng cạnh tranh hệ thống và khái niệm phát triển bền vững trong kích thước kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và chính trị. Mô hình này dựa trên khái niệm về cụm du lịch và mục đích đánh giá tác động của một sản phẩm du lịch, hoặc thiết lập các sản phẩm, khả năng cạnh tranh kinh tế, xã hội, môi trường, văn hóa và phát triển bền vững trong một khu vực nhất định. Khái niệm và hình thức phân loại cơ sở lý thuyết của nó (Mytelka & Farinelli, 2000; Porter, 1999) bằng cách thích ứng và tích hợp các khái niệm năng lực cạnh tranh hệ thống (Altenburg và cộng sự, 1998.) Và các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của Diamond mẫu Porter (1999). Mô hình này cũng được sử dụng các khái niệm phát triển bền vững trên khía cạnh chính trị kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường (Ruschmann, 2001).

Từ đó tác giả đề xuất mô hình có hệ thống để đo lường tác động của hoạt động du lịch trên phát triển địa phương.Hình 3: Mô hình Cụm cho các tác động của du lịch về phát triển khu vực: năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững

Meso

Competitiveness

Social sustainability Environmental

Sustainability
Tourism Cluster

Macro


Competitiveness

Tourism stores


Restaurants

tourism products


Agencies
Guides
Meta

CompetitivenessCultural


Sustainability
l
Micro

Compertitiveness

Micro

Competitiveness
Micro

Competitiveness

odging
Economic

Sustainability

Institutional sustainabilityĐể thực hiện một phân tích so sánh , các phương pháp được sử dụng nên được chung chung . Nó cũng nên đưa vào tài khoản của tất cả các diễn viên trong các cụm du lịch , các mối quan hệ của họ và những yếu tố tạo ra khả năng cạnh tranh ở các cấp độ khác nhau ( meta, macro, meso và micro) , phát triển bền vững ( kinh tế , xã hội , môi trường , văn hóa và chính trị thể chế ) mà có thể được áp dụng cho tất cả các loại của các cụm du lịch và do đó được sử dụng để so sánh trong khu vực và thời gian.

Tương tự như vậy, để phân tích mối tương quan giữa các chủ thể và khả năng cạnh tranh và các yếu tố gây bền vững trong mỗi cụm , việc sử dụng các kỹ thuật để phân tích được tác giả kế thừa của ( Cunha và các cộng sự . , 2004).

Các bước phát triển và ứng dụng của phương phápBước 1 - Xác định đặc trưng cho một cụm du lịch. Để phân định một cụm du lịch , cần phân tích các khía cạnh sau đây:

 • Sản phẩm hoặc sản phẩm du lịch và hấp dẫn và tiềm năng đa dạng của cụm

 • Xây dựng chuỗi liên kết cấu trúc cho các sản phẩm du lịch dựa trên chuỗi các đơn vị cung cấp ( nhà hàng, khách sạn, cơ quan du lịch , thương mại, hàng thủ công, dịch vụ hỗ trợ du lịch , vv )

 • Cơ sở hạ tầng hỗ trợ ( đường giao thông, vệ sinh môi trường , năng lượng, thông tin liên lạc vv)

 • Dịch vụ hỗ trợ thể chế ( cơ quan chính phủ , doanh nghiệp và người lao động các hiệp hội , các trung tâm đào tạo người lao động, thúc đẩy các tổ chức , vv.)

Từ việc xác định các thành phần và các mối quan hệ của các thành viên tham gia và du lịch cụm phân định không gian , xác định đặc điểm nhóm và sự đa dạng trong phân tích :

 • Xác định cấp độ của cụm là vùng, quốc gia hay khu vực quốc tế (nhóm các quốc gia trong khu vực)

 • Xác định mục tiêu của cụm để cải thiện khả năng cạnh tranh và tính bền vững

 • Xây dựng Chiến lược hoặc hành động chung để đạt được mục tiêu .

Bước 2 - Xác định các thành viên hoặc các yếu tố cấu thành cụm tổ chức như một mạng lưới làm việc

 • Xác định và đánh giá các yếu tố tạo ra khả năng cạnh tranh ở các cấp độ khác nhau ( meta (siêu – liên kết), vĩ mô , trung mô và vi mô) ;

 • Xác định và đánh giá các yếu tố kích thích phát triển bền vững ở các cấp độ khác nhau ( kinh tế , xã hội , môi trường , văn hóa và chính trị tổ chức);

 • Phân tích mối tương quan giữa các thành viên, các yếu tố tạo ra khả năng cạnh tranh và tính bền vững trong cụm

 • Thiết lập tổ chức quản lý cụm, nguyên tắc hoạt động, thể chế cho các thành viên tham gia trong cụm, và vai trò của tổ chức cụm

Bước 3: Khảo sát và thiết kế ma trận tác động : bao gồm một thiết kế ma trận kép giữa các điểm đến du lịch, các đại lý địa phương và các diễn viên trên một trục và phụ yếu tố và các biến có ảnh hưởng đến phát triển địa phương trên các trục khác :

 • Mỗi yếu tố gây ra khả năng cạnh tranh và tính bền vững được chia thành một loạt các yếu tố phụ và các biến mà có đối trọng xem xét mức độ ảnh hưởng của họ trên quá trình phát triển của địa phương;

 • Yếu tố, phụ tố và cường độ tác động biến được đánh giá theo cách của lớp được phân công tại các cuộc phỏng vấn với các thành viên trong cụm (các công ty , các tổ chức công cộng và tư nhân và đại diện cộng đồng )

 • Mỗi người phỏng vấn sẽ đánh giá ảnh hưởng của một yếu tố hoặc biến đến sự phát triển địa phương theo thang đo: (2) rất thuận lợi, (1) thuận lợi , trung tính ( 0 ) , không thuận lợi (-1) hoặc rất không thuận lợi (-2)

Bước 4: phương pháp thống kê Thông tin - phân tích thành phần chính. Để lựa chọn và phân loại thành hệ thống phân cấp các biến mà chủ yếu là ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và tính bền vững của hệ thống cụm du lịch và tác động của phát triển địa phương

Bước 5: Phân loại vào hệ thống phân cấp trong những yếu tố gây đó tích cực hay tiêu cực ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và tính bền vững của các cụm du lịch.


Bước 6: Các kết quả nghiên cứu sẽ được đánh giá thông qua một hội thảo với các thành viên chính của nhóm . Thông qua hội thảo chỉ ra các đề xuất có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của các cụm, giảm các tác động tiêu cực về mặt kinh tế , xã hội, môi trường và văn hóa.

Bước 7 : Chuẩn bị một báo cáo cuối cùng để trình bày các kết quả chính của nghiên cứu(còn tiếp)
: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương